Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administradora do centro
Cabrero Canosa, Mariano Javier
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidenta
Novo Buján, Jorge
Secretario
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinadora de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinadora de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 248
Homes 2023/2024 152
Mulleres 2023/2024 96
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 14.500
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 12.600
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 444
% créditos repetidos 2023/2024 13,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 58,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.785
Homes 2023/2024 1.455
Mulleres 2023/2024 330
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 94.670
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 75.250
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 12.900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 6.522
% créditos repetidos 2023/2024 20,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 210
Homes 2022/2023 133
Mulleres 2022/2023 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 12.940
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 11.270
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.266
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 402
% créditos repetidos 2022/2023 12,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 61,63
Taxa de evaluación 2022/2023 94,16
Taxa de éxito 2022/2023 87,79
Taxa de rendemento 2022/2023 82,66
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 97,98
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.833
Homes 2022/2023 1.506
Mulleres 2022/2023 327
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 94.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 75.220
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 12.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.441
% créditos repetidos 2022/2023 20,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,48
Taxa de evaluación 2022/2023 87,52
Taxa de éxito 2022/2023 82,83
Taxa de rendemento 2022/2023 72,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 156
Homes 2021/2022 99
Mulleres 2021/2022 57
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 9.816
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 8.382
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.272
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 162
% créditos repetidos 2021/2022 14,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 62,92
Taxa de evaluación 2021/2022 92,67
Taxa de éxito 2021/2022 84,7
Taxa de rendemento 2021/2022 78,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 4,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.735
Homes 2021/2022 1.424
Mulleres 2021/2022 311
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 87.320
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 68.160
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 13.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 5.228
% créditos repetidos 2021/2022 21,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,33
Taxa de evaluación 2021/2022 85,43
Taxa de éxito 2021/2022 81,95
Taxa de rendemento 2021/2022 70,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra Lineal
65
8
3
Matemática Discreta
60
6
2
Probabilidade e Estatística Básica
58
3
0
Fundamentos de Programación I
43
19
5
Fundamentos de Computadores
54
18
4
Cálculo Multivariable
64
4
6
Inferencia Estatística
59
4
3
Introdución ás Bases de Datos
55
14
9
Fundamentos de Programación II
64
4
7
Internet: Redes e Datos
52
13
6

2º Curso

Deseño e Análise de Algoritmos
46
1
2
Modelos de Regresión
50
15
5
Modelización Estatística de Datos de Alta Dimensión
46
8
3
Sinais e Sistemas
45
5
4
Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións
42
11
0
Modelaxe de Bases de Datos
49
4
4
Protección, Privacidade e Seguridade de Datos
47
2
2
Teoría da Información
48
3
6
Aprendizaxe Automática I
42
5
4
Optimización Matemática
42
12
4

3º Curso

Aprendizaxe Automática II
32
28
0
Análise Estatística de Datos con Dependencia
42
9
2
Procesamento Paralelo
48
4
1
Xestión de Proxectos de Enxeñaría de Datos
44
0
1
Bases de Datos Analíticas
40
1
1
Aprendizaxe Automática III
44
5
6
Recuperación de Información
38
11
3
Procesamento de Imaxe, Vídeo e Audio
41
17
2
Procesamento da Linguaxe Escrita
42
10
2
Tecnoloxías de Integración
37
4
3

4º Curso

Análise Estatística de Datos Complexos
28
0
0
Aprendizaxe Automática a Gran Escala
17
0
0
Métodos Numéricos para Ciencia de Datos
22
0
0
Procesamento Paralelo Avanzado
13
0
0
Representación e Xestión de Datos Espazo-Temporais
26
0
0
Técnicas de Simulación e Remostraxe
8
0
0
Empresa e Emprendemento
40
0
0
Prácticas Externas
39
0
0
Análise e Interpretación de Datos Audiovisuais
17
0
0
Datos en Mobilidade
24
0
1
Xestión de Datos en Escenarios Intelixentes
27
0
2
Xestión de Datos Ómicos e Modelización
17
0
0
Linguaxe Natural e Minaría de Textos
12
0
0
Sistemas Recomendadores
8
0
1
Traballo Fin de Grao
23
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra Lineal
44
9
8
Matemática Discreta
49
6
4
Probabilidade e Estatística Básica
47
0
2
Fundamentos de Programación I
43
7
2
Fundamentos de Computadores
39
13
6
Cálculo Multivariable
46
14
5
Inferencia Estatística
55
3
2
Introdución ás Bases de Datos
44
16
4
Fundamentos de Programación II
48
8
12
Internet: Redes e Datos
44
11
4

2º Curso

Deseño e Análise de Algoritmos
44
3
3
Modelos de Regresión
38
16
12
Modelización Estatística de Datos de Alta Dimensión
50
16
0
Sinais e Sistemas
40
5
7
Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións
49
11
1
Modelaxe de Bases de Datos
36
9
5
Protección, Privacidade e Seguridade de Datos
41
6
5
Teoría da Información
43
7
9
Aprendizaxe Automática I
51
2
4
Optimización Matemática
43
4
5

3º Curso

Aprendizaxe Automática II
33
13
0
Análise Estatística de Datos con Dependencia
37
7
1
Procesamento Paralelo
42
2
1
Xestión de Proxectos de Enxeñaría de Datos
44
2
2
Bases de Datos Analíticas
48
3
0
Aprendizaxe Automática III
37
8
1
Recuperación de Información
36
10
5
Procesamento de Imaxe, Vídeo e Audio
30
11
4
Procesamento da Linguaxe Escrita
37
8
5
Tecnoloxías de Integración
46
2
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra Lineal
41
19
0
Matemática Discreta
57
14
3
Probabilidade e Estatística Básica
50
1
2
Fundamentos de Programación I
47
9
0
Fundamentos de Computadores
45
11
6
Cálculo Multivariable
44
22
2
Inferencia Estatística
37
16
2
Introdución ás Bases de Datos
37
22
3
Fundamentos de Programación II
34
16
12
Internet: Redes e Datos
42
11
6

2º Curso

Deseño e Análise de Algoritmos
51
6
5
Modelos de Regresión
35
18
6
Modelización Estatística de Datos de Alta Dimensión
41
16
0
Sinais e Sistemas
52
4
5
Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións
42
16
0
Modelaxe de Bases de Datos
52
3
3
Protección, Privacidade e Seguridade de Datos
51
7
1
Teoría da Información
42
5
13
Aprendizaxe Automática I
46
8
7
Optimización Matemática
44
11
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 55