Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
del Río Vinyeta, Paula María
Vogal Estudante
Núñez Teijeiro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Casal Torrente, Antía
Vogal Estudante
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 35
Homes 2019/2020 15
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.659
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.617
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 2,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 3,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 226
Homes 2019/2020 99
Mulleres 2019/2020 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.390
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.190
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 777
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 426
% créditos repetidos 2019/2020 9,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 34
Homes 2018/2019 9
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.776
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.746
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 1,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,24
Taxa de evaluación 2018/2019 96,96
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 96,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 99,17
Taxa de graduación 2017/2018 92,86
Taxa de abandono 2016/2017 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 552
% créditos repetidos 2018/2019 11,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,48
Taxa de evaluación 2018/2019 90,2
Taxa de éxito 2018/2019 94,48
Taxa de rendemento 2018/2019 85,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 30
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.668
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56
Taxa de evaluación 2017/2018 95,89
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 95,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 94,74
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,62
Taxa de evaluación 2017/2018 91,77
Taxa de éxito 2017/2018 93,51
Taxa de rendemento 2017/2018 85,82

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
29
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
29
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
27
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
30
0
0
Xestión Tributaria
30
0
0
Análise Contable
30
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
29
0
0

Recursos Humanos (UDC)

Dirección Estratéxica de RRHH
29
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
29
0
0
Xestión do Coñecemento
30
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
30
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
29
0
0
Xestión da Seguridade Social
29
0
0
Iniciativa Emprendedora
30
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
28
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
24
0
9

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
28
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
28
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
26
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
28
0
0
Xestión Tributaria
28
0
0
Análise Contable
28
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
28
0
0

Recursos Humanos (UDC)

Dirección Estratéxica de RRHH
27
0
1
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
27
0
1
Xestión do Coñecemento
27
0
1
Liderazgo e Habilidades Directivas
27
0
1
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
28
0
0
Xestión da Seguridade Social
27
0
1
Iniciativa Emprendedora
27
0
1

Prácticas Externas

Prácticas Externas
25
0
2

Traballo de Fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
24
0
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
19
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
19
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
19
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
19
0
0
Xestión Tributaria
19
0
0
Análise Contable
19
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
19
0
0

Recursos Humanos (UDC)

Dirección Estratéxica de RRHH
19
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
19
0
0
Xestión do Coñecemento
20
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
19
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
19
0
0
Xestión da Seguridade Social
19
0
0
Iniciativa Emprendedora
19
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
18
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
20
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

"Traballo en equipo. Un estudo de caso dun departamento de recursos humanos dunha institución sanitaria”

Acceso ao mercado laboral da mocidade en España. Análise da situación actual.

Acceso e evolución dos millennials no mercado laboral español

Contribución de Titorías a un Modelo Integrado de Xestión de Recursos Humanos

Creación de empresas e iniciativa emprendedora. Elaboración dun plan de empresa.

Emprender. A figura do autónomo VS unha sociedade.

Introducción ao estudo da motivación laboral

Mobbing. O acoso psicolóxico no entorno laboral

O fenómeno migratorio nas dúas Galicias. Análise da emigración galega e polaca dende unha perspectiva histórica.

O proceso de recrutamento, como atopar o candidato que precisas. Os CV cegos.

Orixes e características da flexibilidade laboral

Xestión do talento

A discriminación nos impostos

A nova visión do mercado laboral: selección de persoal e busca de emprego

A situación da muller no deporte profesional en España

Algúns problemas do mariñeiro mercante en materia de contratación, cotización e xubilación

Alguns supostos de falso autónomo.

Boas prácticas en xestión de Recursos Humanos e indicadores económico-financeiros. Aproximación a través da certificación Great Place to Work®

desenvolvemento dun plan de empresa para a expansión dunha franquia de peluqueria infantil

Divulgación de información sobre recursos humanos no sector tecnolóxico

Efectos das novas tecnoloxías no mercado laboral. Sector financeiro.

Elaboración dun plan de empresa dedicada a distribución de productos para o sector da peluquería.

Impostos e deporte

Liderazgo feminino vs liderazgo masculino ¿Igual ou diferente?

Mercado de traballo e discriminación nos procesos de selección

Novas tendencias nos procesos de selección

O fenómeno da resiliencia no ámbito laboral

O Imposto sobre Sucesións en Galicia

O papel da muller nas Forzas Armadas Españolas

O síndrome do burnout: análise do sector turístico

Plan de Empresa Sustentable

Procesos de influencia social no ámbito organizacional

Proyecto de investigación:Estudio narrativo sobre el afrontamiento en el proceso de inserción laboral de personas transexuales en la provincia de A Coruña.

Relación entre cultura e xestión de RR.HH: estudo do caso da empresa Powerchina

Riscos organizativos do traballo a turnos

Tecnoloxía versus humanos. O futuro do emprego tradicional frente ao auxe da automatización.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30