Grao en Socioloxía

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 355
Homes 2019/2020 152
Mulleres 2019/2020 203
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.220
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.650
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.231
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.344
% créditos repetidos 2019/2020 17,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 488
Homes 2019/2020 189
Mulleres 2019/2020 299
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 26.120
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 21.920
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.458
% créditos repetidos 2019/2020 16,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 344
Homes 2018/2019 161
Mulleres 2018/2019 183
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 19.470
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.060
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.122
% créditos repetidos 2018/2019 17,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,59
Taxa de evaluación 2018/2019 80,85
Taxa de éxito 2018/2019 86,31
Taxa de rendemento 2018/2019 69,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,64
Taxa de graduación 2014/2015 33,8
Taxa de abandono 2016/2017 12,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 500
Homes 2018/2019 207
Mulleres 2018/2019 293
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 26.450
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 22.730
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.579
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.145
% créditos repetidos 2018/2019 14,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,9
Taxa de evaluación 2018/2019 80,88
Taxa de éxito 2018/2019 89,55
Taxa de rendemento 2018/2019 72,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 155
Mulleres 2017/2018 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.600
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.887
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 838,5
% créditos repetidos 2017/2018 14,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,18
Taxa de evaluación 2017/2018 81,57
Taxa de éxito 2017/2018 87,49
Taxa de rendemento 2017/2018 71,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 86,99
Taxa de graduación 2013/2014 45,05
Taxa de abandono 2015/2016 12,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 504
Homes 2017/2018 198
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.800
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,3
Taxa de evaluación 2017/2018 83,62
Taxa de éxito 2017/2018 91,12
Taxa de rendemento 2017/2018 76,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
85
3
19
Antropoloxía Social e Cultural
66
25
25
Introdución á Socioloxía
75
6
17
Economía Política
59
26
39
Métodos e Técnicas de Investigación Social
72
11
22
Introdución á Ciencia Política e da Administración
67
25
22
Teoría e Historia da Poboación
87
8
21
Psicoloxía Social
80
11
23
Historia Política e Social Contemporánea
74
8
26
Teoría Sociolóxica 1
69
24
37

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
52
19
15
Sistemas Políticos Comparados
72
7
20
Teoría Sociolóxica 2
56
15
22
Relacións Internacionais
49
17
10
Socioloxía do Xénero
57
13
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
42
45
37
Socioloxía Económica e das Organizacións
68
0
6
Estrutura e Cambio Social
60
19
17
Socioloxía do Traballo
66
1
7
Socioloxía da Educación
62
3
4

3º Curso

Análise Demográfica
52
1
6
Desviación e Control Social
52
4
6
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
43
12
8
Socioloxía Política
47
6
12
Socioloxía da Familia
52
1
7
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
47
6
15
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
35
25
11
Política Social e Servizos Sociais
50
1
6
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
54
3
10
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
43
8
8

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
18
1
6
Historia das Ideas e Formas Políticas
42
3
4
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
45
0
2
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
41
1
2
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
40
1
4
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
24
0
2
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
16
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
24
0
4
Socioloxía das Migracións
14
0
6
Proxeccións de Poboación
16
0
2
Estrutura e Cambio Social de Galicia
7
0
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
41
2
4
Acción Colectiva e Cooperación Social
8
0
1
Risco, Cultura e Medio Ambiente
28
0
3
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
31
0
4
Prácticum
45
0
5
Traballo Fin de Grao
38
0
42

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
83
7
29
Antropoloxía Social e Cultural
72
21
28
Introdución á Socioloxía
94
8
8
Economía Política
64
18
37
Métodos e Técnicas de Investigación Social
77
8
27
Introdución á Ciencia Política e da Administración
73
19
32
Teoría e Historia da Poboación
87
17
18
Psicoloxía Social
77
22
20
Historia Política e Social Contemporánea
74
7
34
Teoría Sociolóxica 1
70
23
28

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
60
19
11
Sistemas Políticos Comparados
52
12
33
Teoría Sociolóxica 2
56
19
11
Relacións Internacionais
59
16
8
Socioloxía do Xénero
63
10
10
Análise Multivariante de Datos Sociais
47
31
35
Socioloxía Económica e das Organizacións
59
4
15
Estrutura e Cambio Social
55
24
21
Socioloxía do Traballo
72
2
11
Socioloxía da Educación
81
1
5

