Grao en Enfermaría

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Rosende Bautista, Carolina
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
Varela Feal, Nuria Esther
Vogal PDI
Galeote Merchán, Marcos
Vogal Estudante
González Torres, Sergio
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Sánchez Rebón, Bianca
Vogal Estudante
García Corbalán, Miriam
Vogal Estudante
Álvarez Rodríguez, Maite
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Gil Manso, Pedro
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 264
Homes 2023/2024 56
Mulleres 2023/2024 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 16.070
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 15.520
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 273
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 279
% créditos repetidos 2023/2024 3,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60,89

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 461
Homes 2023/2024 100
Mulleres 2023/2024 361
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 28.080
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 26.310
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.086
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 678
% créditos repetidos 2023/2024 6,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 263
Homes 2022/2023 51
Mulleres 2022/2023 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.160
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 15.120
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 717
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 327
% créditos repetidos 2022/2023 6,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 61,45
Taxa de evaluación 2022/2023 99,39
Taxa de éxito 2022/2023 96,84
Taxa de rendemento 2022/2023 96,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 96,39
Taxa de graduación 2018/2019 71,01
Taxa de abandono 2020/2021 2,99

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 452
Homes 2022/2023 93
Mulleres 2022/2023 359
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 27.880
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 25.650
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.602
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 627
% créditos repetidos 2022/2023 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 61,67
Taxa de evaluación 2022/2023 97,33
Taxa de éxito 2022/2023 94,17
Taxa de rendemento 2022/2023 91,66

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 258
Homes 2021/2022 49
Mulleres 2021/2022 209
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.330
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.570
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 561
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 201
% créditos repetidos 2021/2022 4,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,43
Taxa de evaluación 2021/2022 97,69
Taxa de éxito 2021/2022 93,69
Taxa de rendemento 2021/2022 91,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,38
Taxa de graduación 2017/2018 75
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 449
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 358
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 26.470
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 24.790
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.287
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 396
% créditos repetidos 2021/2022 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,96
Taxa de evaluación 2021/2022 96,67
Taxa de éxito 2021/2022 91,65
Taxa de rendemento 2021/2022 88,6

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
57
0
0
Bioloxía
62
1
0
Psicoloxía
53
1
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
69
1
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
67
7
2
Fisioloxía
77
30
3
Fundamentos da Enfermaría
68
0
1

2º Curso

Nutrición
78
2
1
Farmacoloxía
70
1
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
74
0
0
Enfermaría Comunitaria I
73
0
0
Enfermaría da Saúde Mental
71
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
61
0
0
Estadías Clínicas I
74
0
0
Estadías Clínicas II
73
0
0
Enfermaría Clínica I
74
0
0
Enfermaría Clínica II
73
7
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
55
0
1
Enfermaría Materno-Infantil
54
0
0
Enfermaría Comunitaria II
52
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
58
0
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
58
0
0
Enfermaría Laboral
33
0
0
Farmacoterapia
22
0
0
Estadías Clínicas III
54
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
67
0
0
Estadías Clínicas V
65
2
0
Estadías Clínicas VI
66
1
0
Estadías Clínicas VII
67
1
0
Prácticum
67
0
0
Traballo Fin de Grao
70
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
0
0
Bioloxía
69
1
2
Psicoloxía
63
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
71
1
2
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
61
13
6
Fisioloxía
26
53
4
Fundamentos da Enfermaría
68
1
4

2º Curso

Nutrición
56
9
1
Farmacoloxía
58
2
1
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
51
2
1
Enfermaría Comunitaria I
51
0
3
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
50
0
1
Estadías Clínicas I
52
0
0
Estadías Clínicas II
52
0
0
Enfermaría Clínica I
55
0
0
Enfermaría Clínica II
51
5
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
65
1
4
Enfermaría Materno-Infantil
66
0
1
Enfermaría Comunitaria II
64
0
4
Enfermaría Xerontolóxica
64
6
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
64
4
3
Enfermaría Laboral
51
0
0
Farmacoterapia
14
0
0
Estadías Clínicas III
66
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
57
1
0
Estadías Clínicas V
58
1
0
Estadías Clínicas VI
59
1
0
Estadías Clínicas VII
58
1
1
Prácticum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
54
0
2
Bioloxía
57
0
3
Psicoloxía
54
0
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
2
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
44
12
4
Fisioloxía
33
18
5
Fundamentos da Enfermaría
59
1
3

