Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2023/2024 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Mkrtichyan Minasyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Amoedo Souto, Carlos Alberto
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Cernadas Lázare, Marta
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Fuentes Loureiro, María Ángeles
Vogal PDI
Cascudo Barros, Sergio
Vogal Estudante
Bolaños Guisasola, Juan Miguel
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Lorenzo Ferrer, Orianna
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
Vogal PDI
Diego Almendral, Claudia Victoria
Vogal Estudante
Lorenzo López, María
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 361
Homes 2022/2023 159
Mulleres 2022/2023 202
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 24.710
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 22.610
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 558
% créditos repetidos 2022/2023 8,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 68,46

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.249
Homes 2022/2023 484
Mulleres 2022/2023 765
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 72.480
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 62.300
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.714
% créditos repetidos 2022/2023 14,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,03

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 353
Homes 2021/2022 154
Mulleres 2021/2022 199
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 24.360
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 22.520
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 282
% créditos repetidos 2021/2022 7,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 69,01
Taxa de evaluación 2021/2022 92,64
Taxa de éxito 2021/2022 92,21
Taxa de rendemento 2021/2022 85,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2019/2020 12,31

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.252
Homes 2021/2022 488
Mulleres 2021/2022 764
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.690
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.280
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.446
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 11,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,46
Taxa de evaluación 2021/2022 91,58
Taxa de éxito 2021/2022 88,34
Taxa de rendemento 2021/2022 80,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 353
Homes 2020/2021 148
Mulleres 2020/2021 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 23.960
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.020
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 384
% créditos repetidos 2020/2021 3,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 67,87
Taxa de evaluación 2020/2021 93,41
Taxa de éxito 2020/2021 92,9
Taxa de rendemento 2020/2021 86,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2018/2019 7,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
58
5
2
Historia Económica
59
3
0
Análise das Operacións Financeiras
60
13
2
Principios de Macroeconomía
59
3
0
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
1
0
Matemáticas I
54
16
1
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
49
25
27
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
55
5
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
57
3
1
Teoría do Dereito
56
3
3
Dereito da Persoa
57
7
3
Dereito Penal. Parte Xeral
53
7
5

2º Curso

Estatística I
59
7
1
Matemáticas II
55
10
2
Economía Mundial e Española
64
5
0
Microeconomía. Mercados e Competencia
52
6
1
Contabilidade Financeira I
56
4
0
Introdución ao Márketing
55
4
1
Organización Constitucional do Estado
57
3
2
Dereito da Empresa
60
5
2
Dereito Eclesiástico do Estado
59
1
0
Dereito de Familia
54
4
0
Constitución e Poder Xudicial
60
1
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
56
1
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
52
0
2
Política Económica
50
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
42
15
0
Contabilidade Financeira II
53
8
2
Teoría do Investimento
52
10
4
Facenda Pública. Sistema Fiscal
50
7
0
Dereito de Obrigas e Danos
49
2
4
Actuación e Bens das Administracións Públicas
53
2
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
54
1
1
Dereito Internacional Público
52
8
4
Dereito Sancionador
54
3
0
Dereito do Traballo
55
0
0

4º Curso

Econometría
49
6
5
Teoría do Financiamento
46
10
5
Contabilidade de Xestión
59
1
4
Análise Económica das Organizacións
42
3
2
Investigación de Mercados
37
9
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
58
3
2
Dereito da Unión Europea
51
4
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
49
9
0
Dereito da Contratación
52
4
0
Dereito Penal. Parte Especial
63
2
0
Dereito Procesual Penal
51
5
0
Dereito Tributario
61
2
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
48
6
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
56
0
1
Deseño Organizativo
63
1
1
Distribución Comercial
49
0
4
Contabilidade Directiva
62
0
2
Planificación Financeira
44
1
5
Filosofía do Dereito
55
1
3
Dereitos Reais
56
9
1
Dereito Público Autonómico
55
0
1
Dereito Internacional Privado
55
0
0
Dereito Procesual Civil
58
4
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
54
2
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
48
6
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
58
4
1
Dirección Comercial
58
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
58
Traballo Fin de Grao
0
0
58
Dereito de Sucesións
52
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
56
6
0
Historia Económica
59
1
2
Análise das Operacións Financeiras
52
15
1
Principios de Macroeconomía
61
0
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
63
1
0
Matemáticas I
51
13
0
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
19
31
15
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
58
1
2
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
59
0
2
Teoría do Dereito
59
1
3
Dereito da Persoa
53
7
2
Dereito Penal. Parte Xeral
59
3
2