3º Curso

Análise Demográfica
56
0
7
Desviación e Control Social
55
3
3
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
56
3
4
Socioloxía Política
52
4
9
Socioloxía da Familia
62
3
6
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
55
4
10
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
43
14
7
Política Social e Servizos Sociais
60
2
6
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
58
2
12
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
59
2
5

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
8
2
4
Historia das Ideas e Formas Políticas
19
1
3
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
1
Crecemento e Desenvolvemento Económico
35
1
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
29
0
4
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
37
0
0
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
7
0
0
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
11
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
21
0
5
Socioloxía das Migracións
15
0
3
Proxeccións de Poboación
15
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
11
1
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
22
0
3
Acción Colectiva e Cooperación Social
19
0
3
Risco, Cultura e Medio Ambiente
7
0
2
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
17
0
3
Prácticum
40
0
1
Traballo Fin de Grao
37
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
86
9
13
Antropoloxía Social e Cultural
78
16
21
Introdución á Socioloxía
90
5
7
Economía Política
77
19
18
Métodos e Técnicas de Investigación Social
100
9
18
Introdución á Ciencia Política e da Administración
70
29
17
Teoría e Historia da Poboación
85
15
11
Psicoloxía Social
73
27
9
Historia Política e Social Contemporánea
76
16
16
Teoría Sociolóxica 1
95
15
28

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
54
14
10
Sistemas Políticos Comparados
50
20
11
Teoría Sociolóxica 2
71
1
19
Relacións Internacionais
62
9
7
Socioloxía do Xénero
59
10
8
Análise Multivariante de Datos Sociais
62
30
21
Socioloxía Económica e das Organizacións
65
0
9
Estrutura e Cambio Social
70
13
18
Socioloxía do Traballo
67
8
12
Socioloxía da Educación
64
5
8

3º Curso

Análise Demográfica
44
1
3
Desviación e Control Social
39
0
4
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
44
1
2
Socioloxía Política
40
3
3
Socioloxía da Familia
37
0
5
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
47
1
9
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
47
0
3
Política Social e Servizos Sociais
42
0
4
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
41
3
9
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
51
0
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
14
0
2
Historia das Ideas e Formas Políticas
38
0
1
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
18
0
3
Crecemento e Desenvolvemento Económico
50
1
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
28
0
5
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
40
3
5
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
26
0
1
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
17
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
24
1
2
Socioloxía das Migracións
25
0
2
Proxeccións de Poboación
13
0
2
Estrutura e Cambio Social de Galicia
16
0
1
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
28
2
0
Acción Colectiva e Cooperación Social
29
0
0
Risco, Cultura e Medio Ambiente
28
0
4
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
14
0
4
Prácticum
49
0
1
Traballo Fin de Grao
54
0
37

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Riazor Blues", estudo da afición e a súa relación coa violencia no fútbol.

A funcionalidade social das artes plásticas: Estudo sociolóxico do campo artístico na cidade da Coruña

A imaxe feminina a través da publicidade de cremas faciais; un análise de Vogue e Glamour.

A moda sostible na Web 2.0

A rede de subcontratadas de Inditex. Un estudo de caso en Culleredo

A Violencia Colectiva en España Durante o Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)

A violencia práctica e a violencia simbólica no fútbol. Unha crítica do concepto de violencia.

Análise da controversia da píldora anticonceptiva. Estudo das posicións das usuarias españolas.

Análise do estado actual dos movementos sectarios en España

Análise dos procesos de peonalización: percepción veciñal e xentrificación na Cidade Vella da Coruña

Aproximación sociolóxica ao estudo do narcisismo

Arde o monte. Unha aproximación ao estudo dos incendios forestais

Autopornificación masculina: a revolución íntima masculina

Bullyng; análise da realidade, posibles consecuencias e propostas de intervención

Colectividade rural e identidade urbana: o cambio na dimensión social da morte na Galiza contemporánea

Crise e mascotas: impacto socioeconómico da tenencia de cans en A Coruña

Crise e mascotas: impacto socioeconómico da tenencia de cans en A Coruña

Da transición á actualidade: unha análise transversal da evolución do voto do electorado desde 1979

En busca do lector. Unha mirada aos hábitos de lectura en España

entre o discurso e as prácticas sociais: racismo e xenofobia dirixida á poboación musulmá na cidade da coruña.

