Grao en Turismo

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 200
Homes 2019/2020 47
Mulleres 2019/2020 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 8.022
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.636
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 516
% créditos repetidos 2019/2020 17,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 40,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 565
Homes 2019/2020 142
Mulleres 2019/2020 423
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 31.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.460
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.982
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.865
% créditos repetidos 2019/2020 15,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,41

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 203
Homes 2018/2019 52
Mulleres 2018/2019 151
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.676
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 7.254
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 924
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 498
% créditos repetidos 2018/2019 16,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,74
Taxa de evaluación 2018/2019 90,18
Taxa de éxito 2018/2019 87,96
Taxa de rendemento 2018/2019 79,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,83
Taxa de graduación 2014/2015 27,03
Taxa de abandono 2016/2017 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 195
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 139
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.552
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 618
% créditos repetidos 2017/2018 16,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,98
Taxa de evaluación 2017/2018 87,69
Taxa de éxito 2017/2018 83,52
Taxa de rendemento 2017/2018 73,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 89,89
Taxa de graduación 2013/2014 35,14
Taxa de abandono 2015/2016 20,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
27
8
0
Introdución á Economía
26
6
2
Introdución ao Dereito
27
0
0
Xeografía do Turismo
25
10
5
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
31
0
3
Idioma Moderno: Inglés
15
8
3
Patrimonio Cultural
25
4
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
30
3
1
Introdución ao Turismo
22
5
2
Economía da Empresa
19
13
1

2º Curso

Contabilidade Financeira
26
9
6
Estatística
24
2
5
Intermediación Turística e Transporte I
21
2
11
Aloxamentos e Restauración I
22
4
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
23
17
10
Márketing Turístico
22
2
2
Contabilidade de Custos
22
8
3
Recursos Territoriais Turísticos
29
6
5
Segundo Idioma Moderno I: Francés
13
8
3
Interpretación do Patrimonio
14
0
0
Xestión de Recursos Humanos
13
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
3
0
1

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
25
5
0
Aloxamentos e Restauración II
29
3
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
4
7
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
38
2
2
Xestión Turística do Patrimonio
27
0
0
Fiscalidade Turística
18
6
0
Análise de Estados Financeiros
29
0
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
29
6
5
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
2
3
Galicia como Destino Turístico
11
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
16
1
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
14
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
7
3
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
30
1
1
Xestión Pública do Turismo
33
1
2
Xestión de Calidade
34
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
26
4
2
Traballo Fin de Grao
57
0
48
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
11
0
1
Inglés no Contorno Profesional
7
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
3
2
0
Prácticas Externas
45
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
29
11
4
Introdución á Economía
33
12
6
Introdución ao Dereito
28
5
4
Xeografía do Turismo
28
11
16
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
27
3
8
Idioma Moderno: Inglés
30
8
8
Patrimonio Cultural
28
11
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
6
6
Introdución ao Turismo
28
7
6
Economía da Empresa
22
9
9

2º Curso

Contabilidade Financeira
25
14
5
Estatística
28
4
3
Intermediación Turística e Transporte I
26
7
7
Aloxamentos e Restauración I
28
8
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
26
18
10
Márketing Turístico
26
8
2
Contabilidade de Custos
28
9
4
Recursos Territoriais Turísticos
20
16
10
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
5
3
Interpretación do Patrimonio
10
0
0
Xestión de Recursos Humanos
25
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
1
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
28
4
2
Aloxamentos e Restauración II
29
5
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
2
4
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
31
4
3
Xestión Turística do Patrimonio
32
0
1
Fiscalidade Turística
29
7
1
Análise de Estados Financeiros
29
1
3
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
35
13
5
Segundo Idioma Moderno II: Francés
30
1
2
Galicia como Destino Turístico
10
1
1
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
17
1
2
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
8
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
6
4
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
25
1
1
Xestión Pública do Turismo
25
4
1
Xestión de Calidade
29
3
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
15
0
3
Traballo Fin de Grao
31
0
43
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
7
1
0
Inglés no Contorno Profesional
11
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
13
5
0
Prácticas Externas
37
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
39
13
7
Introdución á Economía
31
21
6
Introdución ao Dereito
33
5
7
Xeografía do Turismo
33
15
19
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
33
6
8
Idioma Moderno: Inglés
25
13
6
Patrimonio Cultural
32
9
10
Informática de Xestión e do Coñecemento
34
10
4
Introdución ao Turismo
32
11
5
Economía da Empresa
36
6
8

