Grao en Estudos de Arquitectura

2020/2021 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 635
Homes 2019/2020 300
Mulleres 2019/2020 335
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.800
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 24.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.716
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.990
% créditos repetidos 2019/2020 30,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 887
Homes 2019/2020 429
Mulleres 2019/2020 458
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 42.650
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 28.310
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.213
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.126
% créditos repetidos 2019/2020 33,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 607
Homes 2018/2019 292
Mulleres 2018/2019 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 32.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 22.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.760
% créditos repetidos 2018/2019 29,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,04
Taxa de evaluación 2018/2019 73,98
Taxa de éxito 2018/2019 74,64
Taxa de rendemento 2018/2019 55,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 96,64
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 13,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 517
Homes 2017/2018 242
Mulleres 2017/2018 275
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.520
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 20.140
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.707
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.677
% créditos repetidos 2017/2018 29,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,17
Taxa de evaluación 2017/2018 72,45
Taxa de éxito 2017/2018 73,59
Taxa de rendemento 2017/2018 53,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,79
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2015/2016 9,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
49
72
53
Debuxo de Arquitectura
73
33
49
Xeometría Descritiva
69
31
24
Matemáticas para a Arquitectura 1
69
40
47
Introdución á Arquitectura
81
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
77
44
88
Física para a Arquitectura 1
78
42
60
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
21
82
Construción 1
66
26
61
Xeometría da Forma Arquitectónica
63
42
37

2º Curso

Proxectos 2
63
21
37
Proxectos 3
73
19
36
Análise Arquitectónica 1
77
12
12
Física para a Arquitectura 2
67
21
24
Historia da Arte
53
41
31
Análise Arquitectónica 2
68
14
12
Urbanística 1
67
45
30
Estruturas 1
71
41
59
Construción 2
73
26
50

3º Curso

Proxectos 4
64
12
15
Proxectos 5
66
12
25
Construción 3
72
29
24
Estruturas 2
59
26
27
Urbanística 2
64
17
3
Teoría da Arquitectura
52
33
31
Construción 4
66
24
10
Estruturas 3
53
45
70
Urbanística 3
61
18
33
Instalacións 1
72
5
4

4º Curso

Proxectos 6
84
2
6
Proxectos 7
72
2
8
Urbanística 4
61
26
38
Construción 5
80
20
15
Estruturas 4
74
13
25
Historia da Arquitectura 1
58
16
32
Construción 6
60
2
7
Estruturas 5
64
19
18
Instalacións 2
68
10
7
Historia da Arquitectura 2
57
9
29

5º Curso

Proxectos 8
25
5
11
Proxectos 9
15
4
12
Urbanística 5
28
1
2
Cimentacións
18
9
14
Construción 7
12
25
5
Arquitectura Legal
33
1
6
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
2
Construción Avanzada
5
0
0
Estruturas Singulares
2
0
0
Instalacións 3
10
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
5
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
12
0
1
Deseño Industrial
4
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
2
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
6
0
1
Ordenación do Territorio
7
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
9
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
66
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
4
0
0
Hábitat Básico
9
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
66
56
66
Debuxo de Arquitectura
73
48
52
Xeometría Descritiva
86
33
21
Matemáticas para a Arquitectura 1
99
47
43
Introdución á Arquitectura
89
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
62
68
99
Física para a Arquitectura 1
99
71
56
Matemáticas para a Arquitectura 2
106
39
80
Construción 1
94
29
67
Xeometría da Forma Arquitectónica
99
23
61

2º Curso

Proxectos 2
69
19
43
Proxectos 3
52
8
57
Análise Arquitectónica 1
61
10
23
Física para a Arquitectura 2
76
22
21
Historia da Arte
77
38
38
Análise Arquitectónica 2
61
9
17
Urbanística 1
49
49
31
Estruturas 1
85
35
50
Construción 2
66
32
47

3º Curso

Proxectos 4
72
13
18
Proxectos 5
66
12
19
Construción 3
67
37
26
Estruturas 2
84
11
26
Urbanística 2
80
16
5
Teoría da Arquitectura
53
15
41
Construción 4
83
16
9
Estruturas 3
45
29
55
Urbanística 3
60
25
18
Instalacións 1
72
3
9

4º Curso

Proxectos 6
35
0
2
Proxectos 7
20
2
1
Urbanística 4
11
17
12
Construción 5
30
10
11
Estruturas 4
27
1
14
Historia da Arquitectura 1
29
18
7
Construción 6
17
4
3
Estruturas 5
16
4
11
Instalacións 2
18
4
1
Historia da Arquitectura 2
25
2
15