Evolución socio-histórica do cine de superheroes. Da referencia cultural idealizada ao realismo postmoderno

Exclusión social: novas perspectivas dun fenómeno social marcado pola crise económica española

Identidade e lingua na mocidade galega

Influencers: imaxe, publicidade e consumo

Islam e violencia: Análise da violencia e dos conflitos na comunidade musulmana de Arteixo

O arte e a guerra: Goya e Picasso

O desemprego coma un problema social. A coberturo dos seguro públicos e privados en España e Suiza

O impacto das moedas sociais na economía local.

O proceso de desmaterialización do libro. Unha análise cualitativa do efecto Amazon no comercio tradicional

Os límites do humor e a liberdade de expresión na sociedade galega

Perspectiva laboral e percepción das funcións das axencias de emprego temporal: unha visión cualitativa e cuantitativa dos mozos da Coruña

Proxeccións culturais do TDAH

Quen nos goberna? Unha aproximación á élite gubernamental española da XII Lexislatura.

Satisfacción co grado e estilo de vida de estudantes na etapa da adultez emerxente.

Tinder o amor líquido está na rede. Un estudo sociolóxico sobre as relacións e redes sociais

Trap, algo máis que música. Estudo sociolóxico do trap español

Trap, algo máis que música. Estudo sociolóxico do trap español

Unha realidade invisible. Situación laboral do colectivo transexual na provincia de A Coruña

A búsqueda de parella no século XXI (a era de internet), un achegamento as novas formas de relación

A mascota como recurso de socialización nos contextos urbanos contemporáneos. Un estudio sociocultural

A minoría máis próxima. Acción social e percepción das comunidades evanxélicas en barrios socialmente distantes

A moda como sinal de identidade: ¿homoxeneización ou alteridade? Análise cualitativo da moda entre a mocidade da cidade de A Coruña

A percepción social do risco no comercio electrónico: seguridade, privacidade e confianza

A reinserción entre reixas.

A remuneración do traballo doméstico das mulleres en Galicia

Análise crítica do pensamento ecolóxico en economía. Do antropocentrismo ao ecocentrismo

Análise do impacto socio-cultural dos festivais na provincia da Coruña

Aproximación ó tratamento mediático da violencia cara as mulleres

Bloggers de moda: Un fenómeno social na cidade da Coruña

Comunidades na rede, e influencias identitarias. O caso do xogo League of Legends

Consecuencias sociais e económicas do deterioro medioambiental da ría do Burgo (A Coruña)

Consumo de alcohol entre os menores  de idade no Grove: entre a prohibición e a aceptación social

Consumo de alimentos funcionais lácteos na cidade da Coruña: perfil do consumidor e factores que determinan a intención de compra

Da 'Dust Bowl' ó refuxio: a realidade busca un concepto

Emigración española a Reino Unido no contexto da crise económica (2008-2017)

Endebedamento público e ben común: unha análise da estrutura da financiación do Estado a través da contracción da débeda pública.

Estudo sobre as axencias de colocación e o seu papel na reducción do desemprego xuvenil

Hip Hop: Reivindicación ou moda. Análise da mensaxe da música rap e o seu impacto social

Impacto ddo estudiantes Erasmus e de convenio bilateral na promoción turística de A Coruña a través do método WOM

Mecanismos de control en relacións de parella xoves

Motivacións dos visitantes dos museos da Coruña

Mulleres en procesos de paz. Pacificando Liberia coa súa folga de sexo

Neno ve, neno fai. Ou non?: Influencia dos medios de comunicación audiovisuais na aprendizaxe dos nenos.

Novas formas de participación política: O papel dos centros sociais okupados.

O declive cultural, ¿política, globalización ou crise?

O efecto frustración no solpor da sociedade posmoderna

O sector lácteo galego: Unha análise socioeconómica

O xurdimento e a consolidación do  Nihilismo na cultura do século  XIX: unha socioloxía da literatura

Os últimos anos do voto nacionalista en Galiza (1997-2017): A irrupción da "nova política" e os desprazamentos de votantes.

Proceso de xentrifricación no barrio do Orzán (A Coruña): percepción veciñal e análise crítico dun fenómeno de transformación urbana

Socialización e deporte. Creación de relacións sociais a través da practica de voleibol

Tinta baixo a pel. Un enfoque sociolóxico da súa interpretación e significado

Un novo modo de transmitir ideas no contexto sociopolítico: os memes e a alt-right

Xénero e educación: análise de contido dos libros de texto de 2º da ESO

Youtube e socializacion: Análise de contido de videoclips musicais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 95