2º Curso

Contabilidade Financeira
25
9
7
Estatística
28
2
3
Intermediación Turística e Transporte I
27
7
5
Aloxamentos e Restauración I
28
8
4
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
22
20
13
Márketing Turístico
27
5
2
Contabilidade de Custos
36
6
7
Recursos Territoriais Turísticos
33
2
13
Segundo Idioma Moderno I: Francés
26
2
2
Interpretación do Patrimonio
15
0
2
Xestión de Recursos Humanos
11
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
3
0
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
25
1
1
Aloxamentos e Restauración II
31
7
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
3
6
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
28
7
4
Xestión Turística do Patrimonio
34
6
0
Fiscalidade Turística
27
2
2
Análise de Estados Financeiros
30
0
4
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
32
15
9
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
1
5
Galicia como Destino Turístico
14
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
18
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
6
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
13
6
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
42
0
0
Xestión Pública do Turismo
43
0
2
Xestión de Calidade
37
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
4
1
Traballo Fin de Grao
48
0
30
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
9
1
0
Inglés no Contorno Profesional
17
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
25
1
0
Prácticas Externas
50
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A muda da oferta turísica ibicenca: caso AirBnb

A pintura como recurso turístico: o caso da Ruta Impresionista das Mariñas

Análise comparativo dos parques zoolóxicos en Galicia dende o punto de vista turístico

Análise da xestión turística dos museos de Ibiza

Análise de accesibilidade do parque natural "As Fragas do Eume"

Análise do turismo de negocios e reunións na cidade de Vigo

Análise e evolución de fórum gastronómico: edicións en Galicia

Análise económica-financeira das empresas hoteleiras en Palma de Mallorca

Análise económico dunha entidade hoteleira en Mallorca tras a crisis provocada polo COVID-19

Análise económinco-financeiro do Hotel Riazor***

Caso de análise. A sección de turismo da Deputación da Coruña

Creación de empresa e produto turístico para San Andrés de Teixido

Creación dun hotel no rural ourensán

Creación dunha empresa turística en Valencia

Creación dunha empresa turística: albergue 'Meraki'

Da turismofilia á turismofobia. O caso de Santiago de Compostela

Desenvolvemento das novas tecnoloxías na intermediación turística tradicional; a sua implantación na área corporativa

Deseño dun plan de empresa para unha consultoría de organización de eventos en Galicia

Estudantes en programas de intercambio cultural J-1 traballando en hoteis e restaurantes ubicados en Nashville, Tennessee: motivacións, choque cultural e intercambio cultural coa poboación local

Evolución da promoción turística do Xacobeo nos últimos 25 anos

Evolución do turismo en Roma a través do cine

Ferramentas de marketing dixital para turoperadores; o caso de Yu Travel

Festas das covas de Valdeorras ¿produto turístico?

Imaxe do Xacobeo 2021 e expectativas do seu impacto en Vigo segundo a visión dos residentes.

O papel das redes sociáis nas expectativas dos viaxeiros: o caso de Indonesia

O Pórtico da Gloria: análise da súa evolución e uso turístico

O turismo de eventos na cidade de Ibiza

O turismo de luxo, caso Glamping Albarari, Oleiros

Os eventos musicais como nova forma de turismo: o caso do resurrection fest

Plan estratéxico de lanzamento Madrid Music Hotel

Plan estratéxico de turismo de Portomarín

Posicionamento e promoción turística de escenarios cinematográficos e de series de televisión nos destinos.

