Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

2021/2022 · 369 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidenta
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinadora de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 66
Homes 2021/2022 24
Mulleres 2021/2022 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.951
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 3.582
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 321
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 48
% créditos repetidos 2021/2022 9,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 915
Homes 2021/2022 396
Mulleres 2021/2022 519
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.240
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.620
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.638
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.977
% créditos repetidos 2021/2022 19,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 71
Homes 2020/2021 28
Mulleres 2020/2021 43
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 4.452
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 4.239
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 159
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 54
% créditos repetidos 2020/2021 4,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 62,7
Taxa de evaluación 2020/2021 90,03
Taxa de éxito 2020/2021 91,17
Taxa de rendemento 2020/2021 82,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2018/2019 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 902
Homes 2020/2021 385
Mulleres 2020/2021 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 48.280
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 42.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.121
% créditos repetidos 2020/2021 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,52
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 78,42
Taxa de rendemento 2020/2021 71,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 69
Homes 2019/2020 24
Mulleres 2019/2020 45
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 4.452
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 4.194
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 102
% créditos repetidos 2019/2020 5,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 64,52
Taxa de evaluación 2019/2020 95,69
Taxa de éxito 2019/2020 95,35
Taxa de rendemento 2019/2020 91,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
11
1
0
Química Xeral 1
10
2
1
Química Xeral 2
9
3
2
Química Xeral 3
8
6
0
Física
9
3
0
Estatística
9
3
1
Xeografía Física
11
1
0
Citoloxía
13
0
0
Histoloxía
10
1
1
Bioquímica I
8
4
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
10
3
0

2º Curso

Química Analítica 1
11
3
2
Química Analítica 2
12
0
1
Química Física 1
8
8
0
Química Física 2
7
5
2
Química Orgánica 1
12
0
2
Química Orgánica 2
11
1
1
Laboratorio de Química 2
12
0
1
Organografía Microscópica
13
0
1
Bioquímica II
12
0
2
Botánica Sistemática: Criptogamia
13
1
0
Zooloxía I
11
2
1
Zooloxía II
10
2
2

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
6
1
0
Química Física 3
9
1
0
Experimentación en Química Física
6
0
0
Química Inorgánica 1
6
0
1
Química Inorgánica 2
6
0
1
Enxeñaría Química
3
2
1
Microbioloxía
7
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
7
0
0
Xenética
7
0
0
Fisioloxía Vexetal I
7
0
0
Fisioloxía Vexetal II
7
0
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
9
2
0
Química Inorgánica 3
8
0
0
Química Inorgánica 4
7
0
0
Ampliación de Química Orgánica
8
0
0
Experimentación en Química Orgánica
7
0
0
Técnicas en Microbioloxía
6
0
0
Xenética Molecular
6
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
6
0
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
7
0
0
Fisioloxía Animal I
7
0
0
Fisioloxía Animal II
6
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
19
0
0
Química Física Avanzada
16
2
0
Química Inorgánica Avanzada
16
1
0
Química Orgánica Avanzada
18
0
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
21
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
17
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
16
1
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
18
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
20
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
16
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
19
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
13
0
1
Traballo de Fin de Grao
0
0
14
Ecoloxía Humana
12
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
16
1
0
Química Xeral 1
15
1
0
Química Xeral 2
14
3
0
Química Xeral 3
14
3
0
Física
17
0
0
Estatística
16
1
0
Xeografía Física
15
1
0
Citoloxía
15
2
0
Histoloxía
15
0
1
Bioquímica I
16
0
1
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
14
2
0

2º Curso

Química Analítica 1
7
2
0
Química Analítica 2
7
0
0
Química Física 1
4
3
0
Química Física 2
6
1
0
Química Orgánica 1
7
0
0
Química Orgánica 2
7
0
0
Laboratorio de Química 2
7
0
0
Organografía Microscópica
8
0
0
Bioquímica II
7
0
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
7
0
0
Zooloxía I
8
0
0
Zooloxía II
8
0
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
8
0
1
Química Física 3
8
4
0
Experimentación en Química Física
8
0
0
Química Inorgánica 1
7
0
0
Química Inorgánica 2
8
0
0
Enxeñaría Química
9
0
0
Microbioloxía
7
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
7
0
0
Xenética
7
0
0
Fisioloxía Vexetal I
7
0
0
Fisioloxía Vexetal II
8
0
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
19
3
0
Química Inorgánica 3
17
0
0
Química Inorgánica 4
16
0
0
Ampliación de Química Orgánica
17
0
0
Experimentación en Química Orgánica
16
0
0
Técnicas en Microbioloxía
15
0
0
Xenética Molecular
19
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
18
0
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
17
0
0
Fisioloxía Animal I
17
1
0
Fisioloxía Animal II
17
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
12
0
0
Química Física Avanzada
14
1
0
Química Inorgánica Avanzada
14
0
0
Química Orgánica Avanzada
14
1
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
10
1
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
13
1
0
Xenética de Poboacións e Evolución
13
0
1
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
12
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
10
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
14
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
11
1
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
9
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
8
Ecoloxía Humana
9
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
8
2
0
Química Xeral 1
10
0
0
Química Xeral 2
8
2
0
Química Xeral 3
8
2
0
Física
9
1
0
Estatística
9
0
1
Xeografía Física
10
0
0
Citoloxía
9
1
0
Histoloxía
10
0
0
Bioquímica I
9
1
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
10
0
0

2º Curso

Química Analítica 1
7
3
0
Química Analítica 2
8
0
0
Química Física 1
8
1
0
Química Física 2
8
1
0
Química Orgánica 1
8
0
0
Química Orgánica 2
8
1
0
Laboratorio de Química 2
8
0
0
Organografía Microscópica
7
0
1
Bioquímica II
8
0
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
7
1
0
Zooloxía I
8
1
0
Zooloxía II
7
0
1

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
15
1
0
Química Física 3
16
4
1
Experimentación en Química Física
16
0
1
Química Inorgánica 1
17
0
0
Química Inorgánica 2
15
1
0
Enxeñaría Química
14
1
0
Microbioloxía
15
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
16
0
0
Xenética
17
0
0
Fisioloxía Vexetal I
17
0
0
Fisioloxía Vexetal II
17
0
1

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
9
3
4
Química Inorgánica 3
12
3
0
Química Inorgánica 4
16
0
0
Ampliación de Química Orgánica
15
0
2
Experimentación en Química Orgánica
16
0
0
Técnicas en Microbioloxía
13
0
0
Xenética Molecular
11
1
2
Botánica Sistemática: Fanerogamia
13
0
3
Fisioloxía Vexetal Aplicada
11
1
0
Fisioloxía Animal I
13
1
1
Fisioloxía Animal II
13
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
8
0
1
Química Física Avanzada
6
2
0
Química Inorgánica Avanzada
8
0
0
Química Orgánica Avanzada
6
1
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
8
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
6
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
7
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
9
0
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
8
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
8
0
1
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
8
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
2
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
3
Ecoloxía Humana
2
0
0
Traballo de Fin de Grao
0
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 10