Grao en Socioloxía

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 380
Homes 2021/2022 149
Mulleres 2021/2022 231
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 21.840
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 19.050
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 700,5
% créditos repetidos 2021/2022 12,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 554
Homes 2021/2022 185
Mulleres 2021/2022 369
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 30.190
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.940
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.510
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 742,5
% créditos repetidos 2021/2022 10,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 394
Homes 2020/2021 163
Mulleres 2020/2021 231
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 22.120
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 19.830
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.262
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.026
% créditos repetidos 2020/2021 10,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,14
Taxa de evaluación 2020/2021 88,91
Taxa de éxito 2020/2021 90,54
Taxa de rendemento 2020/2021 80,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 83,88
Taxa de graduación 2016/2017 38,24
Taxa de abandono 2018/2019 26,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 549
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 347
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 29.070
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 26.320
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.655
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.095
% créditos repetidos 2020/2021 9,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,94
Taxa de evaluación 2020/2021 89,35
Taxa de éxito 2020/2021 92,4
Taxa de rendemento 2020/2021 82,56

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 371
Homes 2019/2020 158
Mulleres 2019/2020 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.020
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.270
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.421
% créditos repetidos 2019/2020 17,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,65
Taxa de evaluación 2019/2020 89,67
Taxa de éxito 2019/2020 92,23
Taxa de rendemento 2019/2020 82,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,1
Taxa de graduación 2015/2016 34,29
Taxa de abandono 2017/2018 22,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 504
Homes 2019/2020 195
Mulleres 2019/2020 309
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 26.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.510
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.535
% créditos repetidos 2019/2020 16,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,26
Taxa de evaluación 2019/2020 89,06
Taxa de éxito 2019/2020 93,75
Taxa de rendemento 2019/2020 83,5

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
97
11
4
Antropoloxía Social e Cultural
85
26
7
Introdución á Socioloxía
108
3
4
Economía Política
85
10
14
Métodos e Técnicas de Investigación Social
104
7
8
Introdución á Ciencia Política e da Administración
88
7
8
Teoría e Historia da Poboación
99
9
7
Psicoloxía Social
93
7
10
Historia Política e Social Contemporánea
85
11
16
Teoría Sociolóxica 1
61
39
16

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
57
15
20
Sistemas Políticos Comparados
78
9
11
Teoría Sociolóxica 2
78
12
14
Relacións Internacionais
74
9
16
Socioloxía do Xénero
68
9
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
40
47
35
Socioloxía Económica e das Organizacións
65
11
9
Estrutura e Cambio Social
67
23
11
Socioloxía do Traballo
77
0
7
Socioloxía da Educación
75
3
5

3º Curso

Análise Demográfica
50
18
3
Desviación e Control Social
67
1
2
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
72
0
5
Socioloxía Política
72
1
6
Socioloxía da Familia
66
0
5
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
68
0
4
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
83
12
5
Política Social e Servizos Sociais
70
1
5
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
65
0
5
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
68
3
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
15
0
1
Historia das Ideas e Formas Políticas
33
3
4
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
9
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
46
0
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
41
1
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
56
0
5
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
37
1
4
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
40
1
0
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
46
1
2
Socioloxía das Migracións
28
0
5
Proxeccións de Poboación
19
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
13
0
2
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
48
0
3
Acción Colectiva e Cooperación Social
39
0
2
Risco, Cultura e Medio Ambiente
38
1
1
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
29
0
2
Prácticum
79
0
3
Traballo Fin de Grao
71
0
48

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
99
12
5
Antropoloxía Social e Cultural
96
19
15
Introdución á Socioloxía
98
9
7
Economía Política
120
5
15
Métodos e Técnicas de Investigación Social
94
13
13
Introdución á Ciencia Política e da Administración
109
2
15
Teoría e Historia da Poboación
97
13
7
Psicoloxía Social
99
14
10
Historia Política e Social Contemporánea
97
6
17
Teoría Sociolóxica 1
121
0
22

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
77
13
8
Sistemas Políticos Comparados
70
6
8
Teoría Sociolóxica 2
67
17
10
Relacións Internacionais
62
17
8
Socioloxía do Xénero
73
3
10
Análise Multivariante de Datos Sociais
92
30
14
Socioloxía Económica e das Organizacións
64
2
6
Estrutura e Cambio Social
74
19
6
Socioloxía do Traballo
60
3
9
Socioloxía da Educación
67
0
6

