Grao en Educación Primaria

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administradora do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Cuevas González, Lino Manuel
Vogal PDI
Soneira Calvo, Carlos
Vogal PDI
Rosa Napal, Francisco César
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Espido Bello, Xosefa Eva
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Bobadilla Pérez, María
Vogal PDI
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 558
Homes 2021/2022 173
Mulleres 2021/2022 385
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.000
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 30.320
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.109
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 571,5
% créditos repetidos 2021/2022 5,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.068
Homes 2021/2022 449
Mulleres 2021/2022 1.619
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.500
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.400
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.507
% créditos repetidos 2021/2022 4,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 594
Homes 2020/2021 194
Mulleres 2020/2021 400
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 33.330
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.180
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.031
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.121
% créditos repetidos 2020/2021 6,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,12
Taxa de evaluación 2020/2021 95,65
Taxa de éxito 2020/2021 96,72
Taxa de rendemento 2020/2021 92,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 90,36
Taxa de graduación 2016/2017 75,86
Taxa de abandono 2018/2019 6,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 630
Homes 2019/2020 216
Mulleres 2019/2020 414
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.925
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.611
% créditos repetidos 2019/2020 10,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,37
Taxa de evaluación 2019/2020 94,78
Taxa de éxito 2019/2020 96,72
Taxa de rendemento 2019/2020 91,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,06
Taxa de graduación 2015/2016 72,67
Taxa de abandono 2017/2018 6,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
132
0
7
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
126
1
0
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
10
4
Socioloxía da Educación
125
0
1
Lingua Galega e a súa Didáctica
134
1
6
Historia da Educación
133
8
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
121
9
7
Educación Matemática I
134
1
10
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
18
13
Lingua Castelá e a súa Didáctica
129
0
3

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
9
4
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
3
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
143
0
2
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
131
2
5
Educación Artística e a súa Didáctica
133
0
2
Educación Inclusiva e Multicultural
123
13
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
138
1
3
Educación Matemática II
155
1
9
Didáctica das Ciencias Sociais I
135
0
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
135
14
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
124
23
17
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
2
4
Didáctica da Expresión Musical
127
0
5
Educación Matemática III
115
29
19
Xogos Motores
48
1
0
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
58
2
2
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
76
2
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
26
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
128
4
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
124
4
9
Prácticum I
129
1
1

4º Curso

Prácticum II
120
1
0
Educación Física para o Lecer
57
0
2
Iniciación Deportiva
45
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
69
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
52
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
53
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
40
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
38
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
69
0
3
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
131
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
153
12
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
143
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
133
14
7
Socioloxía da Educación
142
0
3
Lingua Galega e a súa Didáctica
152
2
9
Historia da Educación
156
22
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
155
5
8
Educación Matemática I
190
5
14
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
144
4
18
Lingua Castelá e a súa Didáctica
147
0
6

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
125
13
9
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
5
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
130
2
6
Educación Artística e a súa Didáctica
130
0
5
Educación Inclusiva e Multicultural
129
9
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
129
0
6
Educación Matemática II
152
14
12
Didáctica das Ciencias Sociais I
126
0
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
122
16
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
122
20
11
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
0
6
Didáctica da Expresión Musical
121
0
7
Educación Matemática III
141
21
11
Xogos Motores
45
1
2
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
50
1
3
Dificultades de Aprendizaxe
47
0
0
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
47
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
30
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
29
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
118
3
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
117
0
4
Prácticum I
120
0
0

4º Curso

Prácticum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
2
Iniciación Deportiva
43
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
64
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
72
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
60
1
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
21
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
39
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
46
0
4
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
142
0
55

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
107
36
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
135
1
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
8
6
Socioloxía da Educación
132
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
132
10
7
Historia da Educación
115
33
20
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
18
13
Educación Matemática I
132
46
30
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
147
9
23
Lingua Castelá e a súa Didáctica
138
4
4

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
124
10
14
Orientación, Titoría e Calidade
128
8
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
2
8
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
117
14
13
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
5
4
Educación Matemática II
114
35
18
Didáctica das Ciencias Sociais I
127
0
6
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
119
13
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
23
14
Didáctica das Ciencias Sociais II
115
0
5
Didáctica da Expresión Musical
116
1
8
Educación Matemática III
127
45
10
Xogos Motores
38
2
4
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
55
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
61
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
12
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
8
1
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
115
2
5
Didáctica da Lingua Estranxeira
121
3
4
Prácticum I
115
0
0

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
65
3
4
Iniciación Deportiva
47
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
60
1
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
49
1
4
Diagnóstico Pedagóxico
49
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
44
0
3
Didáctica da Educación para a Saúde
65
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
64
0
4
Relixión, Cultura e Valores
49
0
2
Traballo Fin de Grao
104
1
79

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"O Fiadeiro": Proposta didáctica interxeracional orientada a 5º curso de Educación Primaria

-“As didácticas especificas no Boletín da Institución Libre da Ensinanza (1910-1919)”

“Foxe da mansión Bubble!”: escape room literario para 4º curso de Primaria

“Recreando sentires: A emoción de aprender para e coa vida.”

