Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro
Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 702
Homes 2019/2020 545
Mulleres 2019/2020 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.810
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.630
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.198
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.982
% créditos repetidos 2019/2020 17,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,01

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 712
Homes 2019/2020 553
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.020
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.241
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.992
% créditos repetidos 2019/2020 17,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 720
Homes 2018/2019 572
Mulleres 2018/2019 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.550
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.650
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,16
Taxa de evaluación 2018/2019 88,4
Taxa de éxito 2018/2019 88,31
Taxa de rendemento 2018/2019 78,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 83,77
Taxa de graduación 2014/2015 58,87
Taxa de abandono 2016/2017 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 736
Homes 2018/2019 582
Mulleres 2018/2019 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 38.510
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 20,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,58
Taxa de éxito 2018/2019 88,62
Taxa de rendemento 2018/2019 78,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 771
Homes 2017/2018 608
Mulleres 2017/2018 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.570
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.310
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 24,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,03
Taxa de evaluación 2017/2018 87,12
Taxa de éxito 2017/2018 85,82
Taxa de rendemento 2017/2018 74,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,1
Taxa de graduación 2013/2014 54,78
Taxa de abandono 2015/2016 6,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 773
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 23,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,16
Taxa de éxito 2017/2018 85,87
Taxa de rendemento 2017/2018 74,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
121
35
22
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
95
118
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
121
7
7
Bases da Educación Física e Deportiva
160
26
16
Xogos e Recreación Deportiva
90
8
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
134
18
0
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
143
2
24
Voleibol e a súa Didáctica
131
3
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
118
46
24
Fútbol e a súa Didáctica
135
1
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
119
2
7
Aprendizaxe e Control Motor
131
35
21
Fisioloxía do Exercicio I
146
6
19
Biomecánica do Movemento Humano
131
14
8
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
125
50
26
Teoría e Práctica do Exercicio
142
17
19
Balonmán e a súa Didáctica
129
15
13
Baloncesto e a súa Didáctica
96
2
8
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
102
1
6
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
141
14
23
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
11
10
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
143
53
26
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
120
5
18
Fisioloxía do Exercicio II
122
5
7
Estrutura e Organización Deportiva
121
5
9
Actividade Física e Deporte Adaptado
118
8
11
Expresión Corporal e Danza
124
9
13
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
31
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
30
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
74
3
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
0

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
129
1
11
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
35
22
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
132
19
28
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
119
27
23
Dirección e Xestión Deportiva
120
17
25
Actividade Física no Medio Natural
110
14
11
Prácticum
122
0
16
Traballo Fin de Grao
115
0
125
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
35
1
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
33
0
3
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
35
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
140
29
36
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
89
107
49
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
129
6
5
Bases da Educación Física e Deportiva
129
63
25
Xogos e Recreación Deportiva
102
16
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
138
14
13
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
172
13
28
Voleibol e a súa Didáctica
136
3
10
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
125
46
14
Fútbol e a súa Didáctica
138
3
9

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
100
10
12
Aprendizaxe e Control Motor
174
49
27
Fisioloxía do Exercicio I
128
5
15
Biomecánica do Movemento Humano
114
25
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
105
50
29
Teoría e Práctica do Exercicio
142
19
34
Balonmán e a súa Didáctica
119
18
19
Baloncesto e a súa Didáctica
86
15
7
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
98
7
11
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
119
15
20

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
126
29
44
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
5
18
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
128
60
25
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
111
7
21
Fisioloxía do Exercicio II
132
18
11
Estrutura e Organización Deportiva
110
15
8
Actividade Física e Deporte Adaptado
121
10
12
Expresión Corporal e Danza
126
11
8
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
29
0
5
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
32
0
5
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
62
7
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
10
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
23
20
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
115
32
25
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
91
29
27
Dirección e Xestión Deportiva
115
22
21
Actividade Física no Medio Natural
114
2
15
Prácticum
125
1
17
Traballo Fin de Grao
154
2
120
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
25
3
7
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
21
0
1
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
16
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
119
53
24
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
100
79
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
130
3
9
Bases da Educación Física e Deportiva
143
76
16
Xogos e Recreación Deportiva
105
17
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
111
24
10
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
124
39
43
Voleibol e a súa Didáctica
131
5
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
114
36
22
Fútbol e a súa Didáctica
130
4
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
1
10
Aprendizaxe e Control Motor
61
111
27
Fisioloxía do Exercicio I
138
8
22
Biomecánica do Movemento Humano
119
15
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
106
49
19
Teoría e Práctica do Exercicio
132
39
31
Balonmán e a súa Didáctica
119
17
6
Baloncesto e a súa Didáctica
79
1
3
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
97
3
10
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
100
41
48
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
112
17
8
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
103
88
34
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
117
8
18
Fisioloxía do Exercicio II
128
23
6
Estrutura e Organización Deportiva
129
10
7
Actividade Física e Deporte Adaptado
128
14
11
Expresión Corporal e Danza
138
13
12
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
31
3
4
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
40
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
4
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
2

