Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 246
Homes 2022/2023 66
Mulleres 2022/2023 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.885
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.268
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.211
% créditos repetidos 2022/2023 26,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 750
Homes 2022/2023 210
Mulleres 2022/2023 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 43.910
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 35.470
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.682
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.754
% créditos repetidos 2022/2023 19,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,54

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 278
Homes 2021/2022 74
Mulleres 2021/2022 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.850
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.760
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.265
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 816
% créditos repetidos 2021/2022 20,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,4
Taxa de evaluación 2021/2022 81,03
Taxa de éxito 2021/2022 69,31
Taxa de rendemento 2021/2022 56,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,65
Taxa de graduación 2017/2018 30,69
Taxa de abandono 2019/2020 25,4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 281
Homes 2020/2021 79
Mulleres 2020/2021 202
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.260
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 874,5
% créditos repetidos 2020/2021 14,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,98
Taxa de evaluación 2020/2021 84,65
Taxa de éxito 2020/2021 78,31
Taxa de rendemento 2020/2021 66,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 86,15
Taxa de graduación 2016/2017 43,01
Taxa de abandono 2018/2019 23,6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 827
Homes 2020/2021 238
Mulleres 2020/2021 589
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 47.150
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 41.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.263
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.904
% créditos repetidos 2020/2021 10,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,01
Taxa de evaluación 2020/2021 88,29
Taxa de éxito 2020/2021 84,79
Taxa de rendemento 2020/2021 74,86

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
37
31
15
Lingua Galega 1
19
45
14
Lingua Inglesa 1
62
7
8
Lingüística Xeral
29
73
18
Introdución aos Estudos Literarios
43
43
23
Lingua e Cultura Clásica
44
25
28
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
31
33
31
Lingua Inglesa 2
62
8
11
Historia
58
35
36
Literatura Inglesa 1
36
41
33

2º Curso

Literatura Española
25
23
25
Literatura Galega
24
30
21
Lingua Española 2
50
5
5
Lingua Galega 2
31
44
4
Lingua Inglesa 3
45
8
7
Idioma Moderno: Francés
4
0
1
Literatura Inglesa 2
36
5
13
Técnicas de Tradución
43
5
7
Lingua Inglesa 4
45
9
12
Idioma Moderno: Italiano
31
18
10
Idioma Moderno: Portugués
1
2
0
Idioma Moderno: Alemán
4
0
1

3º Curso

Linguas do Mundo
4
1
0
Cultura Latina Medieval
1
0
1
As Linguas Románicas
0
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
22
3
3
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
20
11
5
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
25
10
3
Fonética da Lingua Inglesa
14
12
10
Literatura Norteamericana 1
23
7
8
Gramática Inglesa
23
2
11
Literatura Poscolonial
23
8
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
15
0
0
Inglés Científico-Técnico
26
1
5
Idioma Moderno 2: Francés
3
0
0
Filosofía e Literatura
1
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
23
2
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
11
2
3
Idioma Moderno 3: Francés
3
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
7
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
9
2
3
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
2
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
Literatura Norteamericana 2
39
1
10
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
36
3
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
32
8
1
Historia da Lingua Inglesa
35
15
2
Estudos de Lingua Inglesa
36
5
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
37
1
5
Traballo Fin de Grao
46
0
31
Variedades do Inglés
34
4
1
Literatura Inglesa e Xénero
15
0
6
Literatura e Artes Visuais
10
0
1
Lingua Galega e Usos
7
0
0
Literatura Irlandesa
35
0
4
Literatura Norteamericana nos seus Textos
16
3
5
Español como L2
20
1
1
Idioma Moderno 4: Francés
4
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
3
0
3
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
60
16
6
Lingua Galega 1
77
9
9
Lingua Inglesa 1
65
14
3
Lingüística Xeral
37
60
9
Introdución aos Estudos Literarios
33
44
10
Lingua e Cultura Clásica
44
20
23
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
50
16
28
Lingua Inglesa 2
58
10
14
Historia
32
38
46
Literatura Inglesa 1
31
38
25