“Vaiamos de compras!” Proposta de intervención para a aula de lingua estranxeira en Educación Primaria.

“Xogar para pensar máis e mellor”. Un estudo de caso sobre un proxecto de Aprendizaxe Servizo en Educación Primaria

A alimentación saudable en 2º de Primaria: Unha experiencia de aula

A Arquitectura Modernista a través das TIC

A COEDUCACIÓN, realidade ou utopía? Estudo dun caso en Educación Primaria

A comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

A diversidade cultural a través do cine. Unha proposta didáctica

A diversidade funcional na biblioteca escolar dun centro educativo: investigación sobre a súa importancia, presenza e uso.

A educación emocional a través da educación artística. Unha unidade didáctica para 3° de primaria.

A Educación Física como medio de expresión na etapa de Educación Primaria: unha unidade didáctica sobre expresión corporal.

A educación para a cidadanía en educación primaria: aproximación dende una óptica local a unha realidade controvertida.

A Educación Sexual a través da literatura e do libro informativo

A enerxía que nos move a indagar

A evolución da escola rural dende o Franquismo ata a actualidade.

A Evolución do Proceso de Escolarización en Galicia (1970-2000)

A fotografía e as emocións

A gamificación como apoio para o aprendizaxe da evolución da sociedade a través do escape room.

A incidencia do covid 19 na alimentación e a práctica deportiva. Estudo de caso no terceiro ciclo de Educación Primaria.

A influencia da lectura sobre a ortografía en 3° de Educación Primaria.

A influencia do Xabarín Club na xuventude galega como solución para a recuperación lingüística nas aulas.

A Interdisciplinariedade da música na Educación Primaria e a súa importancia na ensinanza.

A introdución da perspectiva de xénero nas aulas de Educación Primaria. Percepcións do profesorado de Educación Primaria.

A literatura de tradición oral en Ordes: un proxecto de Aprendizaxe Servizo interxeracional.

A metodoloxía IBSE e as algas como recurso didáctico na ensinanza das ciencias en primaria.

A motivación na aula de lingua extranxeira: unha proposta de intervención.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A nutrición humana en Educación Primaria: análise dos contidos e actividades dos libros de texto

A ortografía na aula do 3º curso de Educación Primaria: investigación de campo e proposta didáctica.

A poesía infantil en lingua galega: unidade didáctica para 6º Educación Primaria

A realidade aumentada para coñecer o corpo humano.

A realidade da lingua galega na escola

A violencia escolar nun centro de educación primaria da provincia da Coruña

Adegas e abelairas esquecidas pola auga. O encoro de Belesar.

Análise da percepción do profesorado de Educación Física sobre a súa docencia durante a crise sanitaria do COVID-19.

Análise de materiais curriculares

Análise de perspectivas docentes en escolas rurais e urbanas. Un estudo de casos a partir de entrevistas en profundidade.

Análise do Programa TEI (Titoría entre iguais) en educación primaria

Aplicación das Intelixencias Múltiples nunha aula de 4º de Educación Primaria

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aproximación á interculturalidade dende unha óptica de educación local e dende o ámbito lexislativo: Estudo dun caso

'Artemáticas'. Proposta didáctica a través da obra de Kandinsky

As aplicacións informáticas no deseño dunha unidade didáctica para a aula de educación musical

As cancións na aula de lingua estranxeira: proposta de intervención en educación primaria

As dificultades dentro do proceso e aprendizaxe da lectoescritura: proposta de intervención da dislexia

As TIC na aula de Educación Física

Aula invertida e a canle de Youtube como ferramenta para Educación Primaria.

Avaliación dun libro de 5º de Primaria: "Aprender é crecer en conexión" (Anaya, CCSS)

Blended learning na ensinanza do inglés: unha proposta de intervención en Educación Primaria

Boas prácticas lectoras xeran ferventes lectores.

Cine e diversidade: unha proposta didáctica

Coeducación no século XXI. Creación dun recuncho coeducativo na Biblioteca Escolar.

Coidando a alimentación para unha mellora da calidade na saúde

Concepción e percepción dos deberes escolares en dúas aulas dun centro de Educación Primaria

Cultura, política e prácticas de inclusión en Educación Primaria dende o punto de vista do profesorado

Desenvolvemento das competencias emocionais: proposta de intervención nun aula de Educación Primaria.

Diversidade de xénero, raza e orientación sexual en libros de texto de Lingua Estranxeira de Educación Primaria

Diversidade funcional na Educación Primaria a través da literatura infantil.

Ecoliteratura: Un proxecto de educación literaria e medioambiental

Educar en igualdade de xénero a través do patrimonio feminino

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral dirixido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo

Escolas inclusivas: análise da cultura, a política e as prácticas de inclusión en Educación Primaria

Estereotipos de xénero na Educación Física e a influencia das familias.

