Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Barros Grela, Eduardo
Vogal PDI
Fraile Somoza, Ana
Vogal Estudante
Otero Ovies, Nuria
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Varela Andrade, Rosa María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 226
Homes 2023/2024 61
Mulleres 2023/2024 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 12.790
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 9.665
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.766
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.359
% créditos repetidos 2023/2024 24,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 56,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 677
Homes 2023/2024 178
Mulleres 2023/2024 499
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 40.610
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 32.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 4.463
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.312
% créditos repetidos 2023/2024 19,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 264
Homes 2022/2023 67
Mulleres 2022/2023 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.720
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 10.250
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.274
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.199
% créditos repetidos 2022/2023 25,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,98
Taxa de evaluación 2022/2023 84,58
Taxa de éxito 2022/2023 71,4
Taxa de rendemento 2022/2023 60,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 84,72
Taxa de graduación 2018/2019 31,68
Taxa de abandono 2020/2021 22,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 798
Homes 2022/2023 217
Mulleres 2022/2023 581
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 37.010
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.736
% créditos repetidos 2022/2023 18,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,86
Taxa de evaluación 2022/2023 86,95
Taxa de éxito 2022/2023 81,73
Taxa de rendemento 2022/2023 71,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 278
Homes 2021/2022 74
Mulleres 2021/2022 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.850
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.760
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.265
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 816
% créditos repetidos 2021/2022 20,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,4
Taxa de evaluación 2021/2022 81,03
Taxa de éxito 2021/2022 69,31
Taxa de rendemento 2021/2022 56,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,65
Taxa de graduación 2017/2018 29,81
Taxa de abandono 2019/2020 25,4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
43
39
11
Lingua Galega 1
30
60
10
Lingua Inglesa 1
62
6
3
Lingüística Xeral
51
54
14
Introdución aos Estudos Literarios
54
28
19
Lingua e Cultura Clásica
49
20
26
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
45
34
29
Lingua Inglesa 2
55
5
13
Historia
69
10
26
Literatura Inglesa 1
59
23
26

2º Curso

Literatura Española
13
42
13
Literatura Galega
34
24
10
Lingua Española 2
34
5
4
Lingua Galega 2
28
33
3
Lingua Inglesa 3
41
10
5
Idioma Moderno: Francés
3
5
1
Literatura Inglesa 2
31
15
5
Técnicas de Tradución
37
6
5
Lingua Inglesa 4
36
14
3
Idioma Moderno: Italiano
23
17
3
Idioma Moderno: Portugués
1
2
0
Idioma Moderno: Alemán
4
1
2

3º Curso

Linguas do Mundo
1
0
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
26
2
5
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
22
7
7
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
28
4
5
Fonética da Lingua Inglesa
29
7
5
Literatura Norteamericana 1
25
4
7
Gramática Inglesa
27
1
7
Literatura Poscolonial
24
0
4
Técnicas de Redacción e Argumentación
22
2
0
Inglés Científico-Técnico
13
1
2
Idioma Moderno 2: Francés
2
0
0
Filosofía e Literatura
4
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
26
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
12
0
2
Idioma Moderno 3: Francés
2
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
6
2
1
Idioma Moderno 2: Italiano
8
2
2
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 2: Alemán
2
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
8
0
2
Idioma Moderno 3: Alemán
2
0
0

4º Curso

Literatura Latina
1
0
0
Lingua e Sociedade
2
0
0
Literatura e Cultura
4
0
1
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
3
0
1
Literaturas Románicas
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
33
5
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
24
2
6
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
22
7
4
Historia da Lingua Inglesa
28
16
6
Estudos de Lingua Inglesa
21
3
6
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
23
1
5
Traballo Fin de Grao
51
0
26
Variedades do Inglés
19
1
4
Literatura Inglesa e Xénero
15
1
1
Literatura e Artes Visuais
13
1
0
Lingua Galega e Usos
2
1
0
Literatura Irlandesa
24
0
1
Literatura Norteamericana nos seus Textos
12
0
0
Español como L2
13
0
1
Idioma Moderno 4: Francés
2
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
5
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
37
31
15
Lingua Galega 1
19
45
14
Lingua Inglesa 1
62
7
8
Lingüística Xeral
29
73
18
Introdución aos Estudos Literarios
43
43
23
Lingua e Cultura Clásica
44
25
28
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
31
33
31
Lingua Inglesa 2
62
8
11
Historia
58
35
36
Literatura Inglesa 1
36
41
33

