Grao en Educación Primaria

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Porto Riobó, Ana María
Vogal PDI
Zapico Barbeito, María Helena
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Torres Santomé, Jurjo
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Ferral Ramírez, Diego
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 630
Homes 2019/2020 217
Mulleres 2019/2020 413
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.760
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.919
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.575
% créditos repetidos 2019/2020 10,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,37

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 1.714
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.511
% créditos repetidos 2019/2020 7,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 608
Homes 2018/2019 218
Mulleres 2018/2019 390
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 33.810
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.983
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.535
% créditos repetidos 2018/2019 10,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,61
Taxa de evaluación 2018/2019 93,44
Taxa de éxito 2018/2019 93,33
Taxa de rendemento 2018/2019 87,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,41
Taxa de graduación 2014/2015 71,74
Taxa de abandono 2016/2017 7,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 598
Homes 2017/2018 220
Mulleres 2017/2018 378
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 34.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 30.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.794
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.217
% créditos repetidos 2017/2018 8,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,86
Taxa de evaluación 2017/2018 93,81
Taxa de éxito 2017/2018 92,58
Taxa de rendemento 2017/2018 86,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,95
Taxa de graduación 2013/2014 67,15
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
107
36
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
135
1
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
8
6
Socioloxía da Educación
132
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
132
10
7
Historia da Educación
115
33
20
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
18
13
Educación Matemática I
132
46
30
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
147
9
23
Lingua Castelá e a súa Didáctica
138
4
4

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
124
10
14
Orientación, Titoría e Calidade
128
8
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
2
8
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
117
14
13
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
5
4
Educación Matemática II
114
35
18
Didáctica das Ciencias Sociais I
127
0
6
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
119
13
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
23
14
Didáctica das Ciencias Sociais II
115
0
5
Didáctica da Expresión Musical
116
1
8
Educación Matemática III
127
45
10
Xogos Motores
38
2
4
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
55
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
1
Trastornos da Lingua oral e Escrita
61
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
12
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
8
1
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
115
2
5
Didáctica da Lingua Estranxeira
121
3
4
Prácticum I
115
0
0

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
65
3
4
Iniciación Deportiva
47
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
60
1
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
49
1
4
Diagnóstico Pedagóxico
49
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
44
0
3
Didáctica da Educación para a Saúde
65
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
64
0
4
Relixión, Cultura e Valores
49
0
2
Traballo Fin de Grao
104
1
79

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
116
14
15
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
132
1
9
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
125
6
9
Socioloxía da Educación
127
1
9
Lingua Galega e a súa Didáctica
135
3
9
Historia da Educación
134
24
26
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
20
16
Educación Matemática I
100
70
16
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
29
21
Lingua Castelá e a súa Didáctica
135
4
8

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
132
21
8
Orientación, Titoría e Calidade
115
15
11
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
125
1
3
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
120
5
4
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
7
Educación Inclusiva e Multicultural
121
18
8
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
2
7
Educación Matemática II
115
31
17
Didáctica das Ciencias Sociais I
118
1
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
120
12
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
127
26
13
Didáctica das Ciencias Sociais II
129
0
6
Didáctica da Expresión Musical
129
2
6
Educación Matemática III
90
62
9
Xogos Motores
45
2
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
56
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
46
1
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
55
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
35
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
34
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
138
2
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
130
3
7
Prácticum I
131
0
1

4º Curso

Prácticum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
0
Iniciación Deportiva
49
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
82
0
3
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
75
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
73
0
3
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
39
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
34
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
37
0
0
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
111
1
54

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
133
11
12
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
130
5
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
7
8
Socioloxía da Educación
129
3
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
142
5
10
Historia da Educación
108
35
27
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
22
19
Educación Matemática I
105
40
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
129
18
22
Lingua Castelá e a súa Didáctica
140
3
12

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
110
27
9
Orientación, Titoría e Calidade
131
9
10
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
140
1
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
141
0
0
Educación Artística e a súa Didáctica
137
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
122
15
14
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
139
1
5
Educación Matemática II
136
30
19
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
0
7
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
140
14
16

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
17
20
Didáctica das Ciencias Sociais II
116
2
4
Didáctica da Expresión Musical
119
2
6
Educación Matemática III
120
31
12
Xogos Motores
49
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
59
1
1
Dificultades de Aprendizaxe
73
0
3
Trastornos da Lingua oral e Escrita
70
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
3
Resolución de Problemas en Matemática
23
0
4
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
121
8
8
Didáctica da Lingua Estranxeira
112
4
7
Prácticum I
114
2
0

