Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Díaz Casás, Vicente
Presidente
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Campo Cabana, Marco Antonio
Vogal PDI
Míguez González, Marcos
Vogal PDI
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Rivas Rivera, Ana
Vogal Estudante
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
Berbia Castro, Carla
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Díaz Casás, Vicente
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
López López, Laura
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Arce Ceinos, Alberto
Vogal Coordinador de Título
Graña López, Manuel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Zayas Gato, Francisco
Vogal Coordinador de Título
Santiago Caamaño, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Abad López, María José
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 114
Homes 2023/2024 77
Mulleres 2023/2024 37
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 6.096
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 3.708
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 924
% créditos repetidos 2023/2024 39,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 874
Homes 2023/2024 686
Mulleres 2023/2024 188
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 47.230
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 33.480
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 8.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 5.661
% créditos repetidos 2023/2024 29,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 134
Homes 2022/2023 94
Mulleres 2022/2023 40
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 7.326
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 4.692
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.794
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 840
% créditos repetidos 2022/2023 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,67
Taxa de evaluación 2022/2023 76,33
Taxa de éxito 2022/2023 68,78
Taxa de rendemento 2022/2023 52,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 76,11
Taxa de graduación 2018/2019 23,68
Taxa de abandono 2020/2021 22,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.123
Homes 2022/2023 875
Mulleres 2022/2023 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 57.700
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.240
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.744
% créditos repetidos 2022/2023 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,38
Taxa de evaluación 2022/2023 77,68
Taxa de éxito 2022/2023 78,21
Taxa de rendemento 2022/2023 60,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 134
Homes 2021/2022 102
Mulleres 2021/2022 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.488
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 5.412
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.524
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 552
% créditos repetidos 2021/2022 27,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,88
Taxa de evaluación 2021/2022 69,87
Taxa de éxito 2021/2022 66,97
Taxa de rendemento 2021/2022 46,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 65,8
Taxa de graduación 2017/2018 19,23
Taxa de abandono 2019/2020 10,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
23
12
Expresión Gráfica
22
19
7
Física I
19
22
18
Informática
16
21
18
Química
31
14
11
Álxebra
11
31
9
Ciencia de Materiais
17
18
24
Estatística
22
14
9
Física II
12
31
23
Xestión Empresarial
27
7
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
14
4
2
Fundamentos de Electricidade
13
12
9
Resistencia de Materiais
12
5
5
Termodinámica
19
5
5
Fundamentos de Automática
8
16
17
Fundamentos de Electrónica
13
6
12
Enxeñaría Medioambiental
19
2
3
Mecánica de Fluídos
17
9
15
Teoría de Máquinas
20
2
9
Campos e Ondas
15
1
11

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
10
0
3
Tecnoloxías de Fabricación
12
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
16
3
7
Organización de Empresas
12
1
0
Electrónica de Potencia
9
3
3
Enerxías Renovables
18
2
5
Máquinas Eléctricas
15
2
2
Tecnoloxía Química
11
0
1
Centrais Enerxéticas
8
1
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
14
7
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
17
1
0
Enxeñaría do Gas
1
0
0
Métodos Numéricos
15
4
0
Planificación Enerxética
9
0
0
Enxeñaría da Reacción Química
21
5
1
Tecnoloxía Nuclear
13
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
19
Prácticas en Empresa
6
0
1
Recipientes e Conducións
10
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
5
0
0
Materiais Avanzados
3
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
11
0
0
Técnicas de Fabricación Avanzadas
10
0
0
Robótica Industrial
6
0
0
Industria Intelixente. IIoT
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
12
19
17
Expresión Gráfica
14
18
10
Física I
8
21
19
Informática
14
20
14
Química
16
19
19
Álxebra
11
23
7
Ciencia de Materiais
13
14
27
Estatística
18
9
15
Física II
6
14
31
Xestión Empresarial
20
9
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
13
0
4
Fundamentos de Electricidade
7
13
9
Resistencia de Materiais
3
6
7
Termodinámica
8
6
4
Fundamentos de Automática
9
15
25
Fundamentos de Electrónica
3
4
6
Enxeñaría Medioambiental
18
3
5
Mecánica de Fluídos
9
11
22
Teoría de Máquinas
7
6
15
Campos e Ondas
14
0
25

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
20
4
5
Tecnoloxías de Fabricación
18
4
2
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
16
2
13
Organización de Empresas
22
2
7
Electrónica de Potencia
18
7
6
Enerxías Renovables
18
8
8
Máquinas Eléctricas
13
2
4
Tecnoloxía Química
22
1
2
Centrais Enerxéticas
21
1
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
17
13
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
23
2
0
Métodos Numéricos
19
3
2
Planificación Enerxética
2
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
14
9
1
Tecnoloxía Nuclear
9
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
17
Prácticas en Empresa
8
0
0
Recipientes e Conducións
11
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
7
0
0
Materiais Avanzados
6
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
16
0
1
Técnicas de Fabricación Avanzadas
7
0
0
Robótica Industrial
11
0
0
Industria Intelixente. IIoT
9
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
4
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
13
6
Expresión Gráfica
13
6
4
Física I
7
15
8
Informática
14
13
5
Química
11
16
11
Álxebra
12
7
4
Ciencia de Materiais
9
4
18
Estatística
6
11
5
Física II
4
11
12
Xestión Empresarial
12
6
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
20
4
0
Fundamentos de Electricidade
10
21
2
Resistencia de Materiais
22
6
3
Termodinámica
26
4
3
Fundamentos de Automática
15
19
17
Fundamentos de Electrónica
14
4
4
Enxeñaría Medioambiental
22
4
2
Mecánica de Fluídos
20
12
18
Teoría de Máquinas
22
12
2
Campos e Ondas
14
2
25

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
21
0
8
Tecnoloxías de Fabricación
22
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
12
6
9
Organización de Empresas
18
9
3
Electrónica de Potencia
17
5
3
Enerxías Renovables
11
7
12
Máquinas Eléctricas
21
1
6
Tecnoloxía Química
23
0
1
Centrais Enerxéticas
24
1
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
19
12
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
18
2
1
Enxeñaría do Gas
4
0
1
Métodos Numéricos
18
2
0
Planificación Enerxética
5
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
14
1
0
Tecnoloxía Nuclear
10
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
11
Prácticas en Empresa
5
0
2
Recipientes e Conducións
19
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
9
0
0
Materiais Avanzados
3
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Técnicas de Fabricación Avanzadas
7
0
0
Robótica Industrial
6
0
0
Industria Intelixente. IIoT
7
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45