Grao en Educación Primaria

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, Maria Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Chao Fernández, Rocío
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Cuevas González, Lino Manuel
Vogal PDI
Soneira Calvo, Carlos
Vogal PDI
Rosa Napal, Francisco César
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Espido Bello, Xosefa Eva
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel
Vogal PDI
Bobadilla Pérez, María
Vogal PDI
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 578
Homes 2023/2024 164
Mulleres 2023/2024 414
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 33.170
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 30.790
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.487
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 889,5
% créditos repetidos 2023/2024 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.798
Homes 2023/2024 345
Mulleres 2023/2024 1.453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 103.000
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 97.220
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.162
% créditos repetidos 2023/2024 5,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,3

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 563
Homes 2022/2023 172
Mulleres 2022/2023 391
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 32.690
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 30.500
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 670,5
% créditos repetidos 2022/2023 6,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,06
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 95
Taxa de rendemento 2022/2023 91,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 94,67
Taxa de graduación 2018/2019 75,35
Taxa de abandono 2020/2021 0,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.049
Homes 2022/2023 453
Mulleres 2022/2023 1.596
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.300
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.932
% créditos repetidos 2022/2023 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,79
Taxa de evaluación 2022/2023 95,93
Taxa de éxito 2022/2023 96,14
Taxa de rendemento 2022/2023 92,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 556
Homes 2021/2022 172
Mulleres 2021/2022 384
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 31.890
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 30.250
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.091
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 547,5
% créditos repetidos 2021/2022 5,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,36
Taxa de evaluación 2021/2022 96,37
Taxa de éxito 2021/2022 95,27
Taxa de rendemento 2021/2022 91,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 93,72
Taxa de graduación 2017/2018 71,53
Taxa de abandono 2019/2020 3,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
116
8
1
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
118
5
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
100
18
2
Socioloxía da Educación
115
1
1
Lingua Galega e a súa Didáctica
130
3
8
Historia da Educación
115
20
10
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
127
5
5
Educación Matemática I
107
46
8
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
104
25
17
Lingua Castelá e a súa Didáctica
125
3
2

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
116
1
1
Orientación, Titoría e Calidade
111
2
3
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
126
0
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
1
6
Educación Artística e a súa Didáctica
124
0
3
Educación Inclusiva e Multicultural
111
10
11
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
120
0
2
Educación Matemática II
116
4
10
Didáctica das Ciencias Sociais I
116
1
6
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
119
13
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
121
36
15
Didáctica das Ciencias Sociais II
127
0
8
Didáctica da Expresión Musical
127
1
0
Educación Matemática III
134
29
9
Xogos Motores
58
1
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
62
0
0
Dificultades de Aprendizaxe
85
2
2
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
91
1
3
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
17
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
17
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
128
2
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
129
4
6
Prácticum I
129
0
1

4º Curso

Prácticum II
132
0
0
Educación Física para o Lecer
70
3
3
Iniciación Deportiva
43
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
84
0
3
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
78
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
80
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
20
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
31
0
0
Valores e Educación para a Igualdade
45
0
1
Relixión, Cultura e Valores
65
0
3
Traballo Fin de Grao
121
0
44

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
112
3
4
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
114
0
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
116
4
2
Socioloxía da Educación
110
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
115
2
7
Historia da Educación
91
23
6
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
109
12
5
Educación Matemática I
89
27
5
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
15
12
Lingua Castelá e a súa Didáctica
114
1
1

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
130
4
3
Orientación, Titoría e Calidade
120
5
1
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
127
0
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
129
2
3
Educación Artística e a súa Didáctica
129
0
1
Educación Inclusiva e Multicultural
117
15
5
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
131
0
1
Educación Matemática II
120
7
7
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
1
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
123
15
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
117
35
13
Didáctica das Ciencias Sociais II
131
1
7
Didáctica da Expresión Musical
132
0
1
Educación Matemática III
125
33
12
Xogos Motores
38
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
50
1
3
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
73
2
3
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
22
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
20
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
133
1
7
Didáctica da Lingua Estranxeira
132
5
6
Prácticum I
130
1
1

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
62
1
3
Iniciación Deportiva
44
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
88
0
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
77
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
73
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
29
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
27
0
2
Valores e Educación para a Igualdade
59
0
2
Relixión, Cultura e Valores
36
0
0
Traballo Fin de Grao
117
0
39

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
132
0
7
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
126
1
0
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
10
4
Socioloxía da Educación
125
0
1
Lingua Galega e a súa Didáctica
134
1
6
Historia da Educación
133
8
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
121
9
7
Educación Matemática I
134
1
10
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
18
13
Lingua Castelá e a súa Didáctica
129
0
3

