Grao en Logopedia

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Pérez Eiris, María del Carmen
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
García De La Torre, María del Pilar
Vogal PDI
Gómez Taibo, María Luísa
Vogal PDI
Vilariño Vilariño, María Isabel
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
García Real, Teresa Juana
Vogal PDI
Del Valle-Inclán Alsina, Fernando MªBenito B.
Vogal PDI
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 251
Homes 2020/2021 27
Mulleres 2020/2021 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.040
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.430
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 413
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 198,5
% créditos repetidos 2020/2021 4,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.164
Homes 2020/2021 483
Mulleres 2020/2021 1.681
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 116.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.482
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 261
Homes 2019/2020 26
Mulleres 2019/2020 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.820
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.900
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 622,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 300
% créditos repetidos 2019/2020 6,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,8
Taxa de evaluación 2019/2020 96,05
Taxa de éxito 2019/2020 98,05
Taxa de rendemento 2019/2020 94,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 95,97
Taxa de graduación 2015/2016 84,38
Taxa de abandono 2017/2018 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 254
Homes 2018/2019 24
Mulleres 2018/2019 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.960
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.050
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 656,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 258
% créditos repetidos 2018/2019 6,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,92
Taxa de evaluación 2018/2019 94,48
Taxa de éxito 2018/2019 95,65
Taxa de rendemento 2018/2019 90,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 95,89
Taxa de graduación 2014/2015 64,52
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
61
0
2
Procesos Psicolóxicos Básicos
61
0
2
Psicolingüística
61
2
2
Lingüística
70
3
4
Fundamentos de Intervención Logopédica
61
2
2
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
60
0
5
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
65
0
5
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
62
0
3
Metodoloxía da Investigación
60
0
6
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
60
0
4

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
54
1
2
Alteracións de Base Evolutiva
53
0
1
Alteracións de Base Conxénita
57
0
1
Alteracións de Base Condutual
53
5
0
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
53
1
1
Neuropsicoloxía
59
0
1
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
53
0
0
Audioloxía Clínica
57
0
2
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
59
7
1
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
53
1
1

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
49
2
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa
60
0
1
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
58
2
1
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
48
5
0
Estratexias de Intervención Temperá
55
2
0
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
52
5
0
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
60
0
2
Prácticum I
49
1
1
Psicoloxía da Comunicación
33
0
1
Aprendizaxe e Percepción da Fala
27
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
21
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
28
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
61
1
0
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
60
5
1
Lingua Galega
32
0
0
Lingua Española
30
1
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
26
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
31
0
2
A Voz Profesional
40
0
1
Introdución á Lingua de Signos Española
51
0
1
Habilidades de Comunicación Terapéutica
14
0
0
Sociolingüística
18
0
0
Prácticum II
63
0
2
Traballo Fin de Grao
63
0
21

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
57
0
4
Procesos Psicolóxicos Básicos
57
0
3
Psicolingüística
54
1
7
Lingüística
47
16
4
Fundamentos de Intervención Logopédica
54
0
5
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
59
1
6
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
50
6
8
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
56
0
8
Metodoloxía da Investigación
54
3
5
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
56
1
6

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
50
1
1
Alteracións de Base Evolutiva
49
1
1
Alteracións de Base Conxénita
49
4
1
Alteracións de Base Condutual
50
5
2
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
55
1
3
Neuropsicoloxía
47
6
2
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
52
0
2
Audioloxía Clínica
51
5
3
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
44
12
4
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
52
0
4

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
67
0
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa
71
6
4
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
65
11
1
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
66
4
2
Estratexias de Intervención Temperá
64
6
2
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
67
1
2
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
57
5
8
Prácticum I
64
0
0
Psicoloxía da Comunicación
45
0
1
Aprendizaxe e Percepción da Fala
11
1
1
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
13
0
1
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
48
0
0

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
61
2
0
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
59
2
0
Lingua Galega
28
0
0
Lingua Española
31
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
28
0
1
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
39
0
0
A Voz Profesional
58
0
1
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
25
0
0
Sociolingüística
29
0
0
Prácticum II
59
0
0
Traballo Fin de Grao
45
1
21

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
54
2
0
Procesos Psicolóxicos Básicos
53
2
0
Psicolingüística
54
3
1
Lingüística
51
6
4
Fundamentos de Intervención Logopédica
57
1
1
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
52
5
3
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
58
4
6
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
56
1
7
Metodoloxía da Investigación
51
5
2
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
52
2
5

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
67
2
2
Alteracións de Base Evolutiva
68
1
2
Alteracións de Base Conxénita
71
2
4
Alteracións de Base Condutual
67
3
4
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
62
4
4
Neuropsicoloxía
65
0
3
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
67
0
2
Audioloxía Clínica
64
7
3
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
67
6
3
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
66
0
2

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
57
1
2
Comunicación Aumentativa e Alternativa
46
12
5
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
48
13
2
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
58
3
1
Estratexias de Intervención Temperá
55
4
1
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
58
5
4
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
60
3
1
Prácticum I
60
1
0
Psicoloxía da Comunicación
54
0
0
Aprendizaxe e Percepción da Fala
41
1
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
3
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
26
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
45
0
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
46
2
1
Lingua Galega
33
0
0
Lingua Española
25
0
1
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
15
1
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
21
0
0
A Voz Profesional
23
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
27
1
0
Sociolingüística
26
0
0
Prácticum II
44
0
0
Traballo Fin de Grao
44
0
8

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

¿Sabemos comprender a lectura?