2º Curso

Nutrición
58
11
4
Farmacoloxía
65
6
2
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
70
0
0
Enfermaría Comunitaria I
67
0
0
Enfermaría da Saúde Mental
68
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
66
0
0
Estadías Clínicas I
68
1
0
Estadías Clínicas II
69
0
1
Enfermaría Clínica I
64
2
1
Enfermaría Clínica II
62
5
2

3º Curso

Enfermaría Clínica III
60
0
1
Enfermaría Materno-Infantil
56
0
2
Enfermaría Comunitaria II
57
0
2
Enfermaría Xerontolóxica
57
3
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
53
0
2
Enfermaría Laboral
28
0
1
Farmacoterapia
24
0
0
Estadías Clínicas III
60
0
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
59
0
0
Estadías Clínicas V
57
1
0
Estadías Clínicas VI
55
2
0
Estadías Clínicas VII
57
2
0
Prácticum
61
0
0
Traballo Fin de Grao
64
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Prevalencia de ansiedade e depresión en persoas que viven co VIH na Área Sanitaria de Ferrol"

Actuación da enfermería na morte perinatal.

Adecuación e dispoñibilidade de dispositivos de vía intraósea nos carros de parada dos servizos de urxencias hospitalarias e unidades de coidados intensivos do Servizo Galego de Saúde

Afrontamento do duelo perinatal maternal: papel da enfermaría

Angustia moral no persoal de enfermería das unidades UCI dende a pandemia COVID-19. Proposta de investigación cualitativa

Calidade de vida dos pacientes con marcapasos na Área Sanitaria de Ferrol

Caso clinico simulado para a abordaxe das lesións cutáneas secundarias a Dermatoporose

Coidados de enfermaría en pacientes neonatales con soporte respiratorio non invasivo

Coidados de enfermería para o adecuado mantemento do potencial doante de órganos en morte encefálica. Unha revisión narrativa.

Como avaliar e tratar un fibromixoma superficial acral a través dun caso clínico

Coñecemento da anticoncepción hormonal de emerxencia en adolescentes da cidade de Ferrol: proxecto de investigación

Coñecemento do persoal sanitario de atención primaria da Área Sanitaria de Ferrol sobre o exercicio físico durante o embarazo e o posparto.

Coñecer as experiencias dos profesionais sanitarios na aplicación da eutanasia en Galicia. Proxecto de investigación

Efectividade da ecografía clínica na extracción de hemocultivos en doentes con sepse ou shock séptico hospitalizados na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Universitario de A Coruña

Eficacia da Dieta Mediterránea e a Dieta Atlántica modificadas en pacientes anticoaguados tratados con Acenocumarol na área sanitaria de Ferrol.

Eficacia do contacto pel con pel na redución das puntuacións da escala de Edimburgo en mulleres sometidas a intervención por cesárea

Eficacia dun estudo intervencionista con Dieta Mediterránea en mulleres embarazadas en Galicia para lograr un incremento de peso adecuado e reducir o risco de preeclampsia. Proxecto de investigación.

Eficacia dunha intervención educativa multidisciplinar para reducir os síntomas da disforia premenstrual:Proxecto de investigación.

Eficacia dunha intervención educativa para a prevención do Virus do Papiloma Humano en adolescentes do instituto IES Concepción Arenal.

Estratexias efectivas para a prevención do suicidio a nivel internacional: unha revisión narrativa

Estudo da percepción do tabaquismo no alumnado de enfermaría. Proxecto de investigación cualitativa.

Estudo exploratorio sobre a influencia da comunicación e verbalización de emocións relacionada co esgotamento percibido polos profesionais de enfermería da unidade de coidados intensivos.

Eutanasia e Obxección de Conciencia en Enfermería: Dilemas Éticos e Profesionais.