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
9
4
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
3
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
143
0
2
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
131
2
5
Educación Artística e a súa Didáctica
133
0
2
Educación Inclusiva e Multicultural
123
13
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
138
1
3
Educación Matemática II
155
1
9
Didáctica das Ciencias Sociais I
135
0
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
135
14
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
124
23
17
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
2
4
Didáctica da Expresión Musical
127
0
5
Educación Matemática III
115
29
19
Xogos Motores
48
1
0
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
58
2
2
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
76
2
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
26
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
128
4
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
124
4
9
Prácticum I
129
1
1

4º Curso

Prácticum II
120
1
0
Educación Física para o Lecer
57
0
2
Iniciación Deportiva
45
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
69
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
52
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
53
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
40
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
38
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
69
0
3
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
131
0
38

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"RUMBO ÁS LENDAS": Unidade Didáctica sobre lendas e seres mitolóxicos galegos para 5º de Educación Primaria a través de metodoloxías innovadoras

“A atención dun alumno con Síndrome de Down: Un estudo de caso da colaboración dunha asociación e un centro”

“Coñecendo Galicia”: Proposta didáctica para a integración de alumnado inmigrante nunha aula de 6º de Educación Primaria

“Descubrindo o diñeiro e o espírito solidario no Nadal”

“Vivindo as aventuras de Alicia no País das Marabillas”: breakout educativo para o fomento do hábito lector

A aprendizaxe da xeografía como recurso de aula. Unha unidade didáctica para 4º curso de Educación Primaria.

A arte como ponte cara á creatividade: Proposta Didáctica para Educación Artística en Educación Primaria

A conciencia emocional nas aulas de Primaria: Unha proposta para o seu desenvolvemento

A diversidade cultural a través da Literatura Infantil e Xuvenil: unha unidade didáctica para as aulas de Educación Primaria

A Educación Física como xerador de valores.

A Educación Matemática Realista na etapa de Educación Primaria.

A ensinanza das Ciencias Sociais. Unha proposta didática para traballar a interculturalidade e diversidade dentro da aula.

A evolución da escola do rural a través do CEIP Monseivane de Vilalba

A evolución da escola rural de Galicia (1970-2024): a escolarización de Brantuas.

A Filosofía para Crianzas como chave para a interculturalidade: unha proposta didáctica para Educación Primaria.

A historia e a cultura do pobo xitano: unha necesaria proposta didáctica para a súa visibilidade nas aulas de Educación Primaria.

A identificación da importancia da creatividade nun centro de ensino primario

A importancia das TIC nos procesos de indagación, creación e divulgación de proxectos na Educación Primaria.

A influencia do autoconcepto no rendemento escolar e na relación entre iguais nunha aula de 1º de Educación Primaria

A Intelixencia Artificial no proceso formativo do alumnado do Grao en Educación Primaria.

A motivación do alumnado de Educación Primaria nas seccións bilingües: un estudo de caso

A pedagoxía dialóxica de Paulo Freire e a súa posta en práctica nas Comunidades de Aprendizaxe.

A relación entre a familia e a escola nun centro de educación primaria da provincia de A Coruña

A relación entre a música e as necesidades educativas especiais. Unha proposta didáctica para traballar o desenvolvemento das habililidades cognitivas de alumnado con TEA no ámbito educativo.

A xeometría e a arte

Aldea do antano. Vida en sociedade Unha proposta didáctica para traballar o patrimonio en Educación Primaria

Alimentación e hábitos saudables

Alumnado transexual no sistema educativo: propostas de mellora.

Análise da actividade física realizada por nenos e nenas de terceiro ciclo de Educación Primaria nun centro educativo urbano

Análise da formación docente en relación co alumnado con NEAE: percepción do profesorado en activo e en formación sobre o beneficio inclusivo da música

Análise do Proxecto Educativo Artístico LÓVA: A Ópera, un Vehículo de Aprendizaxe

Aprendizaxe activa en Ciencias Sociais. Proposta didáctica para coñecer o noso barrio.

Aprendizaxe-Servizo na biblioteca da aula do Hospital Materno Infantil da Coruña.

As 7 c´s como modelo de intervención para mellorar o patio escolar e o desenvolvemento físico e cognitivo do alumnado na súa interacción con este.

As hortas escolares a través das bibliotecas escolares: unha proposta didáctica a través de contos.

As influencias das contornas ao aire libre: unha proposta didáctica interdisciplinar de aprendizaxe experiencial.

As TIC aplicadas ás Ciencias Sociais: Deseño dunha unidade didáctica

Avaliación da compensión da linguaxe oral mediante o uso do eyetracker e a tablet como método de resposta non oral

Concienciando ao alumnado sobre a inclusión e a diversidade. Unha proposta didáctica basada nun álbum ilustrado.