Estereotipos e prexuízos de xénero na Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto de LE nun aula de Educación Primaria

Estudo sobre a perspectiva de xénero na área da Educación Física e propostas de intervención.

Evolución histórica da formación docente entre 1967-2008

Healthy Party: O xogo de mesa como recurso educativo en Primeira Lingua Estranxeira

Impacto da pandemia Covid-19 nos niveis de actividade física dos nenos e nenas en idade escolar

Impacto do Coronavirus nun aula de 1º de Educación Primaria

Implementación dun programa de intervención para alumnado con TEA baseado nas TIC

Inclusión do alumnado con Trastorno do Espectro Autista no ámbito escolar a través das Tecnoloxías da Información e Comunicación

Influencia das familias no autoconcepto e no rendemento escolar

Influencia do entorno sobre os estereotipos de xénero na Educación Física en Primaria

Innova, unha proposta diferente de programación anual en Ed. Física.

Introdución dun sistema horario para a aprendizaxe De rutinas escolares e ensino da petición mediante incitacións crecentes para a inclusión educativa dunha alumna con TEA

Literatura Galega infantil e xuvenil

Metodoloxías docentes nas aulas de Educación Primaria: percepción do profesorado

O carácter educativo da organización do espazo de aula

O coidado do medio ambiente: a importancia de tartar esta temática nas aulas de Educación Primaria

O cómic como recurso didáctico

O concepto de número no alumnado con TEA.

O conto tradicional como recurso para educar en igualdade

O ensino- aprendizaxe do medio rural galego

O ensino das ciencias na Educación Primaria a través da RGE (1986-1999)

O escape room como ferramenta educativa para a adquisición da primeira lingua estranxeira. Unha proposta didáctica para primaria

O papel da muller na Historia da cidade de A Coruña.

O Pazo de Meirás, patrimonio e tempo histórico.

O tratamento das operacións aritméticas na Educación Primaria e o método ABN.

O valor do xogo tradicional no século XXI. Unha proposta de intervención co alumnado de 6º de Educación Primaria

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

Os estereotipos de xénero e o álbum infantil: rompendo moldes

Os exploradores do medio natural e as súas actividades físicas.

Os hábitos saudables dos xogos populares.

Os modelos pedagóxicos a través da Educación Física.

Os principios lexislativos e a súa operatividade na práctica educativa

Parálise cerebral: recursos educativos para desenvolver a competencia matemática

Patrimonio e historia da Coruña: Da Torre de Hércules ao Castelo de San Antón.

Pensando a toda cor! Deseño dun proxecto de filosofía para nenos e nenas en Educación Primaria.

Percepción do alumnado e do profesorado sobre os deberes escolares en Educación Primaria

Percepcións do profesorado de Pedagoxía Terapéutica sobre o seu traballo na Educación Primaria

Posibilidades de xogo libre no patio dende a perspectiva de xénero

Programación anual de Educación Física para o 3º curso de Educación Primaria ‘‘Artletas’’

Proposta de Ensino para o estudo da electricidade e magnetismo en sexto de Educación Primaria

Proposta de obradoiro de comprensión oral e escrita en lingua galega para 4º de Educación Primaria

Proposta didáctica con TIC para un aula ordinaria de terceiro de Educación Primaria cun alumno TEA

Proposta didáctica de aprendizaxe por indagación: o cambio climático e a contaminación.

Proposta didáctica para a mellora da ensinanza-aprendizaxe da materia: substancias puras e mesturas en 6º de Educación Primaria

Proposta didáctica para traballar a educación en valores a través do libro ilustrado

Proposta didáctica para traballar as emocións a través do álbum ilustrado.

Proposta didáctica sobre Dereitos Humanos

Proposta didáctica sobre o corpo humano para 1º de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre os hábitos de vida saudable para 1° de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre -teatro musical

Proposta didáctica, baseada na Indagación, para contidos de Nutrición e Saúde en Ciencias Naturais de 6º de Educación Primaria

Proposta STEAM dende unha perspectiva de xénero

Proxecto de animación á lectura empregando Percy Jackson y el ladrón del rayo como fío condutor

Proxecto interdisciplinar: Traballamos Educación Física e Ciencias Sociais a través da navegación a vela.

Que música me gusta? Unha proposta creativa para fomentar o pensamento crítico a través do gusto musical dende a Expresión Musical en Educación Primaria

Revisión sistemática sobre as dificultades en lecto-escritura e a súa relación coas funcións executivas

Robótica educativa, programación e pensamento computacional.

Terra de Melide: patrimonio cultural, material e inmaterial e potencial didáctico.

Unha Educación Física sen estereotipos de xénero. Realidade ou mito? A perspectiva do alumnado

Unidade didáctica adaptada para a participación educativa dun alumno con trastorno específico da linguaxe (TEL)

Unidade didáctica para traballar as medidas de prevención ante a COVID-19 co alumnado de Educación Primaria

Vangardas a través das Tics.

Videoxogos para o aprendizaxe da primeira lingua estranxeira

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 120