Grao en Enxeñaría Eléctrica

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Becerra Permuy, José Antonio
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Mier Buenhombre, José Luís
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Fidalgo Rodríguez, Miguel
Vogal Estudante
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Lema Rodríguez, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 81
Homes 2022/2023 70
Mulleres 2022/2023 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 4.200
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.666
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 898,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 636
% créditos repetidos 2022/2023 36,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,85

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.114
Homes 2022/2023 871
Mulleres 2022/2023 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 56.760
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 40.260
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.731
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.773
% créditos repetidos 2022/2023 29,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 80
Homes 2021/2022 64
Mulleres 2021/2022 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 4.364
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.822
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 642
% créditos repetidos 2021/2022 35,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,54
Taxa de evaluación 2021/2022 60,92
Taxa de éxito 2021/2022 67,89
Taxa de rendemento 2021/2022 41,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 74,27
Taxa de graduación 2017/2018 30
Taxa de abandono 2019/2020 18,52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 87
Homes 2020/2021 71
Mulleres 2020/2021 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 4.152
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.928
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 582
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 642
% créditos repetidos 2020/2021 29,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,72
Taxa de evaluación 2020/2021 69,47
Taxa de éxito 2020/2021 74,19
Taxa de rendemento 2020/2021 51,54
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 65,45
Taxa de graduación 2016/2017 15,79
Taxa de abandono 2018/2019 56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
7
13
11
Informática
5
6
20
Física I
9
7
8
Química
10
4
6
Expresión Gráfica
12
2
5
Álxebra
3
11
14
Física II
13
2
7
Estatística
10
5
9
Ciencia de Materiais
2
12
16
Xestión Empresarial
6
8
6

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
4
2
7
Termodinámica
9
0
3
Fundamentos de Electricidade
3
2
3
Enxeñaría Medioambiental
5
0
5
Tecnoloxías de Fabricación
5
3
6
Mecánica de Fluídos
7
4
9
Fundamentos de Automática
4
3
9
Fundamentos de Electrónica
2
3
19
Resistencia de Materiais
4
11
6
Teoría de Máquinas
5
2
9

3º Curso

Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
4
5
3
Circuítos Eléctricos de Potencia
5
6
4
Centrais Eléctricas
10
3
3
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
9
3
6
Automatización
10
0
1
Electrónica de Potencia
10
4
8
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
Instalacións de Enerxías Renovables
7
6
11
Transporte de Enerxía Eléctrica
10
6
7
Máquinas Eléctricas
7
1
3
Accionamento de Máquinas Eléctricas
12
5
5

4º Curso

Oficina Técnica
1
0
0
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
0
1
1
Organización de Empresas
0
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
0
0
1
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
0
0
1
Comunicacións Industriais
Traballo Fin de Grao
1
0
5
Oficina Técnica (Formación académica)
8
0
0
Organización de Empresas (Formación académica)
4
1
4
Enxeñaría Gráfica (Formación académica)
5
2
1
Vehículo Eléctrico (Formación Académica)
7
1
0
Medidas e Tarifas Eléctricas (Formación académica)
4
0
1
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica (Formación Académica)
4
0
0
Enxeñaría do Mantemento Industrial (Formación Académica)
2
0
0
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións (Formación Académica)
3
0
0
Oficina Técnica (Formación Dual)
6
0
0
Organización de Empresas (Formación Dual)
6
0
0
Enxeñaría Gráfica (Formación Dual)
6
0
0
Prácticas en Empresa I (Formación Dual)
6
0
0
Prácticas en Empresa II (Formación Dual)
6
0
0
Prácticas en Empresa (Formación Académica)
1
0
0
Traballo Fin de Grao (Formación Académica)
1
0
6
Traballo Fin de Grao (Formación Dual)
4
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
2
8
8
Informática
3
3
14
Física I
0
5
4
Química
3
4
3
Expresión Gráfica
4
1
5
Álxebra
1
5
8
Física II
4
0
5
Estatística
3
0
9
Ciencia de Materiais
3
4
10
Xestión Empresarial
3
4
4

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
15
3
4
Termodinámica
9
5
1
Fundamentos de Electricidade
11
1
3
Enxeñaría Medioambiental
14
3
2
Tecnoloxías de Fabricación
10
3
7
Mecánica de Fluídos
10
6
12
Fundamentos de Automática
8
5
14
Fundamentos de Electrónica
6
10
13
Resistencia de Materiais
5
10
10
Teoría de Máquinas
12
5
9

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
0
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
9
5
0
Circuítos Eléctricos de Potencia
15
4
2
Centrais Eléctricas
13
2
2
Debuxo Industrial e CAD
0
0
1
Máquinas Eléctricas II
3
0
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
12
1
3
Automatización
19
0
1
Electrónica de Potencia
8
6
2
Instalacións de Enerxías Renovables
15
1
9
Transporte de Enerxía Eléctrica
8
4
7
Máquinas Eléctricas
14
0
1
Accionamento de Máquinas Eléctricas
8
11
2

4º Curso

Oficina Técnica
3
0
1
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
6
0
2
Organización de Empresas
1
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
1
0
0
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
1
0
0
Mantemento Industrial
1
0
0
Traballo Fin de Grao
16
0
8
Oficina Técnica (Formación académica)
3
0
0
Organización de Empresas (Formación académica)
3
0
1
Enxeñaría Gráfica (Formación académica)
6
0
0
Vehículo Eléctrico (Formación Académica)
3
0
0
Medidas e Tarifas Eléctricas (Formación académica)
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica (Formación Académica)
3
0
0
Enxeñaría do Mantemento Industrial (Formación Académica)
4
0
0
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións (Formación Académica)
4
0
0
Oficina Técnica (Formación Dual)
4
0
0
Organización de Empresas (Formación Dual)
4
0
0
Enxeñaría Gráfica (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa I (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa II (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa (Formación Académica)
2
0
0
Traballo Fin de Grao (Formación Académica)
4
0
0
Traballo Fin de Grao (Formación Dual)
2
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
18
9
11
Informática
16
6
14
Física I
17
1
6
Química
16
4
6
Expresión Gráfica
18
0
8
Álxebra
22
6
11
Física II
17
0
8
Estatística
16
6
6
Ciencia de Materiais
17
10
8
Xestión Empresarial
12
3
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
9
3
5
Termodinámica
25
1
0
Fundamentos de Electricidade
10
3
0
Enxeñaría Medioambiental
13
1
2
Tecnoloxías de Fabricación
17
0
4
Mecánica de Fluídos
24
3
6
Fundamentos de Automática
40
2
6
Fundamentos de Electrónica
11
7
7
Resistencia de Materiais
10
5
5
Teoría de Máquinas
12
0
9

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
2
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
8
0
3
Circuítos Eléctricos de Potencia
11
1
2
Centrais Eléctricas
11
0
2
Debuxo Industrial e CAD
2
0
1
Máquinas Eléctricas II
7
3
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
14
2
2
Automatización
9
0
0
Electrónica de Potencia
14
3
2
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
0
0
1
Instalacións de Enerxías Renovables
17
11
6
Transporte de Enerxía Eléctrica
15
1
4
Máquinas Eléctricas
7
2
0
Accionamento de Máquinas Eléctricas
5
0
1

4º Curso

Oficina Técnica
5
1
2
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
4
6
3
Organización de Empresas
11
0
3
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
4
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
4
0
0
Mantemento Industrial
5
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
19
Oficina Técnica (Formación académica)
Organización de Empresas (Formación académica)
Vehículo Eléctrico (Formación Académica)
Medidas e Tarifas Eléctricas (Formación académica)
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións (Formación Académica)

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45