Máster Universitario en Psicopedagoxía

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O Máster Universitario en Psicopedagogía apóiase nunha tradición que se ha ir consolidando no tempo. Desde finais da década dos setenta, en que empezan a funcionar os primeiros servizos psicopedagógicas en España, foise fortaleciendo unha rede no noso sistema educativo que contribuíu ao desenvolvemento da psicopedagogía como profesión e a esclarecer os requisitos académicos que esixe a formación neste campo. O desenvolvemento profesional da Psicopedagogía puxo de manifesto a súa importancia dentro das institucións educativas e sociais e contribuíu a xerar unha conciencia da súa utilidade e da súa necesidade nas mesmas.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o luns, 28 de xaneiro de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
25

Por que estudar a titulación

Na Universidade da Coruña, o Máster Universitario en Psicopedagogía, constitúe unha vía de ampliación de formación e de desenvolvemento profesional das titulaciones de Mestre e Educación Social. Os estudos de Psicopedagogía, estando nun ámbito de coñecemento estrechamente vinculado a estas titulaciones, teñen unha especificidad curricular e profesional que lles confire gran interese en canto complemento formativo e tamén un gran potencial de desenvolvemento e proxección profesional. A alta demanda que ha ter nos tres cursos transcorridos desde o inicio constitúe unha proba diso

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2014/2015
Data autorización Consello Xunta 24/10/2014
Data publicación autorización DOG 06/11/2014
Data publicación BOE de carácter oficial 29/01/2015
Data publicación plan estudos DOG 16/03/2015
Data publicación plan estudos BOE 18/03/2015