Grao en Educación Social

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente/a
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Pérez Eiris, María del Carmen
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador/a de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador/a de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador/a de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador/a de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador/a de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador/a de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador/a de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinador/a de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinador/a de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinador/a de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Romero, María Mar
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Da Aira, Brais
Vogal Estudante
Fidalgo Joga, Raquel
Vogal Estudante
Saavedra Fernández, Raquel
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador/a de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 357
Homes 2020/2021 58
Mulleres 2020/2021 299
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 19.170
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 18.270
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 516
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 384
% créditos repetidos 2020/2021 4,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.165
Homes 2020/2021 483
Mulleres 2020/2021 1.682
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 116.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.828
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.482
% créditos repetidos 2020/2021 4,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 368
Homes 2019/2020 53
Mulleres 2019/2020 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.930
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 18.470
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 588
% créditos repetidos 2019/2020 7,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,15
Taxa de evaluación 2019/2020 95,6
Taxa de éxito 2019/2020 97,73
Taxa de rendemento 2019/2020 93,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 93,87
Taxa de graduación 2015/2016 69,9
Taxa de abandono 2017/2018 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 373
Homes 2018/2019 50
Mulleres 2018/2019 323
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 19.480
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 744
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 648
% créditos repetidos 2018/2019 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,95
Taxa de evaluación 2018/2019 94,11
Taxa de éxito 2018/2019 94,74
Taxa de rendemento 2018/2019 89,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,41
Taxa de graduación 2014/2015 59,34
Taxa de abandono 2016/2017 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
90
0
5
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
99
4
4
Psicoloxía do Desenvolvemento
72
26
10
Psicoloxía Social
88
0
3
Socioloxía
88
8
3
Pedagoxía Social
87
3
5
Xénero, Igualdade e Educación
88
3
3
Educación Permanente
91
1
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
86
0
4
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
87
4
3

2º Curso

Historia da Educación
72
0
1
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
71
1
1
Educación Multicultural
76
3
2
Servizos Sociais e Benestar Social
74
0
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
82
4
1
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
72
2
4
Animación e Xestión Sociocultural
99
0
3
Educación de Persoas Adultas e Maiores
74
0
2
Métodos de Investigación
92
1
11
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
74
0
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
77
2
3
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
77
1
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
78
0
5
Psicoxerontoloxía
78
0
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
82
3
2
Técnicas de Recollida e Análise da Información
80
4
4
Prácticum I
62
0
0
Socioloxía da Educación
31
1
1
Antropoloxía da Educación
31
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
29
0
3
Orientación e Políticas de Emprego
41
0
1

4º Curso

Prácticum II
75
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
58
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
59
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
23
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
41
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
33
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
39
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
8
0
3
Traballo Fin de Grao
77
0
39

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
83
5
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
82
16
7
Psicoloxía do Desenvolvemento
80
14
12
Psicoloxía Social
84
2
4
Socioloxía
74
10
8
Pedagoxía Social
74
8
6
Xénero, Igualdade e Educación
87
1
16
Educación Permanente
78
6
9
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
76
1
9
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
81
3
5

2º Curso

Historia da Educación
78
0
5
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
80
1
0
Educación Multicultural
81
7
5
Servizos Sociais e Benestar Social
77
1
3
Intervención en Contextos Familiares de Risco
72
12
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
89
4
7
Animación e Xestión Sociocultural
54
28
5
Educación de Persoas Adultas e Maiores
75
0
4
Métodos de Investigación
68
18
16
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
1
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
74
4
2
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
76
2
1
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
71
0
4
Psicoxerontoloxía
74
2
1
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
82
10
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
68
11
6
Prácticum I
63
0
0
Socioloxía da Educación
44
0
1
Antropoloxía da Educación
25
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
22
0
0
Orientación e Políticas de Emprego
36
1
0

4º Curso

Prácticum II
88
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
60
2
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
59
2
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
41
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
58
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
81
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
17
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
25
0
2
Traballo Fin de Grao
73
0
46

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
88
4
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
73
19
13
Psicoloxía do Desenvolvemento
91
21
9
Psicoloxía Social
84
6
5
Socioloxía
85
13
9
Pedagoxía Social
89
2
6
Xénero, Igualdade e Educación
81
5
26
Educación Permanente
85
10
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
90
0
5
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
2
9

