Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios ofrece a formación que precisan os profesionais da lingua inglesa e das literaturas e culturas anglófonas.

Proporciona o dominio da lingua inglesa e unha ampla perspectiva das literaturas en inglés e das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas ista lingua.

Ademais, permite a adquisición de coñecementos avanzados das linguas e literaturas española e galega, así como o coñecemento práctico doutras linguas (francés, italiano, portugués).

·

Titulación oficial de grao, de 240 créditos cursados en 4 cursos, publicada no BOE de 5/1/2010 e verificada. Sistema de garantía de calidade acreditado pola ACSUG no programa Fides-Audit.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 11 de xullo de 2017.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
100

Por que estudar a titulación

 • Sólida formación en lingua, literaturas e culturas anglófonas.
 • Mobilidade internacional con máis de 50 destinos.
 • Prácticas en empresas e institucións da contorna.
 • Grupos reducidos e ensino personalizado.
 • Currículo personalizado: 40 materias optativas (cinema, filosofía...).
 • Formación suplementaria en francés, italiano ou portugués.
 • Clases prácticas de todas as linguas con profesorado nativo.
 • Coñecemento profesional da lingua.
 • Profesorado con acreditacións docentes e investigadoras.
 • Posibilidade de titulación dual coa Univ. of South Wales (Reino Unido).
 • Posibilidade dun segundo grao (Español ou Galego e Portugués) en só dous anos adicionais.
 • Materiais de apoio no campus virtual.

   Folleto informativo

  Folla de ruta

  Curso de comezo 2009/2010
  Data última modificación/verificación ACSUG 29/06/2009
  Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
  Data publicación autorización DOG 16/09/2009
  Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
  Data publicación plan estudos DOG 14/05/2010
  Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010