4º Curso

Prácticum II
119
0
0
Educación Física para o Lecer
56
0
2
Iniciación Deportiva
38
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
79
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
63
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
64
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
27
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
32
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
42
0
3
Relixión, Cultura e Valores
67
0
1
Traballo Fin de Grao
108
0
53

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“Un paseo actual pola nosa historia”: unha proposta didáctica interxeracional para 5º de Educación Primaria

A convivencia en educación primaria. Un estudo de caso

A Coruña: Historia e Patrimonio

A diversidade familiar no ámbito educativo da Educación Primaria: o tratamento das familias homoparentais

A dotación instrumental e o seu uso nas aulas de Educación Musical en Educación Primaria.

A educación en Galiza baixo o réxime franquista (1950-1970)

A educación física a través do xogo

A Educación Matemática Realista e os problemas verbais aritméticos en Educación Primaria

A formación en valores en educación Primaria: Do plantexamento curricular ao tratamento académico. Aproximación a un caso

A importancia dunha boa alimentación en Educación Primaria

A influencia da expresión corporal no trastorno da linguaxe

A influenza dos enfoques metodolóxicos no proceso de ensino-aprendizaxe en Educación Primaria.

A lingua e a cultura galega nos xogos tradicionais de Cariño

A literatura de tradición oral na Galiza: Do pobo á aula de Educación Primaria.

A morte na literatura infantil e xuvenil: unha proposta dialóxica para Educación Primaria

A música como factor de cambio: unha proposta intercultural para as aulas de Educación Primaria.

A música e a motricidade dende un aprendizaxe interdisciplinar.

A orientación STEAM en Educación Primaria. Unha revisión de propostas.

A realidade aumentada no estudo dos seres vivos en sexto de primaria

A realidade virtual en Educación Primaria: unha Proposta Didáctica

A relación entre o mindfulness e o afrontamento do estrés.

A satisfacción do alumnado de Educación Primaria coa materia de Educación Física

A situación actual do Galego no Ensino de Educación Primaria

A vida en 25 minutos: non miramos o ceo á hora do recreo.

Afrontamento do estrés e a autocompasión no alumnado de Educación Primaria

Alimentación e Actividade Física

Análise das emocións e a motivación nunha aula de primaria

Análise de materiais curriculares: Libro do alumno U1 EMAT 2. 'as novas mates'

Análise de programas educativos promotores de hábitos saudables e sostibles: escolas que educan no presente para o futuro.

Análise do autoconcepto e das relacións sociais nun centro de Educación Primaria

Aplicación dunha xerarquía de incitacións para ensinar a un neno con Trastorno Específico da Linguaxe a pedir axuda no contexto escolar

Aprendendo a través da arte contemporánea

Aprender matemáticas dende unha cooperativa escolar

Aprendizaxe-Servizo: cidadanía crítica e compromiso social dende a Educación Primaria

As Misións Pedagóxicas e a Educación Literaria

As Redes Sociais e as TIC como recursos didácticos para a Ensinanza-Aprendizaxe das CCSS na Educación Primaria

Ata que punto o futuro profesorado de Educación Primaria ten en conta a competencia intercultural a través das súas unidades didácticas

Atención á diversidade en Educación Primaria. Un estudo de caso.

Atención á diversidade na aula: un estudo de caso.

Autoestima, autoeficacia e ansiedade ante os exames en Educación Primaria.

Calidade de Vida Escolar no alumnado de Educación Primaria

Diversidade cultural e ensino da historia na aula

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. (N.E.A.E.)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emocións e actitudes dos mestres en formación cara as Ciencias Naturais

Enfoque multidisciplinar en la enseñanza-aprendizaje de la Estadística: Salud y Movimiento

Ensino plurilingüe en Educación Primaria: estudo sobre as opinións do futuro profesorado

Estereotipos e roles sexistas nos contos infantís.

Estudo comparativo sobre o desenvolvemento motor en poboación polaca.

Estudo das ideas sobre pegada ecolóxica e crise medioambiental nun grupo de alumnado de 6º de Primaria

Estudo de caso dunha alumna con Síndrome de West nun centro educativo ordinario

Estudo de caso sobre metodoloxías e materiais empregados na intervención do TEA nun centro de Educación Especial

Estudo sobre o perfil competencial do mestre en Educación Primaria: Grao de adquisición e relevancia.