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
135
8
22
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
124
38
25
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
134
46
29
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
112
33
15
Dirección e Xestión Deportiva
115
26
23
Actividade Física no Medio Natural
137
10
9
Prácticum
138
0
22
Traballo Fin de Grao
130
1
148
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
1
0
0
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
62
2
4
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
18
0
0
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
31
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Modelo de intervención con carácter preventivo para Medial Tibial Stress Syndrome en corredores"

A orientación sexual non é motivo de acoso: intervención educativa mediante a EF

A planificación do equipo de voleibol VakifBank para o Campionato do Mundo Feminino de clubs de 2019

Actívate entre valores

Análise da fase ofensiva no Mundial de fútbol feminino de Francia 2019

Aplicación do traballo de alta intensidad no cicloergometro de brazos e piernas. Comparación entre a forza do tren inferior, a idade e a potencia media resultante.

Avaliación e análise de proxectos deportivos de centro orientados ao fomento de hábitos de vida saudable

Avaliación e mellora dos tiróns en barra fixa para as probas físicas da policía nacional 2020

Awaembarazo: programa de actividade acuática saudable para embarazadas

Canal audiovisual para a promoción de primeiros auxilios

Cardiopatías e exercicio físico. Programa de rehabilitación cardiovascular en pacientes con anxina de peito estable.

Coeducando en orquestas deportivas a través dun Flashmob e Lipdub no alumnado de 2º ESO do IES María Casares

Creación dunha Empresa de Eventos de Golf

Creación dunha empresa de turismo activo: promoción do turismo rural a través do ciclismo

Creación dunha empresa: pistas de pádel, ximnasio e zona infantil

Das Mestas, descobre o camiño da auga.

Desenvolvemento do área social / RSC do Orillamar SD

DIABETES: Adestramento HIIT vs continuo moderado

Diminución do grado de fraxilidade a través do traballo dos compoñentes da condición física saudable

Diseño dun programa de actividade física para a mellora da condición física en mulleres no periodo de postparto

Efecto do adestramento de forza sobre a potencia de pedaleo en ciclistas de élite ben adestrados.

Efecto dun programa pliométrico con adestramento oclusivo sobre a evolución das variables neuromusculares tras un seguimento de 7 días

Efectos das fases do Ciclo Menstrual sobre a forza en mulleres mozas fisicamente activas.

Empresa de Turismo Activo: Remo Negro

Escalada para tod@s no Lugo do Século XXI

Estudo dos efectos do adestramento da forza en adultos obesos

Estudo sobre as posibilidades da realidade virtual na práctica da actividade física

Exercicio activo de estabilización como medio recuperador dunha hernia discal lumbar

Exercicio físico e xaquecas

Influencia do traballo de forza específica en seco para un triatleta no segmento de natación: test de 400m.

Lesions de surf na articulación da cadeira e a súa prevención deportiva

O acoso escolar na educación secundaria. Proposta de intervención dende a clase de educación física

O exercicio físico como tratamento en doentes con artrosis. Programa de intervención en doentes con artrosis de cadeira.

Observación e análise da evolución dos triatletas dende a tempada de duatlón distancia sprint ata os inicios da tempada de triatlón distancia sprint: Análise da fatiga no segmento de carreira a pé

Orientación metodolóxica do adestramento para a mellora de erros non forzados e golpes gañadores en tenistas

Os sistemas de xogo en fútbol

Periodización táctica para un equipo de fútbol xuvenil

Plan de empresa de una escuela de fútbol multidisciplinar

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Planificación anual de unha temporada de fútbol

Planificación deportiva para nadadores nas probas de 50 e 100 m estilo libre

Planificación do adestramento da forza para rendemento en surf

Planificación do adestramento específico para dianteiros en categoría xuvenil

Planificación do período competitivo I da tempada 2019/2020 do CD Lugo 'B'

Planificación dun maratón para corredores afeccionados

Planificación en balonmán: A Programación do adestramento de forza na formación de xogadores xuvenís.

