Grao en Podoloxía

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

Os graduados en Podoloxía pola Universidade da Coruña serán profesionais cos coñecementos, destrezas e aptitudes necesarios para levaren a cabo actividades dirixidas á prevención, o diagnóstico e o tratamento das afeccións e deformidades dos pés, mediante procedementos terapéuticos podolóxicos.

Para iso, estes profesionais terán coñecementos e comprensión das ciencias fundamentais para a saúde, o método científico e unha aprendizaxe elemental relativa á práctica baseada na evidencia e na análise de datos en xeral. Así mesmo, estarán dotados de ferramentas suficientes para continuar progresando a través da autoaprendizaxe e a formación continuada.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 11 de xullo de 2017.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
50

Por que estudar a titulación

Segundo o estudo da ANECA sobre a inserción laboral dos titulados en Podoloxía, o ano 2009 o 96,30% dos diplomados no curso 2006/2007 (27/35) estaba a traballar, o 61% por conta allea, o 12% por conta propia e o resto combinando as dúas modalidades.

O mesmo estudo apunta que durante o quinquenio 1999-2003 o 86% destes titulados estaba a traballar nun posto relacionado cos seus estudos de Podoloxía.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 13/05/2019
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 11/03/2021
Data publicación plan estudos BOE 26/03/2021