2º Curso

Literatura Española
25
23
25
Literatura Galega
24
30
21
Lingua Española 2
50
5
5
Lingua Galega 2
31
44
4
Lingua Inglesa 3
45
8
7
Idioma Moderno: Francés
4
0
1
Literatura Inglesa 2
36
5
13
Técnicas de Tradución
43
5
7
Lingua Inglesa 4
45
9
12
Idioma Moderno: Italiano
31
18
10
Idioma Moderno: Portugués
1
2
0
Idioma Moderno: Alemán
4
0
1

3º Curso

Linguas do Mundo
4
1
0
Cultura Latina Medieval
1
0
1
As Linguas Románicas
0
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
22
3
3
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
20
11
5
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
25
10
3
Fonética da Lingua Inglesa
14
12
10
Literatura Norteamericana 1
23
7
8
Gramática Inglesa
23
2
11
Literatura Poscolonial
23
8
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
15
0
0
Inglés Científico-Técnico
26
1
5
Idioma Moderno 2: Francés
3
0
0
Filosofía e Literatura
1
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
23
2
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
11
2
3
Idioma Moderno 3: Francés
3
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
7
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
9
2
3
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
2
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
Literatura Norteamericana 2
39
1
10
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
36
3
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
32
8
1
Historia da Lingua Inglesa
35
15
2
Estudos de Lingua Inglesa
36
5
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
37
1
5
Traballo Fin de Grao
46
0
31
Variedades do Inglés
34
4
1
Literatura Inglesa e Xénero
15
0
6
Literatura e Artes Visuais
10
0
1
Lingua Galega e Usos
7
0
0
Literatura Irlandesa
35
0
4
Literatura Norteamericana nos seus Textos
16
3
5
Español como L2
20
1
1
Idioma Moderno 4: Francés
4
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
3
0
3
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
60
16
6
Lingua Galega 1
77
9
9
Lingua Inglesa 1
65
14
3
Lingüística Xeral
37
60
9
Introdución aos Estudos Literarios
33
44
10
Lingua e Cultura Clásica
44
20
23
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
50
16
28
Lingua Inglesa 2
58
10
14
Historia
32
38
46
Literatura Inglesa 1
31
38
25

2º Curso

Literatura Española
31
19
20
Literatura Galega
30
24
9
Lingua Española 2
36
1
3
Lingua Galega 2
32
25
3
Lingua Inglesa 3
34
1
4
Idioma Moderno: Francés
5
1
0
Literatura Inglesa 2
29
3
10
Técnicas de Tradución
32
1
7
Lingua Inglesa 4
27
11
4
Idioma Moderno: Italiano
26
5
5
Idioma Moderno: Portugués
1
3
2

3º Curso

Linguas do Mundo
6
0
0
Cultura Latina Medieval
3
0
0
As Linguas Románicas
3
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
41
3
2
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
35
9
4
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
35
11
3
Fonética da Lingua Inglesa
33
5
4
Literatura Norteamericana 1
33
13
8
Gramática Inglesa
35
1
5
Literatura Poscolonial
43
3
10
Técnicas de Redacción e Argumentación
33
2
0
Inglés Científico-Técnico
28
0
1
Idioma Moderno 2: Francés
4
0
1
Filosofía e Literatura
5
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
34
2
3
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
12
2
3
Idioma Moderno 3: Francés
4
0
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
9
0
3
Idioma Moderno 2: Italiano
18
5
1
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
15
3
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
3
0
0
Literatura e Cultura
1
0
1
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
63
0
4
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
40
1
4
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
43
0
0
Historia da Lingua Inglesa
39
12
5
Estudos de Lingua Inglesa
40
2
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
39
0
7
Traballo Fin de Grao
51
0
40
Variedades do Inglés
33
2
2
Literatura Inglesa e Xénero
18
2
4
Literatura e Artes Visuais
20
0
0
Lingua Galega e Usos
14
0
0
Literatura Irlandesa
46
1
5
Literatura Norteamericana nos seus Textos
15
1
2
Español como L2
26
0
3
Idioma Moderno 4: Italiano
9
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

As persoas musulmanas nos medios de comunicación: as consecuencias do 11S na representación do Islam

Bolboretas na barba do bardo: O entramado das poéticas da masculinidade de Whitman e Lorca

Cambio no discurso relacionado coas mulleres: Unha comparación entre os séculos XVIII e XX

Circe ou o pracer do azul (2009) e Circe (2018): Análise narratolóxica e comparación de dúas reinterpretacións do mito desde unha perspectiva feminista

Colonialismo, Poscolonialismo e Decolonialismo nas obras de Joseph Contad a través de “A Personal Record” e “Almayer’s Folly”

Como crear unha lingua. David J. Peterson e o trigedasleng

Comparación entre a novela A sangue frío e a súa transposición fílmica

Confiamos na gramática: Un enfoque interlingüístico ás construcións non canónicas

Creación dunha sociedade distópica na triloxía Os xogos da fame

Dar voz aos sen voz: As cartas en "Children of the Sea", de Edwidge Danticat

Distintos enfoques para a ensinanza da gramática inglesa

Distintos enfoques para a ensinanza da gramática inglesa

Emitindo luz sobre a tradución dos modismos: Un estudo baseado en series de televisión estadounidenses.

