Grao en Intelixencia Artificial

2024/2025 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administradora do centro
Cabrero Canosa, Mariano Javier
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidenta
Novo Buján, Jorge
Secretario
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinadora de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinadora de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 110
Homes 2023/2024 81
Mulleres 2023/2024 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 6.774
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 6.222
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 552
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 0
% créditos repetidos 2023/2024 8,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 61,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.785
Homes 2023/2024 1.455
Mulleres 2023/2024 330
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 94.670
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 75.250
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 12.900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 6.522
% créditos repetidos 2023/2024 20,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 60
Homes 2022/2023 42
Mulleres 2022/2023 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 3.522
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 3.522
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,7
Taxa de evaluación 2022/2023 94,38
Taxa de éxito 2022/2023 79,96
Taxa de rendemento 2022/2023 75,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.833
Homes 2022/2023 1.506
Mulleres 2022/2023 327
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 94.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 75.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 12.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.441
% créditos repetidos 2022/2023 20,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,48
Taxa de evaluación 2022/2023 87,52
Taxa de éxito 2022/2023 82,83
Taxa de rendemento 2022/2023 72,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.735
Homes 2021/2022 1.424
Mulleres 2021/2022 311
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 87.320
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 68.160
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 13.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 5.228
% créditos repetidos 2021/2022 21,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,33
Taxa de evaluación 2021/2022 85,43
Taxa de éxito 2021/2022 81,95
Taxa de rendemento 2021/2022 70,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
45
11
2
Cálculo e Análise Numérica
46
12
1
Matemática Discreta
39
17
3
Estatística
52
5
1
Programación I
52
5
1
Programación II
39
10
10
Adquisición e Procesamento de Sinal
46
10
4
Introdución aos Computadores
35
21
2
Xestión de Organizacións
50
4
4
Lóxica
39
16
5

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2023/2024
Oferta xeral 50