Experiencias das enfermeiras de atención primaria na detección e avaliación do abuso sexual infantil. Proxecto dun estudo exploratorio

Experiencias das enfermeiras na atención individualizada de pacentes con Parkinson. Proxecto de Investigación Cualitativa

Experiencias das mulleres tras realizar un aborto por anomalías conxénitas

Experiencias e percepcións das mulleres con síndorme de ovario poliquístico respecto ao seu benestar emocional e manexo dos síntomas

Fármacos antiepilépticos empregados durante o embarazos e os seus efectos teratoxénicos sobre o feto.

Fatiga por compasión en profesionais de enfermaría

Fisiopatoloxía do Párkinson. Intervención de enfermería na mobilidade do paciente ao largo da enfermidade.

Humanización dos coidados en unidades de coidados críticos ¿Utopía ou realidade plausible?

Impacto na saúde mental das enfermeiras que coidan en situacións estresantes ou complicadas

Influencia da actividade física sobre o deterioro cognitivo leve

Influencia da dieta mediterránea na calidade de vida e o estrés durante o embarazo.

Innovacións no tratamento de tecidos queimados: Desbridamento Enzimático. Revisión Narrativa

Intervencións da enfermeira comunitaria para o manexo da soidade en adultos maiores

Intervencións de enfermería no Síndrome de Abstinencia Neonatal

Intervencións de enfermería para previr ou reducir a sobrecarga do coidador informal de persoas que sufriron un ictus. Revisión sistemática.

Manexo enfermeiro nun doente con ictus

Os factores asociados á dependencia e a adicción en pacientes con dor crónica non oncolóxica a tratamento con analxésicos opioides pautados vía receita legal: unha revisión sistemática

Percepción das matronas sobre o parto domiciliario: unha proposta cualitativa

Percepción e experiencia da Enfermería fronte ao Efecto Nocebo: un estudo cualitativo.

Prevención do risco de lesións cutáneas secundarias ao uso frecuente de equipos de protección individual en profesionais sanitarios

Rol de Enfermería en pacientes con fibromialxia Revision narrativa

Rol dos profesionais de enfermaría na detección e atención das vítimas de prostitución e trata de persoas con fins de explotación sexual

Toma de decisións clínicas no coidado integral do pé diabético, utilizando un caso práctico emulado.

Transformando a Enfermería: Monitoraxe de pacientes a través de wearables.

Vivencias de pacientes con intentos de suicidio. Proxecto de investigación cualitativa.

"Adecuación do plan de coidados de enfermaría ante as úlceras de Kennedy. Caso clínico comentado"

A síndrome de abstinencia neonatal dende un punto de vista farmacolóxico e o papel da enfermaría no mesmo

A visión das matronas acerca da violencia obstétrica: Unha síntesis menta-enografica

Abordaxe de lesións vasculares venosas de membros inferiores mediante un caso simulado.

Abuso de opioides fortes en persoas con dor crónico non oncolóxico na actualidade : unha revisión narrativa

Actuacions de enfermería ante extravasación por fármacos citostáticos no hospital de día de hematoloxía.

Adaptación familiar ante o cáncer infantil: intervencións de enfermaría

Adolescentes e métodos anticonceptivos. Experiencias con anticonceptivos orais de adolescentes da comarca de Ferrol. Proxecto de investigación mixto.

Afrontamento dos profesionais de enfermaría ante a morte dun paciente oncolóxico pediátrico. Proxecto de investigación cualitativo.

afrontamento psicolóxico da obesidade infantil. Revisión sistemática

Alteracións menstruais tras a administración da primeira dose de reforzo da vacina contra a COVID-19 en Ferrol. Proxecto de investigación.

benestar e envellecemento activo: análise do programa formativo democratizacion do coñecemento usénior-udc

Calidade de vida en pacientes xóvenes con diagnóstico de ansiedade e depresión, evaluación da conducta suicida e factores asociados.

Contención mecánica no ámbito hospitalario.

Coñecementos e actitudes do persoanl de enfermaría sobre a dor en doentes con analgo-sedacion na Unidade de Coidados Intensivos.

Coñecementos en lactación materna en estudantes de enfermaría

Coñecementos sobre lactancia materna do persoal sanitario nas unidades materno - infantís

Dilemas éticos da enfermería nos coidados paliativos: scoping review.

