Grao en Turismo

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Mariz Pérez, Rosa María
Presidenta
Moss, Sarah Louise
Vicepresidenta
Pérez García, Antonia
Secretaria
Caamaño Franco, Iria
Vogal PDI
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Vogal PDI
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Fernandes González, Juan Tomás
Vogal Estudante
Forja Ramos, José Carlos
Vogal PAS
Martín Cancela, Elena
Vogal Coordinadora de Título
Mariz Pérez, Rosa María
Presidenta
Caamaño Franco, Iria
Vicepresidenta
Pérez García, Antonia
Secretaria
Rivas Iglesias, Carlos Alberto
Vogal PDI
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Fernández Fernández, Javier Luis
Vogal PDI
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Fernandes González, Juan Tomás
Vogal Estudante
Undabeitia Rojo, Eva María
Vogal PAS
Martín Cancela, Elena
Vogal Coordinadora de Título
Forja Ramos, José Carlos
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 259
Homes 2023/2024 88
Mulleres 2023/2024 171
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 13.300
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.150
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.626
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 528
% créditos repetidos 2023/2024 16,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 282
Homes 2023/2024 93
Mulleres 2023/2024 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 13.940
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.740
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.656
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 552
% créditos repetidos 2023/2024 15,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 49,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 266
Homes 2022/2023 92
Mulleres 2022/2023 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 11.420
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.530
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 402
% créditos repetidos 2022/2023 14,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,21
Taxa de evaluación 2022/2023 88,54
Taxa de éxito 2022/2023 84,73
Taxa de rendemento 2022/2023 75,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 94,78
Taxa de graduación 2018/2019 23,53
Taxa de abandono 2020/2021 20,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 342
Homes 2022/2023 110
Mulleres 2022/2023 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.190
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 13.940
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.776
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 480
% créditos repetidos 2022/2023 13,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 47,35
Taxa de evaluación 2022/2023 86,75
Taxa de éxito 2022/2023 86,31
Taxa de rendemento 2022/2023 74,88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 242
Homes 2021/2022 72
Mulleres 2021/2022 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.400
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.050
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.194
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,22
Taxa de evaluación 2021/2022 87,95
Taxa de éxito 2021/2022 81,45
Taxa de rendemento 2021/2022 71,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 91,68
Taxa de graduación 2017/2018 46,3
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 320
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.310
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 13.700
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.431
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 180
% créditos repetidos 2021/2022 10,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 47,85
Taxa de evaluación 2021/2022 85,56
Taxa de éxito 2021/2022 84,09
Taxa de rendemento 2021/2022 71,94

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
46
19
10
Introdución á Economía
52
16
10
Introdución ao Dereito
47
10
10
Xeografía do Turismo
49
26
13
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
41
21
10
Idioma Moderno: Inglés
31
21
13
Patrimonio Cultural
49
11
18
Informática de Xestión e do Coñecemento
55
9
8
Introdución ao Turismo
43
10
10
Economía da Empresa
49
11
11

2º Curso

Contabilidade Financeira
44
5
6
Estatística
39
5
7
Intermediación Turística e Transporte I
36
10
6
Aloxamentos e Restauración I
43
16
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
41
6
5
Márketing Turístico
34
2
7
Contabilidade de Custos
45
12
6
Recursos Territoriais Turísticos
45
6
3
Segundo Idioma Moderno I: Francés
12
14
5
Interpretación do Patrimonio
16
2
2
Xestión de Recursos Humanos
28
0
2
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
10
5
5

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
39
3
2
Aloxamentos e Restauración II
38
3
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
43
2
3
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
44
8
1
Xestión Turística do Patrimonio
44
2
0
Fiscalidade Turística
37
3
0
Análise de Estados Financeiros
44
2
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
39
13
6
Segundo Idioma Moderno II: Francés
29
5
5
Galicia como Destino Turístico
22
0
2
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
17
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
3
2
4

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
36
4
0
Xestión Pública do Turismo
38
1
0
Xestión de Calidade
34
6
1
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
3
3
Traballo Fin de Grao
44
0
49
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
28
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
11
1
2
Prácticas Externas
51
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
48
31
2
Introdución á Economía
53
22
7
Introdución ao Dereito
50
5
14
Xeografía do Turismo
35
27
19
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
53
8
15
Idioma Moderno: Inglés
38
12
14
Patrimonio Cultural
43
12
23
Informática de Xestión e do Coñecemento
57
12
6
Introdución ao Turismo
48
16
11
Economía da Empresa
45
11
15

2º Curso

Contabilidade Financeira
45
12
5
Estatística
41
6
11
Intermediación Turística e Transporte I
41
9
5
Aloxamentos e Restauración I
40
12
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
40
5
4
Márketing Turístico
37
10
4
Contabilidade de Custos
35
14
6
Recursos Territoriais Turísticos
31
17
2
Segundo Idioma Moderno I: Francés
24
10
3
Interpretación do Patrimonio
22
2
0
Xestión de Recursos Humanos
23
1
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
6
6
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
33
7
2
Aloxamentos e Restauración II
36
5
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
7
2
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
36
8
3
Xestión Turística do Patrimonio
38
4
0
Fiscalidade Turística
37
2
2
Análise de Estados Financeiros
33
5
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
22
18
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
22
3
3
Novos Produtos Turísticos
Galicia como Destino Turístico
19
0
1
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
18
1
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
14
4
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
25
3
0
Xestión Pública do Turismo
26
2
2
Xestión de Calidade
24
5
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
16
2
1
Traballo Fin de Grao
34
0
40
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
22
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
8
0
2
Prácticas Externas
33
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
46
20
3
Introdución á Economía
42
21
5
Introdución ao Dereito
53
5
7
Xeografía do Turismo
41
13
11
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
50
11
7
Idioma Moderno: Inglés
37
23
4
Patrimonio Cultural
49
14
8
Informática de Xestión e do Coñecemento
56
10
4
Introdución ao Turismo
40
16
9
Economía da Empresa
52
7
7

2º Curso

Contabilidade Financeira
32
0
2
Estatística
28
4
2
Intermediación Turística e Transporte I
33
4
1
Aloxamentos e Restauración I
29
8
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
42
1
7
Márketing Turístico
31
5
1
Contabilidade de Custos
31
1
7
Recursos Territoriais Turísticos
38
6
3
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
8
2
Interpretación do Patrimonio
21
0
0
Xestión de Recursos Humanos
17
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
10
3
0

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
27
5
0
Aloxamentos e Restauración II
24
6
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
29
0
2
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
21
4
0
Xestión Turística do Patrimonio
30
0
0
Fiscalidade Turística
26
1
0
Análise de Estados Financeiros
26
3
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
24
7
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
16
5
3
Galicia como Destino Turístico
15
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
11
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
5
4
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
23
1
1
Xestión Pública do Turismo
22
1
2
Xestión de Calidade
22
1
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
18
2
2
Traballo Fin de Grao
42
0
35
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
20
0
0
Inglés no Contorno Profesional
3
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
3
1
0
Prácticas Externas
41
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 64