Planificación en fútbol baseada en xogos en espazos reducidos.

Preparación física enfocada a trabajadores de oficina con dos lumbar crónico.

Prevención de lesións integrada no adestramento do fútbol base.

Prevención do risco de lesión do ligamento cruzado anterior nunha futbolista.

Programa de Actividade Física no Proceso da Maternidade

Programa de actividade física para adolescentes con trastorno negativista desafiante en centros de protección de menores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de ensino de educación física: 1 º de E.S.O

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores.

Programa de exercicio físico para tratar á fatiga en persoas maiores.

Programa de fomento de actividade física en secundaria: O reforzo motriz como mecanismo de inclusión no centro.

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de recreos activos en igualdade durante a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria no IES María Casares

Programación de tríatlon en deportistas alevíns (11-12 anos)

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación Didáctica de Educación Física 1º da ESO

Programación Didáctica 1º ESO Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Programación didáctica anual de 1º de Bacharelato

Programación Didáctica área de Educación Física. 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación Didáctica de 1º de E.S.O.

Programación Didáctica de E.F. para 3º da ESO

Programación didáctica de educación física para 1º de bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física, 1º Bacherelato

Programación Didáctica Educación Física 2º da ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1° ESO

Programación didáctica en Educación Física pra 2º da E.S.O. do I.E.S Rego de Trabe.

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación Didáctica para 1º de la ESO

Programación didáctica para alumnos/as 2º E.S.O.

Programación e análise da marca de roupa deportiva GUP para o ano 2020

Programas de exercicio físico para tratar a fatiga en persoas maiores

Proposta de adaptación da tendinopatía patelar baseada na evidencia actual  

Proposta de intervención na prevención de lesións de ombro no judo

'Proposta de intervención na prevención de lesións dos músculos isquiotibiais en fútbol.'

Proposta de programa de intervención para mulleres puerperas con diástasis e incontinencia urinaria de esforzo a través do Método TAD Abdomen e Chan Pelviano.

Proposta de programación didáctica de educación física en 4º da E.S.O. 'O deporte e os valores como estilo de vida'

Proposta de programación didáctica e o seu desenvolvemento para 4º ESO no centro Tirso de Molina

Proposta de programación didáctica para 1º da ESO

Proposta dun protocolo de adestramento para a prevención das lesións máis comúns no fútbol sala

Proposta para o análise e procesamento de datos de fútbol, mediante unha aplicación de rexistro en tempo real.

Proxecto de intervención a través do Street Dance para a iniciación de rapaces á danza: unha perspectiva de xénero

Proxecto de intervención na análise observacional da eficacia no fundamento técnico do tiro na categoría infantil masculina do Clube Básquet Coruña. Tempada 2018-2019.

Proxecto de intervención para a readaptación da tendinopatía rotuliana nun xogador de baloncesto

Proxecto de intervención: Exercicios para a recuperación funcional do LCA despoís da intervención cirúrxica en futbolistas.

Proxecto de intervención: formación para a prevención de lesións de ombro en kaiak augas bravas

Proxecto de intervención: influencia do ciclo menstrual na forza explosiva do tren inferior.

Proxecto de intervención: prevención de lesións no nocello en xogadores de baloncesto en categoría base mediante un programa de propiocepción

Proxecto deportivo de centro (PDC) 'Móvete'

Proxecto deportivo de centro no colexio Fogar Santa Margarida: 'Actívate'

Proxecto deportivo de centro. Promoción dun estilo de vida activo na ESO, evitando o sedentarismo e a obesidade en idades temperás

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Unamos ao mundo!

Proxecto dun evento multideportivo, basado no Camiño de Santiago, nas instalacións deportivas dun campo de Pitch & Putt.

Proxecto interdiciplinar, establecemento de hábitos saudables no alumnado de 3 da ESO

Proxecto interdisciplinar a través do xogo e a Educación Física para terceiro da Eso

Proxecto interdisciplinar de fomento de estilos de vida saudables na ESO

Proxecto interdisciplinar de primeros auxilios na asignatura de educación física

Proyecto de intervención: Programación Didáctica para 3 E.S.O

Readaptación da tendinopatía rotuliana en atletas de velocidade e valados. Un proxecto de intervención.