Diseño de un Programa de Salud de Intervención Comunitaria dirigido a adolescentes del ayuntamiento de Culleredo: una propuesta desde Enfermería Comunitaria

Educación diabetolóxica para adolescentes con DM1. Proposta de investigación.

Efectividade da Manobra de Hamilton como método mecánico de inducción ao parto: proxecto de investigación cuantitativa.

Efectividade do uso da Sonda Cook para a maduración cervical: proxecto de investigación cuantitativa.

Eficacia da semaglutida fronte á liraglutida para a redución do peso corporal, unha revisión sistemática

Eficacia da terapia de compresión en úlceras venosas. Revisión sistemática.

Eficacia dunha intervención con dieta atlántica e actividade física en persoas de 65 anos ou máis da área sanitaria de Ferrol con deterioración cognitiva leve para retardar ou evitar o progreso a demencia.

Enfermaría e envellecemento activo: estimación da actividade física nun programa formativo para adultos maiores

Enfermaría Escolar: Valoración do estado da situación.

Enfermeiras eventuais: Percepcións sobre a temporalidade dos seus contratos.

Envellecemento activo: Estudo do Benestar do Alumnado do Programa Universitario para Maiores da Universidade de A Coruña

Estratexias de afrontamento do persoal de enfermaría ante a morte dos pacientes

Estudio sobre la relación entre los hábitos alimentarios y la turnicidad laboral en el personal de enfermería del Servicio Gallego de Salud

Evidencia das alteracións psiquiátricas na esclerose múltiple: Revisión sistemática

Experiencia dos profesionais da enfermería ante unha morte perinatal. Unha síntese meta-etnográfica.

Experiencias das enfermeiras de atención primaria na planificación anticipada de decisións: proxecto de investigación.

Experiencias das mulleres con discapacidade auditiva durante o embarazo, parto, postparto e puerperio: unha proposta de investigación cualitativa.

Experiencias de coidado paliativo neonatal en profesionais de enfermaría: unha meta-etnografía.

Experiencias de mulleres con endometriose: unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias dos profesionais de enfermaría de Atención Primaria relativas á atención de persoas con enfermidade mental: un proxecto de investigación cualitativa.

Experiencias e vivencias do persoal de enfermería sobre o apoio emocional a pacientes oncolóxicos durante a etapa de diagnóstico: unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias vividas por adolescentes diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención e Hipectavididade (TDAH). Proxecto de investigación cualitativa.

Factores de risco e eficacia da prevención de lesións por presión en neonatos e lactantes. Revisión de alcance

Grao de satisfacción da muller durante o puerperio no ámbito educativo: proxecto de investigación.

IECA e Bloqueantes dos receptores da anxiotensina II fronte a bloqueadores de canles de calcio en pacientes hipertensos

Impacto da adopción na vida persoal, social e na saúde de adolescentes: unha proposta de investigación cualitativa.

Impacto dunha intervención educativa con dieta atlántica en adultos maiores entre 65 e 74 anos con alto risco cardiovascular. Proxecto de investigación.

Implementación da ferramenta Código Sepse nas Unidades de Coidados Intensivos de adultos do Servizo Galego de Saúde.

Influencia da pandemia Covid-19 sobre a obesidade infantil na área sanitaria de Ferrol: proposta de investigación cuantitativa.

Influencia dos coñecementos, actitudes e crenzas dos pais de fillos homes en idade escolar ante a vacinación do VPH. Proxecto de investigación cualitativa.

Influenza da intervencion enfermeira, educacion sanitaria sobre a adherencia ó tratamento nos pacientes diabeticos tipo 2.

Influenza dos turnos rotatorios complexos nas cifras de tensión arterial do persoal de enfermaría do Servizo Galego de Saúde

Lesións dermatolóxicas nos pes de enfermeiras expostas a bipedestación prolongada: revisión de alcance.

