Grao en Socioloxía

2019/2020 · 240 créditos

Introdución

A Socioloxia dedícase a estudar a evolución das sociedades contemporáneas e a analizar como os procesos sociais que nelas se desenvolve afectan o comportamento humano, a interacción entre individuos e as traxectorias profesionais. Ao mesmo tempo dá conta de como as accións, experiencias e oportunidades das persoas están modeladas pela sua posición na estrutura social e dependen de categorías socialmente construídas como a clase social, o xénero e a etnia.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2019/2020
95

Por que estudar a titulación

A titulación conta cun plan de estudos consolidado para cumprir cos estándares europeos e adaptarse ás necesidades profesionais da nosa rexión.

A titulación posee un sistema interno de garantía de calidade e asesoramiento activo ao alumnado.

A Facultade desenvolve as suas actividades académicas nunha comunidade cohesionada e participativa, configúrase como unha contorna intelectual de recoñecido prestixio e colabora coas principais entidades locais.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2008/2009
Data última modificación/verificación ACSUG 06/05/2008
Data autorización Consello Xunta 17/07/2008
Data publicación autorización DOG 30/07/2008
Data publicación BOE de carácter oficial 26/09/2008
Data publicación plan estudos DOG 07/04/2009
Data publicación plan estudos BOE 07/04/2009