Grao en Educación Infantil

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administradora do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Mesías Lema, José María
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Mato Vázquez, María Dorinda
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Vega Marcote, Pedro José
Vogal PDI
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal PDI
Dumitru, Adina Claudia
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 548
Homes 2021/2022 79
Mulleres 2021/2022 469
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.090
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 2,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,66

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.068
Homes 2021/2022 449
Mulleres 2021/2022 1.619
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.500
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.400
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.507
% créditos repetidos 2021/2022 4,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 577
Homes 2020/2021 72
Mulleres 2020/2021 505
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 31.590
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 562,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 588
% créditos repetidos 2020/2021 3,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,75
Taxa de evaluación 2020/2021 97,56
Taxa de éxito 2020/2021 98,51
Taxa de rendemento 2020/2021 96,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,63
Taxa de graduación 2016/2017 80
Taxa de abandono 2018/2019 4,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 583
Homes 2019/2020 61
Mulleres 2019/2020 522
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 31.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 996
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 819
% créditos repetidos 2019/2020 5,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,87
Taxa de evaluación 2019/2020 97,43
Taxa de éxito 2019/2020 98,33
Taxa de rendemento 2019/2020 95,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,8
Taxa de graduación 2015/2016 80,69
Taxa de abandono 2017/2018 5,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
130
0
1
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
108
0
0
Socioloxía da Educación
125
0
0
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
110
0
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
126
0
0
Historia da Educación
122
0
3
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
127
0
4
Valores e Educación para a Igualdade
132
1
3
Psicoloxía Clínica Infantil
129
31
6
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
129
3
8

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
133
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
0
4
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
114
19
8
Educación Matemática
120
4
4
Didáctica da Lingua Galega
138
0
2
Orientación e Titoría
138
0
4
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
2
Didáctica da Lingua Castelá
141
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
134
1
7
Didáctica da Expresión Corporal
137
3
2

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
123
1
4
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
130
0
1
Didáctica da Expresión Musical
123
0
1
Literatura Infantil e a súa Didáctica
139
0
1
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
131
0
0
Didáctica da Lingua Estranxeira
140
3
4
Didáctica da Expresión Plástica
125
6
3
Prácticum I
84
1
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
3
0
1
Xogos Motores
32
1
1
Matemáticas e Xogo
30
2
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
47
0
0
Atención Temperá
28
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
24
0
1

4º Curso

Prácticum II
138
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
35
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
63
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
44
0
1
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
46
0
0
Matemáticas na Vida
82
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
61
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
53
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
98
0
3
Relixión, Cultura e Valores
61
0
1
Traballo Fin de Grao
137
0
37

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
156
6
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
104
0
3
Socioloxía da Educación
139
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
95
5
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
140
1
2
Historia da Educación
142
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
147
2
5
Valores e Educación para a Igualdade
153
0
14
Psicoloxía Clínica Infantil
169
40
7
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
150
5
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
115
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
144
13
3
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
138
3
3
Educación Matemática
140
2
0
Didáctica da Lingua Galega
114
0
2
Orientación e Titoría
147
0
3
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
3
Didáctica da Lingua Castelá
130
0
2
Ensino das Ciencias da Natureza
133
3
2
Didáctica da Expresión Corporal
134
2
1

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
136
0
3
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
131
0
0
Didáctica da Expresión Musical
126
0
2
Literatura Infantil e a súa Didáctica
143
0
0
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
148
0
1
Didáctica da Lingua Estranxeira
147
1
2
Didáctica da Expresión Plástica
138
3
3
Prácticum I
100
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
12
0
0
Xogos Motores
15
0
0
Matemáticas e Xogo
15
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
58
0
0
Atención Temperá
56
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
33
0
0

4º Curso

Prácticum II
117
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
26
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
50
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
50
1
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
13
0
0
Matemáticas na Vida
66
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
30
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
46
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
82
0
0
Relixión, Cultura e Valores
77
0
0
Traballo Fin de Grao
126
0
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
111
22
6
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
85
5
2
Socioloxía da Educación
129
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
87
6
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
129
2
5
Historia da Educación
130
0
6
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
6
10
Valores e Educación para a Igualdade
138
8
18
Psicoloxía Clínica Infantil
121
57
21
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
127
10
16

