Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

2023/2024

Introdución

O Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial, interuniversitario, responde á intención de integrar nun mesmo programa de doutoramento os/as investigadores/as das distintas áreas de economía e de empresa das facultades de ciencias económicas e empresariais das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo que realizaren unha investigación de calidade contrastada polas súas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.

O estudo está verificado e pendente de publicación

O estudo renovou a sua acreditación o mércores, 18 de xaneiro de 2023.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
12

Por que estudar a titulación

O obxectivo deste programa é formar investigadores/as con posibilidades de publicaren os seus traballos en revistas académicas presentes no Journal of Citation Report (JCR). Consecuentemente, búscase formar estudantes que sexan capaces de manexar con soltura modelos teóricos e teñan as destrezas necesarias para usar as técnicas econométricas que lles permitan obter unha información contrastable dos datos económicos empíricos, para desenvolveren unha carreira académica ou profesional.

 Web propia do programa

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Vigo
  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2014-2015
Data última modificación/verificación ACSUG 22/07/2014