2º Curso

Literatura Española
31
19
20
Literatura Galega
30
24
9
Lingua Española 2
36
1
3
Lingua Galega 2
32
25
3
Lingua Inglesa 3
34
1
4
Idioma Moderno: Francés
5
1
0
Literatura Inglesa 2
29
3
10
Técnicas de Tradución
32
1
7
Lingua Inglesa 4
27
11
4
Idioma Moderno: Italiano
26
5
5
Idioma Moderno: Portugués
1
3
2

3º Curso

Linguas do Mundo
6
0
0
Cultura Latina Medieval
3
0
0
As Linguas Románicas
3
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
41
3
2
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
35
9
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
35
11
3
Fonética da Lingua Inglesa
33
5
4
Literatura Norteamericana 1
33
13
8
Gramática Inglesa
35
1
5
Literatura Poscolonial
43
3
10
Técnicas de Redacción e Argumentación
33
2
0
Inglés Científico-Técnico
28
0
1
Idioma Moderno 2: Francés
4
0
1
Filosofía e Literatura
5
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
34
2
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
12
2
3
Idioma Moderno 3: Francés
4
0
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
9
0
3
Idioma Moderno 2: Italiano
18
5
1
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
15
3
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
3
0
0
Literatura e Cultura
1
0
1
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
63
0
4
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
40
1
4
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
43
0
0
Historia da Lingua Inglesa
39
12
5
Estudos de Lingua Inglesa
40
2
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
39
0
7
Traballo Fin de Grao
51
0
40
Variedades do Inglés
33
2
2
Literatura Inglesa e Xénero
18
2
4
Literatura e Artes Visuais
20
0
0
Lingua Galega e Usos
14
0
0
Literatura Irlandesa
46
1
5
Literatura Norteamericana nos seus Textos
15
1
2
Español como L2
26
0
3
Idioma Moderno 4: Italiano
9
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
50
5
6
Lingua Galega 1
42
19
10
Lingua Inglesa 1
45
9
5
Lingüística Xeral
39
27
14
Introdución aos Estudos Literarios
48
13
10
Lingua e Cultura Clásica
50
3
22
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
58
4
19
Lingua Inglesa 2
43
3
12
Historia
74
28
29
Literatura Inglesa 1
39
17
17

2º Curso

Literatura Española
60
17
11
Literatura Galega
40
10
11
Lingua Española 2
47
2
5
Lingua Galega 2
40
20
6
Lingua Inglesa 3
48
3
2
Idioma Moderno: Francés
11
4
2
Literatura Inglesa 2
46
2
3
Técnicas de Tradución
47
0
2
Lingua Inglesa 4
44
6
4
Idioma Moderno: Italiano
25
2
5
Idioma Moderno: Portugués
10
2
3

3º Curso

Linguas do Mundo
8
0
0
As Linguas Románicas
0
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
43
2
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
40
8
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
44
4
5
Fonética da Lingua Inglesa
44
4
3
Literatura Norteamericana 1
45
7
9
Gramática Inglesa
42
3
5
Literatura Poscolonial
60
6
7
Técnicas de Redacción e Argumentación
28
2
1
Inglés Científico-Técnico
18
1
3
Idioma Moderno 2: Francés
5
2
1
Filosofía e Literatura
9
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
43
1
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
25
4
2
Idioma Moderno 3: Francés
5
1
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
4
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
14
0
1
Idioma Moderno 2: Portugués
3
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
13
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
3
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
0
0
1
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
Literatura Comparada
5
0
0
Linguas e Tecnoloxías
3
0
0
Literatura Norteamericana 2
53
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
41
1
3
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
39
0
1
Historia da Lingua Inglesa
50
1
4
Estudos de Lingua Inglesa
41
0
1
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
42
0
2
Traballo Fin de Grao
43
0
29
Variedades do Inglés
19
1
2
Literatura Inglesa e Xénero
26
1
3
Literatura e Artes Visuais
10
1
1
Lingua Galega e Usos
6
0
0
Literatura Irlandesa
37
0
3
Literatura Norteamericana nos seus Textos
14
0
2
Español como L2
15
1
0
Idioma Moderno 4: Francés
2
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
5
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

