Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

2023/2024

Introdución

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa é un título interuniversitario oficial ofrecido conxuntamente polas tres universidades públicas de Galicia. O seu obxectivo é formar investigadores na área da estatística e a investigación operativa, de modo que sexan capaces de realizar unha tese de doutoramento e desenvolver unha carreira académica ou profesional posterior no devandito ámbito científico.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 1 de marzo de 2022.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
8

Por que estudar a titulación

A toma de decisións no mundo actual, no que se dispón de grandes masas de datos, fai necesario o manexo de ferramentas estatísticas e matemáticas cada vez máis sofisticadas, que deben ser desenvolvidas por expertos como os que se forman neste programa de doutoramento.

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Vigo
  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 02/08/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014