5º Curso

Proxectos 8
6
1
9
Proxectos 9
7
0
8
Urbanística 5
8
2
0
Cimentacións
7
3
2
Construción 7
10
5
6
Arquitectura Legal
14
1
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
4
0
0
Instalacións 3
2
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
3
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
2
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
3
0
1
Deseño Industrial
1
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
3
0
1
Ordenación do Territorio
1
0
0
Traballo Fin de Grao
29
1
39
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Teoría da Intervención Contemporánea
1
0
0
Hábitat Básico

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
63
63
73
Debuxo de Arquitectura
78
54
60
Xeometría Descritiva
94
41
31
Matemáticas para a Arquitectura 1
77
66
59
Introdución á Arquitectura
102
22
25
Análise de Formas Arquitectónicas
53
62
103
Física para a Arquitectura 1
63
96
69
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
66
93
Construción 1
64
46
86
Xeometría da Forma Arquitectónica
78
53
64

2º Curso

Proxectos 2
77
27
39
Proxectos 3
70
18
48
Análise Arquitectónica 1
90
5
18
Física para a Arquitectura 2
71
12
19
Historia da Arte
65
30
43
Análise Arquitectónica 2
83
3
28
Urbanística 1
51
41
32
Estruturas 1
46
43
64
Construción 2
65
42
23

3º Curso

Proxectos 4
28
1
9
Proxectos 5
18
2
7
Construción 3
19
11
9
Estruturas 2
18
8
17
Urbanística 2
25
5
2
Teoría da Arquitectura
17
16
16
Construción 4
14
3
4
Estruturas 3
11
7
12
Urbanística 3
18
2
4
Instalacións 1
28
3
4

4º Curso

Proxectos 6
8
0
2
Proxectos 7
9
0
0
Urbanística 4
3
5
2
Construción 5
4
6
2
Estruturas 4
5
1
2
Historia da Arquitectura 1
8
2
3
Construción 6
7
1
2
Estruturas 5
6
0
2
Instalacións 2
5
1
0
Historia da Arquitectura 2
9
0
3

5º Curso

Proxectos 8
1
1
1
Proxectos 9
1
1
1
Urbanística 5
4
0
0
Cimentacións
0
2
1
Construción 7
2
1
0
Arquitectura Legal
3
0
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
Instalacións 3
0
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
Xeometrías Complexas en Arquitectura
1
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
0
0
1
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
Ordenación do Territorio
Traballo Fin de Grao
46
0
11
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Hábitat Básico

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A arte da introspección. Estudo das arquitecturas introspectivas.

A cidade escolar de Lugo. Aproximación á creación da cidade cultural.

A influencia das instalacións na arquitectura de Lubetkin e o Grupo Tecton. As instalacións como condicionante arquitectónico.

Análise histórica e estatística da Revista Obradoiro

Arquitectura contemporánea aterrazada. Cara a unha arquitectura sostenible

Arquitectura contemporánea no Camiño de Santiago. A influencia da arquitectura nas relacións entre peregrinos.

Arquitectura de límites difusos. Nova arquitectura-paisaxe xaponesa

Arquitectura e cine. Unha mirada ao espazo público de Madrid a través do cine recente.

Arquitectura e videoxogos. O contexto da cidade virtual

Arquitectura en stock. O amoreamento como estratexia

Arquitectura sostible en Galicia

Arquitectura vernácula - A construción como solución propia de cada lugar

Biofilia en espazos de saúde. A importancia do Deseño Biofílico en edificios destinados a pacientes con cancro

Caudal. A regulación do ciclo da auga a través da arquitectura

Cedric Price. O Fun Palace

Curtidurías arredor do río Sarela

Espazos ambiguos. Poética e vivenda a través de Lacaton & Vassal

Frei Otto e as superficies mínimas. Parasois para a xira de Pink Floyd de 1977

Habraken e a teoría dos soportes na vivenda colectiva: La Borda como caso de estudo

Hospital Universitario da Coruña. Evolución histórica. Análise do lugar.

Mobilidade urbana: a súa relación co territorio a través da cidade de A Coruña

Moda ou a arquitectura do corpo humano. Paralelismos no proceso de materialización

O Deseño Biofílico en espazos de oficinas. A súa influencia no desempeño cognitivo e a productividade

Os edificios-paisaxe en arquitectura contemporánea

Paisaxe político. O socialismo latinoamericano. O edificio Girón de La Habana

Relación entre arquitectura e estrutura na obra de Frank Lloyd Wright

Rem Koolhaas vístese de Prada. Teoría e estratexias de proxecto na Fundación Prada.