Control parental do uso dos móbiles en alumnado de Primaria.

Da inseguridade á oratoria: abordando o medo a falar en público na Educación Primaria

Deseño dun recurso dixital interactivo baseado no Deseño Universal do Aprendizaxe (DUA)

Deseño e análise dunha intervención através de Xogos de Narrativa Corporal Creativa en 1º de Educación Primaria

Didáctica da morte na aula dende un punto de vista biolóxico

Difusión de contido íntimo no alumnado de 6 curso de Educación Primaria. Estudo dun caso na provincia de A Coruña

'Emoción e arte': proposta didáctica sobre as emocións a través da arte en 3º de primaria.

En galego, por que non?

Ensinanza dos fonemas vocálicos la lingua inglesa. Unha proposta didáctica para o 6º curso de Educación Primaria.

Estudo das características dun patio escolar a través das “7 Cs”. Un instrumento para valorar o potencial do espazo para favorecer o desenvolvemento do alumnado

Estudo de caso: Proposta de intervención dun alumno con trastorno de desenvolvemento da linguaxe

Estudo do hábito lector do alumnado do segundo ciclo de educación primaria do CPR Fogar de Santa Margarida

Estudo sobre a aplicación do razoamento matemático nas aulas

Evolución biolóxica en educación primaria: antes e despois dun xogo sobre seleción natural

Explorando a literatura na aula de lingua inglesa a través da gamificación: unha proposta de intervención para 6º curso de Educación Primaria

Explorando a Realidade Rural Galega: Unha Proposta Didáctica para a Educación Primaria

Explorando o entorno exterior a través da creación literaria: unha proposta didáctica para 4º curso de educación primaria.

Explorando Perspectivas: A Percepción da Inclusión do Alumnado TEA en Aulas Ordinarias dende a Visión do Profesorado de Educación Primaria, Universitarios e Futuros Docentes

Figura do/a coordinador/a de benestar e protección

Foguerias de aprendizaxe na aula de lingua estranxeira: unha proposta de intervención baseada na gamificación, literatura e cultura para o 4º curso de Educación Primaria

Fomento da oralidade da lingua galega a través da creación de programas de radio

Incidencia dos dispositivos móbiles en idades temperás

Influencia do afrontamento do estrés e a intelixencia emocional no Síndrome do Burnout en pais e nais de estudantes de Educación Primaria.

Influencia dos recursos psicolóxicos persoais (intelixencia emocional e autoeficacia docente) sobre o afrontamento do estrés en profesorado de Educación Primaria.

Intelixencia Emocional en Educación Primaria: Unha proposta interdisciplinar para o desenvolvemento das competencias emocionais a través do teatro

O acoso escolar na prensa dixital española: Estudo dun caso.

O autoconcepto e a súa relación co rendemento académico nun aula de 6º de Educación Primaria

O cine como recurso para traballar a diversidade nas aulas de Educación Primaria.

O conto como recurso didáctico para traballar a inclusión dos nenos/as con autismo na etapa de primaria.

O conto como recurso para visibilizar a discapacidade auditiva nunha aula de Educación Primaria.

O desenvolvemento de prácticas alternativas ás metodoloxías tradicionais. Revisión sistemática bibliográfica.

O ensino de problemas socioambientais nunha aula de terceiro de educación primaria: a contaminación ambiental

O impacto e repercusión da COVID-19 na Escola Primaria. Un estudo de caso nun C.P.I. rural galego.

O plurilingüismo a través da literatura e da gamificación na aula de lingua estranxeira: unha proposta de intervención para 5º curso de Educación Primaria

O valor do xogo no medio natural nos procesos de ensino-aprendizaxe.

O xogo ao aire libre como vehículo para coñecer a contorna a través dun proxecto transversal.

Os álbums ilustrados sen palabras en Educación Primaria.

Os estereotipos de xénero e a educación emocional a través dunha proposta interdisciplinar de Ciencias Naturais e Educación Física na natureza

Os mitos románticos: ideas do alumnado de 6º de Primaria sobre as relacións amorosas.

Os plásticos e nós. Unha proposta didáctica para 6º de Primaria dende unha perspectiva STEAM.

Os xogos tradicionais e alternativos na educación física. Deseño e aplicación de situacións de aprendizaxe en 6º de Educación Primaria.

Patios Inclusivos e Coeducación: unha proposta didáctica interdisciplinar

Perspectivas docentes sobre a aplicación do currículo de Educación Física na aula

Plan de Actividade Física e Hábitos Saudables en centros educativos de A Coruña: análise e aplicación práctica

Plurilingüismo en Educación Primaria: estudo sobre o seu grao de implementación en Galicia.

