Calidade e Desenvolvemento Sostible en Organizacións Turísticas. Destinos e Produtos Turísticos

Datos xeráis

Código 4524101
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Turismo
Depto(s)
  • Economía
  • Empresa
  • Humanidades
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos