Grao en Ciencias Empresariais

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 399
Homes 2020/2021 227
Mulleres 2020/2021 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 21.260
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.360
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.862
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.046
% créditos repetidos 2020/2021 23,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.844
Homes 2020/2021 1.091
Mulleres 2020/2021 753
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.330
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.200
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.430
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.702
% créditos repetidos 2020/2021 18,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,78

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 423
Homes 2019/2020 219
Mulleres 2019/2020 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.760
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.520
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.606
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.634
% créditos repetidos 2019/2020 28,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,43
Taxa de evaluación 2019/2020 85,66
Taxa de éxito 2019/2020 79,52
Taxa de rendemento 2019/2020 68,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 78,89
Taxa de graduación 2015/2016 32,39
Taxa de abandono 2017/2018 29,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 452
Homes 2018/2019 244
Mulleres 2018/2019 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.290
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.640
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.670
% créditos repetidos 2018/2019 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,53
Taxa de evaluación 2018/2019 79,55
Taxa de éxito 2018/2019 73,15
Taxa de rendemento 2018/2019 58,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 78,12
Taxa de graduación 2014/2015 25
Taxa de abandono 2016/2017 27,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
79
13
8
Principios de Microeconomía
49
68
14
Economía da Empresa: Función Organizativa
72
25
12
Matemáticas I
75
66
27
Historia da Empresa
81
49
14
Dereito Mercantil
76
7
27
Economía Mundial e Española
59
48
66
Economía da Empresa: Función Financeira
91
22
18
Estatística I
75
22
39
Matemáticas II
57
92
36

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
51
30
20
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
41
1
5
Contabilidade Financeira I
36
10
14
Análise das Operacións Financeiras
40
25
6
Macroeconomía
42
16
7
Organización de Empresas
52
0
6
Contabilidade Financeira II
65
30
8
Estatística II
39
5
5
Dirección Financeira I
54
0
3
Informática Aplicada á Empresa
45
2
7

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
42
45
4
Bases de Datos para a Empresa
58
9
3
Contabilidade de Custos
51
4
1
Introdución á Econometría
85
39
9
Dirección Financeira II
88
0
6
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
61
0
1
Réxime Fiscal da Empresa III
81
1
1
Sistema Financeiro Español
70
0
2
Inglés Empresarial
47
1
5
Contabilidade de Sociedades
85
0
3

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
79
3
5
Introdución á Auditoría
22
2
0
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
15
1
0
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
53
0
3
Fundamentos de Mercadotecnia
16
0
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
3
0
2
Finanzas Internacionais
9
0
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
42
0
0
Comercio Exterior
23
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
31
0
0
Traballo Fin de Grao
98
0
65
Prácticas Externas
48
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
72
10
15
Principios de Microeconomía
38
59
28
Economía da Empresa: Función Organizativa
63
30
18
Matemáticas I
27
85
38
Historia da Empresa
94
55
35
Dereito Mercantil
67
14
35
Economía Mundial e Española
34
59
72
Economía da Empresa: Función Financeira
42
38
37
Estatística I
41
33
54
Matemáticas II
40
75
65

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
46
33
29
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
54
2
3
Contabilidade Financeira I
50
18
13
Análise das Operacións Financeiras
67
21
14
Macroeconomía
48
19
14
Organización de Empresas
64
11
13
Contabilidade Financeira II
49
39
26
Estatística II
59
6
17
Dirección Financeira I
56
8
11
Informática Aplicada á Empresa
48
11
10

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
51
33
18
Bases de Datos para a Empresa
58
13
6
Contabilidade de Custos
65
14
2
Introdución á Econometría
36
77
19
Dirección Financeira II
49
24
9
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
53
0
4
Réxime Fiscal da Empresa III
78
5
10
Sistema Financeiro Español
59
5
3
Inglés Empresarial
52
6
7
Contabilidade de Sociedades
80
9
7

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
71
5
0
Introdución á Auditoría
18
2
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
26
1
1
Aplicacións Informáticas para a Empresa
45
1
0
Inglés Empresarial Avanzado
56
3
1
Fundamentos de Mercadotecnia
25
0
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
16
0
0
Finanzas Internacionais
15
1
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
48
0
1
Comercio Exterior
20
2
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
0
Traballo Fin de Grao
83
0
70
Prácticas Externas
42
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
75
13
19
Principios de Microeconomía
67
44
27
Economía da Empresa: Función Organizativa
77
27
17
Matemáticas I
65
73
33
Historia da Empresa
49
100
38
Dereito Mercantil
69
19
34
Economía Mundial e Española
70
62
51
Economía da Empresa: Función Financeira
53
38
32
Estatística I
56
29
44
Matemáticas II
56
75
67

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
58
26
34
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
58
1
1
Contabilidade Financeira I
47
20
5
Análise das Operacións Financeiras
59
52
1
Macroeconomía
53
11
12
Organización de Empresas
62
19
16
Contabilidade Financeira II
61
34
30
Estatística II
59
11
15
Dirección Financeira I
56
7
12
Informática Aplicada á Empresa
49
9
10

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
70
27
23
Bases de Datos para a Empresa
75
7
12
Contabilidade de Custos
58
9
4
Introdución á Econometría
41
60
34
Dirección Financeira II
71
11
16
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
67
0
7
Réxime Fiscal da Empresa III
81
6
16
Sistema Financeiro Español
71
3
4
Inglés Empresarial
45
6
5
Contabilidade de Sociedades
79
10
11

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
68
7
5
Introdución á Auditoría
13
0
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
25
1
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
27
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
57
0
2
Fundamentos de Mercadotecnia
32
4
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
14
0
0
Finanzas Internacionais
26
0
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
46
2
3
Comercio Exterior
30
1
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
19
1
0
Traballo Fin de Grao
55
4
70
Prácticas Externas
49
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A automoción do mañan