Por qué ás mulleres lles crece a barriga e aos homes non?: Unha proposta didáctica sobre a reprodución humana e iniciación á educación afectivo-sexual para educación primaria

Por que se extinguiron os dinosaurios? Aprendendo sobre a evolución en Educación Primaria.

Programa de Mellora da Comprensión Oral como estratexia de Inclusión do alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA) en Educación Primaria

Programación Didáctica de Educación Física para 5º E.P..

Programas Interxeracionais por medio do cine e a través dun podcast

Proposta didáctica de traballo por proxectos: as matemáticas e as ciencias en Educación Primaria.

Proposta didáctica en Educación Primaria para converter ás familias en mediadoras de literatura dos/as seus/súas fillos/as a través dos álbums ilustrados premiados na contorna da biblioteca escolar.

Proposta didáctica para a aprendizaxe e valoración do Entroido na cultura galega

Proposta didáctica para mellorar a prescrición duns deberes escolares de calidade baseados no método MITCA

Proposta didáctica para o ensino-aprendizaxe do patrimonio cultural empregando a contorna como recurso didáctico.

Proposta didáctica sobre a enerxía para 5º de Primaria

Proxecto sobre a morte a través da Literatura Infantil e Xuvenil en 3º de Educación Primaria.

Que sabe o alumnado de 6º de Educación Primaria sobre a materia e o seu comportamento ante a presión?

Recursos psicolóxicos persoais dos pais e nais dos estudantes de Educación Primaria en prevención do Burnout Parental

Rescatando as raíces: O canto e baile tradicional galego como ferramenta educativa en Educación Primaria

Resposta educativa nun estudo de caso

Rompendo estereotipos: estudo e proposta con enfoque de xénero a través da Expresión Corporal en Educación Física

Teatro como ferramenta educativa

Tratamento de valores na educación primaria: Un análise comparativo entre un contexto urbano e outro rural.

Un Enfoque Integrado para o Ensino en Educación Primaria: Redeseño da proposta baseada en “Once Damas Atrevidas”.

Unidade didáctica gamificada sobre a Prehistoria.

Unidade Didáctica para traballar a saúde postural desde as Ciencias Naturais

Viaxe a través dos animais vertebrados e invertebrados.

`Ferrol, o patrimonio dunha cidade marítima´ Proposta didáctica sobre o patrimonio de Ferrol e o seu aproveitamento didáctico na Educación Primaria

“A arte das emocións”: proposta didáctica sobre o traballo da educación emocional a través da arte en 4º primaria.

“A través do tempo: descubrimos e aprendemos”. Unha proposta didáctica interxeracional dirixida a 4º curso de Educación Primaria

“Aprendendo a coidar”. Unha proposta didáctica inspirada no Método Montessori para Educación Primaria.

“Aprender a cooperar a través do xogo e do movemento”: Unidade didáctica de Educación Física sobre o xogo cooperativo.

“As fracións en acción!”: unha Unidade Didáctica baseada na aprendizaxe cooperativa e na gamificación para o traballo dos números racionais.

A Aula Invertida como metodoloxía na Educación Primaria, unha unidade didáctica literaria.

A cidade da Coruña. Estudo do patrimonio en Educación Primaria.

A cultura canaria e as TIC´s na resolución dun problema social dende a materia de Coñecemento do medio Natural, Social e Cultural

A discapacidade visual nunha aula de Educación Primaria

A educación emocional nas aulas de Educación Primaria

A escola rural galega. O caso do concello de Vedra

A evolución da escola rural en Galicia e O Incio

A guerra a través dos medios de comunicación e a literatura: Un proxecto de Educación para a Cidadanía Global en 4º de educación primaria

A importancia do tratamento da autoestima nunha clase de Educación Primaria

A inclusión de material auténtico e realia na ensinanza da lingua estranxeira: unha proposta de intervención para o sexto curso de Educación Primaria.

A influencia da educación artística no desarrollo da intelixencia emocional dos nenos e das nenas

A influencia das escolas unitarias no desenvolvemento académico na Educación Primaria.

A literatura a través do cine

A materia en Educación Primaria

A mediación na aula de Lingua Estranxeira a través do desenvolvemento da Competencia Dixital

A música como ferramenta interdisciplinar nas aulas de Educación Primaria. Percepción do profesorado titor de A Coruña

A paisaxe como recurso didáctico para a educación patrimonial.

A Práctica Instrumental na aula de Educación Primaria. Estudo cualitativo sobre o enfoque pedagóxico do profesorado na localidade de Vilagarcía de Arousa

AICLE en Educación Primaria: Unha proposta para o desenvolvemento da competencia plurilingüe

Análise da cohesión na aula nun centro de Educación Primaria

Análise da educación emocional e regulación emocional no alumnado de primaria. Estudo de caso.

