Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial

2023/2024

Introdución

O programa de doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial é un título universitario oficial que busca a formación de especialistas nestes dous campos tecnolóxicos, garantindo que a formación recibida é científico, social, académico e profesional.

O seu obxectivo é promover a excelencia na investigación nos seus propios ámbitos buscando establecer conexións e o contorno produtivo industrial implicado na construcción naval.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o mércores, 26 de xaneiro de 2022.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
20

Por que estudar a titulación

Os enxeñeiros navais e industriais son profesionais altamente demandados con diferentes campos de actuación. O programa ofrece a oportunidade de mergullarse en diferentes campos da enxeñaría que van dende aspectos técnicos, incluídos os experimentáis, ata os aspectos de organización, xestión e dirección.

En resposta a unha demanda de I + D + i, dando unha formación técnico-científica específica para apoiar e impulsar o potencial de empresas industriais, incluíndo o sector da construción, así como os relacionados co deseño e construción naval. Estes sectores produtivos son comúns a empresas nas proximidades das EPS.

Tradicionalmente, en España, tendo en conta todo tipo de estudos existentes (enxeñaría, ciencias, humanidades), a maior taxa de ocupación (taxa de paro menor) sempre corresponderon aos doutores; Isto é acentuado no caso dos graos profesionalizantes, como enxeñaría, cuxas taxas de ocupación estiveron sempre en niveis máis elevados.

Por outra banda, nos países máis avanzados o doutoramento proporciona o máximo de empregabilidade, con alta demanda e profesionais ben pagados. En España cada vez máis doutores son demandados, xa que as empresas están cada vez máis orientadas a aproveitar oportunidades de I + D + i, e ter máis e máis empresas estranxeiras con culturas que establecen a maior valoración aos que maior nivel académico acaden.

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 30/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014