Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Barros Grela, Eduardo
Vogal PDI
Fraile Somoza, Ana
Vogal Estudante
Otero Ovies, Nuria
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Varela Andrade, Rosa María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 34
Homes 2023/2024 9
Mulleres 2023/2024 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 1.755
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 1.400
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 169,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 186
% créditos repetidos 2023/2024 20,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 677
Homes 2023/2024 178
Mulleres 2023/2024 499
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 40.610
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 32.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 4.463
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.312
% créditos repetidos 2023/2024 19,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 59,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 46
Homes 2022/2023 15
Mulleres 2022/2023 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.163
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.652
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 342
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 169,5
% créditos repetidos 2022/2023 23,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 47,02
Taxa de evaluación 2022/2023 79,54
Taxa de éxito 2022/2023 86,57
Taxa de rendemento 2022/2023 68,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 92,68
Taxa de graduación 2018/2019 47,06
Taxa de abandono 2020/2021 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 798
Homes 2022/2023 217
Mulleres 2022/2023 581
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 37.010
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.736
% créditos repetidos 2022/2023 18,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,86
Taxa de evaluación 2022/2023 86,95
Taxa de éxito 2022/2023 81,73
Taxa de rendemento 2022/2023 71,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 46
Homes 2021/2022 18
Mulleres 2021/2022 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.594
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.201
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 354
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 39
% créditos repetidos 2021/2022 15,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,38
Taxa de evaluación 2021/2022 87,22
Taxa de éxito 2021/2022 79,18
Taxa de rendemento 2021/2022 69,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,45
Taxa de graduación 2017/2018 17,65
Taxa de abandono 2019/2020 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
4
0
1
Lingua Galega 1
5
1
1
Lingua Inglesa 1
3
1
2
Lingüística Xeral
6
2
3
Introdución aos Estudos Literarios
2
1
2
Lingua e Cultura Clásica
2
0
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
3
3
Lingua Inglesa 2
1
2
5
Historia
6
0
2
Literatura Inglesa 1
2
2
8

2º Curso

Literatura Española
5
3
4
Literatura Galega
8
2
0
Lingua Española 2
7
1
0
Lingua Galega 2
7
4
0
Lingua Inglesa 3
9
3
1
Idioma Moderno: Francés
0
1
0
Literatura Inglesa 2
7
3
2
Técnicas de Tradución
11
0
0
Lingua Inglesa 4
7
3
2
Idioma Moderno: Italiano
9
0
1

3º Curso

A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
1
0
1
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
3
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
0
Lingua Portuguesa 1
5
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
5
0
1
Literatura Galega Contemporánea 1
3
1
0
Lingua Galega e Sociedade
3
0
2
Literatura Portuguesa 1
5
0
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
4
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
8
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Linguaxe, Discurso e Comunicación
2
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 2: Alemán
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Alemán
1
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
1
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lingua e Sociedade
4
0
0
Literatura e Cultura
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea 2
7
0
0
Literatura Portuguesa 2
11
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
12
0
4
Literaturas de Lingua Portuguesa
4
0
1
Gramática Galega
6
0
7
Traballo Fin de Grao
11
0
11
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
3
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Literatura Comparada
1
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
10
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literatura e Artes Visuais
2
0
0
Español como L2
1
0
0
Idioma Moderno 4: Francés

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
8
1
1
Lingua Galega 1
5
5
1
Lingua Inglesa 1
9
2
1
Lingüística Xeral
8
9
1
Introdución aos Estudos Literarios
10
2
1
Lingua e Cultura Clásica
10
2
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
5
4
3
Lingua Inglesa 2
10
3
1
Historia
13
2
3
Literatura Inglesa 1
7
8
4

2º Curso

Literatura Española
5
4
4
Literatura Galega
6
3
2
Lingua Española 2
9
0
0
Lingua Galega 2
8
2
0
Lingua Inglesa 3
7
1
2
Idioma Moderno: Francés
1
0
1
Literatura Inglesa 2
4
1
1
Técnicas de Tradución
5
1
2
Lingua Inglesa 4
5
3
2
Idioma Moderno: Italiano
5
2
1
Idioma Moderno: Alemán
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
2
0
1
Lingua Portuguesa 2
5
1
0
Literatura Galega Contemporánea 2
7
0
0
Literatura Portuguesa 2
13
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
3
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
9
0
0
Gramática Galega
4
3
1
Traballo Fin de Grao
8
0
5
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
6
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Literatura Comparada
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
7
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
11
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
Español como L2
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
2
3
Lingua Galega e Comunicación Oral
10
0
0
Lingua Portuguesa 1
7
3
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
6
2
1
Literatura Galega Contemporánea 1
7
1
1
Lingua Galega e Sociedade
8
0
2
Literatura Portuguesa 1
6
2
2
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
4
1
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
8
2
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
4
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
6
0
0
Cultura Latina Medieval
2
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Filosofía e Literatura
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
2
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
1
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
7
0
0
Lingua Inglesa 1
6
3
0
Lingüística Xeral
5
5
2
Introdución aos Estudos Literarios
5
2
1
Lingua e Cultura Clásica
6
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
0
3
Lingua Inglesa 2
5
3
1
Historia
2
7
2
Literatura Inglesa 1
3
5
5

2º Curso

Literatura Española
3
4
3
Literatura Galega
4
4
0
Lingua Española 2
7
0
0
Lingua Galega 2
9
0
1
Lingua Inglesa 3
8
0
2
Idioma Moderno: Francés
2
0
0
Literatura Inglesa 2
7
0
0
Técnicas de Tradución
8
1
0
Lingua Inglesa 4
7
2
0
Idioma Moderno: Italiano
5
1
1

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
2
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
6
0
1
Lingua Portuguesa 1
5
2
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
8
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
1
0
Lingua Galega e Sociedade
5
0
3
Literatura Portuguesa 1
8
1
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
6
0
1
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
8
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
1
As Linguas Románicas
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lingua Portuguesa 2
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
14
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
14
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
2
0
1
Traballo Fin de Grao
15
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
3
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
7
0
0
Español como L2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 40