Grao en Enfermaría

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 251
Homes 2019/2020 39
Mulleres 2019/2020 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.580
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.850
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 414
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 309
% créditos repetidos 2019/2020 4,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 255
Homes 2019/2020 39
Mulleres 2019/2020 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.600
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.870
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 309
% créditos repetidos 2019/2020 4,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 274
Homes 2018/2019 39
Mulleres 2018/2019 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.680
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 573
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 366
% créditos repetidos 2018/2019 5,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,23
Taxa de evaluación 2018/2019 96,65
Taxa de éxito 2018/2019 96,81
Taxa de rendemento 2018/2019 93,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 94,75
Taxa de graduación 2014/2015 72,86
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 285
Homes 2018/2019 42
Mulleres 2018/2019 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.770
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.820
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 585
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 366
% créditos repetidos 2018/2019 6,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,34
Taxa de evaluación 2018/2019 96,44
Taxa de éxito 2018/2019 96,79
Taxa de rendemento 2018/2019 93,34

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 274
Homes 2017/2018 41
Mulleres 2017/2018 233
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.820
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,74
Taxa de evaluación 2017/2018 96,8
Taxa de éxito 2017/2018 95,98
Taxa de rendemento 2017/2018 92,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,35
Taxa de graduación 2013/2014 73,91
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 278
Homes 2017/2018 42
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.850
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57
Taxa de evaluación 2017/2018 96,72
Taxa de éxito 2017/2018 95,99
Taxa de rendemento 2017/2018 92,84

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
48
1
4
Bioloxía
49
0
0
Psicoloxía
59
0
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
64
0
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
55
2
8
Fisioloxía
63
4
3
Fundamentos da Enfermaría
60
4
2

2º Curso

Nutrición
48
17
1
Farmacoloxía
57
10
4
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
1
3
Enfermaría Comunitaria I
58
3
3
Enfermaría da Saúde Mental
62
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
53
2
1
Estadías Clínicas I
61
1
3
Estadías Clínicas II
61
0
5
Enfermaría Clínica I
62
8
5
Enfermaría Clínica II
67
5
5

3º Curso

Enfermaría Clínica III
65
6
6
Enfermaría Materno-Infantil
61
2
1
Enfermaría Comunitaria II
62
1
0
Enfermaría Xerontolóxica
57
1
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
63
0
0
Enfermaría Laboral
Farmacoterapia
48
0
0
Estadías Clínicas III
61
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
67
0
0
Estadías Clínicas V
66
0
0
Estadías Clínicas VI
66
0
0
Estadías Clínicas VII
66
0
0
Prácticum
69
0
0
Traballo Fin de Grao
71
0
12

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
51
0
4
Bioloxía
53
1
1
Psicoloxía
54
5
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
56
3
9
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
3
8
Fisioloxía
48
11
3
Fundamentos da Enfermaría
61
3
4

2º Curso

Nutrición
52
1
1
Farmacoloxía
63
6
4
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
3
0
Enfermaría Comunitaria I
63
0
1
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
62
1
0
Estadías Clínicas I
60
1
1
Estadías Clínicas II
60
0
3
Enfermaría Clínica I
59
7
3
Enfermaría Clínica II
54
10
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
71
15
6
Enfermaría Materno-Infantil
66
1
1
Enfermaría Comunitaria II
66
3
0
Enfermaría Xerontolóxica
74
2
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
71
0
1
Farmacoterapia
62
0
0
Estadías Clínicas III
66
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
65
1
0
Estadías Clínicas V
65
0
0
Estadías Clínicas VI
66
0
0
Estadías Clínicas VII
66
0
0
Prácticum
63
0
0
Traballo Fin de Grao
59
0
16

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
43
0
2
Bioloxía
50
1
2
Psicoloxía
62
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
64
5
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
60
4
7
Fisioloxía
62
0
1
Fundamentos da Enfermaría
63
2
4

