Grao en Enxeñaría Mecánica

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Díaz Casás, Vicente
Presidente
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Campo Cabana, Marco Antonio
Vogal PDI
Míguez González, Marcos
Vogal PDI
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Rivas Rivera, Ana
Vogal Estudante
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
Berbia Castro, Carla
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Díaz Casás, Vicente
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
López López, Laura
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Arce Ceinos, Alberto
Vogal Coordinador de Título
Graña López, Manuel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Zayas Gato, Francisco
Vogal Coordinador de Título
Santiago Caamaño, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Abad López, María José
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 195
Homes 2023/2024 170
Mulleres 2023/2024 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 9.936
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 6.936
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.674
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.326
% créditos repetidos 2023/2024 30,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 50,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 874
Homes 2023/2024 686
Mulleres 2023/2024 188
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 47.230
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 33.480
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 8.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 5.661
% créditos repetidos 2023/2024 29,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 193
Homes 2022/2023 164
Mulleres 2022/2023 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 9.798
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.138
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.010
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.650
% créditos repetidos 2022/2023 37,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,77
Taxa de evaluación 2022/2023 79,55
Taxa de éxito 2022/2023 67,9
Taxa de rendemento 2022/2023 54,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 72,31
Taxa de graduación 2018/2019 18,33
Taxa de abandono 2020/2021 20,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.123
Homes 2022/2023 875
Mulleres 2022/2023 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 57.700
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.240
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.744
% créditos repetidos 2022/2023 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,38
Taxa de evaluación 2022/2023 77,68
Taxa de éxito 2022/2023 78,21
Taxa de rendemento 2022/2023 60,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 201
Homes 2021/2022 170
Mulleres 2021/2022 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.050
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.296
% créditos repetidos 2021/2022 35,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,12
Taxa de evaluación 2021/2022 71,98
Taxa de éxito 2021/2022 64,98
Taxa de rendemento 2021/2022 46,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 76,54
Taxa de graduación 2017/2018 20
Taxa de abandono 2019/2020 16,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
22
43
13
Expresión Gráfica
34
18
6
Física I
25
34
17
Informática
16
37
18
Química
56
10
5
Álxebra
26
32
12
Ciencia de Materiais
34
17
26
Estatística
37
16
16
Física II
23
34
27
Xestión Empresarial
35
11
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
17
1
3
Fundamentos de Electricidade
13
16
5
Resistencia de Materiais
19
7
3
Termodinámica
14
7
3
Fundamentos de Automática
14
18
16
Fundamentos de Electrónica
12
2
10
Enxeñaría Medioambiental
17
4
0
Mecánica de Fluídos
18
6
12
Teoría de Máquinas
22
11
10
Mecánica
28
29
0

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
15
5
2
Estruturas
18
12
8
Tecnoloxías de Fabricación
16
4
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
31
13
9
Organización de Empresas
20
3
4
Resistencia de Materiais II
19
15
3
Tecnoloxía de Máquinas
20
2
5
Metroloxía e Control de Calidade
17
1
1
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
25
4
11
Construcións Industriais I
18
0
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
27
2
1
Enxeñaría de Materiais
20
0
0
Enxeñaría de Vehículos
21
1
0
Vibracións
6
0
0
Prácticas en Empresa
7
0
0
Traballo Fin de Grao
19
0
38
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
5
1
0
Tipoloxías Estruturais
9
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
11
0
0
Soldadura
11
0
1
Construcións Industriais II
5
0
1
Elementos de Máquinas
8
0
0
Actuadores e Sensores
7
0
0
Mantemento
8
0
0
Hidráulica e Pneumática
11
1
0
Análise de Fallo en Materiais
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
13
38
28
Expresión Gráfica
20
29
8
Física I
12
38
24
Informática
17
27
28
Química
24
29
26
Álxebra
12
35
16
Ciencia de Materiais
14
23
39
Estatística
19
28
28
Física II
9
28
38
Xestión Empresarial
23
12
21

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
13
3
4
Fundamentos de Electricidade
12
14
15
Resistencia de Materiais
12
6
6
Termodinámica
12
3
6
Fundamentos de Automática
24
11
29
Fundamentos de Electrónica
11
6
10
Enxeñaría Medioambiental
21
3
3
Mecánica de Fluídos
26
11
16
Teoría de Máquinas
13
12
14
Mecánica
29
33
12

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
22
2
5
Estruturas
22
10
6
Tecnoloxías de Fabricación
14
3
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
13
17
Organización de Empresas
36
6
6
Resistencia de Materiais II
19
13
8
Tecnoloxía de Máquinas
26
4
8
Metroloxía e Control de Calidade
15
2
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
22
7
16
Construcións Industriais I
24
1
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
29
4
0
Enxeñaría de Materiais
28
0
0
Enxeñaría de Vehículos
17
0
0
Vibracións
5
0
1
Prácticas en Empresa
16
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
30
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
7
0
2
Tipoloxías Estruturais
14
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
23
0
0
Soldadura
29
0
0
Construcións Industriais II
19
0
1
Elementos de Máquinas
8
1
3
Actuadores e Sensores
14
0
0
Mantemento
13
0
0
Hidráulica e Pneumática
10
0
0
Análise de Fallo en Materiais
8
0
2
Proxecto Interdisciplinar I
3
0
1
Proxecto Interdisciplinar II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
16
26
22
Expresión Gráfica
28
14
6
Física I
14
24
12
Informática
12
26
13
Química
13
29
16
Álxebra
14
15
14
Ciencia de Materiais
17
19
26
Estatística
10
20
23
Física II
6
21
20
Xestión Empresarial
16
18
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
17
2
5
Fundamentos de Electricidade
9
23
9
Resistencia de Materiais
16
7
5
Termodinámica
30
5
10
Fundamentos de Automática
8
23
42
Fundamentos de Electrónica
17
1
14
Enxeñaría Medioambiental
23
6
7
Mecánica de Fluídos
19
10
36
Teoría de Máquinas
18
17
18
Mecánica
21
49
22

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
38
5
6
Estruturas
45
11
7
Tecnoloxías de Fabricación
25
2
3
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
20
16
18
Organización de Empresas
18
19
11
Resistencia de Materiais II
34
19
8
Tecnoloxía de Máquinas
30
8
6
Metroloxía e Control de Calidade
35
1
2
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
31
10
15
Construcións Industriais I
35
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
39
1
4
Enxeñaría de Materiais
22
0
0
Enxeñaría de Vehículos
25
0
0
Vibracións
6
0
2
Soldadura
Prácticas en Empresa
4
0
3
Traballo Fin de Grao
24
0
18
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
5
0
0
Tipoloxías Estruturais
10
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
10
0
0
Soldadura
24
0
0
Construcións Industriais II
20
0
1
Elementos de Máquinas
4
0
2
Actuadores e Sensores
9
0
0
Mantemento
10
0
1
Hidráulica e Pneumática
17
0
0
Análise de Fallo en Materiais
13
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
4
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45