Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2021/2022 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Gacio Corral, María Paula
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 353
Homes 2020/2021 148
Mulleres 2020/2021 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 23.960
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.020
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 384
% créditos repetidos 2020/2021 3,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 67,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.269
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 767
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.740
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 360
Homes 2019/2020 148
Mulleres 2019/2020 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 24.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.910
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.416
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 594
% créditos repetidos 2019/2020 8,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 69,22
Taxa de evaluación 2019/2020 93,59
Taxa de éxito 2019/2020 97,76
Taxa de rendemento 2019/2020 91,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2017/2018 8,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 378
Homes 2018/2019 157
Mulleres 2018/2019 221
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 25.340
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.482
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 684
% créditos repetidos 2018/2019 8,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 67,03
Taxa de evaluación 2018/2019 91,05
Taxa de éxito 2018/2019 93,52
Taxa de rendemento 2018/2019 85,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2016/2017 9,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
3
3
Historia Económica
61
2
1
Análise das Operacións Financeiras
58
10
2
Principios de Macroeconomía
62
2
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
60
4
1
Matemáticas I
66
6
3
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
103
0
8
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
64
1
2
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
67
0
3
Teoría do Dereito
70
1
5
Dereito da Persoa
67
2
2
Dereito Penal. Parte Xeral
65
3
3

2º Curso

Estatística I
49
6
2
Matemáticas II
57
3
0
Economía Mundial e Española
60
0
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
61
1
2
Contabilidade Financeira I
60
1
1
Introdución ao Márketing
55
0
0
Organización Constitucional do Estado
60
1
0
Dereito da Empresa
55
0
2
Dereito Eclesiástico do Estado
53
0
0
Dereito de Familia
58
0
1
Constitución e Poder Xudicial
53
2
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
56
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
2
1
Política Económica
59
0
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
61
0
1
Contabilidade Financeira II
58
2
1
Teoría do Investimento
57
1
6
Facenda Pública. Sistema Fiscal
56
0
1
Dereito de Obrigas e Danos
66
0
0
Actuación e Bens das Administracións Públicas
57
0
2
Fundamentos de Dereito Financeiro
60
0
0
Dereito Internacional Público
68
1
0
Dereito Sancionador
68
2
1
Dereito do Traballo
57
0
0

4º Curso

Econometría
59
2
2
Teoría do Financiamento
51
2
3
Contabilidade de Xestión
58
0
0
Análise Económica das Organizacións
57
0
0
Investigación de Mercados
49
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
60
0
0
Dereito da Unión Europea
58
3
1
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
52
0
1
Dereito da Contratación
52
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
57
0
0
Dereito Procesual Penal
47
0
1
Dereito Tributario
56
1
1

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
57
3
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
54
1
0
Deseño Organizativo
59
0
0
Distribución Comercial
61
1
0
Contabilidade Directiva
56
0
1
Planificación Financeira
57
3
1
Filosofía do Dereito
61
2
2
Dereitos Reais
50
9
1
Dereito Público Autonómico
59
0
1
Dereito Internacional Privado
64
1
1
Dereito Procesual Civil
62
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
61
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
61
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
51
1
2
Dirección Comercial
64
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Dereito de Sucesións
61
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
61
1
5
Historia Económica
60
0
2
Análise das Operacións Financeiras
60
9
1
Principios de Macroeconomía
60
3
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
4
1
Matemáticas I
58
13
4
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
14
27
30
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
4
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
57
7
5
Teoría do Dereito
53
14
3
Dereito da Persoa
58
8
2
Dereito Penal. Parte Xeral
54
13
1

2º Curso

Estatística I
53
4
2
Matemáticas II
51
6
1
Economía Mundial e Española
55
8
3
Microeconomía. Mercados e Competencia
56
3
5
Contabilidade Financeira I
52
4
1
Introdución ao Márketing
58
0
0
Organización Constitucional do Estado
50
7
1
Dereito da Empresa
59
0
1
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
59
2
1
Constitución e Poder Xudicial
56
0
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
58
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
45
7
2
Política Económica
51
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
48
4
4
Contabilidade Financeira II
48
2
4
Teoría do Investimento
46
8
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
51
3
3
Dereito de Obrigas e Danos
56
4
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
49
3
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
51
2
0
Dereito Internacional Público
53
5
11
Dereito Sancionador
54
10
6
Dereito do Traballo
49
0
0

4º Curso

Econometría
69
6
11
Teoría do Financiamento
62
7
5
Contabilidade de Xestión
58
0
1
Análise Económica das Organizacións
61
1
1
Investigación de Mercados
62
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
62
4
1
Dereito da Unión Europea
61
4
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
65
2
0
Dereito da Contratación
63
2
0
Dereito Penal. Parte Especial
60
9
1
Dereito Procesual Penal
69
0
0
Dereito Tributario
62
6
4

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
1
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
59
1
1
Deseño Organizativo
58
2
1
Distribución Comercial
51
1
1
Contabilidade Directiva
64
2
2
Planificación Financeira
67
3
3
Filosofía do Dereito
57
0
3
Dereitos Reais
59
6
1
Dereito Público Autonómico
61
0
1
Dereito Internacional Privado
57
1
2
Dereito Procesual Civil
61
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
65
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
52
1
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
63
1
1
Dirección Comercial
46
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
70
Traballo Fin de Grao
0
0
67
Dereito de Sucesións
49
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
9
5
Historia Económica
60
1
2
Análise das Operacións Financeiras
57
10
4
Principios de Macroeconomía
56
4
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
5
1
Matemáticas I
54
14
5
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
95
4
12
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
5
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
61
4
4
Teoría do Dereito
56
3
9
Dereito da Persoa
56
4
4
Dereito Penal. Parte Xeral
65
2
3

2º Curso

Estatística I
50
2
3
Matemáticas II
53
4
2
Economía Mundial e Española
52
8
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
53
6
5
Contabilidade Financeira I
48
3
0
Introdución ao Márketing
52
1
0
Organización Constitucional do Estado
51
3
0
Dereito da Empresa
58
4
2
Dereito Eclesiástico do Estado
50
0
0
Dereito de Familia
48
4
5
Constitución e Poder Xudicial
52
0
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
51
0
2

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
66
1
2
Política Económica
64
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
56
11
0
Contabilidade Financeira II
61
7
2
Teoría do Investimento
60
7
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
59
5
4
Dereito de Obrigas e Danos
60
8
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
67
1
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
68
1
1
Dereito Internacional Público
54
12
9
Dereito Sancionador
47
18
2
Dereito do Traballo
67
0
0

4º Curso

Econometría
53
21
7
Teoría do Financiamento
60
6
6
Contabilidade de Xestión
59
0
0
Análise Económica das Organizacións
60
2
1
Investigación de Mercados
68
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
57
0
0
Dereito da Unión Europea
63
6
5
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
63
0
0
Dereito da Contratación
62
0
1
Dereito Penal. Parte Especial
61
0
2
Dereito Procesual Penal
56
1
0
Dereito Tributario
54
8
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
50
2
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
50
0
0
Deseño Organizativo
49
0
0
Distribución Comercial
54
0
0
Contabilidade Directiva
50
1
1
Planificación Financeira
49
1
1
Filosofía do Dereito
68
0
2
Dereitos Reais
57
5
0
Dereito Público Autonómico
52
0
0
Dereito Internacional Privado
53
1
0
Dereito Procesual Civil
51
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
51
1
0

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
39
13
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
47
4
0
Dirección Comercial
49
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Dereito de Sucesións
38
2
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 60