2º Curso

Nutrición
63
2
3
Farmacoloxía
67
12
5
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
68
2
2
Enfermaría Comunitaria I
70
4
2
Enfermaría da Saúde Mental
66
0
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
65
1
1
Estadías Clínicas I
62
1
2
Estadías Clínicas II
61
0
4
Enfermaría Clínica I
66
7
4
Enfermaría Clínica II
65
6
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
55
9
13
Enfermaría Materno-Infantil
65
0
0
Enfermaría Comunitaria II
62
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
60
4
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
64
0
1
Farmacoterapia
40
0
0
Estadías Clínicas III
64
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
61
0
1
Estadías Clínicas V
63
0
0
Estadías Clínicas VI
61
0
1
Estadías Clínicas VII
62
0
1
Prácticum
62
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
11

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Implante de válvula aórtica transcatéter en pacientes con estenosis de válvula aórtica. Coidados de enfermaría

A sexualidade nos pacientes ostomizados.

Abordaxe clínica dun paciente crítico con Traumatismo cranioencefálico Severo na Unidade de Coidados Intensivos.

Adherencia a dieta mediterránea e antropometría en adolescentes do Instituto de Educación Secundaria de Elviña A Coruña

Ameaza NRBQ. ¿Está a enfermaría preparada?

Análise descritiva da violencia nas relacións de parella entre estudantes de enfermaría da Coruña. Unha perspectiva enfermeira e de xénero.

Avaliación da eficacia dunha intervención educativa a enfermaría de atención primaria para diminuír as dificultades na atención a familiares de nenos con TDAH.

Avaliación do grao de cumprimento e proposta de mellora da consulta de prehabilitación multimodal en cirurxía colorrectal electiva no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Avaliación nutricional do paciente candidato a transplante de fígado.

Beneficios do plan de nacemento

Calidade de vida e apoio recibido en superviventes de cancro de colon na área de saúde de A Coruña.

Canalización vascular eco-guiada de catéteres venosos centrais de inserción periférica frente á técnica tradicional cega no paciente pediátrico: Revisión bibliográfica.

Capacidade reprodutiva das mulleres novas despois do tratamento do cancro de mama

Comunicación co paciente en ventilación mecánica invasiva: revisión bibliográfica.

Coñecementos dos adolescentes sobre saúde sexual

Coñecementos sobre o Maltrato Infantil por parte dos estudantes de Enfermaría

Coñecementos, actitudes e prácticas das enfermeiras e matronas de Atención Primaria sobre a Mutilación Xenital Feminina. Área Sanitaria de A Coruña.

Cuestionario WAST como ferramenta de apoio na valoración enfermeira ante a sospeita dun caso de Violencia de Xénero.

Deseño de un proxecto para implantar un Programa de Prevención e Rehabilitación Cardíaca no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Deseño dun proxecto de investigación sobre os coñecementos, actitudes e hábitos dos pais en materia de vacinacións preventivas

Duelo patolóxico. Detección, prevención, tratamento e intervención enfermera. Revisión bibliográfica.

Efectividade das medidas preventivas nas Lesións Cutáneas Relacionadas coa Dependencia nunha Unidade de Coidados Intensivos

Efectividade dunha intervención educativa para a prevención do sobrepeso e da obesidade nos nenos ó coidado dos seus avós.

Efectividade e seguridade dos dispositivos de imaxe en canalización de vía venosa periférica: revisión bibliográfica

Eficacia da intervención enfermeira: Ensinanza precirúrxica para a disminución da ansiedade preoperatoria

Eficacia de terapias complementarias na mellora da calidade de vida do adulto maior: Revisión Bibliográfica

Eficacia e confiabilidade do Sistema de Triaxe Manchester. Revisión bibliográfica.

Enfoque de enfermaría no paciente crónico pluripatolóxico.

Estado psicosocial en mulleres que practican a prostitución

Estigma cara a enfermidade mental en alumnos de enfermaría da Coruña: valoración mediante o cuestionario CAMI.

Estudo das necesidades formativas percibidas por o alumnado da EUE de A Coruña e o persoal de enfermaría do CHUAC en relación ao acompañamento no duelo.

