Grao en Podoloxía

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Rosende Bautista, Carolina
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
Varela Feal, Nuria Esther
Vogal PDI
Galeote Merchán, Marcos
Vogal Estudante
González Torres, Sergio
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Sánchez Rebón, Bianca
Vogal Estudante
García Corbalán, Miriam
Vogal Estudante
Álvarez Rodríguez, Maite
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Gil Manso, Pedro
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 195
Homes 2023/2024 44
Mulleres 2023/2024 151
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 11.990
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.790
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 807
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 393
% créditos repetidos 2023/2024 10,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 61,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 461
Homes 2023/2024 100
Mulleres 2023/2024 361
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 28.080
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 26.310
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.086
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 678
% créditos repetidos 2023/2024 6,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 183
Homes 2022/2023 40
Mulleres 2022/2023 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 11.660
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 10.520
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 843
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 294
% créditos repetidos 2022/2023 9,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 63,69
Taxa de evaluación 2022/2023 94,57
Taxa de éxito 2022/2023 90,26
Taxa de rendemento 2022/2023 85,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 96,39
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2020/2021 16,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 452
Homes 2022/2023 93
Mulleres 2022/2023 359
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 27.880
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 25.650
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.602
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 627
% créditos repetidos 2022/2023 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 61,67
Taxa de evaluación 2022/2023 97,33
Taxa de éxito 2022/2023 94,17
Taxa de rendemento 2022/2023 91,66

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 140
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 110
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 8.613
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.806
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 660
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 147
% créditos repetidos 2021/2022 9,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 61,52
Taxa de evaluación 2021/2022 94,91
Taxa de éxito 2021/2022 85,58
Taxa de rendemento 2021/2022 81,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2019/2020 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 449
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 358
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 26.470
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 24.790
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.287
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 396
% créditos repetidos 2021/2022 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,96
Taxa de evaluación 2021/2022 96,67
Taxa de éxito 2021/2022 91,65
Taxa de rendemento 2021/2022 88,6

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
50
5
7
Anatomía Xeral
41
9
3
Anatomía Específica do Membro Inferior
43
5
6
Psicoloxía Aplicada e Saúde
43
6
2
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
55
11
8
Microbioloxía e Parasitoloxía
45
1
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
40
31
13
Podoloxía Xeral
31
13
11
Conceptos Xerais de Cirurxía
47
0
7

2º Curso

Patoloxía Xeral Aplicada en Podoloxía
50
1
1
Farmacoloxía
64
11
3
Biomecánica do Membro Inferior
45
12
3
Diagnóstico por Imaxe
47
0
0
Ortopodoloxía I
53
0
0
Ortopodoloxía II
50
0
0
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
50
2
0
Patoloxía Podolóxica I
50
9
4
Quiropodoloxía I
51
1
0
Quiropodoloxía II
51
0
0

4º Curso

Ética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
31
0
0
Podoloxía Deportiva
33
0
0
Cirurxía Podolóxica Avanzada
33
1
0
Pé de Risco
29
4
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico Aplicadas
27
3
1
Traballo Fin de Grao
22
0
7
Prácticum II
31
0
0
Prácticum III
30
1
0
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
18
0
1
Técnicas de Anestesia e Reanimación en Podoloxía
8
0
0
Innovación en Diagnóstico e Tratamento Ortopodolóxico mediante Técnicas de Materiais
8
0
2

3º Curso

Podoloxía Preventiva
40
1
0
Ortopodoloxía Clínica
40
2
0
Patoloxía Podolóxica II
45
1
2
Podoloxía Física
42
0
3
Terapeútica Farmacolóxica
39
15
1
Dermatoloxía
41
0
0
Cirurxía Podolóxica I
46
1
1
Cirurxía Podolóxica II
33
16
3
Prácticum I
40
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
38
15
4
Anatomía Xeral
49
8
1
Anatomía Específica do Membro Inferior
54
1
5
Psicoloxía Aplicada e Saúde
54
1
1
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
41
25
5
Microbioloxía e Parasitoloxía
52
1
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
28
34
10
Podoloxía Xeral
75
2
8
Conceptos Xerais de Cirurxía
52
6
2

2º Curso

Patoloxía Xeral Aplicada en Podoloxía
38
0
1
Farmacoloxía
34
28
0
Biomecánica do Membro Inferior
37
2
5
Diagnóstico por Imaxe
45
0
0
Ortopodoloxía I
42
0
1
Ortopodoloxía II
41
0
0
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
42
0
6
Patoloxía Podolóxica I
35
13
6
Quiropodoloxía I
40
0
0
Quiropodoloxía II
40
0
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
35
0
1
Ortopodoloxía Clínica
34
1
1
Patoloxía Podolóxica II
30
2
0
Podoloxía Física
31
3
2
Terapeútica Farmacolóxica
19
13
0
Dermatoloxía
37
0
0
Cirurxía Podolóxica I
27
5
2
Cirurxía Podolóxica II
21
10
0
Prácticum I
31
1
0

4º Curso

Traballo Fin de Grao
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
45
1
5
Anatomía Xeral
52
6
2
Anatomía Específica do Membro Inferior
46
4
5
Psicoloxía Aplicada e Saúde
52
0
1
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
33
21
1
Microbioloxía e Parasitoloxía
47
1
3
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
34
16
4
Podoloxía Xeral
24
31
9
Conceptos Xerais de Cirurxía
41
4
9

2º Curso

Patoloxía Xeral Aplicada en Podoloxía
39
1
3
Farmacoloxía
12
28
1
Biomecánica do Membro Inferior
32
7
2
Diagnóstico por Imaxe
38
2
2
Ortopodoloxía I
40
2
1
Ortopodoloxía II
40
0
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
35
2
2
Patoloxía Podolóxica I
28
9
4
Quiropodoloxía I
40
0
2
Quiropodoloxía II
39
0
1

3º Curso

Podoloxía Preventiva
0
0
1
Podoloxía Física
0
0
1
Dermatoloxía

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50