Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Cernadas Varela, Lucía
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 272
Homes 2020/2021 74
Mulleres 2020/2021 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.500
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.400
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.209
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 889,5
% créditos repetidos 2020/2021 14,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,31

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.018
Homes 2020/2021 287
Mulleres 2020/2021 731
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 56.370
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 50.620
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.509
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.237
% créditos repetidos 2020/2021 10,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 259
Homes 2019/2020 73
Mulleres 2019/2020 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.450
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.460
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.754
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.235
% créditos repetidos 2019/2020 20,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,77
Taxa de evaluación 2019/2020 86,88
Taxa de éxito 2019/2020 87,44
Taxa de rendemento 2019/2020 75,97
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 81,93
Taxa de graduación 2015/2016 32,93
Taxa de abandono 2017/2018 21,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 282
Homes 2018/2019 82
Mulleres 2018/2019 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.510
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.030
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.061
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.418
% créditos repetidos 2018/2019 22,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,01
Taxa de evaluación 2018/2019 82,6
Taxa de éxito 2018/2019 78,44
Taxa de rendemento 2018/2019 64,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 86,7
Taxa de graduación 2014/2015 41,33
Taxa de abandono 2016/2017 24,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
50
5
6
Lingua Galega 1
42
19
10
Lingua Inglesa 1
45
9
5
Lingüística Xeral
39
27
14
Introdución aos Estudos Literarios
48
13
10
Lingua e Cultura Clásica
50
3
22
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
58
4
19
Lingua Inglesa 2
43
3
12
Historia
74
28
29
Literatura Inglesa 1
39
17
17

2º Curso

Literatura Española
60
17
11
Literatura Galega
40
10
11
Lingua Española 2
47
2
5
Lingua Galega 2
40
20
6
Lingua Inglesa 3
48
3
2
Idioma Moderno: Francés
11
4
2
Literatura Inglesa 2
46
2
3
Técnicas de Tradución
47
0
2
Lingua Inglesa 4
44
6
4
Idioma Moderno: Italiano
25
2
5
Idioma Moderno: Portugués
10
2
3

3º Curso

Linguas do Mundo
8
0
0
As Linguas Románicas
0
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
43
2
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
40
8
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
44
4
5
Fonética da Lingua Inglesa
44
4
3
Literatura Norteamericana 1
45
7
9
Gramática Inglesa
42
3
5
Literatura Poscolonial
60
6
7
Técnicas de Redacción e Argumentación
28
2
1
Inglés Científico-Técnico
18
1
3
Idioma Moderno 2: Francés
5
2
1
Filosofía e Literatura
9
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
43
1
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
25
4
2
Idioma Moderno 3: Francés
5
1
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
4
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
14
0
1
Idioma Moderno 2: Portugués
3
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
13
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
3
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
0
0
1
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
Literatura Comparada
5
0
0
Linguas e Tecnoloxías
3
0
0
Literatura Norteamericana 2
53
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
41
1
3
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
39
0
1
Historia da Lingua Inglesa
50
1
4
Estudos de Lingua Inglesa
41
0
1
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
42
0
2
Traballo Fin de Grao
43
0
29
Variedades do Inglés
19
1
2
Literatura Inglesa e Xénero
26
1
3
Literatura e Artes Visuais
10
1
1
Lingua Galega e Usos
6
0
0
Literatura Irlandesa
37
0
3
Literatura Norteamericana nos seus Textos
14
0
2
Español como L2
15
1
0
Idioma Moderno 4: Francés
2
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
5
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
59
14
18
Lingua Galega 1
53
30
21
Lingua Inglesa 1
54
17
9
Lingüística Xeral
53
43
16
Introdución aos Estudos Literarios
56
22
25
Lingua e Cultura Clásica
52
23
34
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
49
20
38
Lingua Inglesa 2
55
9
21
Historia
35
68
43
Literatura Inglesa 1
40
25
24

