Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Carballal Mato, Adrián
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Formoso Barro, María Josefa
Vogal PDI
Verdía Couto, Alex
Vogal Estudante
Pérez Zaera, Laura
Vogal Estudante
Pallares Hernandez, Manuel Alejandro
Vogal Estudante
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Bachiller Domínguez, Aida
Vogal Estudante
Fernández López, Saray
Vogal Estudante
López Redondo, Álvaro Antonio
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, Héctor
Vogal Estudante
Álvarez Estévez, Susana
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Míguez Hernández, Lucía
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 236
Homes 2022/2023 111
Mulleres 2022/2023 125
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 14.220
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 13.590
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 528
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 102
% créditos repetidos 2022/2023 4,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 525
Homes 2022/2023 238
Mulleres 2022/2023 287
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 31.570
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.580
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 444
% créditos repetidos 2022/2023 6,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 184
Homes 2021/2022 92
Mulleres 2021/2022 92
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 11.290
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 10.900
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 324
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 66
% créditos repetidos 2021/2022 3,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 61,37
Taxa de evaluación 2021/2022 94,74
Taxa de éxito 2021/2022 95,85
Taxa de rendemento 2021/2022 90,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 1,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 488
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.030
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 27.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 408
% créditos repetidos 2021/2022 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,48
Taxa de evaluación 2021/2022 93,34
Taxa de éxito 2021/2022 96,03
Taxa de rendemento 2021/2022 89,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 127
Homes 2020/2021 70
Mulleres 2020/2021 57
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 7.728
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 7.572
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 2,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,85
Taxa de evaluación 2020/2021 95,5
Taxa de éxito 2020/2021 95,37
Taxa de rendemento 2020/2021 91,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 431
Homes 2020/2021 191
Mulleres 2020/2021 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,62
Taxa de evaluación 2020/2021 93,91
Taxa de éxito 2020/2021 96,67
Taxa de rendemento 2020/2021 90,78

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Produción da Animación e o Videoxogo
52
9
1
Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais
57
0
0
Historia da Animación e os Videoxogos
57
0
0
Debuxo Anatómico
65
0
1
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto
60
1
7
Modelaxe 1
65
2
0
Materiais e Iluminación
60
6
7
Animación 1
60
0
16
Fundamentos de Programación
52
17
5
Gráficos por Computador
63
5
1

2º Curso

Guión
50
1
0
Dirección e Realización
56
1
1
Deseño de Produción para Animación e Videoxogos
48
0
5
Edición e Montaxe
52
0
3
Deseño Sonoro
64
0
0
Modelaxe 2
51
3
4
Animación 2
54
0
5
Animación de Personaxes
52
1
6
Proxecto de Animación
52
0
1
Programación Orientada a Obxectos
50
3
2

3º Curso

Sector da Animación e o Videoxogo
61
2
1
Posprodución 3D e Efectos Visuais
62
1
1
Programación de Videoxogos
54
6
3
Son
62
3
1
Deseño de Niveis e Xogabilidade
65
2
1
Deseño Narrativo e de Interfaces
63
2
1
Desenvolvemento de Videoxogos 1
55
1
10
Desenvolvemento de Videoxogos 2
48
6
10
Desenvolvemento de Personaxes
58
2
4
Proxecto de Videoxogo
61
0
2

4º Curso

Empresa e Emprendemento
Marco Legal da Animación e os Videoxogos
Inglés Profesional

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Produción da Animación e o Videoxogo
50
9
0
Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais
58
1
0
Historia da Animación e os Videoxogos
56
3
0
Debuxo Anatómico
51
2
0
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto
50
0
4
Modelaxe 1
53
5
1
Materiais e Iluminación
54
6
8
Animación 1
52
1
15
Fundamentos de Programación
47
11
2
Gráficos por Computador
53
7
0

2º Curso

Guión
73
0
0
Dirección e Realización
69
2
0
Deseño de Produción para Animación e Videoxogos
70
0
2
Edición e Montaxe
64
6
4
Deseño Sonoro
67
0
0
Modelaxe 2
62
1
4
Animación 2
61
0
5
Animación de Personaxes
59
0
8
Proxecto de Animación
64
0
2
Programación Orientada a Obxectos
60
3
2

4º Curso

Empresa e Emprendemento

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Produción da Animación e o Videoxogo
68
0
1
Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais
68
0
1
Historia da Animación e os Videoxogos
67
1
0
Debuxo Anatómico
67
1
0
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto
66
1
1
Modelaxe 1
63
5
1
Materiais e Iluminación
59
4
6
Animación 1
60
2
7
Fundamentos de Programación
60
5
4
Gráficos por Computador
64
3
1

4º Curso

Inglés Profesional

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50