2º Curso

Estatística I
53
9
2
Matemáticas II
50
11
0
Economía Mundial e Española
50
11
1
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
1
0
Contabilidade Financeira I
54
3
0
Introdución ao Márketing
54
3
0
Organización Constitucional do Estado
55
4
0
Dereito da Empresa
48
9
2
Dereito Eclesiástico do Estado
55
1
1
Dereito de Familia
58
0
1
Constitución e Poder Xudicial
56
3
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
57
0
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
0
1
Política Económica
55
1
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
55
4
0
Contabilidade Financeira II
49
15
1
Teoría do Investimento
55
14
1
Facenda Pública. Sistema Fiscal
58
6
0
Dereito de Obrigas e Danos
53
0
1
Actuación e Bens das Administracións Públicas
55
1
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
53
0
0
Dereito Internacional Público
47
10
0
Dereito Sancionador
58
1
0
Dereito do Traballo
56
0
0

4º Curso

Econometría
50
11
3
Teoría do Financiamento
57
5
0
Contabilidade de Xestión
52
1
0
Análise Económica das Organizacións
59
0
0
Investigación de Mercados
54
2
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
50
1
0
Dereito da Unión Europea
59
2
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
56
4
1
Dereito da Contratación
57
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
50
9
0
Dereito Procesual Penal
58
1
0
Dereito Tributario
55
5
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
58
6
3
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
54
1
0
Deseño Organizativo
48
0
0
Distribución Comercial
48
3
1
Contabilidade Directiva
50
1
2
Planificación Financeira
58
1
1
Filosofía do Dereito
49
1
5
Dereitos Reais
57
8
1
Dereito Público Autonómico
54
4
0
Dereito Internacional Privado
54
0
0
Dereito Procesual Civil
48
5
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
49
1
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
56
7
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
54
0
1
Dirección Comercial
53
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
63
Traballo Fin de Grao
0
0
63
Dereito de Sucesións
64
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
3
3
Historia Económica
61
2
1
Análise das Operacións Financeiras
58
10
2
Principios de Macroeconomía
62
2
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
60
4
1
Matemáticas I
66
6
3
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
103
0
8
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
64
1
2
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
67
0
3
Teoría do Dereito
70
1
5
Dereito da Persoa
67
2
2
Dereito Penal. Parte Xeral
65
3
3

2º Curso

Estatística I
49
6
2
Matemáticas II
57
3
0
Economía Mundial e Española
60
0
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
61
1
2
Contabilidade Financeira I
60
1
1
Introdución ao Márketing
55
0
0
Organización Constitucional do Estado
60
1
0
Dereito da Empresa
55
0
2
Dereito Eclesiástico do Estado
53
0
0
Dereito de Familia
58
0
1
Constitución e Poder Xudicial
53
2
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
56
0
0

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
2
1
Política Económica
59
0
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
61
0
1
Contabilidade Financeira II
58
2
1
Teoría do Investimento
57
1
6
Facenda Pública. Sistema Fiscal
56
0
1
Dereito de Obrigas e Danos
66
0
0
Actuación e Bens das Administracións Públicas
57
0
2
Fundamentos de Dereito Financeiro
60
0
0
Dereito Internacional Público
68
1
0
Dereito Sancionador
68
2
1
Dereito do Traballo
57
0
0

4º Curso

Econometría
59
2
2
Teoría do Financiamento
51
2
3
Contabilidade de Xestión
58
0
0
Análise Económica das Organizacións
57
0
0
Investigación de Mercados
49
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
60
0
0
Dereito da Unión Europea
58
3
1
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
52
0
1
Dereito da Contratación
52
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
57
0
0
Dereito Procesual Penal
47
0
1
Dereito Tributario
56
1
1

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
57
3
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
54
1
0
Deseño Organizativo
59
0
0
Distribución Comercial
61
1
0
Contabilidade Directiva
56
0
1
Planificación Financeira
57
3
1
Filosofía do Dereito
61
2
2
Dereitos Reais
50
9
1
Dereito Público Autonómico
59
0
1
Dereito Internacional Privado
64
1
1
Dereito Procesual Civil
62
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
61
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
61
0
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
51
1
2
Dirección Comercial
64
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Traballo Fin de Grao
0
0
60
Dereito de Sucesións
61
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 60