Filosofía para nenos: os dereitos da infancia a través do arte.

Hábitos Saudables

Hábitos Saudables

Inclusión do alumnado con TDA-H en Educación Primaria en Galicia. Estudo de casos

Inclusión en persoas con síndrome de Down: historia de vida.

Indagando con animais vivos na aula

Intelixencias Múltiples na aula.

Investigación cualitativa sobre a posta en práctica dunha unidade didáctica sobre Enrique Labarta Pose

Mestras republicanas e de posguerra.

Meu patio escolar. Proposta de mellora dando voz ao alumnado.

Mindfulness e autoeficacia: existe unha relación positiva no alumnado de Educación Primaria?

Nivel de actividade física habitual en estudantes de 6 a 12 anos dun centro de Educación Primaria e infantil da Provincia de A Coruña

O Acoso Escolar: proposta de prevención a través da Educación Emocional

O clima e a paisaxe. Unha proposta didáctica.

O desenvolvemento da creatividade mediante a composición musical a través das TIC.

O ensino da historia das mulleres en Educación Primaria

O Escape Room, unha nova metodoloxía na aula de inglés

O estudo dos contos de tradición oral e a súa importancia nas aulas de Educación Primaria: unha proposta de ApS.

O estudo dos seres vivos no seu medio: análise dunha proposta de ensinanza e aprendizaxe

O interculturalismo no cine infantil: Unha análise a través das películas de Walt Disney Animation Studios

O Método de Proxectos en Educación Primaria: Un Estudo de Caso

O noso coñecemento sobre nutrición na Educación Primaria

O patio escolar: un mar de oportunidades máis alá da aula

O Periodo de Transición da Educación Infantil á Educación Primaria

O traballo da educación emocional a través da educación plástica

O uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula de Educación Primaria.

O valor da igualdade na Educación Primaria.

O xogo libre como ferramenta de aprendizaxe en Primaria.

Observación, análise e proposta de transformación dun patio nun colexio da Costa da Morte

Os estereotipos de xénero que ten o alumnado de Educación Primaria sobre as profesións.

Patrimonio castrexo e didáctica das Ciencias Sociais

Percepción da avaliación educativa nun centro escolar

Percepción da violencia escolar por parte do profesorado de Educación Primaria en Galicia

Percepción do alumnado sobre a educación física, o docente e as actividades deportivas extracurriculares

Podemos actuar contra o cambio climático: unha proposta didáctica para Educación Primaria

Prevención e concienciación sobre a saúde mental nas aulas de Educación Primaria.

Principais métodos activos de Educación Musical nos centros de Educación Primaria

PRODITIM: Unha aproximación práctica ás Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Proposta didáctica para a Educación Primaria sobre o problema ambiental causado polos residuos plásticos.

Proposta didáctica para aplicar en Educación Primaria sobre o medio rural galego.

Proposta didáctica para traballar a interculturalidade nunha aula de educación primaria

Proposta didáctica para traballar arte nas aulas de primaria

Proposta para promover a cultura medioambiental nas aulas de Primaria

Propostas de integración para o síndrome de Asperger na aula

Proxecto de análise do desenvolvemento do debuxo infantil para 1º e 6º de primaria.

Proxecto de traballo sobre a danza para educación primaria.

Reflexión sobre o humor e o seu papel na Educación Primaria

Resposta á necesidade dunha Educación Emocional: Deseño dun programa de intervención destinado ao alumnado de Educación Primaria.

Roteiro histórico para Educación Primaria no Concello de Cambre

Ser, estar e semellar: unha análise teórica sobre o pasado, presente e futuro da Filosofía para Crianzas.

Traballo das Matemáticas mediante proxectos interdisciplinares na Educación Primaria

Un proxecto sobre o amor a través da Literatura Infantil e Xuvenil. Proposta para Educación Primaria.

Un proxeto educativo interdisciplinar a través das AFMN.

Unha análise dos estereotipos de xénero na Educación Primaria. A importancia do feminismo e da coeducación na actualidade

Unha proposta educativa baixo o aprendizaxe AICLE. O modelo sol, terra e lua.

Unha selección de álbums para a educación literaria, artística e en valores

Unidade didáctica para 4° de Educación Primaria con recursos TIC: igualdade de xénero no patrimonio cultural de Galicia

Valores, realidade educativa e aprendizaxe en servicio. Unha aposta de futuro en Educación Primaria.