Análise da influencia da motivación no rendemento académico do alumnado de Educación Primaria a partir dun Estudo de Caso no CEIP de Curtis.

Análise do Proxecto Documental Integrado nun CEIP dende a participación do profesorado

Análise dos aspectos influentes no proceso de ensinanza aprendizaxe do alumnado de etnia xitana

Aprende xogando: o libro sensorial como recurso innovador en Educación Primaria

Aprendendo a amar a natureza: un aula ao aire libre nun contexto urbano

Aprendendo a escoitar: como desenvolver a escoita activa nunha aula de 6º curso de Primaria

Aprendizaxe-servizo a través do xogo dramático

As 7C’s como modelo de intervención para mellorar o patio escolar e o compromiso motor do alumnado durante o tempo do recreo

As Misións Pedagóxicas da II República na provincia da Coruña

As Misións Pedagóxicas da II República na provincia da Coruña

As Misións Pedagóxicas da II República na provincia da Coruña

As Misións Pedagóxicas da II República na provincia da Coruña

As novas tecnoloxías nas Ciencias Sociais. Unidade didáctica: roteiro Portas-Pontevedra

As voces silenciadas. Historia de vida dun neno con Síndrome de Asperger no contexto escolar

Autocoidado, enfrontamento do estrés e burnout no profesorado de Educación Primaria

Autoconceto físico e imaxe corporal en alumnado de 6º de Educación Primaria. Implicacións didáticas.

Como reacciona o noso corpo ás emocións? Unha proposta para Educación Primaria.

Conectando o pasado e o presente: o papel das TIC na ensinanza da historia.

Constelación literaria: unha oportunidade para traballar a educación literaria en 2º de Educación Primaria.

Coñecendo a María Pita a través das TIC: deseño dunha unidade didáctica.

Creatividade e reciclaxe da man.

Da teoría á práctica: Unha proposta didáctica experimental sobre a función de relación e os sentidos para Educación Primaria.

'De vampiros e transfusións': unha proposta didáctica para educación primaria sobre o sistema circulatorio e a compatibilidade de grupos sanguíneos

Descubrindo o mundo das plantas

Desenvolvemento da dimensión ecosocial nun curso de educación primaria. Aproximación a un caso.

Deseño dunha proposta de intervención para a área de matemáticas a través da aprendizaxe cooperativa no 3° curso de Educación Primaria.

Didáctica da lectoescritura na Educación Primaria para un alumno de orixe venezolano: proposta de mellora.

Educación en hábitos da saúde a través da ciencia cidadá.

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E.)

Elaboración e implementación dun programa de mellora para a comprensión oral en nenos TEA e outras necesidades específicas de apoio educativo

Enchufando a sustentabilidade

Ensinanza e aprendizaxe das linguas extranxeiras en Educación Primaria a través do xogo,

Estudo da estatística a través do deporte

Estudo sobre a Cultura Pop en Educación Primaria: Enquisa e Proposta de Intervención para o alumnado

Evolución da lingua galega. Proposta didáctica para a dinamización do galego nas escolas urbanas de Educación Primaria.

FUN-FIC: Unha proposta para abrir camiño á ficción dixital nun centro de primaria na Coruña.

Homo Diversus: Unha proposta de intervención literaria inclusiva

Impacto da adversidade temperá no desenvolvemento do alumnado de Educación Primaria dun centro educativo

Impórtalle a alguén a Xeoloxía? Estudo exploratorio da súa posible discriminación nas aulas de Educación Primaria.

Influencia da familia na actitude e motivación do alumnado na escola

Mellora da Comprensión oral e NEAE por TDAH: revisión bibliográfica de programas e elaboración dunha proposta

Motivación na aula de LE: Un estudo de caso en 6º curso de Educación Primaria

Mulleres importantes da Literatura Galega

Musicalizando contos

Nexos socio - culturais entre Cuba e Galiza

O acoso escolar na aula de Educación Primaria. Aproximación ao caso do CEIP Eusebio da Guarda

O Datchball como proposta de práctica deportiva na escola a través do Modelo de Educación Deportiva

O Deseño Universal para a Aprendizaxe: unha proposta didáctica a medida

O ensino dos cinco sentidos no primeiro ciclo de Educación Primaria

O léxico galego nas aulas:Proposta didáctica para terceiro de educación primaria.

O mar a través da arte

O medio ambiente dende a óptica da materia de Educación en Valores Cívicos e Éticos. Aproximación á súa realidade na Educación Primaria.

