Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2022/2023 · 240 créditos

Introdución

A Escola Politécnica Superior comezou a súa andaina como centro da Universidade da Coruña no ano 1991. Está situada en Ferrol; no Campus de Esteiro: un conxunto arquitectónico singular que combina construcións de comezos do século XX rehabilitadas con edificios de nova planta.

O Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica proporciona ao alumno a capacidade de abordar o conxunto do proxecto de buques e artefactos oceánicos, desde embarcacións de recreo ata grandes estruturas offshore, incluíndo a totalidade do proceso de deseño e construción do casco, sistemas de propulsión e sistemas auxiliares. Ademais de en o campo do deseño e a construción naval, esta titulación abarca tamén o resto do sector marítimo: mantemento e reparación de buques, xestión portuaria, administración pública, investigación e desenvolvemento, náutica de recreo e competición, etc. É unha titulación cuxos profesionais están moi demandados, tanto dentro do propio sector como noutras especialidades da enxeñería, e cuxos egresados presentan unhas taxas de desemprego moi reducidas.

Este grao habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Naval (Orde CIN/350/2009) coas atribucións profesionais das especialidades de Estruturas Mariñas e de Propulsión e Servizos do Buque; así mesmo, permite o acceso directo ao Master en Enxeñería Naval e Oceánica, o cal á súa vez habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Naval e Oceánico (Orde CIN/354/2009).

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2022/2023
45

Por que estudar a titulación

Único título en Galicia… A EPS da UDC é o segundo centro en antigüidade en España en que se impartiu esta titulación. Actualmente, é o único centro do noroeste peninsular en que se imparte a oferta completa de estudos relacionados coa Enxeñería Naval e Oceánica.

Unha carreira sen paro… O grao en Enxeñería Naval e Oceánica é unha titulación que presenta unhas taxas de desemprego moi reducidas. Os graduados en Enxeñería Naval son profesionais moi demandados por un sector que se atopa en expansión, e tanto nacional como internacionalmente son titulados moi recoñecidos. Segundo datos do INE, a taxa de emprego dos antigos Enxeñeiros Navais e Oceánicos, é do 94.6 %, unha das máis altas de entre todas as licenciaturas universitarias.

Totalmente integrada no sector empresarial….Pola súa estratéxica situación xeográfica, a escola Politécnica Superior de Ferrol, e por tanto a titulación, se haxa situada nunha comunidade autónoma (Galicia) e unha cidade (Ferrol), nos que o sector naval, en todos os seus aspectos, ten unha enorme importancia. Todos os partícipes do mesmo, desde o ámbito pesqueiro, o de deseño, construción e reparación naval, o militar, a administración civil ou as grandes instalacións portuarias, están presentes na rexión.

Formación práctica en empresas… Poderás levar a cabo prácticas dentro dun amplo abano de empresas concertadas que abranguen practicamente todos os sectores da profesión.

Grupos de docencia reducidos… As clases impártense sempre en grupos reducidos, con non máis de 50 alumnos nas exposicións teóricas e un máximo de 20 nas sesións prácticas. Así se permite unha atención personalizada do alumnado que non é fácil atopar noutras universidades máis masificadas. Ademais, as sinerxias que se xeran entre docentes e estudantes das distintas enxeñerías que se imparten no campus, redundan nun beneficio neto na formación do futuro graduado

A vida n

Folla de ruta

Curso de comezo 2013/2014
Data autorización Consello Xunta 05/12/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos DOG 13/10/2022
Data publicación plan estudos BOE 17/10/2022