2º Curso

Literatura Española
34
25
24
Literatura Galega
41
13
13
Lingua Española 2
57
4
1
Lingua Galega 2
41
14
1
Lingua Inglesa 3
58
0
5
Idioma Moderno: Francés
7
5
2
Literatura Inglesa 2
54
3
5
Técnicas de Tradución
49
2
2
Lingua Inglesa 4
59
3
8
Idioma Moderno: Italiano
41
0
4
Idioma Moderno: Portugués
7
2
1

3º Curso

Linguas do Mundo
6
0
2
Literatura Galega Contemporánea
2
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
2
2
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
39
2
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
47
7
3
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
43
5
5
Fonética da Lingua Inglesa
40
4
4
Literatura Norteamericana 1
39
13
9
Gramática Inglesa
39
2
10
Literatura Poscolonial
30
23
11
Técnicas de Redacción e Argumentación
32
0
1
Inglés Científico-Técnico
21
2
2
Idioma Moderno 2: Francés
5
2
0
Filosofía e Literatura
2
0
2
Cuestións de Lingua Inglesa
31
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
19
2
4
Idioma Moderno 3: Francés
1
1
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
1
2
Idioma Moderno 2: Italiano
5
2
1
Idioma Moderno 2: Portugués
7
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
8
0
0

4º Curso

Literatura Latina
2
0
0
Lingua e Sociedade
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
0
0
1
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literaturas Románicas
1
0
1
Literatura Norteamericana 2
23
11
8
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
28
3
3
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
24
2
1
Historia da Lingua Inglesa
43
3
4
Estudos de Lingua Inglesa
31
4
3
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
25
4
4
Traballo Fin de Grao
33
0
26
Variedades do Inglés
20
2
2
Literatura Inglesa e Xénero
22
5
3
Literatura e Artes Visuais
9
0
0
Lingua Galega e Usos
1
0
0
Literatura Irlandesa
24
2
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
8
0
0
Español como L2
18
0
2
Idioma Moderno 4: Italiano
4
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
61
19
15
Lingua Galega 1
50
34
17
Lingua Inglesa 1
65
14
5
Lingüística Xeral
48
42
18
Introdución aos Estudos Literarios
45
31
20
Lingua e Cultura Clásica
72
28
29
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
51
19
34
Lingua Inglesa 2
56
12
18
Historia
39
53
51
Literatura Inglesa 1
60
11
27

2º Curso

Literatura Española
45
15
31
Literatura Galega
50
11
12
Lingua Española 2
42
11
5
Lingua Galega 2
46
15
1
Lingua Inglesa 3
43
3
4
Idioma Moderno: Francés
11
5
1
Literatura Inglesa 2
50
5
10
Técnicas de Tradución
46
0
1
Lingua Inglesa 4
44
13
7
Idioma Moderno: Italiano
19
4
4
Idioma Moderno: Portugués
12
3
1

3º Curso

Linguas do Mundo
4
1
0
Cultura Latina Medieval
3
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
27
2
11
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
22
10
6
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
27
11
6
Fonética da Lingua Inglesa
25
6
8
Literatura Norteamericana 1
29
9
10
Gramática Inglesa
29
4
8
Literatura Poscolonial
25
12
12
Técnicas de Redacción e Argumentación
23
2
1
Inglés Científico-Técnico
16
5
2
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
2
Filosofía e Literatura
4
1
3
Cuestións de Lingua Inglesa
21
1
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
14
1
6
Idioma Moderno 3: Francés
2
0
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
8
1
4
Idioma Moderno 2: Portugués
6
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
4
0
2
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
2
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lingua e Sociedade
1
0
1
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
1
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
1
Literaturas Románicas
3
0
0
Literatura Norteamericana 2
51
16
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
44
8
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
44
1
0
Historia da Lingua Inglesa
45
22
3
Estudos de Lingua Inglesa
44
7
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
41
4
4
Traballo Fin de Grao
53
0
32
Variedades do Inglés
28
2
5
Literatura Inglesa e Xénero
33
3
2
Literatura e Artes Visuais
7
0
2
Lingua Galega e Usos
15
0
1
Literatura Irlandesa
41
1
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
14
10
0
Español como L2
25
2
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
2
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 100