Grao en Enfermaría

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Movilla Fernández, María Jesús
Vicepresidente
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Coronado Carvajal, Carmen
Vogal PDI
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Lorenzo Domínguez, Eloy
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidente
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Fernández Sande, Cristina
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 259
Homes 2019/2020 43
Mulleres 2019/2020 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 15.090
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 693
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 411
% créditos repetidos 2019/2020 7,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 451
Homes 2019/2020 98
Mulleres 2019/2020 353
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 25.640
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 23.900
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.155
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 585
% créditos repetidos 2019/2020 6,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 250
Homes 2018/2019 40
Mulleres 2018/2019 210
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 13.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 654
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 285
% créditos repetidos 2018/2019 6,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,15
Taxa de evaluación 2018/2019 96,77
Taxa de éxito 2018/2019 93,73
Taxa de rendemento 2018/2019 90,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,52
Taxa de graduación 2014/2015 73,53
Taxa de abandono 2016/2017 3,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 457
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 363
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 26.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.710
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 429
% créditos repetidos 2018/2019 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,66
Taxa de evaluación 2018/2019 96,07
Taxa de éxito 2018/2019 94,66
Taxa de rendemento 2018/2019 90,94

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 244
Homes 2017/2018 39
Mulleres 2017/2018 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.740
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.940
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 270
% créditos repetidos 2017/2018 5,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,41
Taxa de evaluación 2017/2018 97,33
Taxa de éxito 2017/2018 95,4
Taxa de rendemento 2017/2018 92,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 94,57
Taxa de graduación 2013/2014 74,65
Taxa de abandono 2015/2016 2,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 459
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.720
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 420
% créditos repetidos 2017/2018 5,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,2
Taxa de evaluación 2017/2018 96,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,28
Taxa de rendemento 2017/2018 92,11

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
48
0
1
Bioloxía
50
3
2
Psicoloxía
59
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
1
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
48
17
6
Fisioloxía
47
34
7
Fundamentos da Enfermaría
64
4
4

2º Curso

Nutrición
59
4
1
Farmacoloxía
58
3
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
57
3
1
Enfermaría Comunitaria I
59
2
4
Enfermaría da Saúde Mental
67
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
61
0
0
Estadías Clínicas I
56
2
1
Estadías Clínicas II
56
0
1
Enfermaría Clínica I
64
0
1
Enfermaría Clínica II
58
1
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
56
7
4
Enfermaría Materno-Infantil
62
2
3
Enfermaría Comunitaria II
50
6
3
Enfermaría Xerontolóxica
60
4
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
57
1
2
Enfermaría Laboral
30
0
0
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
10
1
0
Farmacoterapia
14
0
0
Estadías Clínicas III
55
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
55
2
0
Estadías Clínicas V
56
1
0
Estadías Clínicas VI
56
1
0
Estadías Clínicas VII
56
1
0
Prácticum
52
1
1
Traballo Fin de Grao
50
1
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
56
0
1
Bioloxía
52
4
3
Psicoloxía
63
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
54
7
3
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
9
7
Fisioloxía
55
29
2
Fundamentos da Enfermaría
65
2
4

2º Curso

Nutrición
52
3
0
Farmacoloxía
61
2
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
2
3
Enfermaría Comunitaria I
60
1
3
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
57
0
0
Estadías Clínicas II
57
0
0
Enfermaría Clínica I
62
0
0
Enfermaría Clínica II
58
0
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
52
6
4
Enfermaría Materno-Infantil
47
4
5
Enfermaría Comunitaria II
58
0
4
Enfermaría Xerontolóxica
58
2
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
59
2
3
Enfermaría Laboral
27
0
2
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
10
0
0
Farmacoterapia
6
0
0
Estadías Clínicas III
58
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Prácticum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
56
0
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
48
0
1
Bioloxía
44
4
2
Psicoloxía
53
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
52
3
2
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
51
6
8
Fisioloxía
49
22
3
Fundamentos da Enfermaría
55
3
3

2º Curso

Nutrición
51
2
2
Farmacoloxía
57
2
1
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
58
5
1
Enfermaría Comunitaria I
55
5
4
Enfermaría da Saúde Mental
66
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
62
0
0
Estadías Clínicas I
60
0
0
Estadías Clínicas II
59
0
1
Enfermaría Clínica I
58
3
0
Enfermaría Clínica II
61
0
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
58
4
2
Enfermaría Materno-Infantil
58
1
4
Enfermaría Comunitaria II
56
0
3
Enfermaría Xerontolóxica
58
6
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
5
3
Enfermaría Laboral
26
0
0
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
3
0
0
Farmacoterapia
18
0
0
Estadías Clínicas III
60
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
1
0
Estadías Clínicas VII
60
0
0
Prácticum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

Estudo da percepción dos profesionais de enfermaría sobre o seu papel como axentes da saúde na vacinación fronte o neumococo e a gripe

“Coidados de enfermaría no afrontamento da histerectomía en mulleres en idade fértil. Proxecto de investigación.”

