Grao en Terapia Ocupacional

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Cordido Carballido, Fernando Pedro
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Cabaleiro Sequeiros, Nerea
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Canosa Domínguez, Nereida María
Presidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Rivas Quarneti, Natalia Yanaína
Vogal PDI
Groba González, María Betania
Vogal PDI
Nieto Riveiro, Laura
Vogal PDI
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Vogal PDI
Rodríguez Quiroga, Milena Sofía
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 220
Homes 2022/2023 46
Mulleres 2022/2023 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 12.200
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 11.500
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 479,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 219
% créditos repetidos 2022/2023 5,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 288
Homes 2022/2023 65
Mulleres 2022/2023 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.170
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.130
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 747
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 294
% créditos repetidos 2022/2023 6,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 222
Homes 2021/2022 46
Mulleres 2021/2022 176
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.670
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 475
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 208,5
% créditos repetidos 2021/2022 5,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,64
Taxa de evaluación 2021/2022 92,11
Taxa de éxito 2021/2022 96,47
Taxa de rendemento 2021/2022 88,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,51
Taxa de graduación 2017/2018 58,73
Taxa de abandono 2019/2020 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 308
Homes 2021/2022 73
Mulleres 2021/2022 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 16.360
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 220,5
% créditos repetidos 2021/2022 6,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,12
Taxa de evaluación 2021/2022 88,85
Taxa de éxito 2021/2022 96,75
Taxa de rendemento 2021/2022 85,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 223
Homes 2020/2021 50
Mulleres 2020/2021 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 12.730
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 249,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 173,5
% créditos repetidos 2020/2021 3,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,07
Taxa de evaluación 2020/2021 95,3
Taxa de éxito 2020/2021 96,7
Taxa de rendemento 2020/2021 92,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,63
Taxa de graduación 2016/2017 67,69
Taxa de abandono 2018/2019 16,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 296
Homes 2020/2021 67
Mulleres 2020/2021 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 16.420
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 357,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 215,5
% créditos repetidos 2020/2021 3,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,47
Taxa de evaluación 2020/2021 94,64
Taxa de éxito 2020/2021 96,98
Taxa de rendemento 2020/2021 91,78

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
44
13
15
Psicoloxía I
52
0
5
Antropoloxía Social e Cultural
51
0
5
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
50
0
7
Anatomía Humana
52
4
7
Fisioloxía Humana
44
3
10
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
44
7
7
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
46
3
7
Estadías Prácticas I
47
2
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
40
0
1
Socioloxía
43
0
1
Psicoloxía II
46
0
2
Proceso de Terapia Ocupacional
41
3
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
35
6
3
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
37
0
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
41
1
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
43
0
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
41
0
2
Estadías Prácticas II
44
0
1
Estadías Prácticas III
43
1
2

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
51
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
46
6
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
50
4
1
Estadías Prácticas IV
45
1
4
Psiquiatría
50
1
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
51
1
0
Estadías Prácticas V
52
0
0
Xeriatría
44
5
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
48
2
1
Estadías Prácticas VI
47
0
2

4º Curso

Saúde Pública
47
1
0
Traballo Fin de Grao
41
1
27
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
47
0
0
Estadías Prácticas VII
46
0
0
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
47
0
0
Estadías Prácticas VIII
46
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
3
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
16
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
20
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
40
16
7
Psicoloxía I
51
4
2
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
2
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
57
0
4
Anatomía Humana
45
9
3
Fisioloxía Humana
54
1
3
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
57
3
2
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
52
0
8
Estadías Prácticas I
56
3
2

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
52
0
1
Socioloxía
54
0
0
Psicoloxía II
46
5
4
Proceso de Terapia Ocupacional
52
1
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
53
0
3
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
57
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
55
1
1
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
51
3
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
51
0
2
Estadías Prácticas II
52
0
0
Estadías Prácticas III
52
1
0

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
46
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
42
5
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
42
2
0
Estadías Prácticas IV
46
1
0
Psiquiatría
46
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
47
0
0
Estadías Prácticas V
45
2
0
Xeriatría
45
4
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
46
0
0
Estadías Prácticas VI
46
0
1

4º Curso

Saúde Pública
47
3
0
Traballo Fin de Grao
39
0
23
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
46
0
0
Estadías Prácticas VII
49
0
1
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
45
0
0
Estadías Prácticas VIII
47
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
3
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
6
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
33
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
62
6
4
Psicoloxía I
59
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
1
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
58
0
3
Anatomía Humana
61
1
3
Fisioloxía Humana
61
1
3
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
57
1
2
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
59
0
3
Estadías Prácticas I
59
0
4

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
47
0
1
Socioloxía
44
0
2
Psicoloxía II
43
1
1
Proceso de Terapia Ocupacional
46
1
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
59
0
1
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
46
0
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
43
0
3
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
46
2
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
48
0
1
Estadías Prácticas II
48
2
1
Estadías Prácticas III
45
0
4

3º Curso

Afeccións Médico-Cirúrxicas no Adulto
48
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
60
2
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
48
0
0
Estadías Prácticas IV
50
0
0
Psiquiatría
46
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
47
0
0
Estadías Prácticas V
50
0
1
Xeriatría
51
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
45
0
1
Estadías Prácticas VI
48
0
1

4º Curso

Saúde Pública
50
6
3
Traballo Fin de Grao
53
0
19
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
55
0
0
Estadías Prácticas VII
51
1
2
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
57
0
1
Estadías Prácticas VIII
55
0
0
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
5
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
5
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
38
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
9
1
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Beneficios das terapias artísticas nas ocupacións das persoas con problemas de saúde mental

Construción do desempeño ocupacional a partir da experiencia feminina no sistema de prostitución

COVID-19: análise da vida cotiá nas familias con nenos con diversidade funcional

Desafíos ocupacionais de ser muller e vivir con artrite reumatoide: un proxecto de investigación dende unha perspectiva de xénero e da xustiza ocupacional

Desempeño ocupacional de usuarios con lesión medulares C2, C3 e C4 respecto ao uso de cadeira de rodas eléctricas con mando intelixente nas áreas de Actividades Instrumentais da Vida Diaria, Traballo, Educación, Ocio e tempo libre e Participación Social

Espazos respectuosos coa infancia no colexio: perspectivas desde Terapia Ocupacional

Este era eu: historias da vida desde terapia ocupacional, barreiras e facilitadores

Estimulación eléctrica funcional no membro superior: repercusións no desempeno ocupacional e calidade de vida das persoas con ictus

Estudo cualitativo sobre o fenómeno da violencia de xénero en períodos de illamento

Estudo exploratorio cualitativo sobre as ocupacións de persoas con trastorno mental durante a pandemia COVID-19

Estudo exploratorio sobre o modelo cohousing en España: acercamento dende a Terapia Ocupacional

Experiencias ao final da vida: unha aproximación desde Terapia Ocupacional

Experiencias e percepcións das persoas maiores sobre a participación nun programa de intervención con ferramentas tecnolóxicas desde terapia ocupacional

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50