Manexo da dor, ansiedade , depresion en pacientes operados dunha prótese total de cadeira no postoperatorio mediato

Mulleres con endometriose no seu tránsito polo sistema sanitario e a súa relación cos profesionais sanitarios: Unha meta-etnografía

Nivel de coñecementos sobre a transfusión de productos sanguíneos e a seguridade transfusional en función da experiencia profesional no persoal de enfermaría do Hospital Universitario de A Coruña

Opinión e conciencia ética de enfermaría ante a interrupción voluntaria do embarazo en adolescentes. Revisión de alcance

Papel da enfermería nas terapias de osixenación hiperbáricas

Papel da enfermería nas unidades de prevención do suicidio

Percepción do síndrome de Burnout por profesionales de enfermería que traballan en unidades de cuidados intensivos. Proxecto de investigación cualitativa.

Percepción dos pais, nais e titores/as legais sobre a vacinación contra o virus do papiloma humano en adolescentes varóns desde a súa cobertura polo sistema sanitario: Unha proposta cualitativa

Percepcións e experiencias da sociedade entorno ás baixas laborais por depresión: influencia dos mitos e prexuízos

Perfil do actual drogodependente e o rol da enfermaría

Problemas da enfermería ocasionados pola pandemia do COVID 19

Problemas psicosociais dos pacientes transxénero pediátricos: Unha revisión sistemática

Relación da sobrecarga e a calidade de vida dos cuidadores informais de pacientes crónicos do Hospital de A Coruña

Satisfacción das mulleres cos coidados recibidos durante a súa estancia hospitalaria por causa dunha morte fetal na Área Sanitaria de A Coruña e Cee: un proxecto de investigación.

Síndrome de Burnout nas enfermeiras e os enfermeiros do Área Sanitaria de Ferrol debido á Pandemia de Covid-19

Tratamentos tópicos para o coidado dos rachos da pel fráxil en persoas maiores. Revisión de alcance

Valoración da Estratexia de Humanización implementada na área sanitaria de Ferrol. Proxecto de investigación.

Valoración da inxesta en estudantes de educación primaria. Proxecto de investigación

Xestión das demandas emocionais de coidado en enfermeiras noveis

"Na encrucillada entre o camiño imposto e o camiño escollido": unha metaetnografía sobre o rexeitamento ou dúbidas dos profesionais sanitarios sobre a súa vacinación contra o COVID-19 e a gripe.

¿Canto sabe a matrona sobre o efecto dos disruptores endócrinos na muller e a súa descendencia? Un proxecto de investigación.

“A dura subida ao cumio da montaña”: Unha meta-etnografía das experiencias de enfermeiras que coidan a mulleres vítimas de violencia sexual.

“Intervencións para a prevención e detección do suicidio en persoas maiores: Revisión Sistemática”

A comunicación enfermeira co paciente en situación terminal

A eficacia da educación de enfermaría na lactancia materna.

A eficacia da máscara contra a infección por virus COVID-19: unha revisión narrativa.

Abordaxe preventivo da infección asociada a atención sanitaria (IAAS) no lugar quirúrxico.

Actividades de intervención de práctica enfermeira baseadas na evidencia para a abordaxe do pé diabético

Analisise epidemioloxico do Covid-19 na area sanitaria de Ferrol

Ansiedade e depresión na pandemia

Aplicación da terapia larval no tratamento de feridas crónicas: unha revisión sistemática

As experiencias das mulleres no embarazo e no parto durante a pandemia do COVID-19: unha meta-etnografía

Calidade de vida durante o climaterio nas mulleres da Área Sanitaria de Ferrol.

Coidados de enfermería contra a resistencia a antibióticos

Coidados de enfermería para o mantemento do catéter venosos central de acceso periférico nos pacientes adultos.

Como afrontan as enfermeiras a morte dos pacientes pediátricos con cancro?

Construcción da identidade narrativa dos profesionais de enfermería

Coñecemento dos profesionais de Enfermaría relativo ao manexo de medicamentos antineoplásicos: unha revisión narrativa

Detección e abordaxe da violencia de xénero por parte dos/das profesionais de Atención Primaria

Dificultades na comunicación experimentadas por mozos con trastorno do espectro autista e profesionais de enfermaría.

Dificultades percibidas polos pacientes sometidos a diálise peritoneal domiciliaria.