Reeducación Funcional Deportiva dunha rotura de ligamento cruzado anterior nun futbolista afeccionado

Revisión bibliográfica para establecer un protocolo de prevención nas lesións da ingle para un equipo de fútbol.

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Tendinopatía patelar. Readaptación orientada á volta a competición en fútbol sala

Turismo Deportivo e Aventura no Camping "La Paz".

"Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO (Colegio Hijas de Cristo Rey)"

"Valores da Educación Física en Secundaria"

¿Existe asociación entre a forza máxima unilateral de perna e o rendemento no test de equilibrio Y-balance?

¿Existe mellora da composición corporal e da forza a través do método de adestramento en circuito?

A influencia da actividade física sobre o chan pélvico das mulleres no postparto: unha proposta de intervención para a información e formación da muller

A programación de entrenamento do Real Club Deportivo Genuine.

Adición dun programa de prevención da lesión do ligamento cruzado anterior aos adestramentos de baloncesto feminino

Análise da fase ofensiva dun equipo semi-profesional de fútbol sala

Búsqueda dunha metodoloxía do rendemento para a prevención de lesións no fútbol

Comparación dos niveis de condicións físicas entre os solicitantes de bombeiros segundo o nivel de experiencia

Creación dunha empresa de entrenamento persoal en Vilalba

Desenvolvemento dunha programación didáctica de Educación Física para 3º ESO

Diseño de un programa de actividad física saludable durante el embarazo

Efecto do adestramento con restrición parcial do fluxo sanguíneo sobre o dano muscular inducido polo exercicio e o rendemento deportivo

Efecto dun programa de entrenamento de forza de sete semanas en poboación entre vinte e vinticinco anos con Síndrome de Down e a súa influencia no salto

Efectos dun protocolo de exposición e adestramento en hipoxia nun ciclista máster 30

Eficacia do exercicio terapéutico nas tendinopatías dos ombreiros

Eficiencia dun Programa de Forza para a Readaptación dunha Lesión de Ligamento Cruzado Anterior

Entrenamiento en hipoxia intermitente para mellorar os resultados nas carreiras de montaña

HIST (High Intensity Strenght Training) na readaptación deportiva dun caso de ROTURA DO 'LCP'

Modelo de intervención de carácter preventivo nas tendinopatías aquíleas nos corredores

Periodización táctica grupo de competición Club Escola de Tenis Marineda de Cambre

Planificación da Forza aplicada ao Fútbol nun Equipo de Categoría Cadete Masculino

Planificación da natación para nenos entre 4 e 8 anos

Planificación da tempada 2018-2019 do Atletico Lugones

Planificación da tempada dun equipo de baloncesto cadete feminino.

Planificación deportiva baseada nas tácticas dun equipo de fútbol xuvenil

Planificación deportiva do entrenamento de forza en fútbol na categoría xuvenil

Planificación do adestramento para o piloto de rally na comarca de Ferrolterra

Planificación do rendemento nun equipo amateur de fútbol dende a velocidade colectiva de xogo (gamespeed).

Planificación do traballo de forza nunha tempada dun equipo xuvenil de fútbol.

Planificación dunha tempada de voleibol dun equipo de categoría infantil feminino

Planificación dunha tempada: Periodización Táctica en categoría xuvenil División de Honra

Planificación e periodización do adestramento en base aos patróns de movemento e ligadas ao desenvolvemento motor no fútbol

Planificación en balonmán: a programación de circuitos de adestramento na formación de xogadores cadetes.

Planificación física da forza no Real Club Deportivo da Coruña Cadete Masculino

Planificación física do socorrista acuático profesional durante a tempada de traballo.

Planificación no fútbol: As probas de evaluación do rendemento en xogadores de categoría infantil

Planificación no fútbol: As probas de evaluación do rendemento en xogadores de categoría infantil

Planificación no fútbol: Programación do adestramento propioceptivo nunha pretempada xuvenil

Planificación para a navegación de alto rendemento

Probas Físicas na Oposicións a Bombeiro

Programa de actividade física de nove meses de duración para a mellora do equilibrio en nenas e nenos con autismo no Colexio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes Aspronaga

Programa de actividade física para a prevención e tratamento da lumbalxia en embarazadas mediante o método Pilates.