2º Curso

Historia da Educación
69
6
6
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
79
0
2
Educación Multicultural
74
11
7
Servizos Sociais e Benestar Social
75
0
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
84
6
5
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
76
12
16
Animación e Xestión Sociocultural
73
8
10
Educación de Persoas Adultas e Maiores
77
0
1
Métodos de Investigación
101
11
20
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
86
3
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
95
3
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
89
0
4
Psicoxerontoloxía
88
0
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
73
16
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
89
4
10
Prácticum I
76
1
0
Socioloxía da Educación
44
0
3
Antropoloxía da Educación
29
0
4
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
57
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
31
0
1

4º Curso

Prácticum II
64
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
36
1
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
56
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
34
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
46
1
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
36
0
2
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
6
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
26
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
33

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“A LETRA CON MÚSICA ENTRA”. A pedagoxía freireana no proxecto Solidariedade Humana

“Mocidade Activa” Un programa de ocio alternativo no Fórum Metropolitano.

A acción cultural no concello de Boqueixón. Unha mirada dende a educación social.

A arte como promotora da resiliencia comunitaria. Un proxecto destinado ao colectivo de senfogarismo.

A avoidade

A diversidade cultural na escolarización en Galiza: unha mirada crítica dende a Educación Social.

A educación emocional como recurso para mellorar a calidade de vida dos coidadores informais das persoas con Alzheimer: unha proposta socioeducativa

A figura do educador social no ámbito escolar

A importancia da educación afectiva-sexual nas persoas con diversidade funcional: un proxecto coeducativo.

A influencia da familia no desenvolvemento das persoas con discapacidade intelectual

A innovación educativa como estímulo para a incorporación feminina ao sistema educativo español. O caso da Institución Libre de Enseñanza

A vellez dende a perspectiva da Educación Primaria. Mitos e estereotipos no material curricular.

A vulnerabilidade nas aulas de Primaria ante as TIC: o ciberacoso

A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social

Adicción ao alcol con enfoque de xénero: un estudo na cidade da Coruña

Amor romántico en prisión. Unha investigación sobre os programas nacionais para paliar as violencias machistas no contexto penitenciario

Análise con perspectiva de xénero sobre a influencia da rede social Instagram nos e nas adolescentes

As cunchas de mexillón como residuo: unha mirada dende o eido da Educación Ambiental

As entidades de iniciativa social como motor económico, social y laboral. Estudo descritivo do tecido asociativo no municipio de Culleredo

As TICS: unha ferramenta para combater o sentimento de soledad nas persoas maiores

Asociacionismo e participación: o caso de A.C. Adro (Baio - A Coruña)

Calidade de vida, adolescencia e vulnerabilidade: un estudo teórico dende a Educación Social

Coeducación e Educación Social: Proposta do Plan de Coeducación para centros educativos de secundaria (Culleredo)

Cohousing: estratexia para fomentar o envellecemento activo en Galicia. Planificando unha proposta sociocomunitaria de cohousing no concello de Laxe.

Comunizarte: O xénero mediante o Teatro do Oprimido no rural hondureño

CONSEGUINDO CHAVES PARA ABRIR ESPOSAS: unha proposta didáctica para a reinserción laboral de mulleres reclusas

Curso de alfabetización para persoas inmigrantes

Educación ambiental na educación primaria do rural: presenza e reivindicación.

Educando para a liberdade e responsabilidade. Programa de Filosofía para menores en conflito social

Envellecemento en Galicia: análise dos servizos e recursos institucionais

Escritura terapéutica en adolescentes tutelados.

Estereótipos das persoas maiores no cine.

Estereotipos e mitos sobre a vellez dende o estudantado da Educación Social

Estudo correlacional sobre as variables cognitivas e atitudinais que predicen a violencia no seo da parella

Fracaso escolar: papel dos/as educadores/as sociais nas institucións educativas.

Guía breve de atención á separación familiar en casos de tutela en acollementos familiares

Maltrato ás persoas maiores no ámbito familiar

Menores e Violencia de Xénero. Educando cara a igualdade.

''Muller e drogas: un enfoque preciso''

MULLERES DIANTE E DETRÁS DAS CÁMARAS: Un proxecto socioeducativo para Educación Primaria dende a perspectiva dunha Educadora Social

Música e desigualdades de xénero. Unha proposta socioeducativa nos institutos de secundaria dende a Educación Social. 'Desafinando o patriarcado'

O "xene vermello": ciencia ao servizo dunha ideoloxía.