Dificultades percibidas polos/as enfermeiros/as da Área Sanitaria de Ferrol na prestación de coidados paliativos

Eficacia da aplicación de soro hipertónico frío para a redución da dor provocada polo edema perineal posparto: proposta de investigación cuantitativa.

Eficacia da comunicación enfermeira con pacientes en situación terminal e a súa familia: unha revisión bibliográfica

Eficacia da dieta atlántica e da dieta mediterránea en mulleres en idade fértil con síndrome do ovario poliquístico na área sanitaria de Ferrol

Eficacia da Dieta Mediterránea e repercusión na calidade de vida e estado nutricional en mulleres entre 20 e 64 anos con cancro de mama na Área Sanitaria de Ferrol.

Eficacia da técnica da xiringa para a lactación materna exclusiva non diferida no manexo de mamilas planas ou investidas en mulleres lactantes: un protocolo de estudo para un ensaio clínico controlado aleatorizado.

Eficacia dunha intervención educativa con Dieta Atlántica en persoas maiores de Galicia para mellorar o seu estado nutricional. Proxecto de investigación.

Eficacia dunha intervención formativa en Código Sepse sobre a relación existente entre a demora no inicio da administración de antibioterapia e a mortalidade nas Unidades de Urxencias da provincia de A Coruña.

Eficiencia dos novos anticoagulantes orais fronte Acenocumarol e Warfarina en fibrilación auricular, unha revisión bibliográfica

El trabajo a turnos y sus posibles consecuencias sobre el sueño: una revisión narrativa.

Estela psicolóxica dos equipos de enfermaría que se encontran na primeira liña fronte á COVID-19

Estudo sobre a percepción do persoal de enfermaría de Atención Primaria de Galicia en canto a violencia de xénero

Estudo da eficacia das medidas de tipografía e de cambios de envases na prevención de erros do persoal sanitario causados pola aparencia farmacéutica: unha revisión sistemática

Experiencia e adaptación ás novas necesidades despois do diagnóstico da enfermidade de Crohn na adolescencia. Proposta de investigación.

Experiencias das mulleres con cancro do colo de útero: unha revisión narrativa

Experiencias das mulleres con depresión postparto: Unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias das mulleres sometidas a unha mastectomía preventiva: unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias de concepción, embarazo y parto en el colectivo de hombres transgénero: Una meta-etnografía

Experiencias de transición ao ámbito clínico no contexto pre- e pospandémico: Estudo cualitativo desde a perspectiva das enfermeiras noveles

Experiencias dos profesionais de Enfermaría relativas á atención de mulleres sometidas a mutilación xenital feminina: un proxecto de Investigación Cualitativa

Grao de coñecemento sobre a existencia e funcións do Comité de Ética Asistencial por parte dos profesionais de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol.

Identificación de factores de risco e sintomatoloxía propia da diabetes tipo 3c. Revisión sistemática

Impactos do confinamento no estilo de vida. IMC na poboación infantil e adolescente

Influencia do bullying sobre os trastornos da conducta alimentaria na adolescencia: proxecto de investigación

Intervención psicoeducativa en coidadores/as informais de pacientes con Alzheimer: proxecto de investigación

Loito por Síndrome de Morte Súbita do Lactante: Abordaxe dos profesionales de enfermería

Melloras na educación sanitaria ofertada ao coidador informal dun paciente con Alzheimer: unha proposta de investigación cualitativa

Membros do equipo sanitario necesarios para a realización da manobra de prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo

Necesidades identificadas durante o proceso oncolóxico por pacientes superviventes.

Nivel de aprendizaxe adquirido por profesionais de enfermaría sobre coidados de feridas e lesións relacionadas coa dependencia

O impacto psicosocial do proceso de eutanasia nas enfermeiras e a súa influencia na relación co paciente.

Percepción da vida sexual en pacientes sometidos a ciruxía bariátrica

Percepcións do risco de afogamento nos adolescentes

Vivencias das enfermeiras de urxencias ante os intentos autolíticos: un proxecto de investigación cualitativa

Vivencias das mulleres respecto á violencia de parella íntima durante a pandemia COVID-19: Unha meta-etnografía.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 66
Segundo ciclo 10