Programa de actividade física para a prevención e tratamento da osteoporosis en mulleres postmenopáusicas

Programa de actividade física para persoas con discapacidade intelectual e con diferentes necesidades de apoio do centro Aspronaga co fin de mellorar a súa calidade de vida.

Programa de Actividade Física para reducir os síntomas da ansiedade en persoas maiores

Programa de actividades acuáticas para xestantes na piscina municipal de Oleiros

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en condutores profesionais.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en condutores profesionais.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en traballadores de oficina.

Programa de exercicios para persoas sedentarias con dor lumbar

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos novos con obesidade

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en adultos fumadores

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en conductores profesionais

Programa de prevención de lesións de isquiotibiais en fútbol

Programa de saúde para condutores profesionais de longa distancia

Programa de xogos e exercicios como medida de inclusión en centros con programas terapéuticos para persoas alcohólicas

Programa para a prevención de lesións de isquiotibiais en futbolistas.

Programa para a prevención de obesidade en nenos e nenas en etapa escolar

Programación Anual para 4º de ESO

Programación de Actividade Física para a redución do estrés a través do transporte alternativo.

Programación deportiva de 1500m libres na Escola de Natación Corvera

Programación didáctica 1° de Bacharelato

Programación Didáctica 1ºESO

Programación didáctica da educación física para a cuarta ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º de Bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física para 2º ESO

Programación didáctica de educación física para 4º da ESO.

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica de educación física para primeiro de Bacharalato

Programación didáctica de educación física para primeiro de Bacharalato

Programación didáctica para 1ºda ESO

Programación Didáctica para 2º da ESO no IES Miraflores

Programación didáctica para 4º ESO

Programación Didáctica para primeiro da ESO.

Programación didáctica: 1º de E.S.O.

Programación didática de Educación Física, 2º de la ESO (IES Auga da Laxe)

Programación didática de Educación Física, 2º de la ESO (IES Auga da Laxe)

Proposta de adaptación da preparación física para a prevención de lesións en ximnastas xoves durante o período preparatorio

Proposta de intervención na base de fútbol aplicada a nenos con trastorno para o déficitl da atención e hiperactividade na Unión Deportiva Paiosaco

Proposta de Intervención na Readaptación do Recto Femoral no Futbol

Proposta de planificación física dos diferentes equipos dun club amateur de futbol.

Proposta de planificación para un nadador velocista

Proposta de programación didáctica de educación física para 1º ESO

Proposta de programación didáctica de educación física para 2ºESO

Proposta dunha programación do entrenamento baseada na periodización táctica en categoría infantil.

Proposta metodolóxica para a mellora da velocidade no fútbol en categoría infantil

Propostas de movemento libre e patrón motor no desenrrolo psicomotriz infantil

Proxecto de actividade física adaptada para mulleres que se atopan nun proceso oncolóxico no Concello de Oleiros.

Proxecto de intervención para a prevención de lesións de ombro en CrossFit.

Proxecto de intervención para a readaptación de lesion de ligamento cruzado anterior en xogadores de fútbol

Proxecto de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrución do LCA nun surfista amateur

Proxecto de xestión dun programa deportivo municipal para personas maiores

Proxecto Deportivo Coeducativo no Centro de Reeducación Concepción Arenal

Proxecto deportivo de centro en el Centro Plurilingüe Liceo 'La Paz'. 'LICEOEDÚCATE'.

Proxecto Deportivo de Centro para o alumnado da ESO: "O Liceo en movemento".

Proxecto deportivo de centro 'Sacha na horta'

Proxecto deportivo de centro 'sincretismo do camiño'

Proxecto Interdisciplinar: Comprométete

Readaptación da rotura de ligamento cruzado do xeonllo. Treinamento de forza.

Readaptación da tendinopatía rotuliana mediante exercicios excéntricos con un deportista

Readaptación dunha fractura do 5º metatarsiano nun futbolista

Readaptación dunha lesión do bíceps femoral en fútbol

Relación entre condición física e lesións en xogadoras de rugby

Saúde e prevención de riscos laborais en bomberos profesionais

Usando piragüismo para a integración e desenvolvemento das habilidades físicas dos nenos con TDAH.

Uso dos deportes alternativos para o incremento de participación das adolescentes en las clases de educación física

Valoración da condición física funcional e prescripción de exercicio físico nas persoas maiores do concello de Arteixo: proposta de intervención

Valoración da condición física funcional e prescripción de exercicio físico nas persoas maiores do concello de Arteixo: proposta de intervención

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 120