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
133
0
4
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
121
12
10
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
140
2
7
Educación Matemática
140
2
7
Didáctica da Lingua Galega
142
0
4
Orientación e Titoría
124
19
7
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
127
0
1
Didáctica da Lingua Castelá
128
0
6
Ensino das Ciencias da Natureza
132
2
10
Didáctica da Expresión Corporal
123
2
5

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
119
1
5
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
118
1
2
Didáctica da Expresión Musical
117
0
4
Literatura Infantil e a súa Didáctica
111
0
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
131
1
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
1
6
Didáctica da Expresión Plástica
118
5
6
Prácticum I
84
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
12
0
1
Xogos Motores
36
1
0
Matemáticas e Xogo
9
0
2
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
48
0
0
Atención Temperá
30
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
42
0
2

4º Curso

Prácticum II
129
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
8
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
38
0
1
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
22
0
3
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
33
0
3
Matemáticas na Vida
66
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
26
0
0
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
54
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
78
0
1
Relixión, Cultura e Valores
78
0
1
Traballo Fin de Grao
117
0
45

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Xogando ás matemáticas": aprendendo mediante unha metodoloxía baseada no xogo en Educación Infantil

“Descubrindo o meu mundo emocional”: abrindo camiños cara o desenvolvemento integro do alumnado do 2o Ciclo de Educación Infantil.

“MUSICANDO”. Un estudo de caso sobre a transmisión do galego a través da música

“Os efectos da pandemia Covid-19 no desenvolvemento socio-afectivo dos nenos e nenas en idade infantil: unha perspectiva psicopedagóxica”

“Xogar a Pensar”: achegamento á Filosofía para nenos e nenas a través dun estudo de caso en Educación Infantil.

A antiga realidade das 'novidosas' propostas do chamado método ABN

A arte contemporánea na aula de educación infantil: proposta a través do artista Olafur Eliasson

A diversidade afectivo-sexual e de xénero en educación infantil

A diversidade cultural nunha aula do Segundo Ciclo de Educación Infantil

A Educación Infantil en tempos de pandemia: percepción das familias sobre a resposta dos centros educativos.

A educación medioambiental: Unha proposta didáctica para Educación Infantil

A educación nunha pandemia. Análise de respostas e proposta de intervención con clases invertidas para Educación Infantil

A importancia do coidado da auga a través da clase invertida nunha aula de educación infantil

A importancia dos valores na educación infantil: proposta didáctica para o segundo ciclo

A influencia dos estereotipos de xénero nas preferencias de xoguetes de criaturas de educación infantil.

A literatura infantil a través da filosofía para nenos e nenas: Proposta didáctica para o ensino e a aprendizaxe da lingua galega en educación infantil

A metodoloxía Jolly Phonics e a súa aplicación para a ensinanza do inglés en Educación Infantil

A música dos poetas: proposta didáctica para achegar a poesía á infancia por medio dos libros-cd

A naturalización do patio para un desenvolvemento óptimo da psicomotricidade

A percepción que futuros docentes teñen das condutas da infancia en función do sexo e á pertenza a unha determinada tipoloxía familar

A percepción sobre o xogo libre na natureza e os seus riscos, un estudo exploratorio en docentes.

A perspectiva de xénero a través da lectura compartida: unha experiencia nunha aula de Educación Infantil

A produción editorial dirixida á primeira infancia: análise de libros publicados en galego e castelán en España

A satisfacción laboral nos docentes de Educación Infantil

A transformación dos patios de recreo, unha viaxe cara a emancipación da infancia.

A transición da etapa de Educación Infantil á etapa da Educación Primaria dende a perspectiva dos docentes.

A transición da etapa de Educación Infantil á etapa de Educación Primaria dende a perspectiva da familia

Accións levadas a cabo pola poboación infantil a través de dispositivos móbiles

Álbums ilustrados e filosofía para nenos como medio para traballar o pensamento crítico na aula

Alimentación, actividade física e descanso: unha investigación sobre os hábitos de vida saudables en Educación Infantil

Análise de materiais de ensino de lectoescritura para a etapa de Educación Infantil.

Análise descriptiva do nivel de adquisición da linguaxe post confinamento en alumnos/as de educación infantil

Análise dos tempos de uso dos móbiles na infancia: repercusións a nivel familiar e escolar.

Análise e proposta do audiovisual como ferramenta para a educación infantil

Aplicación do Método Montessori na etapa de Educación Infantil en centros educativos de España

Aplicación do Método Montessori nas aulas de Educación Infantil en Ferrol, Narón, Fene, Neda e San Sadurniño.