3º Curso

Análise Demográfica
63
5
2
Desviación e Control Social
70
1
2
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
71
2
3
Socioloxía Política
68
10
4
Socioloxía da Familia
65
0
3
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
73
1
9
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
68
18
8
Política Social e Servizos Sociais
60
0
5
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
64
1
6
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
75
0
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
13
0
1
Historia das Ideas e Formas Políticas
40
2
2
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
16
0
1
Crecemento e Desenvolvemento Económico
41
0
2
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
11
0
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
45
0
3
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
8
0
0
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
16
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
32
0
0
Socioloxía das Migracións
28
0
1
Proxeccións de Poboación
14
0
0
Estrutura e Cambio Social de Galicia
11
0
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
21
0
6
Acción Colectiva e Cooperación Social
48
0
1
Risco, Cultura e Medio Ambiente
45
1
0
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
27
1
1
Prácticum
46
0
2
Traballo Fin de Grao
40
0
41

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
87
3
19
Antropoloxía Social e Cultural
68
25
25
Introdución á Socioloxía
77
6
17
Economía Política
61
26
39
Métodos e Técnicas de Investigación Social
73
12
23
Introdución á Ciencia Política e da Administración
69
26
22
Teoría e Historia da Poboación
89
8
21
Psicoloxía Social
82
11
23
Historia Política e Social Contemporánea
75
9
26
Teoría Sociolóxica 1
71
24
37

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
55
19
16
Sistemas Políticos Comparados
75
7
21
Teoría Sociolóxica 2
60
15
22
Relacións Internacionais
52
17
10
Socioloxía do Xénero
60
13
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
45
47
38
Socioloxía Económica e das Organizacións
71
0
6
Estrutura e Cambio Social
63
19
17
Socioloxía do Traballo
69
1
7
Socioloxía da Educación
65
3
4

3º Curso

Análise Demográfica
54
1
7
Desviación e Control Social
54
4
6
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
45
12
8
Socioloxía Política
48
6
13
Socioloxía da Familia
54
1
7
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
48
7
15
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
35
27
11
Política Social e Servizos Sociais
51
1
7
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
56
3
10
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
43
9
9

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
19
1
6
Historia das Ideas e Formas Políticas
44
3
4
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
48
0
2
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
43
1
3
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
44
1
4
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
25
0
3
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
17
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
25
0
4
Socioloxía das Migracións
15
0
6
Proxeccións de Poboación
17
0
2
Estrutura e Cambio Social de Galicia
7
0
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
43
2
4
Acción Colectiva e Cooperación Social
9
0
1
Risco, Cultura e Medio Ambiente
31
0
3
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
34
0
6
Prácticum
48
0
5
Traballo Fin de Grao
38
0
46

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A biblioteca Ágora máis alá das súas instalacións: análise e opinión da súa área de influencia, a Agra do Orzán

A conciliación persoal, familiar e profesional das mulleres nun mundo tradicionalmente masculino: o Corpo Nacional de Policía

A construción da identidade feminina a través da publicidade

A empregabilidade dos estudantes Erasmus

A humanización do espazo público na cidade da Coruña: o caso da rúa de San Andrés

A okupación de vivendas, ¿unha problemática real en2020?

A organización dos residuos en Abegondo. Unha análise da xestión e do comportamento cidadán

A personalidade escura na socialización dos nenos

A saída do armario: análise do proceso de construción da identidade homosexual

A Tétrada Escura da Personalidade e as relacións de parella nos mozos

Actitudes diferenciais cara a diversidade funcional. Unha análise social e holística

Actitudes e condutas fronte a cuestións sobre os animais

Adultez emerxente e influencia psicosocial do uso dos teléfonos móbiles nesa etapa vital

Análise da percepción de seguridade e a punitividade no contexto da modernidade tardía

Análise do conflicto de Nagorno Karabaj e a súa repercusión internacional

Análise do conflito en torno á Lei Trans na rede social Twitter: actores, xerarquías e posicións.

