Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O título de Graduado/a en Ciencia e Enxeñaría de Datos, impartido pola Facultade de Informática da Universidade da Coruña, vén cubrir unha carencia no Sistema Universitario Español e é unha resposta á alta demanda de profesionais no tratamento de datos para axudar na toma de decisións a nivel científico e empresarial.

O avance das novas tecnoloxías e o desenvolvemento do tratamento masivo de datos requiren de profesionais altamente cualificados con habilidades e formación multidisciplinar nos ámbitos da informática, as matemáticas, a estatística e os negocios. Neste Grao os estudantes van adquirir os coñecementos que lles permitirán xerar solucións prácticas a problemas tecnolóxicos, empresariais e sociais, a través da análise e xestión de datos.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
60

Por que estudar a titulación

Este Grao está dirixido a aqueles estudantes interesados en converterse en expertos no tratamento e explotación de datos masivos, un dos perfís profesionais máis demandados e mellor remunerados no mercado laboral nacional e internacional.

A formación deste grao cubrirá as necesidades de diversos sectores empresariais que, cada vez máis, precisan de expertos en tratamento e explotación de datos masivos para actuar en ámbitos tan diversos como o financeiro, o medicamento personalizado, ou a industria 4.0 por mencionar algúns.

Trátase do único título de grao oficial relacionado coa ciencia e enxeñaría de datos no Sistema Universitario Galego e dos poucos dispoñibles no ámbito nacional. A singularidade do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos da UDC reside na formulación do seu plan de estudos. Cóbrense os dous perfís máis relevantes neste ámbito: o científico de datos, centrado no análise dos datos para extraer valor deles, e o enxeñeiro de datos, máis centrado na xestión de infraestruturas para facer posible o proceso de análise. Combinando o estudo de materias como as matemáticas e a informática, co manexo avanzado das novas tecnoloxías dixitais da información e a comunicación (estatística, intelixencia artificial, aprendizaxe autónoma...) o egresado desta titulación converterase nun perfil moi atractivo á hora de cubrir as necesidades que se están dando no mercado laboral.

Todas as materias serán impartidas por profesores con ampla traxectoria científica no ámbito da Ciencia e Enxeñaría de Datos

Máis información no vídeo: Por que o Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos da UDC?

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2019/2020
Data última modificación/verificación ACSUG 05/06/2019
Data autorización Consello Xunta 05/08/2019
Data publicación autorización DOG 14/08/2019
Data publicación BOE de carácter oficial 06/11/2019
Data publicación plan estudos DOG 17/11/2020
Data publicación plan estudos BOE 24/11/2020