Videoarte na Educación Primaria: unha proposta didáctica

Xogos para traballar a visualización espacial nun aula de educación primaria

A potenciación das capacidades cognitivas nas aulas de Educación Primaria

A prevalencia das Intelixencias Múltiples en Educación Primaria. Estudo dun caso e propostas de mellora.

A biblioteca escolar como elemento dinamizador no fomento da lectura en galego

A calculadora en Educación Primaria: unha ferramenta valiosa.

A Educación Artística como canle para traballar a diversidade

A Filosofía para Nenas e Nenos: Unha aproximación teórica á proposta pedagóxica impulsada por Matthew Lipman.

A función de relación en Educación Primaria

A Igualdade de Oportunidades en Sexto de Educación Primaria. Proposta de Actuación. Análise dun Caso.

A importancia da Educación Emocional. A súa presenza nas aulas de Educación Primaria.

A inclusión educativa das persoas con diversidade funcional auditiva como motor de innovación. Un estudo de caso.

A influencia da metodoloxía da aula no desenvolvemento do autonconcepto e do estado emocional do alumnado: análise das diferenzas entre dous grupos clase

A interdisciplinariedade da Educación Musical e a Educación Física.

A materia e a enerxía nos libros de texto de Educación Primaria. Análise da competencia científica.

A maxia do caleidoscopio: a interculturalidade na Educación en Valores a través dunha unidade didáctica para alumnado de sexto de Educación Primaria

A mediación familiar dende a escola: Deseño dun servizo de axuda ao alumnado ante o conflito

A posibilidade de crear contos a través do traballo colaborativo e as TIC

A presenza e a importancia da danza na Educación Primaria

A probabilidade na Educación Primaria

A relación do profesorado tutor cás familias. Percepción dos axentes implicados.

A tarefa de aprendizaxe integrada: unha proposta de matemáticas para todo o alumnado.

A webquest na materia de Ciencias Sociais. Un instrumento de análise e unha proposta para 5ºEP: 'A sociedade española no Século de Ouro'

Alén das verbas (pouco) inocentes. Análise crítica da selección literaria dos manuais de Educación Primaria en clave de xénero

Análise das actividades sobre os seres vivos incluídas nos diferentes recursos que ofrece Internet

Análise de Metodoloxías Innovadoras

Análise do acoso escolar e do autoconcepto nunha aula de primaria

Análise dos métodos empregados na ensinanza do inglés en Educación Primaria

Análise sobre a desmotivación do alumnado nun aula de Educación Primaria

Análisis das ideas do alumnado de educación primaria sobre a materia e os materiais

Animación á lectura en Educación Primaria: reflexión teórica e proposta de actividades.

Aprender a coidarse desde a realidade

Aprendizaxe integrado da Lingua Inglesa e Educación Física: método TPR

As actividades físicas no medio natural, unha proposta interdisciplinar ao alcance de todos

As figuras xeométricas e o entorno: Unha proposta didáctica para o segundo curso de Educación Primaria.

As Intelixencias Múltiples na Educación Primaria. Proposta Educativa.

As regretas Cuisenaire para favorecer a adición e subtracción en Educación Primaria

Avaliación da comprensión lectora do alumnado en Educación Primaria

Betanzos nas aulas

'Bruxas Literarias: unha animación á lectura na aula de Educación Primaria.'

Cancións e outros poemas: educación literaria a través das cancións

Coeducación en Educación Primaria: Unha proposta para o cambio educativo e a igualdade.

Construír e aprender coa arte

Convivir xuntos: proposta de mellora da convivencia no aula

Deseño dunha proposta baseada en Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Deseño e avaliación dunha proposta para 4º de Educación Primaria. “Auga, o motor que nos dá vida”

Dificultades no ensino e aprendizaxe da lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria

Discapacidade e inclusión educativa: Unha proposta para favorecer a inclusión nas aulas do alumnado con Síndrome de Down

Disolvendo horizontes: a Filosofía para crianzas como ferramenta de transformación social. Unha proposta educativa para o contexto de Texiguat (Honduras).