O patrimonio cultural na área de Ciencias Sociais de Educación Primaria

O sentimento de ansiedade nas aulas de matemáticas

O tratamento pedagóxico da morte mediante a literatura infantil e xuvenil: proposta didáctica para terceiro ciclo de educación primaria

O uso da L1 e LE en contextos plurilingües: unha investigación na aula AICLE de Educación Primaria

O uso da literatura de tradición oral galega en Educación Primaria

O valor do xogo e as TIC para fomentar a inclusión e a cooperación na aula. Unha unidade didáctica para 6º curso de Educación Primaria

O xogo e a sua importancia no aprendizaxe. Proposta interdisciplinar para 6º de primaria

'Os saberes baixo a alfombra'. Un proxecto de aprendizaxe de servizo dende a perspectiva de xénero en Educación Primaria.

Percepción das familias do alumnado do segundo ciclo de Educación Primaria acerca das oportunidades e perigos do uso de dispositivos móviles.

Percepción das familias sobre o uso dos dispositivos móbiles na infancia

Percepción do profesorado de Educación Primaria do proxecto LÓVA como desenvolvemento do alumnado

Pontedeume, unha vila histórica e unha oportunidade didáctica

Práctica deportiva e rendemento académico en escolares de educación primaria

Produción Cinematográfica. Inclusiva e Transversal

Promovendo a diversidade lingüística: Un proxecto documental integrado sobre a ecoloxía lingüística en educación primaria

Proposta de identificación de emocións no alumnado de primaria

Proposta de intervención basada na Disciplina Positiva

Proposta de intervención con alumnado disléxico partindo dunha ferramenta multimedia

Proposta de intervención da lectoescritura para un alumno con necesidades complexas de comunicación.

Proposta didáctica para 4º de Educación Primaria: “Mulleres Pioneiras e Literatura Infantil”

Proposta didáctica para promover o uso da lingua galega a través da música

Proposta didáctica: Cómo traballar a morte e o loito en Educación Primaria

Proxecto de animación lectora a través da Literatura Infantil e Xuvenil para o terceiro ciclo de Educación Primaria

Proxecto de innovación educativa: creación dunha contorna de aprendizaxe gamificada no 3° curso de Educación Primaria.

Proxecto TIC aplicado á atención á diversidade: alumno con TEA

Recursos persoais que predín a motivación académica no alumnado de Educación Primaria. O papel da autocompasión e o benestar psicolóxico.

Recursos psicolóxicos fronte ao burnout docente: o papel da intelixencia emocional e a gratitude

Recursos psicolóxicos fronte o burnout docente: o papel da resiliencia e o engagement.

Recursos TIC para a mellora das habilidades sociais de persoas con TEA

Revisión sistemática sobre o traballo das competencias emocionais nos libros de texto de Ciencias da Natureza de Educación Primaria

Rol de xénero a través da Literatura Infantil

Sentindo a natureza: unha proposta interdisciplinar de sensibilización da cegueira

TEA: Un proxecto de unidade didáctica para unha completa consecución de coñecementos sobre lectoescritura.

Tecnoloxias aplicadas ás Ciencias Sociais: deseño dunha unidade didáctica

Tempo de uso dos dispositivos móbiles por parte do alumnado de primeiro ciclo de educación primaria.

Trastornos da Conducta Alimentaria en idades temperás e o consumo de TikTok

Travelling around the world: unha proposta didáctica para a aula de lingua estranxeira a través da Aprendizaxe Baseada en Proxectos e o método Jolly Phonics.

Unha aproximación ao lugar que o teatro e a dramatización ocupan nas prácticas docentes do profesorado de Educación Primaria.

Unha experiencia de Aprendizaxe e Servizo: “Entre contos e bastóns. Un club de lectura interxeracional”

Unha investigación acerca do xogo como recurso didáctico

Unha mirada ao benestar escolar por parte do alumnado e do profesorado de Educación Primaria

Unha proposta didáctica de educación emocional para previr a violencia e o acoso escolar

Uso dos dispositivos móbiles na infancia: Oportunidades e perigos

Uso e impacto dos teléfonos móbiles no alumnado do segundo ciclo de Educación Primaria: percepción das familias.

Usos das TIC para o coñecemento do medio natural: Unha Unidade Didáctica para 5º de Educación Primaria.

Valoración da música de raíz galega nos métodos activos

“Aprendendo xuntas”: unha proposta didáctica interxeracional dirixida a 6º curso de Educación Primaria

“Berrándolle en voz alta ao sexismo”

“CÓS OLLOS NAS MANS”: Unha proposta de aprendizaxe-servizo baseada no sistema Braille fomentando a aprendizaxe significativa

“Heroínas de Aguiño”: loitando contra estereotipos de xénero e estimulando potenciais individuais e colectivos. Un proxecto de aprendizaxe servizo dirixido ás mulleres da comunidade.

