Grao en Economía

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 406
Homes 2019/2020 234
Mulleres 2019/2020 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.110
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.670
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.744
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.700
% créditos repetidos 2019/2020 29,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,46

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.046
Homes 2019/2020 1.070
Mulleres 2019/2020 976
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.200
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.590
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.710
% créditos repetidos 2019/2020 26,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 419
Homes 2018/2019 246
Mulleres 2018/2019 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 22.840
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.990
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.736
% créditos repetidos 2018/2019 29,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,5
Taxa de evaluación 2018/2019 82,9
Taxa de éxito 2018/2019 73,38
Taxa de rendemento 2018/2019 60,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 79,91
Taxa de graduación 2014/2015 32,08
Taxa de abandono 2016/2017 16,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 416
Homes 2017/2018 242
Mulleres 2017/2018 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 23.120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.690
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.580
% créditos repetidos 2017/2018 27,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,59
Taxa de evaluación 2017/2018 83,6
Taxa de éxito 2017/2018 74,02
Taxa de rendemento 2017/2018 61,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 79,07
Taxa de graduación 2013/2014 33,71
Taxa de abandono 2015/2016 15,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
44
51
28
Historia Económica
71
66
15
Socioloxía
78
3
8
Análise das Operacións Financeiras
62
46
19
Principios de Macroeconomía
58
29
26
Estatística I
61
31
30
Dereito da Empresa
76
12
18
Economía da Empresa: Dirección e Organización
69
11
17
Matemáticas I
57
95
18
Matemáticas II
64
49
51

2º Curso

Economía Mundial
48
23
30
Microeconomía e Mercados
56
19
8
Política Económica
57
12
8
Estatística II
50
22
13
Historia Económica de España
46
21
14
Economía Española
63
19
11
Macroeconomía
48
24
14
Políticas Económicas Sectoriais
55
19
5
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
61
17
15
Contabilidade
49
13
10

3º Curso

Principios de Facenda Pública
56
3
2
Econometría I
58
53
25
Teoría Microeconómica
59
41
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
42
35
7
Integración Económica e Economía Europea
66
7
6
Facenda Pública
60
0
4
Econometría II
59
27
27
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
38
15
7
Teoría Económica Internacional
58
32
31
Economía Rexional: Economía de Galicia
64
0
0

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
62
25
8
Análise Económica das Organizacións
54
9
3
Organización Industrial Europea
62
0
1
Finanzas
65
8
9
Marketing
55
3
3
Finanzas Internacionais
6
0
4
Mercados e Intermediarios Financeiros
16
0
2
Investigación de Mercados
14
0
4
Fiscalidade das Operacións Financeiras
17
0
1
Prácticas en Empresas
41
0
2
Traballo Fin de Grao
54
0
70

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
79
33
30
Historia Económica
26
78
10
Socioloxía
82
8
3
Análise das Operacións Financeiras
76
50
12
Principios de Macroeconomía
65
25
22
Estatística I
61
39
24
Dereito da Empresa
63
20
20
Economía da Empresa: Dirección e Organización
62
24
15
Matemáticas I
27
102
10
Matemáticas II
75
32
73

2º Curso

Economía Mundial
71
34
10
Microeconomía e Mercados
68
7
17
Política Económica
70
12
8
Estatística II
55
9
19
Historia Económica de España
65
18
11
Economía Española
59
29
12
Macroeconomía
53
21
16
Políticas Económicas Sectoriais
93
0
11
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
56
16
20
Contabilidade
60
8
8

3º Curso

Principios de Facenda Pública
57
5
1
Econometría I
49
48
38
Teoría Microeconómica
50
36
6
Política Monetaria e Sistema Financeiro
46
14
6
Integración Económica e Economía Europea
58
16
4
Facenda Pública
49
3
3
Econometría II
65
29
36
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
57
1
4
Teoría Económica Internacional
47
35
26
Economía Rexional: Economía de Galicia
53
0
4

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
41
37
6
Análise Económica das Organizacións
63
13
4
Organización Industrial Europea
58
7
2
Finanzas
70
17
8
Marketing
65
3
3
Finanzas Internacionais
8
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
19
1
1
Investigación de Mercados
20
0
2
Fiscalidade das Operacións Financeiras
19
0
2
Prácticas en Empresas
41
0
4
Traballo Fin de Grao
51
3
56

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
61
43
45
Historia Económica
53
35
13
Socioloxía
71
10
7
Análise das Operacións Financeiras
74
55
21
Principios de Macroeconomía
78
13
29
Estatística I
61
38
26
Dereito da Empresa
73
10
21
Economía da Empresa: Dirección e Organización
62
13
18
Matemáticas I
50
66
23
Matemáticas II
48
56
77

2º Curso

Economía Mundial
44
45
24
Microeconomía e Mercados
54
19
16
Política Económica
64
13
20
Estatística II
61
19
17
Historia Económica de España
78
23
16
Economía Española
58
25
18
Macroeconomía
61
8
23
Políticas Económicas Sectoriais
56
42
25
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
65
26
21
Contabilidade
61
15
6