Análise do impacto social do grupo Inditex na cidade da Coruña a través da moda

Análise sociolóxica do discurso político na década de 1960 (cambios conceptuais no discurso do presidente dos Estados Unidos)

Bares en tempos de COVID

Biopolítica e anomia no contexto da quinta onda por COVID-19 en España

Cara un novo paradigma no rural da Estrada: Unha perspectiva socio-ambiental

Competencias clave del éxito en los Trabajadores Autónomos

Coolhunting. Creación de tendencias na sociedade de consumo do século XXI

Debates arredor da prostitución

Desafección política no ámbito xuvenil: análise da posición dos estudantes de socioloxía da Universidade da Coruña no contexto actual de crise sanitaria e económica por COVID-19

Desmitificando a lei D'Hondt. Percepción social e impacto real da ley no sistema electoral español

Discursos e narrativas da mocidade no marco das novas formas espirituais

Dúas caras da mesma moeda. Unha mirada sociolóxica sobre o reggaeton

Especismo e sexismo: unha análise sobre o vínculo entre a violencia contra os animais e a violencia contra as mulleres

Estilos de vida e moda: Unha análise da influencia do consumo de moda nos estilos de vida.

Estudo correlacional: influencia dos rasgos escuros da personalidade nos scripts sexuais e consumo dos contidos sexuais.

Gripe nos medios: o caso de La Voz De Galicia de 2009 ao 2019

Homofobia: rexeitamento social á homofobia e o seu impacto no sufrimento psicolóxico

Igualdade de xénero nos clubes de fútbol afeccionado de Asturias.

Impacto das reformas sanitarias no uso e percepción da sanidade pública e privada en España a partir do RD 16/2012

Impacto do covid-19 no proceso de socialización infantil

Internet e o seu impacto no comportamento electoral dos xóvenes españois

La soledad no deseada durante la vejez.

Medios de comunicación e xóvenes durante a segunda ola da pandemia do covid-19 en España

Moda, Xénero e Identidade: A configuración do gardarroupa

Novas identidades relixiosas: análise sociolóxica do odinismo en España

O arte da nostalxia. Aproximación ao mundo do Low Fidelity

O canon de beleza da Venus de Willendorf ao Bodypositive: A influencia das redes socias na contrucción social da beleza.

O deporte como forma de motivación para o benestar persoal. Unha visión antropolóxica do deporte.

O modelo de xestión por competencias e a sua influencia na comunicación dunha mediana empresa.

O modelo de xestión por competencias e a súa influencia no clima laboral.

O monocultivo de eucalipto e a transformación de identidade rural de Galicia

O patriarcado espido: Análise da publicación de autorretratos de espido feminino en Twitter e Instagram

O Roller Derby dende unha perspectiva sociolóxica feminista: unha mirada distinta do deporte

Os límites nas batallas de galos de fala hispana: Cómo a corrección política afecta ao freestyle.

Patinando na praza. Etnografía de seguimento dos skaters na cidade da Coruña

Patrimonio e memoria: O caso do pazo de Meirás

Percepción de violencia nos videoxogos

Percepción e implicación dos conceptos de emprego e traballo no municipio rural de Carnota

Percepcións sobre o consumo de alimentos ultraprocesados nas sociedades avanzadas

Plumofobia: análise dende unha perspectiva de xénero.

Pokémon GO: Beneficios físicos e psicosociais e a súa relación co "engagement" en xogadores da cidade de A Coruña

Preeminencia e utilización do Modelo de Xestión por Competencias en empresas de RRHH e ETT`s ubicadas na cidade de A Coruña

Privacidade en Redes Sociais: Unha análise sobre o impacto da Covid-19

Proposta de indicadores psicosociais na utilización de novas tecnoloxías

Sargadelos na actualidade: unha cuestión identitaria?

Sexualidades diverxentes: lesbianas, gais e bisexuais no rural galego

Situación dos xóvenes altamente cualificados en España: Fuga de cerebros e TICS

Sociedade Etérea: do binge-watching á hiperrealidade posmoderna. Unha análise teórico sobre a influencia de Internet e Netflix na producción cultural e estilo de vida capitalistas.

SuicideGirls, unha análise de textos

Ten o can axencia? Unha mirada sociolóxica á cuestión animal

Trabajo productivo y reproductivo de la mujer rural gallega: comparativa 1970-actualidad.

Traxectorias de exclusión e oportunidades de inclusión: contexto habitacional das persoas sen fogar na Coruña.

Twerk, ¿un baile sexual? análise das connotacións e as representacións do twerk na sociedade

Uso privativo dun ben público, externalidades e impacto económico: O caso de San Xoán na Coruña

Xadrez social e terapéutico. Unha nova mirada dende as ciencias sociais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 95