“Terra”: Unidade didáctica para a visibilización da lingua galega

A Autoeficacia Académica como variable mediadora do efecto da Autocompasión sobre as Metas Académicas en Educación Primaria.

A autoestima e a participación nun curso de 5º de primaria: aproximación a un caso

A bruxa na Literatura Infantil e Xuvenil galega (2010-2019)

A diversidade afectivo-sexual nas aulas de Educación Primaria a través da literatura: unha constelación literaria

A diversidade afectivo-sexual no álbum ilustrado en galego. Proposta didáctica para o seu traballo na aula

A diversidade funcional no cine. Síndrome de Down.

A dramatización na aula: un estudo de caso sobre o proxecto LÓVA

A educación emocional a través da educación artística. Proposta didáctica.

A educación emocional a través da literatura infantil

A empatía e a resolución de conflitos escolares dende a perspectiva docente: Análise de un caso

A evolución da escola rural en Galicia: Innovación educativa

A evolución da escola rural galega (1945-2022): a historia escolar de Cesuras.

A Expresión Corporal no plan de estudos do Grao en Educación Primaria. Unha análise descriptiva.

A función de nutrición humana: unha proposta didáctica, baseada na indagación, para 6º de Educación Primaria

A intelixencia emocional en educación primaria

A invisibilidade da muller artista.

A lectura expresiva en Educación Primaria: unha proposta didáctica a través da radio

A nutrición nos libros de texto de Educación Primaria. Análise da competencia científica: contidos e actividades

A percepción do alumnado con NEAE sobre os deberes escolares: un estudo fenomenolóxico

A Prehistoria e o seu ensino-aprendizaxe a través do patrimonio histórico e cultural como recurso didáctico: o caso da Terra Chá

A prevención de condutas sexistas no alumnado de educación primaria mediante a educación artística.

A Terra e o Universo na Educación Primaria. Que contidos aparecen no currículo e nos libros de texto?

Accións que realiza o alumnado de 1° ciclo de Primaria con dispositivos móbiles

Adaptación dunha Unidade Didáctica ás características dunha alumna con Trastorno Específico da Linguaxe (TEL)

Aireándonos

Alteracións da Linguaxe no Trastorno do Espectro do Autismo

Análise de dificultades de aprendizaxe que orixinan a dificultade da comprensión da información

Análise do autoconcepto e da autoestima a través do debuxo da familia nun centro de Educación Primaria.

Análise dos libros de non ficción dunha biblioteca escolar: as biografías femininas

Análise exploratoria sobre o benestar académico e social percibido polo alumnado de Educación Primaria

Animalia: un proxecto interdisciplinar de educación física ambiental.

Aplicación da metodoloxía Flipped Classroom na unidade didáctica sobre a enerxía.

Aplicación do Modelo de Educación Deportiva en terceiro de Educación Primaria. Percepcións do alumnado.

Aprendizaxe e ensinanza da decena na Educación Primaria: materiais e recursos

As alvarizas e o mel. Un proxecto patrimonial de aprendizaxe-servizo.

As condutas disruptivas na aula de Educación Primaria.

As ideas docentes sobre a natureza en Educación Primaria.

As Tecnoloxías da Información e Comunicación no alumnado con Trastorno do Espectro Autista

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), na área da Educación Física (EF)

Autoeficacia e estratexias de afrontamento como preditos da ansiedade en estudantes de Educación Primaria.

Autoestima, xestión do erro e traballo en grupo como variables educativas.

Avaliación dun libro de texto do primeiro curso de Educación Primaria: EntusiasMAT

Benestar escolar. Unha comparativa entre os Sistemas Educativos Español e Danés.

Caso práctico. Análisis da inclusión do alumnado con Acondroplasia na aula.

CINE E DIVERSIDADE: Unha proposta para traballar a diversidade nas aulas a través do cine

Comunicación e mediación na resolución de conflitos. Aproximación a un caso

Conceptualización das diferentes metodoloxías activas: unha revisión de literatura.

Coñecemos o entorno a través do camiño dos faros.

Desenvolvendo hábitos de alimentación saudable: unha proposta didáctica para 6º de Educación Primaria

Deseño dunha proposta educativa gamificada

Discursos das familias achega do benestar escolar dos seus fillos/ as

Educación Emocional como proposta para favorecer a inclusión nas aulas.

Educación Física nun contexto multilingüe en Educación Primaria

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Estudo comparativo da ensinanza da lingua inglesa en Educación Primaria en España e Bélxica

Estudo comparativo sobre o ensino de linguas estranxeiras en Europa: España, Portugal e Hungría

Estudo de caso sobre a conduta dunha crianza con TEA (trastorno do espectro autista) e proposta de intervención educativa.

