Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2024/2025 · 402 créditos

Introdución

A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de presentar alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que os estudantes poidan cursar de forma simultánea os estudos do Grao en Dereito e o Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE) mediante a proposta dun programa conxunto elaborado pola Facultade de Dereito e a Facultade de Economía e Empresa sobre os plans de estudos oficiais.

No curso 2021-2022 a nota de corte para acceder á simultaneidade do Grao en Dereito e do Grao en ADE, que soamente conta con 60 prazas, situouse nun 11,802.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2024/2025
60

Por que estudar a titulación

O interese formativo deste programa resulta indudable, pois permite atinxir un perfil profesional de gran proxección no ámbito laboral, ao se capacitar o alumnado en dúas disciplinas complementarias e de cada vez maior demanda na sociedade, ben no sector privado ou ben no sector público

No tocante ao Grao en Dereito, a formación que se acada é a propia dos xuristas (avogados, xuíces, fiscais etc.), co labor principal de interpretar e aplicar a lei, así como representar e defender a cidadanía ante os conflitos que se lle formularen.

Se te rebelas ante as inxustizas, se soñas con defender os máis desprotexidos ou con aplicar a xustiza como xuíz/a ou fiscal, esta é a túa carreira.

Canto ao Grao en Administración e Dirección de Empresas, a formación que se acada é a dos profesionais nas áreas da xestión económica e empresarial (directivos de empresa, administradores, xestores etc.), co labor principal de dirixir, organizar e xestionar, así como de crear empresas e asesorar aos novos emprendedores na posta en marcha dos seus negocios.

Así, se te rebelas ante a crise e tes ideas para promover saídas que melloren o benestar económico e social, pode que debas cursar esta titulación.

Podes visitar a páxina web da Facultade de Dereito.

Podes visitar a páxina web da Facultade de Economía e Empresa .

 Folleto informativo

Folla de ruta

Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010