O bullying, revisión bibliográfica e análise do papel da Educación Social

O can como ferramenta educative en persoas con trastorno do espectro autista

O dereito á educación e o fracaso na escola das infancias en desprotección: Un proxecto de animación á lectura

O estrés na poboación de FP e a súa relación coas variables de autoeficacia, auto-compaixón e estratexias de afrontamento

O Fracaso Escolar na Etnia Xitana: 'Proxecto Sumando Ferramentas e Oportunidades'

O propósito da vida e engagement en estudiantes universitarios de Educación Social

O Síndrome Alcohólico Fetal: consecuencias e intervención dende a Educación Social

Orientación sociolaboral: plan de apoderamento e estimulación para o emprego de persoas con diversidade funcional de Ribadumia

Os medios de comunicación na conceptualización do racismo: Proxecto Socioeducativo: “TODES SOMOS NOS” para Institutos de Secundaria

Participación real das mulleres xitanas no seu proxecto de vida. Claves metodolóxicas para logralo.

Pon(te) en valor. Proxecto de Aprendizaxe-Servizo con menores en desprotección no rural.

Porno: A nova educación sexual dos adolescentes

Pornografía, Triada Oscura da Personalidade e Desconexión Moral: a sua influencia nas transgresións morais nas relación interpersoais

Posibilidades da educación do ocio en prisión. Análise dunha experiencia no Centro Penal de Monterroso.

Profundando no Sistema de Protección Infantil: O acollemento residencial

Programa de intervención para agresores: proposta de cambio dende unha perspectiva de xénero

Programa de prevención do fracaso escolar e o absentismo en centros de menores.

Promoción da nonviolencia de xénero nun Centro de Inserción Social (CIS)

Propostas de accións de mellora dos plans de igualdade de empresas e institucións públicas e privadas a través das opinións das técnicas de igualdade.

Proxecto de implementación do emprego das TIC como ferramenta pedagóxica ante o consumo de drogas.

Proxecto socioeducativo de Orientación Laboral: Trans-fórmate.

Proxecto socioeducativo dirixido ao alumnado de Educación Primaria de Galicia: ESTADA

Proxecto socio-educativo para menores vítimas de trata: “Descubrindo novos sendeiros dende o feminismo”

Rebelámonos Contra a Violencia de Xénero. Proposta para a Prevención nun Grupo de Adolescentes

Saúde mental e prisión: análise de programas e experiencias desde unha mirada socioeducativa.

Senfogarismo: estigma e autoestigma. Voces sentenciadas pola aporofobia.

'Sexualidade en persoas con diversidade funcional intelectual: Proposta de intervención destinada a proxenitores'

Teatro do Oprimido con personas sen fogar. Unha loita contra o estigma.

Técnicas teatrais coma ferramenta socioeducativa para o envellecemento activo no adulto maior

Unha aproximación á influencia do pensamento pedagóxico marxista na conformación do sistema educativo do Estado español

Unha viaxe cultural: Proposta Socioeducativa para prever condutas negativas cara o colectivo migrante.

Uso dos videoxogos no desenvolvemento das persoas con diversidade funcional, aplicacións, accesibilidade e representación.

Usos problemáticos das TIC, riscos e relacións existentes coa desconexión moral en estudantes adolescentes da cidade da Coruña

Videoxogos, xogos de azar e de apostas en menores. Programa de prevención e de intervención familiar: “Xogándonos o tempo”.

Violencia escolar por diversidade sexo-xenérica: Unha análise educativa

"Abuelidade": O novo 'traballo' da sociedade actual?

"Transformando miradas". Boas prácticas para o profesorado na atención ó alumnado trans.

“As mulleres no relato histórico. Análisis da presenza ou ausencia das mulleres na iconografía dos libros de texto de historia da E.S.O”

“CON SENTIDIÑO”: Unha proposta educativa de prevención universal de tabaco e alcol

A deconstrucción do home hexemónico para a construcción dunha equidade de xénero: análise de programas e perspectivas.

A diversidade afectivo-sexual en persoas con diversidade funcional intelectual: presenza e relevancia na literatura científica actual.

A dobre condena das mulleres presas

A figura da educadora social nos centros educativos: unha proposta cara ós menores con trastorno do espectro autista

A figura dos e das menores en centros de reeducación galegos; perfil mediático, mitos e realidades.

A integración do enfoque de xénero na Orientación Profesionl. Analise de programas.

A pornografía como método de aprendizaxe: ausencia de educación afectivo-sexual no segundo ciclo da ESO

A práctica sexual nas persoas maiores

A procura de emprego das persoas inmigrantes: realidade, retos e estratexias

A promoción da resiliencia nos centros de protección de menores.

A prostitución a pé de rúa en España: aproximación a unha realidade actual non sempre visibilizada.