O nacemento da identidade afroamericana na Narrativa da vida de Frederick Douglass, un escravo americano, escrita por el mesmo

O Rol da Natureza en Textos Distópicos: 'Parable of the Sower' e 'Fahrenheit 451'

O uso de adverbios en -ly na prosa de H.P. Lovecraft

O xénero literario e o xénero social nos libros de cociña de Julia Child: Empoderando ás mulleres?

Opresión patriarcal e empoderamento da muller en Purple Hibiscus de Chimamanda Ngozi Adichie

Performatividade na Duodécima Noite: Unha Análise das Presentacións de Xénero e Sexualidade no Teatro Shakespeariano

'Quen vive, quen morre, quen conta a túa historia?' 'Hamilton: Un musical americano' de Lin-Manuel Miranda

Real Women Have Curves: Da 'beleza feminina' á beleza da educación.

Recursos lingüísticos e discursivos en memes sobre a vacina da COVID-19

The Buried, the Wasted, and the Lost: Análise racial e medioambiental en The Book of the Dead de Muriel Rukeyser

Tradución e cultura: elementos culturais en Things Fall Apart e a súa tradución ao español

Un Diálogo Sobre o Racismo: "Sonny's Lettah" de Linton Kwesi Johnson e "Hurricane" de Bob Dylan

Un estudo sobre a sociedade poscolonial e patriarcal en Jane Eyre de Charlotte Brontë e en Wide Sargasso Sea de Jean Rhys

Un Lugar para West Side Story na Nosa Sociedade: Unha Análise Comparativa da Película Orixinal de 1961 e a Adaptación de 2021 de Spielberg

Unha análise do discurso transinclusivo e transexcluínte

Zitkala-Ša: ""unha india nin salvaxe, nin domesticada"

Novas Tendencias nos Procedementos de Formación de Palabras en Inglés: unha Análise das Entradas máis Recentes do OED

Novos enfoques sobre a paisaxe, o mito e a maternidade de escritoras irlandesas e galegas na poesía contemporánea

O contexto histórico e a complexidade tras as representacións cinematográficas das culturas poscoloniais.

O discurso e o racismo: os inmigrantes na prensa británica

O seu apelido tamén é importante: Personaxes anti-arquetipo en The Name of the Wind e The Wise Man's Fear de Patrick Rothfuss

O uso do slang nos adolescentes británicos na serie Skins

'Onde hai bágoas, hai esperanza': Un Estudo Comparativo da Deshumanización en 'Un Feliz Mundo Novo' e 'Doctor Who'

Os Marcadores Pragmáticos no Inglés Falado: Uso en Conversacións de Inglés Americano e a súa Tradución ao Español

'The Hard Life: An Exegesis of Squalor' Flann O´Brien. Un Escritor Transgresor na Irlanda de Finais do Século XIX e o XX

Un estudio postcolonial da identidade aborixe en The Yield de Tara June Winch

Unha análise do uso dos verbos modais no discurso de Trump e Obama

Unha análise feminista da obra de Virginia Woolf: Orlando

Unha aproximación ao descubrimento persoal: a viaxe de Morvern en Morvern Callar e These Demented Lands, de Alan Warner

Unha aproximación ao ensino da gramática na aula de inglés como lingua estranxeira: historia, libros de texto e propostas de tarefas

Utopian and Dystopian Narratives in Video Games: Fallout 4

Visión transcultural da historia, a memoria cultural e a identidade en Travelling with Djinns (2003) de Jamal Mahjoub

Xénero e a Relación Entre os Sexos en The Country Wife e The Plain Dealer

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 100