Presentación e análise de diferentes modelos turísticos a través do análise de películas

Proposta de apertura dunha franquicia de restauración e a súa influencia na imaxe proxectada de Galicia

Restaurante Kids

Situación económico financeira do sector hoteleiro en España: o caso do grupo Hotusa

Turismo e independentismo

Turismo musical na Coruña

Turismo sostible. Realidade ou ficción? Estudo do caso da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Unha guia de Mallorca para foodies

Unha marca como recurso turístico: o caso Guinness en Irlanda extrapolado a Estrella Galicia en Galicia

Xestión da calidade e promoción no hotel Vila Joya: aspectos relacionales.

A autocaravana e o turismo: análisis das necesidades na área da Coruña

A imaxe proxectada de Galicia

A importancia do Real Club Deportivo de A Coruña no turismo da cidade

A oferta turística de San Sebastián como destino turístico

A presión fiscal en España adaptada ao sector turístico

A primeira guerra mundial en Ipres

A regulación das vivendas de uso turístico en Galicia

Análise da evolución e actualidade da Semana Santa en Ferrol: radiografía turística

Análise de audiovisuales do No-Do sobre temática turística

Análise económico financiero de paradores de turismo

Análise turístico de 'festa' como produto e medio de promoción dos Sanfermins

Análise webdas principais compañías aéreas españolas

Analisis da reputación online da ciudade da Coruña a través dos seus 10 recursos turísticos mais representativos

Análisis do caso da empresa Totonal Viaxes: dificultades da implementación da sostenibilidade e como solucionalas

As baterías de costa de Ferrolterra

As iconas turísticas urbanas máis emblematicas de europa

Comparativa dos fluxos de movemento turístico (2017-2018) na ciudade da Coruña: procedencia, conectividade e xestión.

Comparativa económico-financeira do sector hoteleiro

Desafios do turismo: o horizonte 2025

Eficiencia enerxética no sector turístico

Evento promoción turística Galicia

Evolución da imaxe e oferta turística de Fuerteventura

Evolución do Camiño de Santiago e dos hoteis de Santiago de Compostela

Grandes mulleres relatoras de viaxes

Impacto da crisis económica no sector turístico en Galicia

Impacto da fotografía turistica a través das redes sociais

Influencia do futbol no turismo dunha cidade: o caso da Coruña

Influencia do social media e da web 4.0 no sector turístico

Mulleres pioneiras: unha nova ruta turística para A Coruña

Novas formas de aloxamento: do camping ao glamping

O concepto de overtourism aplicado ao destino Santiago de Compostela

O efecto olimpiada: unha aproximación a imaxe turística da sede en Londres 2012 e Río 2016

O enoturismo e os produtos delicatesen como motivación de viaxe nas Rías Baixas

O estudo do turismo xerado pola xestación sobrogada en Kiev

O guía correo: funcións e casos prácticos

O Guía Turístico en Galicia

O novo fenómeno turístico, premier league, cuna do futbol e corrente de ingresos

O papel da muller no mercado laboral turístico

O Patrimonio Mundial de Galicia: A oportunidade do Ferrol da Ilustración.

O protagonismo das redes sociais no ciclo da viaxe dende a perspectiva do 'viaxeiro millennial'

O sector hoteleiro da Coruña e o turismo de mascotas

O turismo MICE na cidade da Coruña: análise da oferta

O turismo nos medios dixitais galegos

Os blogueiros como prescritores de destinos turísticos dentro do ámbito da comunicación en España

Perspectiva de xénero e empoderamento da muller no sector turístico

Plan estratéxico de turismo de Muxia

Plan estratéxico de turismo do Concello de Malpica

Principais atractivos turísticos de Ortegal. Ranking dos 10 sitios mais visitados.

Promoción turística das cidades a través de eventos de cosplay

Proposta de visita autoguiada interpretativa no castelo dos Templarios de Ponferrada

Revenue management, como optimizar os ingresos

Revisión bibliográfica sobre o caso "síndrome de Venecia"

Sistemas de información e comunicación en turismo

Storytelling no marketing hoteleiro

TreeHouse Glamping

Trens turísticos de Galicia

Turismo ecuestre en Madrid

Turismo para celíacos

Turismo slow en Chantada

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 64