3º Curso

Principios de Facenda Pública
72
1
3
Econometría I
38
70
20
Teoría Microeconómica
81
37
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
70
7
10
Integración Económica e Economía Europea
63
17
4
Facenda Pública
71
2
1
Econometría II
55
44
37
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
70
2
4
Teoría Económica Internacional
59
30
37
Economía Rexional: Economía de Galicia
74
0
7

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
64
12
8
Análise Económica das Organizacións
48
12
1
Organización Industrial Europea
58
1
1
Finanzas
50
21
8
Marketing
61
0
3
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
Finanzas Internacionais
6
0
2
Mercados e Intermediarios Financeiros
9
0
2
Investigación de Mercados
14
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
9
0
0
Historia Económica de Galicia
2
0
0
Dereito da Intermediación Financeira
6
0
0
Prácticas en Empresas
33
0
2
Traballo Fin de Grao
49
0
65

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Ao teu carón": Análise dun proxecto empresarial

A competencia de plataformas entre Ecommerce do sector téxtil

A credibilidade das redes sociais

A economía circular. Unha nova forma de entender o crecemento produtivo

A Lei do Imposto de Sociedades: unha análise comparativa

Análise comparada do financiamento político en España: PSOE vs PP

Análise da eficiencia do Sector Público español

Análise das fusións horizontais

Análise das TIC e xestión do coñecemento. Sector do comercio ao por maior

Análise de Conglomerados: clasificación de empresas da Bolsa de Madrid segundo o seu risco financeiro

Análise de productos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de riscos mediante Project Finance dende a situación actual

Analise de viabilidade dunha empresa de ocio e tempo libre

Análise do Estado de Benestar en España desde a perspectiva do gasto (2002-2017)

Análise do grao de compromiso das empresas coa sustentabilidade. Desenvolvemento sostible e lanzamento de produtos socialmente responsables

Análise do mercado laboral dende a perspectiva de xénero

Análise económico-financeira do sector de fabricación de maquinaria de elevación e manipulación

Análise histórico-económico de Galletas Gullón

Análise Macroecónomico da Empresa Familiar na comunidade de Galicia

Análisis da carteira enerxética de Galicia baixo a perspectiva da teoría de carteiras de Markowitz

Aplicación da Teoría de Xogos ao Brexit

Aplicación do Análise Cluster. Analise de riscos de inversión no IBEX35

Big Data aplicado ao Marketing

Big Data e Marketing Dixital: factores clave para o éxito online

Crédito bancario e mercado inmobiliario en España

Crisis financiera 2008: orixe, causas e consecuencias

Custos de cambio: Concepto e impacto na competencia

Descentralización do gasto público: educación, sanidade e servizos sociais por CC.AA.

Desigualdade de ingresos e crecemento económico

Destinos Turísticos Intelixentes

Economía Circular e emprego: un novo paradigma socio-económico

Economía Circular e Smart Cities: un novo paradigma socio-económico

Economía sumergida y fraude fiscal en España: 1967-2017

Economía Xeográfica e interacción fiscal entre rexións: Unha aplicación ó sistema municipal español

Especialización comercial do sector manufactureiro de España (2005-2019) no contexto da UE

Estatística aplicada.Realización dunha enquisa:comercio tradicional vs comercio online

Estudio das características laborais mediante a Enquisa Nacional das condicións de Traballo (6ªEWCS-España 2015). Tiempo de trabajo y balance entre trabajo y vida

Estudo mediante fontes estadísticas da evolución sociodemográfica da poboación española no século XXI

Evolución da estructura dos ingresos do sistema bancario español

Federalismo fiscal en España. Un estudio a nivel local

Grao de competencia das entidades financieiras na banca española

Impacto da desigualdade de renda na saúde e o crecemento económico: unha análise global

Influencia da publicidade a través das redes sociais

Investimento e condicións laborales: o caso do investimento español no extranxeiro

Marketing de cidades. Portomarín Empresas, inversores e visitantes como público obxetivo

Marketing de cidades: a cidade de Ourense

Marketing Deportivo: visión aplicada dende o fútbol feminino

Marketing dixital aplicado a redes sociais: Facebook e Instagram

Marketing dixital aplicado ao sector turístico

Marketing Político: Aplicación no Congreso dos Diputados ( anos 1986-2020)

Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF)

Mercados bilaterais. Un estudo dende a perspectiva de eBay

Neuromarketing e Marketing sensorial: Influencia como ferramentas para a difusión de información

o finanzamento das corporacións Locais galegas: o caso dos concellos de Carballo e Arteixo

O Mercado Hipotecario Español

O sector vitivinícola en España: produtos gourmet

Plan de negocio para un estudo de tatuaxes

Pobreza e exclusión social en España (2005-2018): unha análise en perspectiva europea

Poder de mercado e estratexias empresariais na industria da moda

Poder de mercado e estratexias empresariais. Caso práctico GADISA

Segmentación e posicionamento: Fundamentos teóricos e estudio de casos

Sistema de franquicia. Análise da súa relevancia económica

Teoría do Oligopolio e principais casos en España

TICS e Xestión do Coñecemento Sector transporte

Transición enerxética na Unión Europea

Un estudo sobre os determinantes do uso do tempo

Unha análise da evolución do mercado hipotecario español

Unha aproximación a planificación enerxética en Alemaña - Transición enerxética cara unha economía baixa en carbono

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 90