Estudo sobre os materiais e o modelo VARK na aula de LE en Educación Primaria

Evolución da violencia escolar en Educación Primaria na última década: un estudo bibliográfico

Familias sen barreiras: Guía literaria sobre diversidade familiar para docentes de Educación Primaria.

Ferrol: Descubrir o pasado para coñecer o presente

fora de xogo

Fortalezas persoais, compromiso académico e metas académicas en estudantes de Educación Primaria

Fotógrafos en la Ría del Burgo: Una propuesta artográfica

Hábitos de emprego de dispositivos móbiles no 1º ciclo de Educación Primaria

Historia e práctica do blues e do rock en Educación Primaria

Impacto do COVID-19 nas aulas de Educación Primaria

Intelixencia emocional: consecuencias da Covid-19 no alumnado de Educación Primaria

Investigación sobre o impacto das metodoloxías de ensino e aprendizaxe no desenvolvemento da competencia científica en Educación Primaria

Investigamos as emocións a través do conto.

Lingua e cultura galega: unha aposta para o futuro

Literatura para traballar a diversidade: elaboración do conto As cores da sabana

LÓVA como proxecto de innovación educativa

Minecraft como recurso educativo interdisciplinar. Diseño dunha unidade didáctica integrada da educación primaria

'Navegando por un mundo mellor': O paisaxe e as TIC

Niveis de actividade físico-deportiva realizada polo alumnado de Eduación Primaria en distintos eidos.

Normas de control parental no uso dos dispositivos móviles na poboación infantil.

O efecto das técnicas de estudio no proceso de ensino-aprendizaxe na Educación Primaria.

O efecto positivo no desenvolvemento integral do alumnado a través da música e a danza

O enfoque comunicativo na materia de primeira lingua extranxeira: unha análise dos materiais e da práctica docente

O fomento da competencia científica na aula de Ciencias Naturais mediante unha metodoloxía de indagación. Unha proposta didáctica sobre as plantas

O horto escolar como recurso educativo en Educación Primaria

O Pelouro: outra escola rural

O pensamento crítico como ferramenta de cambio social: unha proposta didáctica para Educación Primaria baseada na Filosofía para Nenas e Nenos

O planeta dos superheroes Phelan-McDermid.

O proceso de comunicación e linguaxe a partir do deporte e a práctica deportiva

O uso da lingua galega nos colexios rurais e urbanos de Educación Primaria.

O uso de materiais audiovisuais na aula de lingua estranxeira: unha proposta de intervención para 6º curso de Educación Primaria

O XeoCirco, unha proposta didáctica interdisciplinar

O xogo como recurso na aula de lingua estranxeira en Educación Primaria

O xogo de roles na aprendizaxe da lingua estranxeira: unha proposta de intervención para o terceiro curso de Educación Primaria.

Obradoiro de escritura creativa baseado en O rei avarento, de Vicente Risco

Os muros que queren que construamos

Os premios na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Dous premios a prol da igualdade: Premio Fina Casalderrey e Agustín Fernández Paz

Pedagoxía Freinet. Estudo comparativo entre a ensinanza de España e Bélxica.

Perspectivas do profesorado sobre a influencia da comunidade educativa en Educación Primaria. Un estudo de caso no CPI Cruz do Sar.

Plans de Vida Activa e Deportiva Nos Colexios Públicos Da Cidade Da Coruña

Programación Inclusiva utilizando a Musicoterapia

Proposta de intervención para a mellora do benestar físico e psicolóxico a través da Educación Física

Proposta didáctica para 2º Educación Primaria a prol da igualdade de xénero: Escape Room Literario “Rosa Caramelo”

Proposta dunha unidade didáctica sobre o Camiño de Santiago a través das TIC

Proxecto de Educación Emocional a través do cine no contexto dunha escola inclusiva

Recursos dixitais na ensinanza e aprendizaxe das Matemáticas.

Relacións entre a intelixencia emocional, o perdón e as estratexias de afrontamento do estrés en alumnado de Educación Primaria

Saídas e itinerarios como recursos didácticos no ensino do patrimonio local.

Tecnoloxías aplicadas ás Ciencias Sociais: deseño dunha unidade didáctica

Traballando paisaxe e patrimonio dende a diversidade en Educación Primaria

Traballo das Matemáticas mediante proxectos interdisciplinares na Educación Primaria.

Tratamento da violencia escolar nun centro de Educación Primaria na provincia de A Coruña

Unha infancia sen etiquetas: A igualdade e os estereotipos de xénero na aula. Aproximación a un caso.

Uso dos dispositivos móbiles na infancia: Oportunidades e perigos

Viaxando pola Galiza Romana

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 120