Apoio parental online

As familias homoparentais e a escola

As matemáticas a través dos contos

As series de animación como transmisoras de estereotipos de xénero.

Beneficios da Educación Física en Educación Infantil. Unha revisión sistemática

Bibliotecas humanas virtuais: Unha experiencia interxeracional para a aprendizaxe da lingua galega

Coeducación a través da ciencia: Programación Didáctica para Educación Infantil encamiñada a crear unha escola máis igualitaria.

Concepcións docentes entorno á inclusión e tarefas de aula

Concepcións e crenzas arredor da diversidade funcional intelectual do alumnado do Grao de Educación Infantil

Concepcións e crenzas do profesorado de Educación Infantil e Primaria respecto á inclusión do alumnado con diversidade funcional intelectual

Concepcións negativas ó redor da inclusión da discapacidade intelectual: O papel das teorías da intelixencia e a autoeficacia do docente

Concepcións positivas en torno á Inclusión: O papel das Teorías de Intelixencia e a Autoeficacia Docente

Contacto coa natureza e benestar en nenos e nenas de 4 a 6 anos

Coñecemento da problemática ambiental a través dunha proposta gamificadora

Cultura popular e festas tradicionais e o seu ensino-aprendizaxe na Educación Infantil.

Desenvolvemento da linguaxe inicial no TDAH: Proposta de intervención

Desenvolvemento das Intelixencias Múltiples a través dunha unidade didáctica de aula

Desenvolvemento infantil e educación ambiental: unha proposta de intervención para nenos/as de 4 a 6 anos

Deseño e posta en marcha dun obradoiro de análise crítica de igualdade de xénero para familias e profesorado

Deseño, implementación e avaliación dunha secuencia de ensinanza-aprendizaxe sobre o corazón para Educación Infantil

Diversidade familiar na aula de Educación Infantil a través da literatura.

Do horto ao prato. Cultivar saúde

Educación lenta. Unha proposta a través do ioga e mindfulness para educación infantil.

Elementos da natureza como material manipulable para a mellora da ensinanza das matemáticas en Educación Infantil.

Emocionándonos: posta en práctica das competencias emocionais na etapa de Educación Infantil

Ensino musical a través do movemento: unha proposta didáctica para Educación Infantil

Escoitar ao profesorado de psicomotricidade: unha investigación cualitativa sobre a práctica docente.

Estimulación da linguaxe oral en 4º de Educación Infantil a través de contos e actividades prácticas en galego

Estimulación da linguaxe oral en educación infantil

eu tamen podo

Explorar e cuestionar os estereotipos de xénero a través da literatura infantil: un proxecto IAP

Familias, pilar indispensable para a lectoescritura

Filosofía para nenas e nenos: Deseño dunha proposta para a planificación e a análise das sesións

Filosofía para Nenos e a súa aplicación didáctica

Filosofía para Nenos e Nenas: xogar e pensar musicalmente

Filosofía para nenos na aula de 5 anos: pensar e xogar sobre o medioambiente.

Fronteiras literarias: temática migratoria nos álbums ilustrados

Hábitos de emprego de dispositivos móbiles na etapa Educación Infantil.

Historia e Patrimonio cultural material de Pontevedra e o seu ensino aprendizaxe en Educación Infantil.

Indicadores sexistas nos contos infantís. O punto de vista do profesorado de Educación Infantil

Iniciación á lectoescritura na etapa de Educación Infantil: Unidade didáctica baseada no nome propio.

Iniciación na aprendizaxe da lectoescritura dende a perspectiva construtivista: «O meu nome propio»

Innovemos! Ler e escribir na educación infantil desde un enfoque constructivista

Intelixencia Emocional a través da lingua inglesa en Educación Infantil

Intelixencia Emocional a través da Pizarra Dixital Interactiva nun aula de Educación Infantil

Intervencións psicoeducativas en nenos/as con trastorno do espectro autista: unha revisión sistemática

Investigación sobre a relación da música e as matemáticas nas aulas de Educación Infantil.

La muerte dentro del aula de educación infantil

Lingua galega na Educación Infantil: proposta de intervención para a promoción do galego nunha aula castelanfalante.

Normas e control parental no uso dos dispositivos móviles na infancia

O álbum ilustrado como ferramenta didáctica para o fomento da igualdade en educación infantil

O álbum ilustrado como recurso para fomentar o gusto estético en Educación Infantil.

