Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2023/2024 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, aprobado no BOE do día 5 de xaneiro de 2010, ofrece unha sólida formación en lingua, literatura e cultura para o ámbito galego-portugués a través das diferentes materias que o integran e dos 240 créditos que debe cursar o seu alumnado.

Tamén proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas ao galego e ao portugués. Alén disto, facilita a adquisición de coñecementos avanzados das linguas e literaturas española e inglesa, ben como o coñecemento práctico doutros idiomas que escolle o propio alumnado (francés, italiano).

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 11 de xullo de 2017.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
40

Por que estudar a titulación

A titulación ofrece unha formación actualizada, rigorosa e singular no marco do sistema universitario galego. Así, centrándose no dominio lingüístico galego-portugués, é a única que concede atención equivalente aos dous idiomas, nuns tempos en que os países de lingua oficial portuguesa, nomeadamente o Brasil, están a adquirir unha gran relevancia internacional.

Para a consecución de todos estes obxectivos, combina os necesarios coñecementos lingüísticos, literarios e culturais co manexo das ferramentas derivadas das novas tecnoloxías. Igualmente, ofrece a posibilidade de completar esta formación en prestixiosas universidades estranxeiras con que existen convenios subscritos(Évora, Minho, Lisboa, Porto etc.), e de coñecer desta maneira outras culturas e xentes no seu propio país. Así, o estudantado, ao concluír o grao, está nunhas condicións óptimas para aplicar as experiencias e coñecementos adquiridos ao mundo laboral ou á continuación dos seus estudos superiores.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 07/07/2009
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 14/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010