¿Sabemos comprender a lectura?

A hipersensibilidade oral na agenesia do corpo calloso

A influencia dos exercicios de tracto vocal semiocluido na reeducación e no entrenamento da voz cantada: estudo de caso.

A percepción da música a través do implante coclear

A voz profesional

Aplicación da terapia de tracto vocal semiocluido nun actor

Avaliación e intervención logopédica nun caso de deglutición atípica e sigmatismo

Avaliación e intervención logopédica nun caso de Trastorno de Espectro Autista

Avaliación e programación de intervención logopédica nun caso de alteracións na discriminación fonolóxica.

Avaliación e programación de intervención logopédica nun caso de Trastorno do Espectro Autista (TEA) asociado a unha cromosomopatía

avaliación e programación terapéutica logopédica nun caso de anomalía no cromosoma 8

Avaliación e proxecto de intervención logopédica nun caso de afasia non fluida mixta.

Avaliación logopédica da alimentación no prematuro que acaba de nacer: revisión bibliográfica

Avaliación non estructurada da linguaxe a través da narrativa oral

Avaliación non estructurada da linguaxe a través da narrativa oral

Beneficios da Actividade Física en Nenos con Trastorno do Espectro Autista: unha revisión bibliográfica.

Beneficios da incorporación da LSE na atención temperá da poboación infantil con xordeira: unha proposta de intervención

Conciencia fonolóxica en nenos con síndrome de Down:Revisión Sistemática

Deseño de un programa de Intervención Logopédica baseado na metodoloxía TEACCH para un posible caso de Trastorno do Espectro Autista (TEA)

Deseño dun Programa de Intervención Logopédica nun Caso de Trastorno do Espectro do Autismo (TEA)

Deseño dun Programa de Intervención nun caso de Trastorno do Espectro Autista

Detección Precoz e Rehabilitación Logopédica da hipoacusia neurosensorial conxénita na Atención Temperá

Diseño dun programa de intervención logopédica basado nun caso real de Trastorno do Espectro Autista (TEA)

Disfaxia neuróxena: conceptualización e avaliación.

Disfunción das neuronas espello no Trastorno do Espectro Autista: unha revisión sistemática.

Efectos da intervención logopédica nun caso de deglutición atípica e rotacismo

Efectos dun Programa de Intervención Morfosintáctica sobre un caso de Síndrome de Down.

Estratexias de actuación logopédica para a abordaxe da disfaxia orofarínxea en pacientes con accidente cerebrovascular.

Estudo de caso dun paciente con dificultades en lectura e escritura

Estudo do dano cerebral adquirido na comunicación

Evolución do concepto TEA ata actualidade

Hipoacusia unilateral neurosensorial infantil: impacto no desenvolvemento e na adquisición da linguaxe

Impacto da retroalimentación auditiva retardada (RAR) sobre a fluidez na disfemia.

Implantes cocleares bilaterais: simultáneos versus secuenciais

Instrución para pais no uso do sistema PECS no autismo

Intervención Logopédica con Musicoterapia nun caso clínico de Taquifemia

Intervención logopédica nas habilidades pragmáticas e mentalistas en adultos con Trastorno do Espectro Autista

Intervención logopédica no paciente con enfermidade de Parkinson

Intervención logopédica nun caso de Síndrome CTNNB1 e Síndrome de Kabuki

Mellora da comunicación e da calidade de vida familiar dun neno con TEA a través dun programa de intervención logopédico

O Children's Communication Checklist - 2 como ferramenta para a detección temperá dos perfís lingüísticos de nenos/as con trastornos do neurodesenvolvemento en contextos de fala galega

O papel da logopedista en pacientes con fisuras labio-palatinas

O papel do logopeda nas larinxectomías totais.

O proceso de feminización da voz na muller transexual.

O TEA e a Comunicación na Calidade de Vida Familiar

Papel da musicoterapia no tratamento logopédico

Papel do logopeda no cancro de cabeza e pescozo

Parálise Cerebral e Logopedia

Percepción musical e desfrute en pacientes postlocutivos con implante coclear

Presentacións dinámicas organizadas de xeito pragmático: unha revisión sistemática

Programa de motivación para a rehabilitación logopédica nun caso de afasia adolescente.

Proposta de evaluación e intervención nun caso de afasia mixta.

Proposta de intervención a traves do metodo TEACCH nunha alumna con trastorno do Espectro do Autismo

Proposta de intervención na comunicación e calidade de vida familiar para un caso dunha nena con TEA.

Proposta de intervención para un adulto cun diagnóstico de dislexia

Proposta para a alfabetización do alumnado signante a través da signoescritura: unha aproximación teórica.

Próteses fonatorias en doentes larinxectomizados

Proxecto de intervención global nun suxeito con TEA

Proxecto de intervención nunha parálise unilateral recorrencial

Proxecto de intervención para mellorar a lecto-escritura nun caso de Síndrome de X-fráxil: adestramento en funcións executivas

Revisión sistemática da Comprensión Lectora en nenos con Trastorno Específico da Linguaxe

Succión e deglutición en neonatos prematuros

Terapia asistida con animais nun caso de dislexia e TDAH

Tratamentos das disfonias funcionais.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 60