Evaluación do coñecemento sobre coidados dos PICC e a súa aplicación polo persoal de enfermaría en unidades de hospitalización

Factores asociados a Calidade de Vida nos doentes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Factores que poden predicir a persistencia de disfaxia orofarínxea en doentes con ictus

Impacto emocional da hospitalización en nenos de entre 2 e 12 anos en unidades médicas e cirúrxicas: Revisión Bibliográfica

Impacto emocional en mulleres con cancro de mama: unha revisión bibliográfica

Influencia do Método Nai Canguro na prevención da depresión posparto aplicado a nais e pais de bebés prematuros ingresados na UCI neonatal.

Intervencións de enfermaría en coidados domiciliarios de doentes con enfermidade de Alzhéimer: revisión bibliográfica.

Intervencións de enfermería a pacientes con Esclerose Lateral Amiotrófica e aos seus coidadores principais.

Intervencións non farmacolóxicas para facilitar o confort en doentes oncolóxicos en situación paliativa: Revisión bibliográfica

Intervencións recomendadas na abordaxe inicial do infarto agudo de miocardio en servizos de urxencia hospitalarios. Revisión bibliográfica.

Manexo do doante potencial de órganos con Morte Encefálica nunha Unidade de Coidados Críticos.

Nivel de satisfacción de familiares de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos

Opinión das matronas da área sanitaria da Coruña sobre o Plan de Parto e Nacemento

Paralelismo entre Isabel Zendal e Florence Nightingale

Percepción de pacientes e familiares sobre o coidado humanizado nas Unidades de Coidados Intensivos do CHUAC

Plan de coidados a unha paciente con ictus isquemico:a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a un paciente tras un transplante cardíaco. A propósito dun caso.

Plan de coidados dun paciente con infarto agudo de miocardio: a propósito dun caso.

Plan de coidados individualizado dun transplante cardíaco: a propósito dun caso.

Plan de Coidados para paciente con Diabetes Mellitus tipo II en Atención Primaria: Estudo de caso.

Plan de coidados para un lactante con Estenose Hipertrófica de Píloro (EHP): a propósito dun caso

Plan de coidados para un paciente gran queimado: a propósito dun caso.

Prevención da anorexia nervosa na adolescencia: revisión bibliográfica

Prevención da mucositis no paciente sometido a transplante de proxenitores hematopoéticos: revisión bibliográfica

Prevención de enfermidades de transmisión sexual en adolescentes. Revisión bibliográfica.

Proxecto de investigación: Coñecementos, crenzas e actitudes do persoal de enfermaría de atención primaria fronte á reticencia vacinal.

Proxecto de investigación: Violencia obstétrica durante o traballo de parto

Recomendacións nutricionais en pacientes con Enfermedade Renal Crónica a tratamento con Hemodiálisis para control do potasio

Revisión bibliográfica. Custos sanitarios na abordaxe da osteoporose.

Revisión Bibliográfica: Educación para a saúde na Cavernomatosis Cerebral Múltiple Familiar

Revisión bibliográfica: Eficacia da intervención enfermeira de terapia grupal en pacientes con distimia e depresión leve/moderada.

Seguimento a través de APP en doentes con lumbalxia sometidos a bloqueos na Unidade da Dor

Seguimento continuo da glicosa e infusión subcutánea da insulina en pacientes pediátricos

Terapia asistida con cans en mulleres vítimas de violencia de xénero

Terapias de reemplazo renal continuo no doente crítico: posta ó día

Transplante hepático no postoperatorio inmediato. Plan de coidados á propósito dun caso.

Tratamento directamente observado nunha muller con tuberculose pulmonar: a propósito dun caso

Uso de catéteres centrais de inserción periférica en doentes pediátricos con peritonite

Valoración da satisfacción da muller con tatuaxe de aréola tras reconstrución mamaria.

Valoración do "misscare" mediante o cuestionario OMICE nos profesionais de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Valoración dos coñecementos e a adherencia terapéutica nos pacientes anticoagulados con Sintrom

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10