Programa Oficial de Doutoramento en Química Ambiental e Fundamental

2023/2024

Introdución

O Programa de Doutoramento en Química Ambiental e Fundamental é un título universitario oficial cuxo obxectivo xeral é formar doutores en Química con orientacións tanto cara ao ámbito do medio ambiente como cara á síntese e caracterización de novos compostos que sexan capaces de abordar e resolver os problemas que demandan a industria, a administración e a sociedade en xeral, impulsando a investigación, o desenvolvemento e a innovación científico-tecnolóxica tanto a nivel fundamental como aplicado.

É un programa de doutoramento interdepartamental no que interveñen doutores das seguintes áreas de coñecemento: Química Analítica, Química-Física, Química Inorgánica, Química Orgánica, Enxeñaría Química e Física.

O Programa de Doutoramento intégrase na Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC http://www.udc.es/eid).

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o luns, 18 de maio de 2020.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
15

Por que estudar a titulación

A química representa un dos sectores con maior desenvolvemento social e industrial dos últimos anos, e é un dos campos nos que a Unión Europea mantén un nivel comparable aos Estados Unidos e Xapón, tanto no ámbito académico como científico e industrial. Máis en concreto, a química ten un papel destacado na protección da saúde e o medio ambiente, no desenvolvemento de novos materiais e procesos que permiten mellorar a calidade de vida e o desenvolvemento socio-económico, o que a converte nun dos alicerces da capacidade competitiva dun país.

Nesta liña, o presente programa de doutoramento presenta unha visión desta disciplina como ciencia ampla que versa sobre as propiedades macroscópicas e microscópicas de compostos e materiais de todo tipo: inorgánicos, orgánicos e biolóxicos, así como sobre aspectos químicos do cambio e a reactividade, e inclúe un importante carácter estratéxico relacionado coa especialización no medio ambiente.

 Web propia do programa

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 30/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014