Grao en Logopedia

2024/2025 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Logopedia é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área de Ciencias da Saúde, cunha duración de catro anos e 240 créditos ECTS na súa totalidade.

A Logopedia é a disciplina científica e a profesión encargada do estudo, a investigación, a prevención, a avaliación, o diagnóstico e o tratamento en todas as áreas da comunicación humana, linguaxe, fala, voz, audición e funcións orais non verbais, tanto nos seus aspectos normativos como patolóxicos, ao longo de todo o ciclo vital da persoa, desde o nacemento ata a última etapa da vida.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o luns, 28 de xaneiro de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2024/2025
60

Por que estudar a titulación

Os plans de estudo vixentes na actualidade nas distintas universidades son eficaces na formación de logopedas e pode afirmarse que os estudantes obteñen unha boa formación e están preparados para afrontaren os retos profesionais ao finalizaren os seus estudos.

Proporciónase formación básica en lingüística, educación, psicoloxía, anatomía, fisioloxía e patoloxía da fala, da audición, a linguaxe e a comunicación; coñecementos e habilidades para a intervención logopédica nos diferentes transtornos da linguaxe, a fala e a voz; así como coñecementos sobre recursos metodolóxicos, instrumentais e tecnolóxicos para a intervención.

A nova proposta de título abre aos logopedas a posibilidade de realizar labores de investigación, pois tras cursaren o grao e algún posgrao oficial poderían ter acceso ao doutoramento e, por tanto, a presentar a súa tese de doutoramento.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 31/12/2012
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 13/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010