Restauración do patrimonio arquitectónico moderno. A unidade vecinal nº 3 de J. Antonio Currais.

Traballando sobre a ruína. Novo concepto de reavivación das ruínas galegas

Verner Panton, arquitecto do asento. Unha visión desde a ergonomía

"Die Neue Zeit" Intervencións artísticas no Pabellón Alemán de Barcelona

¿Arte coma arquitectura? ¿Arquitectura coma arte? - O papel da estrutura na obra de Max Bill

A arte como estratexia de proyecto: análise crítico das montaxes expositivas na Nova Galería Nacional de Mies en Berlín.

A cidade costera: do risco á resiliencia. Análise da resiliencia costera en distintas localizaciones ante fenómenos naturais adversos

A Cidade da Cultura de Galicia. Alternativas e derivadas

A escala do esencial en arquitectura

A fábrica Cros no Burgo

A infraestrutura verde urbana como espazo para unha mobilidade sostible. Casos de estudo

A paisaxe cultural do Camiño de Santiago. A masificación e a súa influencia nas relacións entre o individuo e o territorio. Melide como caso de estudo.

A relación entre o medio e a arquitectura. Caso de estudo: Cambados

A vivenda actual: Novos modelos

Alvar Aalto: metodoloxía y análise paisaxístico

Análise da Casilla-Biblioteca Menéndez Pidal a través das súas accións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno.

Análise estatística e tendencias de blogs de arquitectura.

Análise gráfica dos estadios de Riazor. Evolución histórica

Análisis ergonómico de sillas diseñadas por arquitectos/as

Aproximación aos elementos arquitectónicos en ferro na cidade de Ourense: Galerías, Balcóns e Rexería.

Arquitectos diocesanos da cidade de Ourense na segunda metade do século XIX.

Arquitectura biofílica: Una arquitectura más que verde

Arquitectura relixiosa do século XXI en América Latina

Arte e técnica: Estratexias artísticas no proxecto da Pinacoteca do Estado de Paulo Mendes da Rocha

As artes plásticas como campo de experimentación dos arquitectos. Juan Navarro Baldeweg

Cedric Price: Potteries Thinkbelt, unha aproximación a8 arquitecto a través dos seus sonos

Construccións autosuficientes enerxéticamente. Estudo enerxético dos edificios.

Da enxeñaría á arquitectura: As orixes do hormigón armado en España

Dandelion, límites difusos

EDIFICIO E CLIMA. Datos climáticos, lugar e normativa.

Embarcacions tradicionais: proceso constructivo dunha dorna

Espazos habitados na vivenda moderna. as condicions do feito habitable. algunhas aproximacions berlinesas.

Estruturas despregables, experimentando a súa forma

Estudo da vivenda social no barrio de Recimil (Ferrol) 1939-1949

Evolución das cimentacións pilotadas

Evolución histórica da tecnoloxía da prefabricación no ámbito da arquitectura residencial

Fjordenhus do StudioOlafurEliasson. Da Arte á Arquitectura

Gibellina: Arquitectura e Land Art

Herzog e de Meuron. CaixaFórum Madrid. Comparativo ca Tate Modern e Elbphilharmonie.

Inercia térmica Dinamismo enerxético como recurso pasivo.

Jakoba H. Mulder. Pioneira no deseño urbano

Kathryn Gustafson: Nostalxia Pintoresca

Martin Wagner. A política de vivenda social na República de Weimar

Myriam Goluboff Scheps. Unha muller pioneira.

Narrativa e materialidade na obra de Dani Karavan

Novas expresividade na paisaxe natural: Hannsjörg Voth

Novo espazo urbano. Nova vida urbana. Rexeneración de espazos públicos. Os novos espazos de convivencia

O espazo da luz en Lewerentz

O estudo do espazo público: de Gehl a Ratti

O litoral de Cambados. Espazos e arquitecturas que o constrúen

O megalitismo no arte do século XX: Constantin Brancusi

Oza, de Punta Figueras a Punta La Barra. A transformación do borde litoral.

Pascuala Campos De Michelena. A Arquitectura como compromiso feminista

SANAA Studies. Arquitecturas de Proba e Erro

Teoría do proxecto contemporáneo: Rem Koolhaas/OMA

Urbanismo e socioloxía: relación entre os espazos públicos e as actividades sociais na zona do Orzán.

Vivenda Social na Coruña

Vivendas mínimas de Elena Arregui Cruz-López y Arturo Zas Aznar

Vivendas modulares para situacións de catástrofe

Xogar no baldío. Análise comparado dunha experiencia común: Aldo van Eyck e Santiago Cirugeda.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 132