A representación das persoas migrantes nos medios de comunicación

A transición á vida adulta de menores en situación de desprotección

Accións de Mellora da Corresponsabilidade: III Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Neda (2011-2013)

Adolescencias Trans: Coñecementos para mellorar a súa formulación dende a perspectiva da Educación Social

APRENDENDO A PENSAR. Proxecto socioeducativo con adolescencia en desprotección e conflito social.

Aprendendo a ser, pensar e sentir: proxecto socioeducativo con infancia en situación de desprotección

As emocións nas persoas da terceira idade

Ciberfeminismo. Ciberactivismo a través da experiencia dunha educadora social.

Ciberfeminismo: análise de experiencias específicas en Instagram dende unha perspectiva social.

Cine e Discapacidade: A Síndrome de Down

Concepcións e usos das redes sociais. Unha análise desde unha perspectiva interxeracional

Democracia directa nos gobernos locais: Unha análise de estratexias socioeducativas nas cidades de Madrid e A Coruña

Desenvolvemento local e Educación Social: Posta en valor do produto autóctono. O caso de Pontedeume.

Diversidade funcional e inserción laboral

Diversidade Funcional e Participación Cidadá: Análise de Proxectos en Gobernos Locais

Diversidade funcional: a evolución da imaxe cinematográfica da discapacidade en películas de animación de Disney.

Drogodependencia e perspectiva de xénero: a muller na Comunidade Terapéutica

Educación Ambiental: Granxa escola para persoas con discapacidade intelectual.

Educación Ambiental: hortos urbanos e cooperativas de consumo.

Educación para os novos tempos. O uso seguro e responsable das TIC

Efectos emocionais, cognitivos e condutuais dos contidos sexuais en Internet

Familia Vázquez TV: Un proxecto de sensibilización social

Filosofía para nenas e nenos aplicada a persoas con (dis)capacidade: Escola de Pensamento Libre

Filosofía para nenas e nenos: aprender a pensar

Fomentando o avellentamento activo a través dos Programas Interxeracionais. Unha análise comparativa de experiencias interxeracionais en España e Chile.

Influencia da industria do sexo na construcción de feminidades e masculinidades

Influencia do consumo de contidos sexuais e a desconexión moral sobre a violencia sexual

Inmigrantes unha segunda oportunidade para o rural: “Proxecto CooperaMigra”

Instagram. Análise da comunicación, privacidade e uso excesivo nos adolescentes.

Intervención socioeducativa con persoas con síndrome de Down: A educación emocional

Intervención Socioeducativa en Saúde mental. Proxecto “DÁLLE VI(d)A LIBRE AO TEU TEMPO LIBRE”

Lecer e Cultura Urbana Hiphop: Chalana Royal Club vs Nocturnia

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa orientada a persoas con síndrome de Asperger

O amor non é a ostia. Unha proposta didáctica para a prevención da violencia machista.

O ciberfeminismo levado ós podcasts como ferramenta na Educación Social.

O deporte como instrumento de socialización e inclusión social.

O fracaso escolar. Un proxecto para o cambio de primaria a secundaria

O lupus: Unha mirada dende a Educación Social

O papel do educador ou a educadora social como dinamizador/a da mediación en centros de educación secundaria

O uso dos videoxogos en distintas etapas do desenvolvemento: un estudo de casos

Ocio Alternativo na xuventude: un estudo do Proxecto das Naves do Metrosidero na Coruña

Ocio digno e de calidade para todas/os. Proxecto de guía socioeducativa en comunidades terapéuticas.

Ocio Educativo: perspectiva e prospectiva desde a Educación Social. Luditarde, análise dunha experiencia.

Os portais de relacións na interacción social: un estudo de caso

Patriarcado, xénero e educación: rupturas e continuidades a través do cinema (1975-2015)

Percepción sobre o acoso escolar no alumnado de educación secundaria obrigatoria da provincia de A Coruña.

Presenza do machismo nas crianzas da primeira infancia: indagacións nun centro escolar urbano

Procesos de socialización e configuración da identidade xuvenil na rede social Instagram

Proxecto Socioeducativo: TDAH

Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais

Resiliencia dende o deporte e o humor: Comparativa de casos de Tim Guenard e Caso X

Saúde mental: proxecto especializado en intervención familiar

Senfogarismo: tratando as causas e efectos dende a Educación Social

Sensibilización social sobre as dificultades vitais das persoas con discapacidade auditiva

Sexualidade e Discapacidade

Sobrecarga e saúde percibidas en coidadores familiares de persoas maiores

Sobreinformación, desinformación e noticias falsas: unha proposta de educación mediática con persoas maiores.

Videoxogos: Historia, aprendizaxe e perspectiva de xénero

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 80