Educación Emocional a través da Música en Educación Primaria

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenas e nenos con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E.)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Escolas e mestres durante o franquismo (1936-1975)

Estereotipos de xénero no alumnado de terceiro de Educación Primaria

Estudo das propostas educativas do Museo do Pobo Galego

Estudo do desenvolmento motor en alumnado de 5º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo e análise da práctica de exercicio físico e a súa influencia no rendemento académico nunha mostra de alumnado de Educación Primaria

Implantación da aprendizaxe cooperativa nas aulas de Educacion Primaria

Inclusión educativa nas persoas xordas. Un estudo etnográfico

Incorporar a Historia das Mulleres en Educación Primaria

Influencia do ambiente socio-familiar, sociocultural e socioeconómico no aprendizaxe da lectoescritura.

Mantendo a lingua e a cultura a través dos xogos populares

Matemáticas e emocións: manual para o mozo detective.

Mellorando a comprensión lectora

Mitos e verdades sobre a diversidade funcional. Que sabe e que descoñece o alumnado de Educación Primaria.

Necesidades formativas do profesorado de primaria en linguas estranxeiras

O acoso escolar en Educación Primaria. Diagnóstico da situación en dous centros da provincia da Coruña.

O escape room como recurso educativo de animación á lectura

O fútbol sala: pensamento e grao de coñecemento do alumnado de Educación Primaria, profesorado de Educación Física e adestradores.

O Match de Improvisación como proposta interdisciplinar para o traballo de Expresión Corporal en 6º de Educación Primaria

O Match de Improvisación como proposta interdisciplinar para o traballo de Expresión Corporal en 6º de Educación Primaria

O método ABN: unha alternativa diferente para o ensino-aprendizaxe do número en Educación Primaria.

O museo como ferramenta de ensino.

O patio do recreo. Un espazo para a convivencia e a igualdade de xénero. O caso do CEIP Plurilingüe Labaca: actuacións e propostas para o cambio

O perigo dos plásticos: unha proposta didáctica para a Educación Primaria

O profesorado respecto as TIC na Educación Musical en Educación Primaria.

O rol das personaxes femininas nas primeiras obras da literatura infantil e xuvenil galegas

O señor Bo Refuxio: proposta didáctica para Educación Primaria.

O son da educación

O uso das metodoloxías activas en Educación Primaria: un enfoque didáctico interdisciplinar

Os mitos científicos na infancia.

Os seres vivos nos libros de texto de Educación Primaria.

Os xogos para potenciar a lingua inglesa nunha escola innovadora

Patrimonio e Historia: A Torre de Hércules

Patrimonio material e historia local desde a didáctica das ciencias sociais: A Coruña.

Percepción da comunidade educativa sobre a atención á diversidade na aula ordinaria.

Percepcións dos membros da comunidade educativa sobre o acoso escolar ou bullying

Ponte no seu lugar. Un novo enfoque da Educación Artística na aula.

Prevención de Dificultades da Linguaxe

Programa Mindfulness como prevención de factores estresantes do Burnout no profesorado de EP

Proposta de mellora dunha unidade didáctica sobre a alimentación saudable en Educación Primaria

Proposta didáctica orientada a 4º curso de Educación Primaria basada na actividade física no medio natural mediante tarefas integradas.

Proposta didáctica para o ensino da xeometría a través da aplicación de diferentes recursos didácticos

Que sabe o alumnado de quinto de primaria de Rianxo sobre o mar e as súas actividades?

Re-habitar a escola: a transformación dos espazos escolares dende a educación para a participación.

Síndrome de Asperger. Estratexias para adaptar o currículo nun caso de Educación Primaria.

TEA: organización da actividade educativa nun centro específico

Tecnoloxías da Información e da Comunicación ligadas ó alumnado con Síndrome de West

Tipos de motivación en relación coa ansiedade ante os exames do alumnado de primaria

Unha proposta de aprendizaxe-servizo: a visibilidade das enfermedades inflamatorias intestinais a través da Educación Física e as Ciencias da Natureza.

Unha proposta didáctica interdisciplinaria e globalizadora: a dimensión física no currículum e a pedagoxía de Célestin Freinet.

Unha proposta na nosa contorna cara unha verdadeira Eco-Escola

Unha visión das TIC en matemáticas: unha primeira análise de recursos na rede.

Unidade didáctica adaptada para a participación na aula dun neno con TEA

Uso de APPs a través de tablets en aulas de Educación Primaria

Utilización das tecnoloxías emerxentes no ámbito educativo: realidade aumentada.

Videoxogos e Educación: Unha unión simbiótica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 120