Enrique VIII e o seu reinado: Un estudo da reforma relixiosa e seus efectos na cultura inglesa

Escritos lesboeróticos de Emily Dickinson: unha análise dos seus poemas e cartas a Susan Huntington Gilbert

Estratexias narrativas: Aplicando a morfoloxía de Propp sobre os contos tradicionais nas historias curtas de J. R. R. Tolkien

Estudo comparativo da representación das fadas en Yeats y Colfer

Formación de palabras a partir dos nomes de presidentes de Estados Unidos

Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself, de Hariet Jacobs: un enfoque feminista e de estudos de xénero

Interferencia da lingua materna: Análise dos erros interlingüísticos en estudantes españois de inglés

Naturalización e Convención na Ficción Distópica: O Conto da Criada de Margaret Atwood

Nomear o innomeable: unha análise interlingüística das bocaladas nas series de televisión

O papel da prensa escrita na construción da división en Irlanda do Norte

O Pianista: discurso literario e discurso cinematográfico.

Orgullo e prexuízo: análise comparativa entre a transposición fílmica de Joe Wright e a novela orixinal de Jane Austen

Os anglicismos no español: un enfoque teórico

Representacións artísticas poscoloniais: a dificultade e complexidade soportadas por as diásporas nos países Anglófonos

Romances da Rexencia a través do tempo: Unha comparación entre Bridgerton: o duque e eu, de Julia Quinn e Orgullo e Prexuízo, e Sentido e Sensibilidade de Jane Austen.

Técnicas de creación dos personaxes para acadar o suspense: The Black House, de Patricia Highsmith.

Un enfoque interlingüístico do linguaxe coloquial en series de televisión: o caso das versións en inglés e español de 'New Girl'.

Un estudo das similitudes da sociedade actual coa sociedade distópica de Mil novecentos oitenta e catro

Un estudo sobre o rol da muller na literatura rexionalista americana: “The Storm” de Kate Chopin, “Little Miss Sophie” de Alice Dunbar-Nelson e “A White Heron” de Sarah Orne Jewett

Unha lectura comparada entre Le Roman da Rose e The Romaunt of the Rose

Volvendo a Wuthering Heights en Emily: Neo-Victorianismo en novela e película

William Shakespeare na gran pantalla: transposición de Baz Luhrmann de "Romeo e Julieta"

O nacemento da identidade afroamericana na Narrativa da vida de Frederick Douglass, un escravo americano, escrita por el mesmo

O Rol da Natureza en Textos Distópicos: 'Parable of the Sower' e 'Fahrenheit 451'

O uso de adverbios en -ly na prosa de H.P. Lovecraft

O xénero literario e o xénero social nos libros de cociña de Julia Child: Empoderando ás mulleres?

Opresión patriarcal e empoderamento da muller en Purple Hibiscus de Chimamanda Ngozi Adichie

Performatividade na Duodécima Noite: Unha Análise das Presentacións de Xénero e Sexualidade no Teatro Shakespeariano

'Quen vive, quen morre, quen conta a túa historia?' 'Hamilton: Un musical americano' de Lin-Manuel Miranda

Real Women Have Curves: Da 'beleza feminina' á beleza da educación.

Recursos lingüísticos e discursivos en memes sobre a vacina da COVID-19

The Buried, the Wasted, and the Lost: Análise racial e medioambiental en The Book of the Dead de Muriel Rukeyser

Tradución e cultura: elementos culturais en Things Fall Apart e a súa tradución ao español

Un Diálogo Sobre o Racismo: "Sonny's Lettah" de Linton Kwesi Johnson e "Hurricane" de Bob Dylan

Un estudo sobre a sociedade poscolonial e patriarcal en Jane Eyre de Charlotte Brontë e en Wide Sargasso Sea de Jean Rhys

Un Lugar para West Side Story na Nosa Sociedade: Unha Análise Comparativa da Película Orixinal de 1961 e a Adaptación de 2021 de Spielberg

Unha análise do discurso transinclusivo e transexcluínte

Zitkala-Ša: ""unha india nin salvaxe, nin domesticada"

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 100