Grao en Socioloxía

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Buján, Raquel
Presidenta
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Golías Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Diz Reboredo, Carlos
Vogal PDI
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Vogal PDI
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Piñeiro Aguiar, Eleder
Vogal Coordinador de Título
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal Coordinadora de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Martínez Buján, Raquel
Presidenta
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Golías Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Vogal PDI
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Diz Reboredo, Carlos
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Piñeiro Aguiar, Eleder
Vogal Coordinador de Título
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal Coordinadora de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 395
Homes 2020/2021 163
Mulleres 2020/2021 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 22.210
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 19.920
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.262
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.026
% créditos repetidos 2020/2021 10,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 550
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 348
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 29.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 26.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.655
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.095
% créditos repetidos 2020/2021 9,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 371
Homes 2019/2020 158
Mulleres 2019/2020 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.020
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.270
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.421
% créditos repetidos 2019/2020 17,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,65
Taxa de evaluación 2019/2020 89,67
Taxa de éxito 2019/2020 92,23
Taxa de rendemento 2019/2020 82,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,1
Taxa de graduación 2015/2016 34,29
Taxa de abandono 2017/2018 22,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 504
Homes 2019/2020 195
Mulleres 2019/2020 309
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 26.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.510
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.535
% créditos repetidos 2019/2020 16,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,26
Taxa de evaluación 2019/2020 89,06
Taxa de éxito 2019/2020 93,75
Taxa de rendemento 2019/2020 83,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 356
Homes 2018/2019 166
Mulleres 2018/2019 190
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.160
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.680
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.325
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.158
% créditos repetidos 2018/2019 17,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,63
Taxa de evaluación 2018/2019 80,94
Taxa de éxito 2018/2019 86,47
Taxa de rendemento 2018/2019 69,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,64
Taxa de graduación 2014/2015 34,29
Taxa de abandono 2016/2017 12,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 512
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 300
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.140
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.340
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.622
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.181
% créditos repetidos 2018/2019 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,01
Taxa de evaluación 2018/2019 80,99
Taxa de éxito 2018/2019 89,59
Taxa de rendemento 2018/2019 72,56

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
99
12
5
Antropoloxía Social e Cultural
96
19
15
Introdución á Socioloxía
98
9
7
Economía Política
120
5
15
Métodos e Técnicas de Investigación Social
94
13
13
Introdución á Ciencia Política e da Administración
109
2
15
Teoría e Historia da Poboación
97
13
7
Psicoloxía Social
99
14
10
Historia Política e Social Contemporánea
97
6
17
Teoría Sociolóxica 1
121
0
22

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
77
13
8
Sistemas Políticos Comparados
70
6
8
Teoría Sociolóxica 2
67
17
10
Relacións Internacionais
62
17
8
Socioloxía do Xénero
73
3
10
Análise Multivariante de Datos Sociais
92
30
14
Socioloxía Económica e das Organizacións
64
2
6
Estrutura e Cambio Social
74
19
6
Socioloxía do Traballo
60
3
9
Socioloxía da Educación
67
0
6

3º Curso

Análise Demográfica
63
5
2
Desviación e Control Social
70
1
2
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
71
2
3
Socioloxía Política
68
10
4
Socioloxía da Familia
65
0
3
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
73
1
9
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
68
18
8
Política Social e Servizos Sociais
60
0
5
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
64
1
6
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
75
0
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
13
0
1
Historia das Ideas e Formas Políticas
40
2
2
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
16
0
1
Crecemento e Desenvolvemento Económico
41
0
2
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
11
0
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
45
0
3
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
8
0
0
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
16
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
32
0
0
Socioloxía das Migracións
28
0
1
Proxeccións de Poboación
14
0
0
Estrutura e Cambio Social de Galicia
11
0
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
21
0
6
Acción Colectiva e Cooperación Social
48
0
1
Risco, Cultura e Medio Ambiente
45
1
0
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
27
1
1
Prácticum
46
0
2
Traballo Fin de Grao
40
0
41

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
87
3
19
Antropoloxía Social e Cultural
68
25
25
Introdución á Socioloxía
77
6
17
Economía Política
61
26
39
Métodos e Técnicas de Investigación Social
73
12
23
Introdución á Ciencia Política e da Administración
69
26
22
Teoría e Historia da Poboación
89
8
21
Psicoloxía Social
82
11
23
Historia Política e Social Contemporánea
75
9
26
Teoría Sociolóxica 1
71
24
37

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
55
19
16
Sistemas Políticos Comparados
75
7
21
Teoría Sociolóxica 2
60
15
22
Relacións Internacionais
52
17
10
Socioloxía do Xénero
60
13
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
45
47
38
Socioloxía Económica e das Organizacións
71
0
6
Estrutura e Cambio Social
63
19
17
Socioloxía do Traballo
69
1
7
Socioloxía da Educación
65
3
4

3º Curso

Análise Demográfica
54
1
7
Desviación e Control Social
54
4
6
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
45
12
8
Socioloxía Política
48
6
13
Socioloxía da Familia
54
1
7
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
48
7
15
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
35
27
11
Política Social e Servizos Sociais
51
1
7
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
56
3
10
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
43
9
9

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
19
1
6
Historia das Ideas e Formas Políticas
44
3
4
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
48
0
2
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
43
1
3
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
44
1
4
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
25
0
3
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
17
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
25
0
4
Socioloxía das Migracións
15
0
6
Proxeccións de Poboación
17
0
2
Estrutura e Cambio Social de Galicia
7
0
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
43
2
4
Acción Colectiva e Cooperación Social
9
0
1
Risco, Cultura e Medio Ambiente
31
0
3
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
34
0
6
Prácticum
48
0
5
Traballo Fin de Grao
38
0
46

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
83
7
29
Antropoloxía Social e Cultural
72
21
28
Introdución á Socioloxía
94
8
8
Economía Política
64
18
37
Métodos e Técnicas de Investigación Social
77
8
27
Introdución á Ciencia Política e da Administración
73
19
32
Teoría e Historia da Poboación
87
17
18
Psicoloxía Social
77
22
20
Historia Política e Social Contemporánea
74
7
34
Teoría Sociolóxica 1
70
23
28

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
60
19
11
Sistemas Políticos Comparados
52
12
33
Teoría Sociolóxica 2
56
19
11
Relacións Internacionais
59
16
8
Socioloxía do Xénero
63
10
10
Análise Multivariante de Datos Sociais
47
31
35
Socioloxía Económica e das Organizacións
59
4
15
Estrutura e Cambio Social
55
24
21
Socioloxía do Traballo
72
2
11
Socioloxía da Educación
81
1
5

3º Curso

Análise Demográfica
56
0
7
Desviación e Control Social
55
3
3
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
56
3
4
Socioloxía Política
52
4
9
Socioloxía da Familia
62
3
6
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
55
4
10
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
43
14
7
Política Social e Servizos Sociais
60
2
6
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
58
2
12
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
59
2
5

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
8
2
4
Historia das Ideas e Formas Políticas
19
1
3
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
1
Crecemento e Desenvolvemento Económico
35
1
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
29
0
4
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
37
0
0
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
7
0
0
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
11
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
21
0
5
Socioloxía das Migracións
15
0
3
Proxeccións de Poboación
15
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
11
1
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
22
0
3
Acción Colectiva e Cooperación Social
19
0
3
Risco, Cultura e Medio Ambiente
7
0
2
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
17
0
3
Prácticum
40
0
1
Traballo Fin de Grao
37
0
38

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 95