PhD in Health Sciences

2023/2024

What you learn

Os últimos avances na investigación en ciencias da saúde: metodoloxía, resultados, aplicación clínicas etc.

A formación de cada estudante é establecida polos directores, responsables das actividades que o alumno debe desenvolver ao longo da preparación do seu traballo de tese.

Generic skills

Competencias

 • Comprensión sistemática dun campo de estudo do ámbito das ciencias da saúde e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados
 • Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación
 • Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal
 • Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas
 • Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.
 • Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento
 • Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica
 • Atopar as preguntas chave que hai que responder para resolver un problema complexo no ámbito das ciencias da saúde.
 • Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento
 • Traballar tanto en equipo como de xeito autónomo nun contexto internacional ou multidisciplinar
 • Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada
 • A crítica e defensa intelectual de solucións
 • Saber identificar a pregunta de investigación correcta para realizar un proxecto de investigación con resultados significativos
 • Saber determinar a metodoloxía de investigación correcta para abordar unha investigación no ámbito das ciencias da saúde
 • Saber afrontar un proceso de investigación prestando especial atención a aspectos ético-legais, incluíndo a confidencialidade dos dados no marco da investigación no ámbito das ciencias da saúde
 • Saber realizar unha contribución orixinal e significativa

Specific skills

 • Comprender a investigación no ámbito das ciencias da saúde: saber manexar os datos característicos da investigación en saúde
 • Saber obter e analizar datos epidemiolóxicos para resolver cuestións de investigación no ámbito das ciencias da saúde/li>
 • Coñecer e saber aplicar as principais técnicas estatísticas (descritiva e inferencia) para a obtención de datos significativos no ámbito das ciencias da saúde/li>
 • Ser competente en avaliar a evidencia científica e en aplicala na adecuada atención sanitaria dos pacientes./li>
 • Ser capaz de integrarse en equipos interdisciplinais para a abordaxe de problemas complexos/li>
 • Saber utilizar todos os medios técnicos dispoñibles e necesarios para realizar un traballo de investigación/li>
 • Coñecer e saber empregar as principais ferramentas informáticas de apoio a investigación

Professional and academic career

Professional and academic career

O título de doutor pode mellorar a situación profesional do estudante, dando acceso a unha actividade investigadora autónoma.

Facilita a dirección de proxectos e o acceso a convocatorias de captación de fondos públicos exclusiva para doutores.

Companies and institutions involved

Este programa é desenvolvido conxuntamente entre a Universidade da Coruña, o Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) e o Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para o cal hai convenios de colaboración entre as institucións.

O profesorado do programa pertence a algunha destas tres institucións.

Research lines

This are the main research lines for current study.

 • Enfermedades cardiovasculares y metabólicas
 • Enfermedades infecciosas y microbiología clínica y traslacional
 • Envejecimiento, inflamación y medicina regenerativa
 • Investigación e innovación en especialidades médicas y quirúrgicas
 • Investigación e innovación en salud poblacional y cuidados sanitarios

Planning for teaching

Additional subject teaching

Candidates who do not meet all the necessary prior learning conditions for the programme may be required to complete additional courses in the form of subjects and modules from UDC Master’s and undergraduate programmes. The number of credits from additional subject teaching will not exceed 15 ECTS credits, which students may choose to complete before or after enrolment in the PhD programme.

Students who do not opt to complete additional coursework prior to enrolment should register for their extra subjects or modules at the same time as the PhD. Failure to complete additional coursework within a period of three consecutive terms will result in the termination of the student’s registration.

See also UDC PhD Policies and Regulations, Article 16: Applications.

complements credits
Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información 3
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento 3
Xestión da Investigación sanitaria 3
Aspectos éticos e xurídicos na investigación en Ciencias da Saúde 3
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía 6
O proxecto de investigación en Xerontoloxía 3
Preparación dun Proxecto de Investigación I 3
Preparación dun Proxecto de Investigación II 3

EIDUDC teaching and training activities

EIDUDC teaching and training activities

Programme-specific teaching and training activities

É preciso completar todos os anos o documento de actividades a través da secretaria virtual do alumno. Cada ano estos contidos son avaliados pola comisión académica unha vez validados polo director do traballo de tese. No primeiro ano neste programa debe terse superado un comité de ética

Supervision agreement

The PhD supervision agreement defines the academic relationship between the candidate and the University, the rights and responsibilities of each (including any intellectual and/or industrial property rights resulting from the candidate’s research), the procedures in place in relation to conflict resolution, and the duration of the agreement. It also specifies the duties of the PhD tutor and supervisor.

The supervision agreement must be signed by the candidate, tutor and designated university representative (or representatives) within a maximum period of one month as from the date of registration. The supervisor’s signature may be added subsequently, once a supervisor has been appointed.

When the document has been signed by all the relevant parties, the agreement is then added to the candidate’s record of activities.

See also UDC PhD Policies and Regulations, Article 31: Supervision agreement.

Research plan

The candidate must prepare a research plan within six months of registration, with information regarding methodology, objectives, resources and milestones. The research plan is submitted together with the report of the supervisor and/or tutor for approval by the Academic Committee for PhD Programmes (CAPD). Improvements to the plan may be introduced with the approval of the supervisor and/or tutor based on the annual review of the student’s research progress.

Research plans are subject to annual review by the CAPD, including the report(s) of the supervisor and/or tutor and the candidate’s record of activities. Students will be permitted to continue with their studies if the outcome of the review is satisfactory. If the outcome is negative, the student will be required to submit a new plan within a period of six months. If the committee is still not satisfied, the candidate will be removed from the programme.

See also UDC PhD Policies and Regulations, Article 30: Research plan.

Teachers

Physiology Preventive Medicine and Public Health Profesorado externo Statistics and Operational Research

Student mobility

UDC holds student mobility agreements with universities and other third-level institutions across four continents. Students are offered several opportunities each year to apply to study abroad in one of these centres (for a single term or for a whole year), with the guarantee that all credits obtained will be duly recognised in their academic record upon their return.

For each round of applications, the University publishes the list of exchange options available to students and, where relevant, the specific conditions associated with each. Students may also apply to the University for funding for international work experience placements and internships.

Work experience placements are accredited in the student's academic record and the European diploma supplement. Students are free to decide in which host company or academic institution within the EHEA they wish to carry out their placement. To assist them in their search, the University has created an online noticeboard with jobs postings and other news.

Work-study placements in A Coruña are arranged by the International Relations Office (ORI) of the UDC in collaboration with the international relations coordinators in the student’s home university. The general entry criteria, rights and obligations of students, and admission and acceptance procedures for the programme, are regulated by the UDC Mobility Policy.