Biodiversidade Animal e Medio Ambiente

Datos xeráis

Código 610G02033
Curso 2020/2021
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4,8 Teóricos ECTS
  • 1,2 Prácticos ECTS