O amor materno/paterno-filial no álbum ilustrado: Unha análise dos fondos das bibliotecas municipais da Coruña

O Cambio Climático: un problema de todos e todas

O Camiño de Santiago como medio para traballar o patrimonio galego en Educación Infantil

O conto musical como recurso didáctico para a motivación á lectura.

O folklore musical galego no segundo ciclo de Educación Infantil

O fotolibro: Unha proposta educativa a partir da fotografía en tempos de COVID-19

o galego e a infancia: o papel da educación infantil

O inglés e a Educación Ambiental mediante o traballo por recunchos

O método de proxectos en educación infantil: un estudo de caso

O método de proxectos en educación infantil: un estudo de caso

O patrimonio cultural de As Pontes de García Rodríguez e a súa ensinanza

O Trastorno do Espectro Autista dende a percepción docente

O uso de interaccións na aula de educación infantil para a aprendizaxe dunha lingua extranxeira

O uso de interaccións na aula de educación infantil para a aprendizaxe dunha lingua extranxeira

O xogo como recurso para a adquisición da lingua estranxeira en Educación Infantil.

Oportunidades e perigos no uso dos dispositivos móbiles na poboación infantil

Os contos de Hervé Tullet como recurso educativo para o ensino-aprendizaxe do inglés en educación infantil.

Os espazos a través da lingua extranxeira en Educación Infantil

Os ODS en Educación Infantil. Intervención nunha aula de 3-4 anos

Os valores: a igualdade racial

Os xogos como recurso para traballar as matemáticas en Educación Infantil

Percepción do alumnado dos Graos en Educación Infantil e Primaria da UDC respecto ao TEA

Percepción do profesorado sobre o uso de material nas aulas nas que está matriculado alumnado TEA

Pódese aprender sobre un contorno afastado experimentando co próximo en Educación Infantil?

Programa de enriquecemento da conciencia fonolóxica en Educación Infantil

Programa de estimulación para nenos e nenas con Trastorno Específico Da Linguaxe (TEL)

Programación anual para o 2º ciclo de Educación Infantil “Un ano a través dos sentidos”

Proposta de ferramentas para traballar as rutinas na contorna familiar e de aula en Educación Infantil

Proposta de intervención para a estimulación dos procesos cognitivos

Proposta de intervención psicopedagóxica para unha alumna con Trastorno do Espectro do Autismo

Proposta didáctica de reciclaxe para tratar a contaminación mariña nas aulas de infantil

Proposta didáctica para acadar un desenvolvemento integral a través da Educación Ambiental e Patrimonial

Proposta para a intervención da conciencia fonolóxica en educación infantil.

Proposta para traballar as emocións básicas en educación infantil baseadas na neuroeducación.

Publicidade de xoguetes e estereotipos de xénero. Análise de catálogos

Que lle vas regalar hoxe ao mundo? Un proxecto de aprendizaxe servizo para o coidado do medio ambiente e a reactivación turística do concello de Poio trala pandemia.

QUERÉMONOS ENTRE TODOS COAS NOSAS DIFERENZAS. Proposta de actividades para a prevención da discriminación en Educación Infantil

Recursos materiais no segundo ciclo de Educación Infantil: buscando unha perspectiva máis sostible

Relación entre autocompasión, capital psicológico e burnout nunha mostra de profesorado de Educación Infantil

Relacións familia-escola e impacto da pandemia dende a perspectiva dos docentes.

Revisión bibliográfica. A importancia da diversidade e a atención temperá en Educación Infantil: aspectos evolutivos, casos e intervencións

Síndrome de Down: Aprendizaxe compartida na aula de Educación Infantil

Teorías da intelixencia e a súa relación coa práctica docente: tarefas que plantexan na aula os docentes

Trastorno do espectro autista (TEA) en Educación Infantil: Dificultades de aprendizaxe do alumnado de segundo ciclo

Trastorno específico ou retraso da linguaxe?: Estudo de caso

Un xardín en cada escola, unha escola en cada xardín: un estudo de caso

Unha escola para todos/as. Inclusión educativa de nenos e nenas con diversidade visual

Unha proposta de lectura con actividades para traballar a constancia en Educación Infantil

Unha proposta tradicional para Educación Infantil.

Visibilización da diversidade familiar en educación infantil: Dende o coñecido ao descoñecido

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 120