“Desafío do coidado invisible”: Unha síntese meta-etnográfica.

Abordaxe dás principais causas do abandono da lactancia aos 6 meses, na zona urbana da Coruña

Afrontamiento de la muerte en enfermería.

Autocateterismo vesical intermitente: coidados de enfermaría

Autocontrol do INR domiciliario no paciente anticoagulado con fibrilación auricular

Avaliación do coñecemento de enfermaría en coidados paliativos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Avaliación do grao de adherencia do persoal de enfermería ao protocolo de Cateterización Venosa Periférica en Ferrol

Avaliación inicial sobre as prácticas da hixiene das mans no hospital Juan Cardona

Burnout, vivenzas do persoal de enfermaría do servizo de Urxencias do CHUF na súa actividade profesional. Estratexias de prevención. Proxecto de investigación.

Cales son os beneficios da TAD de enfermería en pacientes diabéticos

Calidade de vida e sátisfacción laboral nos profesionais de enfermería de los servizos de urxencias

Cara á detección do maltrato das persoas maiores: Revisión Sistemática

Coñecemento da poboación do barrio de Caranza sobre os factores de risco da hipercolesterolemia e educación sanitaria.

Coñecementos de enfermaría de atención hospitalaria sobre o manexo inicial de pacientes que sufriron un infarto agudo de miocardio

Coñecementos do persoal de enfermaría sobre a xestión da dor pediátrica. Proxecto de investigación.

Efectividade dunha intervención con dieta Mediterránea en persoas con síndrome de Down da comarca de Ferroterra e a súa repercusión no sobrepeso e na obesidade. Proxecto de investigación

Efectividade dunha intervención enfermeira sobre primeiros auxilios en profesores de Educación Primaria.

Efectos da actividade física sobre a calidade de vida durante o climaterio

Eficacia analxésica das formulacións de fentanilo fronte á morfina oral no tratamento da dor irruptiva relacionada co cáncer

Eficacia da implementación dun protocolo de contención mecánica nunha Unidade de Coidados Intensivos de adultos do SERGAS

Eficacia do manexo clínico alternativo do periné para reducir o traumatismo perineal intraparto.

Eficacia do método alternativo na introdución da alimentación complementaria: revisión sistemática

Eficacia dunha intervención de enfermaría en pacientes sometidos a ciruxía bariátrica

Eficacia dunha intervención educativa en Dieta Mediterránea en escolares de 6 e 7 anos da cidade de A Coruña

Eficacia dunha intervención enfermeira na mellora da calidade de vida de mulleres climatéricas con disfunción sexual na Área Sanitaria de Ferrol.

Enfermaría escolar: luxo ou necesidade. Revisión sistemática.

Ensino mediante simulación da inserción de catéteres vasculares periféricos nos estudantes de enfermaría. Revisión bibliográfica.

Estrés como factor de risco na hipertensión Unha revisión sistemática

Evaluación dos coñecementos de enfermaría ante o manexo inicial, movilización e inmovilización do paciente politraumatizado no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Ferramentas de valoración do síndrome de fraxilidade no adulto maior

Grado de coñecemento do persoal de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol sobre as medidas para a prevención da infección hospitalaria

Grao de satisfacción dos coidados recibidos polos pacientes e os seus familiares en unidades de coidados intensivos.

Inmobilización cervical na atención prehospitalaria: unha revisión sistemática.

Interacción enfemeira-paciente medular

Intervencions de enfermaría para previr a sobrecarga do coidador primario das persoas con Alzheimer

Investigación-acción do discurso enfermeiro ante o rexeitamento á vacinación.

Metodoloxía de ensinanza da RCP en mozos de 12 a 18 anos. Revisión bibliográfica.

Metodoloxía empregada na ensinanza da utilización do torniquete: revisión sistemática

Novas ferramentas para a enfermaría na formación da alianza terapéutica cos pacientes e a súa familia en APS: Adaptación do modelo SOATIF.

Os beneficios do consumo leve/moderado de alcohol en pacientes con patoloxías cardiovasculares

Percepción da imaxe corporal en mulleres con ostomía dixestiva na Área de Sanidade da Coruña

Prevalencia do Síndrome de Burnout en Unidades de Coidados Intensivos e a sua relación co sistema de quendas

Prevención da depresión postparto a través do exercicio físico no embararazo

Prevención do delirio en pacientes críticos con Haloperidol vs Dexmedetomidina: Revisión Bibliográfica

Proxecto de actuación enfermeira ante o acoso escolar no alumnado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Revisión sistemática das principais reaccións adversas descritas tras o consumo a longo prazo de inhibidores da bomba de protóns

Satisfacción materna cos cuidados de soporte e conserxería en lactancia materna durante a estancia hospitalaria puerperal no Hospital Arquitecto Marcide

Tratamento da ferida abdominal infectada; Comparación entre a terapia de presión negativa e a cura con apósitos: Revisión sistemática.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10