Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 10
Homes 2021/2022 2
Mulleres 2021/2022 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 468
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 438
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 12
% créditos repetidos 2021/2022 6,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 993
Homes 2021/2022 290
Mulleres 2021/2022 703
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 56.730
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 48.340
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.557
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.833
% créditos repetidos 2021/2022 14,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 18
Homes 2020/2021 5
Mulleres 2020/2021 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 631,5
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 568,5
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 63
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 9,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 35,08
Taxa de evaluación 2020/2021 91,45
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 91,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 98,11
Taxa de graduación 2019/2020 66,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.056
Homes 2020/2021 302
Mulleres 2020/2021 754
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 58.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 52.210
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.539
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.258
% créditos repetidos 2020/2021 9,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,93
Taxa de evaluación 2020/2021 88,86
Taxa de éxito 2020/2021 85,13
Taxa de rendemento 2020/2021 75,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 6
Homes 2019/2020 1
Mulleres 2019/2020 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 289,5
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 289,5
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,25
Taxa de evaluación 2019/2020 78,24
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 78,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 10