Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Martínez Lage, Andrés
Presidente
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vicepresidenta
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinadora de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Canle López, Moisés
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 133
Homes 2022/2023 83
Mulleres 2022/2023 50
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 8.292
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 7.104
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.098
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 90
% créditos repetidos 2022/2023 14,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 62,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 928
Homes 2022/2023 412
Mulleres 2022/2023 516
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 51.470
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.620
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.527
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.332
% créditos repetidos 2022/2023 19,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,47

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 100
Homes 2021/2022 60
Mulleres 2021/2022 40
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 6.066
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 5.670
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 396
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60,66
Taxa de evaluación 2021/2022 91,39
Taxa de éxito 2021/2022 73,48
Taxa de rendemento 2021/2022 67,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 50
Homes 2020/2021 31
Mulleres 2020/2021 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.934
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.934
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 58,68
Taxa de evaluación 2020/2021 95,5
Taxa de éxito 2020/2021 82,44
Taxa de rendemento 2020/2021 78,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 902
Homes 2020/2021 385
Mulleres 2020/2021 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 48.280
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 42.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.121
% créditos repetidos 2020/2021 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,52
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 78,42
Taxa de rendemento 2020/2021 71,18

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Matemáticas
40
13
4
Mecánica e Ondas
23
32
0
Bioloxía Celular
44
9
4
Laboratorio Básico Integrado
49
7
1
Química: Enlace e Estrutura
44
12
4
Cristalografía e Simetría
40
10
15
Electricidade e Magnetismo
37
13
11
Química: Equilibrio e Cambio
36
25
5
Ampliación de Cálculo
33
13
18
Fundamentos de Informática
28
28
4

2º Curso

Química dos Elementos
37
3
2
Reactividade Orgánica
37
4
3
Métodos Numéricos e Estatísticos
37
6
0
Análise Instrumental
19
24
1
Fundamentos de Cuántica
16
15
10
Ecuacións Diferenciais
29
6
2
Espectroscopía
27
9
0
Termodinámica: Equilibrio e Fases
27
12
1
Bioquímica Estrutural
36
4
1
Síntese e Preparación de Nanomateriais
40
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Matemáticas
40
5
4
Mecánica e Ondas
43
4
1
Bioloxía Celular
44
4
2
Laboratorio Básico Integrado
44
4
1
Química: Enlace e Estrutura
39
8
1
Cristalografía e Simetría
35
13
1
Electricidade e Magnetismo
37
9
3
Química: Equilibrio e Cambio
32
16
1
Ampliación de Cálculo
34
8
6
Fundamentos de Informática
37
11
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50