A contabilidade no concurso de acreedores

A empresa familiar en Galicia: achegamento aos seus trazos identitarios

A influencia da imaxen no punto de venta: unha aproximación o canle HORECA

A Muller no trabajo

A prevención de riscos laborais en España

A Sucesión na Empresa Familiar e o Protocolo Familiar como Solución

Análise Cluster. Un exemplo aplicado aos produtos e servizos deportivos

Análise da viabilidade económica - financiera de estudos en turismo en Galicia

Análise do emprego xuvenil no sector turístico en España

Análise e avaliación do Plan Estratéxico da adega Pago de Carraovejas

Análise Económica dos e-Sports

Análise económica financeira de Iberdrola

Análise económica-financeira das empresas hoteleiras en Palma de Mallorca

Análise económico-financeiro de Viajes El Corte Inglés

Análise económico-financeiro do sector enerxético: Análise de Endesa

Análise económico-financieira de NH Hotel Group S.A

Analise económico-financieira do Grupo Hotusa

Análisis Económico e Financieiro dos distintos modelos de xestión no sector acuífero en España

As novas tecnoloxías e o turismo: os museos como elementos culturais nas redes sociais

As novas tecnoloxías e o turismo: tecnoloxía móvil e turismo

As prestacións económicas da Seguridade Social

Big Data aplicado ao márketing turístico

Brecha salarial de xénero no deporte profesional. Análise das principais ligas

Castelao como base do pensamento económico de Galicia encol da problemática dos recursos naturais

Causas, medidas e consecuencias da crise financeira de 2008 en España

Cómo o Big Data pode contribuir a xerar sensación de seguridade a través de análises predictivos

Comparación das cargas impositivas locais na área da Coruña

Composición e evolución do sector hostaleiro en Galicia

Comunicación interna e externa na xestión empresarial

Conciliación entre incapacidades temporais por enfermidade común e teletraballo

Creación de empresa: Hotel rural en Monteventoso

Creación dun modelo de control de xestión para unha empresa distribuidora minorista

Difusión dos festivais de música a través das redes sociais

Economía verde e desenvolvemento empresarial: a industria da carne procesada

Empresa de servicios dixitais destinada ao turismo

Fiscalidade inmobiliaria

Impacto Socioeconómico do Pantín Classic

Implantación dunha tenda de venta online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venta de produtos de cosmética ecolóxicos

Implementación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implementación dunha tenda de vendas en liña

Implementación dunha tenda en liña: venda de produtos deportivos

Imposto sobre o valor engadido e impostos sobre o consumo

Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Impostos sobre o consumo

Influentes como novos prescritores do turismo

Inmigración e mercado de traballo en España. Unha especial referencia ao xove inmigrante

Inmigración, muller e mercado de traballo en España

Innovación e mercado laboral en España

Internacionalización da empresa: análise do caso de Genesal Energy

Loxística Inversa e o seu impacto na contorna

Marketing Dixital e Redes Sociais: Análise dos hoteis de cinco estrelas de Galicia

Masificación do turismo e os seus efectos

Mercado laboral dos titulados universitarios da UDC

Modelo de control de gestión de una empresa pesquera

Naturgy: Evolución dunha enerxética. Comparativa con Endesa e Iberdrola

Novas tecnoloxías e turismo: o papel da fotografía a través das redes sociais

O desenvolvemento da organización de pensións en España: A xubilación

O impacto do comercio electrónico no sector turístico

O Imposto sobre Sucesións e Doazóns na Comunidade Autónoma de Galicia

O Imposto sobre Sucesións nas Comunidades Autónomas. Caso Galicia

O Imposto sobre Sucesións nas Comunidades Autónomas. O caso de Galicia

O mercado laboral e a muller en España. Evolución e situación actual dos dereitos laborais da muller

O papel da enerxía na actividade empresarial

O principio de autonomía financeira e financiamento das CC.AA e os Landers

O sector da restauración en España: caso do Grupo Tragaluz

O sector hoteleiro das Illas Baleares: evolución, situación actual e perspectivas

O Sector Inmobiliario en España: financiamento e investimento

Os expedientes de regulación de emprego

Os indicadores de economía circular en Europa occidental: a situación de España

Os paraísos fiscais

Plan de negocio La Vieja Escuela

Plan financeiro económico dun albergue

Posicionamento en redes sociais da industria mexicana de xogos e apostas

Proxecto de negocio de catering no Camiño de Santiago. Picnic Peregrino

Radiografía das empresas familiares en España: unha análise descritiva

Relevancia socioeconómica do fútbol afeccionado en Galicia

Responsabilidade social corporativa: o plástico nas empresas

Reximes de tributación en actividades económicas

Sistema Fiscal Español. O imposto de Sucesións e Doazóns en Galicia. Sucesións

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tecnoloxías da información e da comunicación e xestión do coñecemento. Aplicación no sector de vendas e reparación de vehículos

Tratamento das rentas do traballo no IRPF

Turismo accesible na provincia de Pontevedra

Turismo Creativo en Bali, Indonesia

Turismo creativo. Turismo creativo en Ibiza: proxecto Ibiza Creativa

Valoración de Empresas

Valoración de empresas DISPERCO, S.L.

Valoración de empresas. Caso Mercadona S.A.

Valoración do proxecto de inversión ou adquisición de Meliá Hotels International

Valoración do proyecto de inversión de Logística Gens, S.L.

Viabilidade da implementación dunha City Card na cidade de Santiago de Compostela

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45